Kasteel Coevorden

Met de Kerstdagen van 2016 waren wij in Drenthe en bezochten wij Kasteel Coevorden.

 

drenthe1  drenthe2

Het Kasteel van Coevorden is een versterkte woning en rijksmonument in de Drentse plaats Coevorden.

In zijn oudste vorm was het kasteel een motte met een houten toren die werd omgeven door grachten en houten muren.  Hier kon men zich terugtrekken bij dreigend gevaar.

Ets van anonieme hand (1662-1664)In de achtergrond de grote burcht uit de middeleeuwen

Ets van anonieme hand (1662-1664) In de achtergrond de grote burcht uit de middeleeuwen

Het kasteel kent een roerige geschiedenis. Vanwege de ligging in moerasgebieden op doorgangsroutes, met name die tussen hanzesteden Münster en Groningen, en vanwege de lucratieve tolrechten, was de vesting van groot strategisch belang. Het bezit ervan wisselde vele malen, wat vaak met veel geweld gepaard ging. Het kasteel was onder andere inzet bij de slag bij Anein 1227 en bij het Beleg van Coevorden (1592). Het kasteel werd meermalen geplunderd, vernietigd en herbouwd.

In 1402 herbouwde bisschop Frederik van Blankenheim het kasteel.

Van de twaalfde tot de vijftiende eeuw werd de burcht bewoond door de burggraven van Coevorden. De kastelein van het kasteel was tevens de Drostvan de Landschap Drente. In 1522 werd het kasteel door de Hertog Karel van Gelre verbouwd en kreeg het vermoedelijk de grote vierkante vorm die we in schetsen van latere datum terugzien.

Ook deze grote burcht is nadien grotendeels vervallen. De ruïnes die resteerden zijn, overigens niet zonder slag of stoot, in 1967-1972 gerestaureerd tot hun huidige staat.

In 1938 heeft de gemeente Coevorden het kasteel aangekocht, waarna in 1968 gestart werd met de restauratie. Bij een restauratie in 2010 werd de rode verf verwijderd.
Het kasteel heeft sinds 1965 de beschermde status van Rijksmonument.
Bron: Wikipedia Kasteel Coevorden

 

drenthe3   drenthe4

In 1938 heeft de gemeente Coevorden het kasteel aangekocht, waarna in 1968 gestart werd met de restauratie. Bij een restauratie in 2010 werd de rode verf verwijderd.
Het kasteel heeft sinds 1965 de beschermde status van Rijksmonument.

drenthe5

Kastelen

handtekening 2016

26 december 2016