Gemeente-Atlas

van Nederland

De Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt is een atlas, gepubliceerd in de 19e eeuw, en van de hand van Jacob Kuyper. Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden.

Kuyper overleed in 1908. Omdat dat meer dan 70 jaar geleden is, zijn al zijn kaartjes nu in het publieke domein (vrij van auteursrecht). Ze zijn op diverse plaatsen op het internet te vinden, deels in kleur en in hoge resolutie en kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding worden besteld of gedownload.

Zevenhuizen 1867, 1.900 inwoners    –    Gouda 1867, 15.800 inwoners. Door J. Kuyper

       

Jacob Kuyper (1821 – 1908)                             Foto: Wikipedia

Jacob Kuyper
Geboren te Rotterdam op 17 september 1821,  overleden te Den Haag op 3 februari 1908.
Hij was vanaf 1846 controleur, hoofdcontroleur en ontvanger der belastingen in verschillende plaatsen, grotendeels in Amsterdam.

Tevens was hij aardrijkskundige en cartograaf. Hij was medeoprichter in 1873 van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is een genootschap voor alle geografen in Nederland en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen.
Kuyper was een belangrijk pionier op het gebied van thematische geografie.

 

 

Klik hier voor meerdere kaarten van J. Kuyper.

Uit:
Wikipedia – Jacob Kuyper
Wikipedia – Gemeente-atlas van Nederland
Wikipedia – Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde – Jacob Kuyper
Commerciële sites:
atlas1868
atlaskaarten.nl
Gemeenten uit de atlas van Jacob Kuyper

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

  facebook        

© 23 december 2020, laatst bijgewerkt op 13 juli 2022