Margaretha van Henneberg

 

margaret-beledigt-de-bedelares

Margaretha beledigt de bedelares

Margaretha van Holland
Geboren in 1234 – overleden op 26 maart 1276.
Zij is beter bekend als Margaretha van Henneberg en was de jongste dochter van graaf Floris IV van Holland (Zie Graven van Holland nr. 11) en zuster van graaf Willem II.

Margaretha trouwde in 1249 met Hermann I von Henneberg-Coburg (1224-1290). Zij woonden meestal in Coburg, maar bezaten ook het kasteel de Hooghe Werf bij Loosduinen. Zij kregen drie kinderen, een zoon Herman, die in 1250 in Loosduinen werd begraven, een dochter Jutta (ca 1252-ca 1312) die in 1268 trouwde met markgraaf Otto V van Brandenburg en een zoon Poppo (ca 1254-1291) die zonder nakomelingen stierf.
*
Haar naam is verbonden met “Het wonder van Loosduinen”: in haar sterfjaar zou ze 364 (of 365) kinderen hebben gebaard.
Nadat ze een bedelares met een tweeling had verweten dat het onmogelijk was dat ze twee kinderen van dezelfde man had gekregen zou deze haar toegewenst hebben dat ze zoveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn. De kinderen, van wie alle jongens Jan en alle meisjes Elisabeth werden genoemd, werden in twee doopvonten gedoopt, waarna zij overleden en samen met de moeder werden begraven. Nadien is Loosduinen geruime tijd een bedevaartsoord geweest. Verklaringen van de legende zijn: dat gedoeld werd op het aantal dagen dat het jaar nog telde (het verhaal speelde zich af op goede vrijdag, vlak voor het toenmalige eind van het jaar) of dat Margaretha aan een Mola-zwangerschap overleed.

In mei 2017 werd er het muzikaal theaterstuk “Het wonder van Margaretha en de geboorte van Den Haag” opgevoerd in Loosduinen.

wonder-van-margaretha

Terug naar:

Bijzondere personen

 

handtekening 2016