Biert

Biert is een voormalige heerlijkheid en voormalig dorp. Thans buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard en ligt ongeveer twee kilometer ten noordoosten van Zuidland in Voorne-Putten.

In een charter uit 1304 waarin Simonshaven ter bedijking wordt uitgegeven wordt Biert voor het eerst vermeld. Gesproken wordt over een gebied tussen Vriesland en Biervliet, dat door Nicolaas III van Putten mag worden ingepolderd. De vijf eilandjes Geervliet, Biervliet, Spijkenisse, Vriesland en Putten werden ingedijkt tot het eiland Putten.
Door de gunstige ligging langs de drukke handelsroute De Bernisse moet Biert vrij snel een flinke welvaart hebben gekend. Een ordonnantie uit 1375 van heer Zweder van Abcoude bepaalde dat de parochiekerk jaarlijks 32 hollandse ponden aan de kapittelkerk van Geervliet moest betalen. En dat was voor die tijd een enorm bedrag. In het aanzienlijke Biert stonden destijds maar liefst twee kerken. De ene parochie was gewijd aan de maagd Maria, de andere aan de heilige Nicolaas, die als patroon beschermde tegen watersnood en dieven. In het mistige verleden van Biert is één van de kerken op een onbekend tijdstip gesloopt of afgebrand. In de loop der jaren slibde de Bernisse dicht en verloor Biert zijn bestaansrecht. Landbouw en veeteelt vervingen de handel. Begin 1600 woonden in het dorp niet meer dan 100 inwoners, verdeeld over een 17-tal huizen. Honderd jaar later bestond het dorp uit 12 huizen. In het jaar 1762 was Ocker Gevaerts de ambachtsheer van Geervliet, Simonshaven en Biert, naast zijn functie van burgemeester van Dordrecht. Het aantal inwoners daalde gestaag tot 65 inwoners in 1795. De ambten van schout en secretaris van Biert en Simonshaven werden in die tijd samengevoegd.Bij de invoering van de gemeente als bestuursvorm in Nederland rond 1812 was Biert een deel van de gemeente Geervliet. Op 1 april 1817 viel de gemeente in drieën uiteen: Biert, Schuddebeurs en Simonshaven werden aparte gemeenten. Biert bestond slechts ca. 38 jaar als zelfstandige gemeente; op 1 sept. 1855 werd Biert weer opgenomen in Geervliet (en Schuddebeurs en Simonshaven ook). Tot 1 januari 1980 bleef Biert een deel van Geervliet. Op die datum fuseerden de gemeenten Geervliet, Abbenbroek, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland tot de nieuwe gemeente Bernisse en werd ook Biert een deel van Bernisse. Sinds 1 januari 2015 maakt Biert deel uit van de gemeente Nissewaard, die gevormd werd uit de fusie van Bernisse en Spijkenisse. De officiële -lange- naam van de heerlijkheid (en van 1817 – 1855: gemeente) was Biert en Stompert (ook ’Stompaard’).Biert ligt (grotendeels) aan de westzijde langs de Biertsedijk in de Polder Biert. Aan de andere kant van de dijk bevinden zich De Wellevliet en Fikkershil. De dijk steekt ongeveer 1,6 meter uit boven de polder, die zich op ongeveer 1,4 meter onder NAP bevindt.De naam Biert zou een verbastering kunnen zijn van Biervliet (vergelijkbaar met de gelijknamige plaats in Zeeland). In de middeleeuwen zou het een overslagplaats zijn van bier, gebrouwen in de Zuid-Hollandse steden. Deze verklaring staat niet vast.

Het wapen van Biert is het wapen van de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Biert, ook wel Biert met Stompaarden genoemd. Het wapen werd op 5 september 1821 door de Hoge Raad van Adel toegekend. Vanaf 1 september 1855 is het wapen niet langer in gebruik omdat de gemeente toen opging in de gemeente Geervliet. Sinds 1 januari 2015 valt het gebied onder de gemeente Nissewaard.

Het wapen had als beschrijving:

De herkomst van het wapen van Biert is onbekend. In de achttiende eeuw wordt als wapen van Biert ook wel vermeld: “Een schild van goud, beladen met eenen baar van sabel (zwart), waarop twee kruisen van zilver.”

Uit:
Een voorouder van mij:
  • Claasje Pieters Landmeter
    Geboren rond 1634 in Biert. Dochter van Pieter Jacobsz Landmeter en Bastiaantje Cornelisdr Ketting.
    Zij trouwde circa 1656 te Spijkenisse met:
    Jan Philipsz Vermaat, gedoopt op 18 juni 1634 te Spijkenisse. Zoon van Philip Philips Vermaat en Geertje Jans Bos. Marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam.

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

 

  facebook       

© 5 maart 2018, laatst bijgewerkt op 6 juni 2020