Otto van Holland

 

 

 

 

 

Penning Bisschop Otto III van Holland (Collectie Centraal Museum)

Otto van Holland
Overleden op 27 maart 1249. Hij was bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249.
Otto was de tweede zoon van graaf Willem I van Holland  (Zie Graven van Holland nr. 10) en diens eerste echtgenote Aleid van Gelre (Zie Graven van Gelre nr. 8). Hij werd in 1233 tot bisschop gekozen, maar door het verzet van de Utrechtse kapittels werd hij elect en kon hij pas in 1245 gewijd worden. Hij ontpopte zich als een krachtdadig bestuurder die zich voornamelijk met wereldlijke zaken bezighield. Na de dood van zijn broer Floris IV van Holland in 1234 werd hij voogd van diens opvolger, de zevenjarige Willem II, en kreeg hij het beheer over het graafschap Holland. Hij loste de problemen in Drenthe op, waaraan bisschop Otto II ten onder was gegaan. Hij onderwierp de heren van Goor aan zijn gezag.
Bij een niet nader genoemde vrouw had hij een dochter verwekt:

 

Bron: Wikipedia – Bisschop Otto van Holland

 

Terug naar:

Bisschoppen

  facebook        

© 11 juli 2018