Langerak

 

Langerak in 1612                                                                                 © Geschiedenis van Langerak

Langerak is een dorp in de gemeente Molenlanden, in de provincie Zuid-Holland. Het is gelegen in de Polder Langerak in de Alblasserwaard, aan de Lek. Langerak ligt tussen Nieuwpoort en Tienhoven aan de Lek. Tot en met 1985 was het een zelfstandige gemeente.

Een rak is een recht stuk in een rivier. Bij langerak was een lang recht stuk in de Lek, hier kon een lang rak worden gevaren.

De naam Langerak komt in Nederland vijf keer voor. In het buitenland kennen we Longerich (in Keulen) en Longridge in het Verenigd Koninkrijk. De betekenis is steeds dezelfde, namelijk een verhoogde lange rug (vaak zand) in het landschap in de nabijheid van een rivier.

In Langerak stond de al in de 13e eeuw genoemde burcht van de Heren van Langerak, eerst woonden hier de Van Langeraks, later de Van Boetzelaers. In de 18e eeuw is het slot gesloopt. Nu rest nog grasland, maar de locatie is in het terrein nog herkenbaar. In 1820 was er een dijkdoorbraak ten oosten van de Nederlands-hervormde kerk, met als gevolg het onderlopen van de Alblasserwaard. Hier is nog een wiel zichtbaar. Vroeger was hennepteelt een belangrijke bron van inkomsten. Later ging men geheel over op de veehouderij.

Wapen van Langerak                                           Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Langerak werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Langerak in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1986 ging het grootste deel van de gemeente, waaronder de plaats Langerak, over naar de nieuw opgerichte gemeente Graafstroom. Het wapen van Langerak is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Graafstroom zijn geen elementen uit het wapen van Langerak overgenomen. Sinds 1 januari 2019 valt Langerak onder de gemeente Molenlanden.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

“Van goud beladen met een klimmende leeuw van keel, op deszelfs lijf een lambel van 3 pendants van lazuur.

De heraldische kleuren in het wapen zijn: goud (geel), keel (rood) en azuur (blauw).

Het wapen is gelijk aan dat van de familie Van Langerack, die waarschijnlijk afstamt van het geslacht Brederode. De Van Langeracks voeren het schild ook wel met een leeuw met blauwe tong en nagels.

 

Uit:

 

Voormoeder:

  • Susanna Claesse Sarvels
    Geboren rond 1570 te Langerak, overleden vóór 12 november 1643.
    Zij was 1e gehuwd met Jan Matthijsz de Jong.
    Zij was 2e gehuwd met Dirk Claesz.
    Dochter uit het 2e huwelijk was Niesje Dirks, zij was gehuwd met Anthonis Adriaens Corevaer.

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook       

© 12 juli 2020