Langerak

 

Langerak in 1612                                                                                 © Geschiedenis van Langerak

 

Langerak is een dorp in de gemeente Molenlanden, in de provincie Zuid-Holland. Het is gelegen in de Polder Langerak in de Alblasserwaard, aan de Lek. Langerak ligt tussen Nieuwpoort en Tienhoven aan de Lek. Tot en met 1985 was het een zelfstandige gemeente. In 2020 had Langerak 1660 inwoners.

Een rak is een recht stuk in een rivier. Bij langerak was een lang recht stuk in de Lek, hier kon een lang rak worden gevaren.

De naam Langerak komt in Nederland vijf keer voor. In het buitenland kennen we Longerich (in Keulen) en Longridge in het Verenigd Koninkrijk. De betekenis is steeds dezelfde, namelijk een verhoogde lange rug (vaak zand) in het landschap in de nabijheid van een rivier.

Slot te langerak.                                                     Door Abraham Rademaker (1676 – 1735)

In Langerak stond de al in de 13e eeuw genoemde burcht van de Heren van Langerak, eerst woonden hier de Van Langeraks, later de Van Boetzelaers. In de 18e eeuw is het slot gesloopt. Nu rest nog grasland, maar de locatie is in het terrein nog herkenbaar. In 1820 was er een dijkdoorbraak ten oosten van de Nederlands-hervormde kerk, met als gevolg het onderlopen van de Alblasserwaard. Hier is nog een wiel zichtbaar. Vroeger was hennepteelt een belangrijke bron van inkomsten. Later ging men geheel over op de veehouderij.

 

Wapen van Langerak                                           Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Langerak werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Langerak in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1986 ging het grootste deel van de gemeente, waaronder de plaats Langerak, over naar de nieuw opgerichte gemeente Graafstroom. Het wapen van Langerak is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Graafstroom zijn geen elementen uit het wapen van Langerak overgenomen. Sinds 1 januari 2019 valt Langerak onder de gemeente Molenlanden.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

“Van goud beladen met een klimmende leeuw van keel, op deszelfs lijf een lambel van 3 pendants van lazuur.

De heraldische kleuren in het wapen zijn: goud (geel), keel (rood) en azuur (blauw).

Het wapen is gelijk aan dat van de familie Van Langerack, die waarschijnlijk afstamt van het geslacht Brederode. De Van Langeracks voeren het schild ook wel met een leeuw met blauwe tong en nagels.

 

Uit:

 

Voorouders:

 • Wouter II  Uten Goye
  Heer van Hagestein en leenheer van Langerak (1240-1281) Overleden rond 1220, overleden in 1281. Hij wordt vermeld 1268-1277. Zoon van Ghiselbertus Uten Goye en Bertha van Woerden.
  Wouter werd geen ridder, maar bleef ‘knape’. Hij trouwde met Alverade van Arkel (1230-) een dochter van Herbaren II van Arkel.
 • Wouter III Uten Goye
  Heer van Langerak. Geboren rond 1260, overleden rond 1310. Zoon van Wouter II Uten Goye en Alverade van Arkel.
  Hij was gehuwd met N.N. van Merwede.
 • Alverade van Langerak
  Geboren omstreeks 1285,  overleden op 4 mei 1342 te Utrecht. Dochter van Wouter III Uten Goye en N.N. van der Merwede.
  Zij was getrouwd op 29 november 1314 met Gerrit II Tidemansz van Damassche (van Soudenbalch).
 • Susanna Claesse Sarvels
  Geboren rond 1570 te Langerak, overleden vóór 12 november 1643.
  Zij was 1e gehuwd met Jan Matthijsz de Jong.
  Zij was 2e gehuwd met Dirk Claesz.
  Dochter uit het 2e huwelijk was Niesje Dirks, zij was gehuwd met Anthonis Adriaens Corevaer.
 • Dirck Gijsbertsz “De Jonge”
  Hij woonde op Sevenhoven te Langerak en Nieuwpoort, overleden in 1610.
  Hij trouwde 1e met een onbekende vrouw. Hij trouwde 2e met  Pleungen Michielsdr.
 • Maerten Dircxz
  Overleden rond 1628 te Langerak. Hij was bouwman op Sevenhoven te Langerak.
  Zoon van Dirck Gijsbertsz “De Jonge”
  Hij is omstreeks 1585 getrouwd met Jacobgen Aryens. Ook bekend als Jaepgen, overleden rond 1630 te Langerak.
 • Bastiaen Maertensz (Seevenhoven)
  Overleden na 1673. Zoon van Maerten Dircxz en Jacobgen Aryens. Beroep bouwman. Schepen te Langerak 1656-1669 en 1673. Hij is getrouwd met Ariaentgen Reijers.
 • Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven
  Geboren rond 1650. Zoon van Bastiaen Maertensz Seevenhoven en Ariaentgen Reijers.
  Maerten Bastiaensz wordt bij zijn huwelijkse voorwaarden geassisteerd door zijn vader Bastiaen Maertensz. Hij brengt onder meer ten huwelijk een perceel land met ¼ van een huis in Langerak, buiten de Langerakse poort van Nieuwpoort [weer 108, Maerten Bastiaensz weer of eerder Neeltgen Segers weer genoemd]. Hij had dit onroerend goed geërfd van zijn eerste vrouw, Neeltgen Segers, die eerder weduwe was van Symon Jansz de Best. Maerten Bastiaensz brengt ook nog ten huwelijk een perceeltje land in het weer van de Alblassen [weer 84]. Op 20-10-1666 is hier sprake van ‘de hofstede daer Bastiaen Mertensz op woont, wesende leen aen den huijse van Langerack’.
  Hij trouwde 1e met Neeltgen Segers (Verduijn). Geboren rond 1600. Begraven op 13 november 1668 te Langerak. Dochter van  Seger Jansz Verduijn en  Maeycken Pieters.
  Hij trouwde 2e met Aaltjen Willems. Geboren vóór 1645, overleden vóór 25 mei 1671.
  Hij trouwde 3e met Lijntje Maertensdr op 25 mei 1670 te Streefkerk.
 • Cornelis Adamsz Ooms
  Geboren in 1670. Gedoopt Groot-Ammers op 16 februari 1670 en overleden vóór 29 juli 1748.
  Zoon van Adam Janszoon Oom en Maritgen Aerts de Bas. Cornelis wordt in 1713 bode van vrije heerlijkheid Langerak. Hij huwt op 30 april 1695 te Ammerstol met Jaapje Cornelisdr Hoogendijck.
 • Aaltje Cornelisse Ooms
  Jonge dochter van Langerak. Geboren 1699, gedoopt op 1 oktober 1699. Dochter van Cornelis Adamsz Ooms en Jaapje Cornelisdr Hoogendijck.
  Zij huwde 1e  op 27 april 1727 te Langerak met:
 • Cornelis Hendriks Opschoor
  Geboren in 1680. Gedoopt op 25 februari 1680 te Capelle aan de IJssel. Overleden op 12 maart 1730.
  Zoon van Heijndrick Cornelis Op ’t Schoor en Machteld Ariens Back.
Bronvermeldingen:
Genealogieën – JohnOoms.nl
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

facebook

© 12 juli 2020,     laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023