Nazaten graven van Holland II

Uit het huis van de Graven van Holland.
Holland wapen

Holland

II.4. Adelina van Holland (rond 995 – rond 1045) was een dochter van Arnulf van Gent, graaf in Holland (Zie Graven van Holland nr. 3) en Lutgardis van Luxemburg. Zij huwde een eerste maal met Boudewijn II van Boulogne en werd de moeder van Eustaas I van Boulogne.
In 990 volgde Boudewijn zijn vader op als graaf van Boulogne, Saint-Pôl, Guînes, Lens en lekenabt van de abdij van Sint-Bertinus. Boudewijn werd in 1033 gedood door Engelram I van Ponthieu die door Boudewijn was beledigd.
Engelram trouwde vervolgens met Adelina.
Zoon van Adelina van Holland en Boudewijn II van Boulogne:

 • Eustaas I van Boulogne (Volgt 5)

 

Boulogne

Boulogne

II.5. Eustaas I van Boulogne, bijgenaamd à l’Oeil, (geboren ca. 1005 – overleden 1049) was een zoon van Boudewijn II van Boulogne en Adelina van Holland. Hij volgde zijn vader op als graaf van Boulogne, Saint-Pol, Guînes en Lens, en als lekenabt van de abdij van Sint-Bertinus. Hij is begraven in Samer.
Hij was gehuwd met Mathilde van Leuven, dochter van Lambert I van Leuven. Zij hadden de volgende kinderen:

 • Eustaas II van Boulogne (Volgt 6)
 • Godfried (- 30 april 1095), 1061 bisschop van Parijs, 1075-77 en 1081-85 kanselier van Frankrijk, 1085-92 aartskanselier.
 • Lambert
 • Ida, gehuwd met graaf Manasses II van Rethel
 • Gerberga van Boulogne, die huwde met Frederik van Luxemburg (Neder-Lotharingen) (Zie Graven van Luxemburg nr. 3a)

 

II.6.  Eustaas II van Boulogne(Frans: Eustache;  geboren ca. 1020 – overleden ca. 1088) was de oudste zoon van Eustaas I van Boulogne en Mathilde van Leuven.
Eustaas trouwde in 1036 met Godifu, dochter van koning Ethelred II en weduwe van Drogo van Vexin. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Na het overlijden van Godifu, hertrouwde Eustaas met Ida van Verdun. In 1048 steunde hij de opstand van zijn schoonvader Godfried II van Lotharingen tegen keizer Hendrik III. In 1049 verzoenden de opstandelingen zich met de keizer en Eustaas erfde in datzelfde jaar het graafschap Boulogne van zijn vader. In 1051 bezocht hij Engeland en raakte zijn gevolg in Dover in gevechten verwikkeld. In 1054 erfde Eustaas ook het graafschap Lens (Frankrijk) van zijn broer Lambert.
Eustaas nam deel aan de invasie van Engeland en de slag bij Hastings in 1066. Hij was blijkbaar een grote investeerder in de expeditie want hij werd door Willem de Veroveraar beloond met grote bezittingen in Engeland, vooral in Essex. In 1067 probeerde hij het kasteel van Dover in handen te krijgen en werd door Willem bestraft met het verlies van zijn Engelse bezittingen. Na een verzoening met Willem kreeg hij het grootste deel echter weer terug. Volgens het Domesday Book had hij een persoonlijk inkomen uit zijn bezittingen van 610 ponden per jaar. Daarmee was Eustaas de op-een-na rijkste van de Engelse baronnen. In Boulogne was hij de eerste graaf die munten liet slaan. Deze macht en rijkdom zou het graafschap Boulogne nog generaties lang een factor van betekenis maken in Engeland en Frankrijk.
Eustaas en Ida kregen de volgende kinderen:

 • Eustaas III van Boulogne (Volgt II.7)
 • Godfried van Bouillon, (Boulogne-sur-Mer of Baisy-Thy, 18 september1060 – Jeruzalem, 18 juli1100) was (als Godfried IV) hertog van Neder-Lotharingen (van 1089-1100) en één van de leiders van de Eerste Kruistocht. Hij werd tevens uitgeroepen tot de eerste koning van het koninkrijk Jeruzalem maar weigerde die titel.
 • Boudewijn I van Jeruzalem, (geboren ca. 1068 – El Arish, 2 april 1118) was als Boudewijn I graaf van Edessa van 1098 tot 1100 en koning van Jeruzalem van 1100 tot 1118. Hij was de jongste zoon van graaf Eustaas II van Boulogne en Ida van Verdun. Als de Eerste Kruistocht zich aandiende, wisten zijn broers Godfried van Bouillon en Eustaas III van Boulogne hem te overhalen om ook mee te gaan naar het Heilige Land. Zijn broer Godfried van Bouillon wordt uitgeroepen tot koning van Jeruzalem, maar weigert deze titel en noemt zichzelf Voogd van het Heilige Graf. Al na een jaar komt Godfried te overlijden. Boudewijn wordt als een mogelijk kandidaat naar voren geschoven en wordt op 25 december 1100 gekroond tot eerste Koning van Jeruzalem.
 • mogelijk Ida, die huwde met graaf Herman van Malsen en met graaf Kuno van Montagu, heer van Rochefort.

Daarnaast had Eustaas nog enkele buitenechtelijke kinderen:

 • mogelijk Willem
 • Godfried, (overleden na 1100), gebruikte de naam “van Boulogne”, 1086 heer van Coton, neemt deel aan de Eerste Kruistocht en wordt in 1100 in Palestina vermeld, getrouwd met Beatrix van Mandeville, dochter van een grootgrondbezitter. Zijn kinderen en kleinkinderen zijn bekend als grondbezitters of geestelijken.
 • Hugo

 

II.7. Eustaas III van Boulogne (geboren ca. 1058 – overleden Rumilly (Pas-de-Calais, na 1125) was graaf van Boulogne en door erfenis een van de rijkste edelen van Noord-Frankrijk en Engeland. Eustaas volgde in 1087 zijn vader op als graaf van Boulogne en erfde van hem ook grote bezittingen in Engeland, die zijn vader had verworven als dank voor zijn bijdragen aan de Normandische verovering van Engeland. Eustaas liet zelfs eigen munten slaan in York (Engeland). Eustaas was een zoon van Eustaas II van Boulogne en Ida van Verdun. Hij huwde in 1102 met Maria van Schotland, de dochter van koning Malcolm III van Schotland. (Zie Koningen van Schotland nr. 10).
Eustaas en Maria hadden een dochter:

 • Mathilde van Boulogne (VOLGT II. 8), die huwde met koning Stefanus van Engeland.

 

II.8.  Mathilde van Boulogne (geboren ca. 1105 – overleden Castle Hedingham, 3 mei 1151) was een dochter van Eustaas III van Boulogne en Maria van Schotland. Mathilde was erfdochter van het graafschap Boulogne en had grote bezittingen in Engeland en Normandië. Koning Hendrik I van Engeland bemoeide zich daarom persoonlijk met haar huwelijk en liet haar trouwen met zijn neef Stefanus van Blois. Stefanus werd in Frankrijk geboren als zoon van Stefanus II van Blois, graaf van Blois en Chartres (Zie Graven van Blois nr. 6), en Adela van Engeland (Zie Koningen van Engeland II nr. 7a), dochter van Willem de Veroveraar. Hij stond in bijzondere gunst bij zijn oom, koning Hendrik I van Engeland, en verkreeg van hem in 1115 de graafschappen Lancashire, Mortain en werd heer van Eye. Na het overlijden van Hendrik in 1135 maakte Stefanus zich meester van de Engelse troon. Mathilde was daar niet bij aanwezig, zij verbleef hoogzwanger in Boulogne. Op 22 maart 1136 werd ze in de Westminster Abbey tot koningin gekroond.
Mathilde en Stefanus hadden de volgende kinderen:

 • Boudewijn, ca. 1136 op ongeveer 10-jarige leeftijd overleden te Londen en begraven in de priorij van Aldgate.
 • Eustaas
 • Willem
 • Mathilde, als peuter met Pasen 1136 verloofd met Walram IV van Meulan maar ca. 1140 op ongeveer 6-jarige leeftijd overleden en begraven in de priorij van Aldgate.
 • Maria (Volgt II. 9)

 

II.9.  Maria van Boulogne (geboren 1136 – overleden Montreuil, 1182) was een dochter van koning Stefanus van Engeland en Mathilde van Boulogne. Zij was gravin van Mortain en Boulogne. Maria werd op jonge leeftijd door haar ouders in een klooster geplaatst. Later werd ze non in de abdij van Romsey en daar werd ze in 1155 tot abdis gekozen. Toen haar laatste broer in 1159 overleed, erfde ze het graafschap Boulogne en de grote bezittingen in Engeland die daarbij hoorden. Voor koning Hendrik II van Engeland was ze nu te belangrijk om in het klooster te laten en hij liet haar in 1160 trouwen met Mattheüs I van de Elzas, een zoon van de graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas. Dit leidde tot een langdurig conflict met de paus waarin Maria en Mattheus uiteindelijk moesten toegeven. Het paar scheidde in 1170 en Maria werd non in het klooster van Saint-Austrebert (nabij Montreuil). Maria en Diederik waren de ouders van:

 • Ida, erfgename van Boulogne
 • Mathilde van Boulogne (Volgt II.10)

 

II.10. Mathilde van Boulogne (geboren 1161/1165 – Leuven, 16 oktober 1210) (ook wel bekend als Mathilde van de Elzas of Mathilde van Lotharingen) was gehuwd met Hendrik I van Brabant, de hertog van Brabant, vóór 30 maart 1180. Mathilde was een dochter van Maria van Engeland, gravin van Boulogne (Marie de Blois) en Mattheüs I van de Elzas, door huwelijk graaf van Boulogne (Matthias I). Ze werd begraven in de Sint-Pieterskerk te Leuven. Mathilde en Hendrik kregen de volgende kinderen:

 • Maria van Brabant (-1260), gehuwd met keizer Otto IV en daarna met Willem I, graaf van Holland (dit huwelijk bleef kinderloos)
 • Margaretha van Brabant (ovl. 1231), begraven in de abdij van Roermond, gehuwd met Gerard III van Gelre. (Volgt Graven van Gelre nr. 8a)
 • Adelheid van Brabant
 • Machteld (Volgt 11)
 • Hendrik II van Brabant (Volgt Hertogen van Brabant nr. 8c)
 • Godfried van Leuven-Gaasbeek (Volgt Heren van Gaasbeek nr. 8)

 

machteld van Brabant

Machteld van Brabant

II.11. Machteld van Brabant (geboren ±1200 – overleden 1267) was een dochter van hertog Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne. In 1212 trouwde zij met Hendrik VI van Brunswijk, de Welfische paltsgraaf van de Rijnpalts, die in 1214 overleed. Dit huwelijk was kinderloos. In 1224 trouwde zij met de Hollandse graaf Floris IV. Geboren 24 juni 1210, overleden Corbie, 19 juli 1234. Hij was van 1222 tot 1234 graaf van Holland. Hij was de zoon van Willem I van Holland (Zie Graven van Holland nr. 10) en Aleid van Gelre. (Zie Graven van Gelre nr. 7)
Uit het huwelijk van Machteld van Brabant en Floris IV van Holland werden de volgende kinderen geboren:

 • Willem II, opvolger van zijn vader, (tegen)koning van Duitsland (Volgt Graven van Holland nr.12a)
 • Floris de Voogd, regent van Holland.
 • Aleid van Holland (Volgt Graven van Holland nr.12b), gehuwd met Jan van Avesnes, regentes van Holland na overlijden van Floris.
 • Margaretha, gehuwd met Herman I van Henneberg-Coburg (1224-1290).

Na de dood van Floris IV in 1234 kwam Machteld in conflict met haar zwager Willem over het regentschap. In 1235 werd met hulp van de aartsbisschop van Keulen een regeling getroffen waarbij Willem regent van Holland werd.
Na de meerderjarigheid van haar zoon Willem II trok zij zich terug op haar bezittingen in het Westland. Ze woonde in ‘s-Gravenzande en gaf die plaats stadsrechten. Ze stichtte daar ook een kerk en begijnhof. Machteld werd begraven in het cisterciënzer klooster in Loosduinen, dat zij in 1230 samen met haar man had gesticht. Dit ondanks dat ze in een akte van 1244 had aangegeven dat zij en haar dochters in de abdij van Affligem moesten worden begraven.

 

Bronvermeldingen over de Graven van Holland:
Wikipedia – Graven van Holland
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Graven van Holland

 facebook

© 21 februari 2015, laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022