Heerjansdam

Heerjansdam in 1867, door J. Kuyper. 1350 inwoners

Heerjansdam is een dorp ten noorden van de Oude Maas in de Zwijndrechtse Waard in Zuid-Holland en onderdeel van de gemeente Zwijndrecht, maar leunt wat betreft voorzieningen ook sterk op de gemeente Barendrecht.
Heerjansdam was een zelfstandige gemeente totdat het op 1 januari 2003 onderdeel werd van de gemeente Zwijndrecht
Heerjansdam telt 3.805 inwoners en heeft een oppervlakte van 6,39 km².

Heerjansdam is begrensd door het Waaltje in het noordwesten (Barendrecht), de Oude Maas in het zuidwesten en de Lange Weg in het noorden (Rijsoord). De (voormalige) grens met Zwijndrecht (zuidoosten) loopt door de polder de Groote- en Kleine Lindt.
De naam Heeren Heynen ambacht of Heren Heyenland  komt voor het eerst voor in 1323, in een document waarmee een Amersfoortse abdij haar grond in de Zwijndrechtse Waard verkocht aan graaf Willem III. De naam Heerjansdam is afkomstig van Jan van Rosendaele die het op 25 november 1368 die naam gaf. Jan van Rosendaele kon Heerjansdam zijn naam geven omdat hij mede de bedijking van de Zwijndrechtse Waard bekostigde die in 1331 in gang was gezet door Willem III van Holland. In ruil hiervoor benoemde Hendrik van Brederode Jan van Rosendaele samen met zeven andere personen die de bedijking mede hadden gefinancierd tot Ambachtsheer van een deel van de waard.
Jan van Rosendaele was een zoon van Jan Gillis Oem, die  beleend was met het Huis Rosendael binnen Dordrecht en heer was van Oost-Barendrecht.

Het wapen van Heerjansdam werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Heerjansdam in gebruik bevestigd. Sinds 2003 maakt Heerjansdam deel uit van de gemeente Zwijndrecht. In het wapen van Zwijndrecht zijn geen elementen uit het wapen van Heerjansdam overgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van goud, beladen met een boom van sinopel, tegen welke van weerskanten is opklimmende een windhond van sabel, en chef 3 lozanjes mede van sabel.” De heraldische kleuren zijn sinopel (groen), sabel (zwart) en goud (geel).
Hendrik van Brederode wilde in 1331 de Zwijndrechtse Waard inpolderen en deed daartoe een oproep om de financiering daarvan rond te krijgen. Eenieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen. De acht personen die daarop reageerden waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Rosendaele, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen-Ambacht verkreeg en ten slotte  Hendrik Ido die ambachtsheer werd. De oorsprong van het wapen is niet bekend. De ruiten zijn mogelijk ontleend aan het wapen van de familie Van der Does, heren van de ambachtsheerlijkheid van 1430 tot 1505. Deze voerden 9 ruiten in hun wapen.
Uit:

 

Voorouders uit Heerjansdam:

 • Adriaen Woutersz Vinck
  Geboren circa 1527. Overleden vóór 21 april 1580. Boer in de Groote Lindt. Landeigenaar in de Groote Lindt, Heerjansdam, Rijsoord, Kijfhoek en in Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk. Schout van de Groote Lindt 1561, waarsman 1562, hoogheemraad 1568 van de Zwijndrechtse Waard, schout van Kijfhoek 1568, heemraad van de Ziedewij 1573. Zoon van Wouter Jansz Vinck.
 • Willem Dirksz Reijerkerck 
  Ook bekend als Timmerman of Bijl. Geboren circa 1603 in IJsselmonde. Zoon van Dirk Ariens van Ridderkerck.
  Hij trouwde op 26 november 1628 te Heerjansdam met:
 • Ariaantje Pieters Velthoen
  Geboren in 1607. Dochter van Pieter Teeuwse Velthoen en Ploontgen Cornelis Leeuwenburg.
 • Maria Gerrits Hoogwerf
  Geboren in 1676, gedoopt op 15 april 1676 in Heerjansdam. Zij is overleden voor 13 maart 1735. Dochter van Gerrit Wouters Hoogwerf  en Neeltie Jans.
  Zij is op 1 december 1697 te Ridderkerk getrouwd met Pleun Cornelisse Pruijmstraet.

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

Terug naar:

  facebook

© 28 januari 2018, laatst bijgewerkt op 10 december 2023