Genealogie Wittens

1. Hendrik Ydens
Geboren circa 1230.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

  • Witten Hendrik Yens

2. Witten Hendrik Yens
Geboren circa 1260, overleden 1331. Zoon van Hendrik Yens.
Schepen van Gorinchem in 1316 en zegelde met een versmalde dwarsbalk over een
(gaand) everzwijn.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

  • Hendrik Ydo Wittens (Volgt 3)
  • Schiltman Wittens

 

3. Hendrik Ydo Wittens
Geboren circa 1285. Zoon van Witten Hendrik Yens.
Ambachtsheer in de Zwijndrechtse Waard, vermeld samen met zijn broer Schiltman op 15 September 1311. Zij waren de naamgevers van Hendrik Ido Ambacht en Schiltmanskinderenambacht en kregen van Hendrik van Brederode de titel ambachtsheer en een deel van de Zwijndrechtse Waard in leen omdat zij met 7 anderen de bedijking van deze waard financierden in 1331.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

  • Witte Hendrik Yen Wittensz, die in 1322 zegelt als schepen van Gorcum met een zwijn, waarover een versmalde linkerschuinbalk.
  • N.N. Hendriks Ydosdr Wittens (Volgt 4)

4. N.N. Hendriks Ydosdr Wittens
Dochter van Hendrik Ido Wittenszn.
Zij was gehuwd met  Floris Laurensz van Dalem. Ridder, heer van Brouwershaven. Geboren  circa 1311, overleden circa 1355.
Zoon van Laurens Herbarensz van Heukelom.
Zoon:

  • Seger Florisz. van Arkel Heer van Kijfhoek 1360 – 1413
  • Loukin Florisz van Dalem (Volgt Heren van Heukelom nr. 5)
Vermeldingen:
Nazaten Hendrik Ydens
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 facebook

© 1 december 2017, laatst bijgewerkt op 22 januari 2023