Tienhoven aan de Lek

Gemeente Tienhoven (thans Tienhoven aan de Lek) circa 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Tienhoven aan de Lek of kortweg Tienhoven is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht.

Tienhoven aan de Lek ligt aan de westkant van de plaats Ameide en in het verlengde van het dorp Langerak aan de zuidelijke kant van de rivier de Lek. In 2019 telde het dorp ruim 795 inwoners. Onder het dorp valt een deel van de buurtschap Hoogewaard.

Tienhoven werd op 1 januari 1986 bij de toen nieuw gevormde gemeente Zederik gevoegd. Hierdoor kwam een einde aan de zelfstandigheid van de tot dan toe zelfstandige Zuid-Hollandse gemeente Tienhoven. Per 1 januari 2019 zijn de Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam en de gemeente Vianen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die bij de provincie Utrecht is ingedeeld.

Tot 1 januari 2019 heette dit dorp van oudsher kortweg “Tienhoven”, maar vanwege de gemeentelijke herindeling werd de toevoeging “aan de Lek” aangebracht om verwarring te voorkomen met twee andere nederzettingen in de provincie Utrecht: de woonplaats Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht (voordien in de gemeente Maarssen) en de buurtschap Tienhoven bij Everdingen, eveneens in de gemeente Vijfheerenlanden (voordien in de gemeente Vianen).

Kenmerkend voor het dorp is de (nu protestantse) kerk die in een bocht in de dijk ligt. Bij restauratiewerkzaamheden aan de kerk kwamen bouwfragmenten tevoorschijn uit de laat-Karolingische tijd (9e of 10e eeuw). In de kerk worden alleen in het zomerseizoen diensten gehouden. Opvallend is de afwezigheid van een orgel. De gemeentezang wordt begeleid door koperblazers.

Huis Herlaer rond 1750.                                                      Afbeelding: Het Huis Herlaer

De eigenlijke kern van Tienhoven is relatief klein en ligt rond de kerk. Een tweede bebouwde kom ligt tegen Ameide aan. Tussen deze beide kommen staat het landgoed Herlaar. Ongeveer waar het huidige woonhuis ligt, stond tot in de achttiende eeuw een imposant kasteel. Het complex bestond uit verschillende vleugels, torens en muren, mogelijk rond een binnenplaats. De heren van Herlaer waren in de dertiende eeuw vazallen van de bisschop van Utrecht.

 

Wapen van Tienhoven                             Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Tienhoven werd op 8 juni 1941 bij besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Algemene Zaken aan de gemeente Tienhoven verleend. Op 1 januari 1986 fuseerde de gemeente samen met Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk en Nieuwland tot de nieuw opgerichte gemeente Zederik. Het wapen van Tienhoven is daardoor komen te vervallen. Thans behoort Tienhoven bij de gemeente Vijfheerenlanden.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

“In goud een beurtelings gekanteelde dwarsbalk van keel en over alles heen een leeuw van hetzelfde, getongd en genageld van azuur, een barensteel van hetzelfde over de borst van den leeuw heengaande. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

De heraldische kleuren in het wapen zijn: goud (geel), keel (rood) en azuur (blauw). Het schild is gedekt met een gravenkroon.

Het wapen is een combinatie van de familiewapens van Herlaer (de gekanteelde dwarsbalk) en Brederode (de leeuw met barensteel).

 

Uit:

 

Voorouders:

  • Jacob Verkerck
    Geboren 1540 te Tienhoven. Woonachtig te Tienhoven.
    Hij trouwde omstreeks 1565 te Tienhoven met Geertje de Ridder. Dochter van Jan de Ridder.
  • Hilligje Jacobs Verkerck
    Geboren omstreeks 1565 te Tienhoven.  Overleden in 1604 te Meerkerkerbroek. Dochter van Jacob Verkerck en Geertje Jans de Ridder. Zij trouwde rond 1590 met Arie Lauwen.

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

  facebook       

© 12 juli 2020, laatst bijgewerkt op 6 mei 2022