Nazaten Graven van Albon

 

 

Van de graven van Albon, later Dauphins, droegen de meesten de naam Guigues. De eerste Guigues wordt in 996 genoemd, in een tekst die duidelijk zijn verwantschap met de bisschoppen van Grenoble en Valence laat blijken. Zijn enkele domeinen liggen op dat moment ten zuiden van Vienne en te Vizille bij Grenoble, waar hij een kasteel, een dorp en een kerk bezit. Hij ontvangt in 1009 van Rudolf III, koning van Bourgondië, de helft van het kasteeldomein van Moras (halfweg tussen Vienne en Valence). Zeven jaar later komen daar nog domeinen te Moirans (iets boven Grenoble) bij; in de schenkingsoorkonde krijgt Guigues voor het eerst de titel van graaf.

De Dauphiné van de Viennois, of kortweg de Dauphiné, was een zelfstandig graafschap in het oosten van Frankrijk dat voordien als de Viennois bekendstond.

Het graafschap werd doelbewust bij elkaar gescharreld door het plaatselijke Huis van Albon, enerzijds door het huwen van welvoorziene erfdochters en anderzijds door het inpalmen van kerkelijke domeinen in samenwerking met enkele familieleden die het tot bisschop hadden gebracht.

 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

dauphin_of_viennois_arms-svg

Dauphin (Latijn: delphinus, Nederlands: dolfijn) was een oude dynastieke titel in het Franse koninkrijk, oorspronkelijk gedragen door de graven van Vienne, in de Dauphiné.

Dauphin was de bijnaam van Guigues IV van Albon, graaf van de Viennois, en werd voor het eerst ca. 1140 opgetekend. Zijn opvolgers maakten er een eretitel van. Geruïneerd door de organisatie van een volkomen zinloze kruistocht en door zijn vele investeringen in kunst en onderwijs (oprichting universiteit van Grenoble), verkocht Humbert II op 29 maart 1349 het graafschap aan de Franse koning Filips VI, op voorwaarde dat de titel van dauphin behouden zou blijven en dat de Viennois als een afzonderlijke eenheid zou worden bestuurd, los van de rest van het kroondomein. Het gebied was daarna het traditionele domein van de kroonprins, die om die reden als de Dauphin de geschiedenis inging, terwijl de Viennois bekend werd als de Dauphiné.
De reden voor de titel van Dauphin moet gezocht worden in de Romeinse naam van deze regio rond Vienne. De Romeinen noemden de streek ‘Delphinatus Viennensis’, afgeleid van het Griekse woord ‘adolphos’, dat broeder betekent. Delphinatus Viennensis is dus letterlijk vertaald: de broederschap van Vienne en heeft op zich niets te maken met een dolfijn.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

 

1. Rostaing Graaf van Viverais
Geboren circa 910.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Guigues van Viverais (Volgt 2)

2. Guigues van Viverais Heer van Albon
Geboren in 940, overleden in 995. Heer van Albon. Zoon van Rostaing, graaf van Viverais.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Guigues van Albon 965-1010

3. Guigues I  van Albon
965-1010. Heer van Albon. Zoon van Guigues  van Viverais.
Hij is getrouwd met Fredeburge van Vienne. Dochter van Richard van Vienne.
Zoon:

 • Guigues van Albon 990-1030
 • Humbert van Albon …. – 1025 Bisschop

 

4. Guigues van Albon 
990-1030. Heer van Albon en Vion
Hij is in 1013 getrouwd met Godelinde van Clérieux.
Kinderen:

 • Adelheid van Albon  1015-1085
 • Guigues I Vetusvan Albon  1020-1075

 

5. Guigues I Vetus van Albon
Geboren in 1020, overleden in 1075. Graaf van Albon en Briançon.
Hij is 1e getrouwd in 1040 met Adelheid van Turijn.
Kinderen:

 • Guigues II Pingus Graaf van Albon  1045-1100
 • Adelheid van Albon  1060 – …. 
   

6. Guigues II Pingus Graaf van Albon
Geboren in 1045, overleden in 1100. Graaf van Albon.
Zoon van Guigues I Vetus Graaf van Albon en Adelheid van Turijn.
Hij is getrouwd met Petronella de Royans van Forez. Geboren circa 1027. Dochter van Arnaud de Royans en Petronille de Grenoble.
Kinderen:

 • Guy III Graaf van Albon  1069-1125

 

7. Guigues III  “de Oude” van Albon
Geboren in 1069, overleden op 21 december 1125. Graaf van Albon en Grenoble.
Zoon van Guigues I Pingus van Albon en Petronelle van Forez.
Hij was een graaf van Albon uit 1079, toen het graafschap Vienne, dan nog  in het bezit van het aartsbisdom van Vienne, werd verdeeld tussen hem en Humbert I van Savoye.
Hij is getrouwd in 1090 met Mathilde van Wessex. Dochter van Edgar II Aetheling, Koning van Wessex en Margaretha Dunkeld, Prinses van Schotland.
Kinderen:

 • Gersinde van Albon  1090 – ….
 • Guida van Albon  1090-1150
 • Guigues IV Graaf van Albon  1095-1142 (Volgt 7)
 • Beatrix van Albon  1100-1140

guigues-iv

Guigues IV van Albon

8. Guigues IV van Albon
Bijgenaamd le Dauphin (Latijn Guigo Dalphinus ), was de graaf van Albon uit 1133. Hij was de eerste die de naam Dauphin ging voeren, wat “dolfijn” betekent, die een titel werd onder zijn opvolgers.
Guigues was de oudste zoon en erfgenaam van Guigues III van Albon en Mathilde van Wessex. Hij werd voor het eerst dauphin genoemd in een document van zijn vader uit 1110. Hij is getrouwd met Clementine van Bourgondië-Comté. Dochter van Stefanus I van Bourgondië en van Margareth van Lotharingen, en nicht van paus Calixtus II.

Kinderen:

 • Mathilde van Albon  1110 – 1150
 • Marchise van Albon  1115 – ….
 • Guiguys V Graaf van Albon  1125 – 1162
 • Beatrix van Albon Vrouwe van Viennois  1140 – 1180

 

9. Mathilde van Albon
Dochter van Guiguys IV, Graaf van Albon en Clementine van Bourgondië-Comté.
Zij is in 1125 getrouwd met Amadeus III van Savoye. Geboren in het jaar 1095. Overleden op 30 augustus 1148 in Nicosia, Cyprus. Graaf van Savoye, Aoste en Mauriënne. Zoon van Humbert II van Savoye (Zie Graven van Savoye nr. 4) en Gisela van Bourgondië.

Kinderen:

 • Mathilde van Savoye  1125-1157
 • Alix van Savoye  1125 – ….
 • Humbert III Graaf van Savoye  1136-1189 (Volgt Graven van Savoye nr. 6)
 • Agnes van Savoye  1140-1172
Bron o.a.: Wikipedia Counts of Albon

Terug naar:

Graven en Gravinnen

handtekening 2016

11 oktober 2016