de jaren rond 1650

De beginjaren van
Huijbert Joosten Pruijser

 

Huijbert Joosten Pruijser is geboren rond 1650.
Overzicht van de jaren 1649, 1650 en 1651.

 

1649
MDCXLIX

januari

februari
 • 2 – Pietro Francesco Orsini geboren. Hij werd paus als paus Benedictus XIII van 1724 tot 1730. Afkomstig uit het voorname Romeinse geslacht der Orsini‘s, gold hij als laatste Romeinse paus tot de verkiezing van paus Pius XII in 1939.
 • 5 – Het Engelse Lagerhuis verklaart dat het Hogerhuis overbodig is. Het Hogerhuis komt daarna niet meer bijeen.
maart
 • 3 – In Oudenbosch moeten de katholieken hun kerk afstaan aan de protestanten.
april
augustus
september
 • 3 tot 11 – Cromwell belegert Drogheda in Leinster en laat na de inname van de stad een bloedbad aanrichten onder de katholieke bevolking.
oktober
 • 13 – Adriaen van der Donck en zijn kameraden krijgen de mogelijkheid hun klachten over het beheer van Nieuw-Nederland duidelijk te maken aan de Staten-Generaal. Van der Donck betoogt dat de kolonie niet tot bloei kan komen onder het regime van de compagnie. Hij verzoekt de Staten-Generaal de kolonie over te nemen en een bestuur van inwoners aan te stellen. Staten-Generaal besluiten een commissie in te stellen die de zaak zal onderzoeken.
 • 23 – De Amsterdamse rechtbank van huwelijkse zaken veroordeelt de schilder Rembrandt tot een jaarlijkse toelage aan zijn gewezen bijslaap Geertje Dircx.
 • oktober – Cromwell bezet Wexford; zijn troepen richten een bloedbad aan onder de bevolking.
zonder datum

 

1650
MDCL

Mei
 • Mei – De Staten van Holland besluiten met 11 tegen 8 stemmen tot afdanking van troepen, zeer tegen de zin van stadhouder Willem II. De Staten-Generaal noemen de resolutie van Holland illegaal, waardoor in de Republiek een politieke crisis ontstaat. De Staten-Generaal stellen, dat de defensie een taak is van de Unie, en niet van de aangesloten gewesten.
 • 22 – Richard Brakenburg geboren. Nederlands kunstschilder behorend tot de Hollandse School. Hij was vooral een genreschilder, maar liet ook historiestukken, landschappen en portretten na (overleden 1702).
 • 26 –  John Churchill geboren. Hij was een Brits veldheer in de Spaanse Successieoorlog tegen Frankrijk. Hij verloor geen enkele veldslag en werd verheven tot de eerste hertog van Marlborough (overleden 1722).
Juli
 • 2 – In Sienna (Toscane) wordt de eerste moderne palio verreden.
 • 29 – Mislukte aanslag op Amsterdam door de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau. Twee van de drie compagnieën raken ’s nachts en in de regen de weg kwijt bij Hilversum. De bode uit Hamburg waarschuwt de burgemeester van Amsterdam. De poorten worden gesloten en de stadsmuren met soldaten bezet.
 • 30 – Stadhouder Willem II laat zes vooraanstaande leden van de Staten van Holland arresteren; de afgevaardigden van Haarlem, Delft, Hoorn, Medemblik en Dordrecht, in de persoon van Jacob de Witt worden onder strenge bewaking afgevoerd naar slot Loevestein, sommige vergezeld van hun knecht of zoon.
Augustus
September
 • 3 – Een Schots presbyteriaans leger wordt bij Dunbar verslagen door troepen van Cromwell.
 • 27 – De submariene vulkaan Kolumbo, bij de Santorini barst uit met een kracht van VEI 6.
oktober
November
 • 6 – Stadhouder Willem II van Oranje sterft op 24-jarige leeftijd aan de pokken. Hij was de enige zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Was graaf van Nassau en stadhouder van Groningen, Overijssel, Gelderland, Holland, Zeeland en Utrecht.
 • 14 – De prinses-weduwe bevalt van een zoon, de latere koning-stadhouder Willem III.
 • 22 – In Amsterdam worden de ontslagen broers Cornelis en Andries Bicker in hun ambten hersteld.
December
 • 21 – De zoon van de ontslagen gecommitteerde Jacob de Witt, Johan de Witt, wordt benoemd tot pensionaris van Dordrecht.
Zonder datum
 • Groningen en Drenthe besluiten na de plotselinge dood van Willem II, de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau ook tot hun stadhouder te benoemen. Zijn pogingen ook door de andere gewesten aanvaard te worden als regent voor Willem III lopen echter op niets uit. Alleen in Overijssel wordt hij door twee derde van het gewest als zodanig erkend. Daarmee begint voor de rest van de Republiek het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
 • Blaise Pascal bestudeert de hydrodynamica en draagt bij tot de ontwikkeling van de differentiaalrekening.

 

1651
MDCLI

januari

 • 1 – Karel II wordt in Scone gekroond tot koning van Schotland.
 • 18 – Begin van de Grote Vergadering te Den Haag. Gedeputeerden van de Zeven Provinciën bespreken de toestand na de plotselinge dood van stadhouder Willem II van Oranje.
 • 26 – Dijkdoorbraken op verscheidene plaatsen in de Nederlanden, waarbij vooral de oostelijke gewesten worden getroffen.
 • 27 – Abraham Bloemaert (86) overleden. Hij was een Nederlands kunstschilder te Utrecht. Hij geldt als een belangrijke exponent van het Noord-Nederlandse maniërisme.
maart
 • 5 – Dijkdoorbraak bij Amsterdam tijdens een stormnacht. Aan de oostkant van de stad breken de Sint AntoniesdijkZeeburgerdijk en Diemerzeedijk. Hierdoor overstroomt de polder Watergraafsmeer en komt een groot deel van Amsterdam onder water te staan. Er vallen vijf doden.
 • Maarten Tromp bevrijdt in de lente op de Scilly-eilanden Hollandse scheepsgevangenen van de Engelse koningsgezinde admiraal John Grenville. Daarmee is Tromp de Engelse republikeinse admiraal Robert Blake een stap voor.
 • Oliver Cromwell stelt een Unie tussen het Engelse Gemenebest en de Republiek voor, onder zijn leiding en naar het model van de regeling voor Schotland. Het alternatief is oorlog.
juni
augustus
september
oktober
 • 29 – Christiaan Huygens schrijft als eerste in de geschiedenis natuurkundige formules op. Deze gaven de correcte theorie voor impuls behoud bij botsingen, een verbetering van de botsingswetten van Descartes.
november
december
zonder datum

 

Bronnen:
1649 – Wikiwand
1650 – Wikiwand
1651 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie Pruissen
Geboortejaren Pruissen

     facebook    

© 18 maart 2024