Burggraven van Leiden

 

Alewijn van Leyden

1. Alewijn I  van Leyden van Wassenhoven
Geboren in 1050, overleden in 1110)
Burggraaf van Leiden en heer van Wassenhoven in Vlaanderen.
Zoon van Diederik III van Beveren (zie Heren van Beveren nr.3) en Beatrix van Gent.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Alewijn II van Leiden van Wassenaer

 

Link: Geni – Alewijn I

2. Alewijn II van Leyden van Wassenaer
Geboren in 1080, overleden in 1121.
Burggraaf van Leiden, hij was stichter van kasteel Kranenburg, baanderheer van Berkel, BleiswijkWeena en Boekelsdijk.
Heer van Rijnlant en Wassenaar.
Hij was gehuwd met  Berta van Lynden. Dochter van Arnold van Aspremont, heer Van Lijnden (Zie Heren van Lynden nr. 1) en Helena van Bosinchem.
Vader van:  

 • Alewijn III van Leyden van Pendrecht (Volgt 3)
 • Christiaan van Weena  (Volgt Heren van Weena nr. 3)
Link: Geni Alewijn II

 

3. Alewijn III van Leyden van Pendrecht
Geboren in 1110, overleden in 1198. Burggraaf van Leiden.
Zoon van Alewijn II van Leiden van Wassenaer en Berta van Lynden.
Echtgenoot van Jeanne van Arkel, dochter van Jan IV van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 12a) en Aleidis van der Aare
Vader van:

 • Halewin van Leijden (Volgt 4)
 • Jacob van Leiden
 • Alewijn IV van Leijden
Link: Geni – Alewijn III van Leiden

 

4. Halewine van Leyden
Geboren 1130, overleden 1198.
Dochter van Alewijn III en Jeanne van Arkel.
Gehuwd met Kerstant Doedes van Raephorst. Drossaart van Holland; vermeld 1167-1189. Zoon van Doede van Voorhout.‏
Kinderen:

 • Philips I van Wassenaer (Volgt Heren van Wassenaer nr. 2)
 • Dirk van Raephorst (Volgt Heren van Raephorst nr. 1)
 • Willem I van Wassenaar van Duivenvoorde
 • Jacob van Leyden (Volgt 5)
 • Gerard van Wassenaar
Links:

 

5. Jacob van Leiden
Geboren in 1186, overleden in 1241. Burggraaf van Leiden en ambachtsheer van Leiderdorp en Oegstgeest.
Zoon van Halewine van Leyden en Kerstant Doedes van Raephorst.
Hij was gehuwd met N. van Teylingen.
Dochter:

 • Kerstine van Leyden (Volgt 6)

 

6. Kerstine van Leyden 
Ook wel Christine van Oegstgeest genoemd. Overleden in 1254. Dochter van Jacob, burggraaf van Leiden 1201-1241, erfdochter van het Leids burggraafschap en de ambacht Leiderdorp.
Zij trouwde waarschijnlijk 1e met Dirk van Oegstgeest (vermeld 1221 – 1242).
Mogelijke kinderen:

Zij trouwde 2e met Dirk van Cuijck. Geboren omstreeks 1205, overleden voor 1260. Ridder (milites). Hij was een zoon van Albrecht van Cuijck (Zie Heren van Cuijck nr. 5b) en Hadewig van Merum.
Hij werd door graaf Willem II aangesteld tot burggraaf van Leiden tussen 1240 en 1243 na het overlijden van burggraaf Jacob.
Zoon:

 • Hendrick van Cuijck  ± 1245 – 1319 (Volgt 7)
Link:

 

7. Hendrick van Cuijck
Geboren omstreeks 1245 te Leiden, overleden 12 januari 1319.  Burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp en mogelijk van Oegstgeest, gaf heer Jacob van der Woude vroonland in Eslikerwoude in erfpacht op 25 november 1284, ridder onder graaf Floris V (1285), vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee 7 januari 1298.
Hendrick was een zoon van Albrecht van Cuijck en Kerstine van Leyden.
Hij trouwt omstreeks 1275/80 met Halewine van Egmont. Geboren te  Egmond omstreeks 1255. Dochter van Willem heer van Egmond en Ada van Brederode.
Kinderen:

 • Willem van Leyden, Burggraaf van Leiden 1260 – 1330
 • Ada van Leyden
 • Alveradis Hendriks van Cuijck
 • Dirk van Cuijck, 1289 –  …. Burggraaf van Leiden, heer van Katwijk en Valkenburg. Geen wettige kinderen.
Links:

 

8. Alveradis van Cuijck (van Leijden)
Geboren Leiden omstreeks 1285. Dochter van Hendrick van Cuijck en Halewine van Egmont.
Zij trouwde voor 1307 Dirck II van Wassenaer.  Door huwelijk burggraaf van Leiden. Geboren Voorschoten omstreeks 1280, overleden 1319. Zoon van Philips II, heer van Wassenaer, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, en N.N. van de Wateringe, werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen (‘wassenaers’) 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315.
Zoon:

 • Filips III van Wassenaer (Volgt 9).
Link: Wikiwand – Dirck II van Wassenaer

 

Wapen Wassenaer

Wassenaer

9. Filips III van Wassenaer
Geboren te Voorschoten in 1307, overleden voor 5 januari 1348. Hij was een telg uit het adellijke geslacht van Wassenaer. Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ‘t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest. Van Wassenaer was een zoon van Dirk II van Wassenaer burggraaf van Leiden en in 1307 ambachtsheer van Voorburg en Alverardis Bertha van Cuijk (Leiden, 1285 – ca. 1310) erfdochter van Leiden. Hij trouwde 1e. met Goedele van Benthem (ca. 1295 – ca. 1320). Zij was zeer waarschijnlijk een dochter van Simon van Benthem (1260 – 1327 uit diens tweede huwelijk met Gertrude van Benthem (1270 –1330). Simon was eerder gehuwd met Jacoba van Wassenaer (1260-1290, een dochter van Jacob van Wassenaer (1225 – 1272).

Hij trouwde  2e. ca. 1321 met Elisabeth  van der Dussen (Dordrecht, 1305-1333) (Zie Heren van der Dussen nr. 4). Zij was een telg uit het geslacht van der Dussen, de dochter van ridder Jan II van der Dussen van 1298 tot 1326 heer van Dussen en Heeraartswaarde en van Beatrix van der Sluijs (ca. 1280 – ).
3e.  ca. 1333 met Catharina Dudinck (ca. 1300 – ).
Uit zijn huwelijk met Goedele / Goudeline van Benthem werd geboren:

 • Heilwig van Wassenaer (ca. 1317 – ). Zij trouwde met Willem van Duvenvoirde.
 • Badeloch van Wassenaer (ca. 1319 – ). Zij trouwde met ene Hendrik Hendriksz.
 • Elisabeth van Wassenaer (ca. 1320 – ). Zij trouwde met Gijsbert Uytterlier.
  Uit zijn huwelijk met Elisabeth van der Dussen werd geboren:
 • Dirk III van Wassenaer (omstreeks 1325 – 1391 of 1392) (Volgt 10)

Link: Wikiwand – Filips III van Wassenaer

 

10. Dirk III van Wassenaer
Geboren omstreeks 1325 – overleden 1391 of 1392. Hij was een zoon van Filips III van Wassenaer en kleinzoon van Dirk II van Wassenaer. Hij was burggraaf van Leiden en bewoonde eind 14e eeuw het Kasteel Paddenpoel aldaar.
Hij huwde met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht) en had de volgende kinderen:

 • Philips IV van Wassenaer, burggraaf van Leiden
 • Gerrit van Wassenaer
 • Willem van Wassenaer
 • Dirk IV van Wassenaer

Dirk III van Wassenaer had ook een buitenechtelijke dochter:

Link: Wikiwand – Dirk III van Wassenaer

 

Terug naar:

Graven en Gravinnen

 

  facebook       

© 8 december 2017, laatst bijgewerkt op 23 maart 2020