Welgeborenen

 

 

Een naam zoeken?
Klik dan op Ctrl F en rechts bovenaan verschijnt een zoekschermpje.

De groep Welgeborenen is een pre-feodale sociale laag van welgestelde boeren of afgezakte adel die het zich konden permitteren een paard en wapenuitrusting te kopen. Zij werden door hun omgeving tot de ridderschap gerekend en droegen militaire steun bij aan de hogere heren.

De welgeborenen zijn vooral geconcentreerd rond die plaatsen die reeds voor het jaar 1000 bestonden en stammen uit de Frankische tijd. Het grootste deel van het tegenwoordige Duitsland, Nederland en België wordt tot dit gebied gerekend. Welgeborenen waren de bewapende welgestelde inwoners van de Frankische koninklijke domeinen voordat de autonome territoriale graafschappen ontstonden, zoals bijvoorbeeld Holland en Gelre. Ze waren er al vele eeuwen voor het ontstaan van de ridderstand. Waarschijnlijk waren het vazallen op de domeinen.
Veelal bezaten deze geslachten een kleine leen, ontvangen van een heer, waarna ze zitting kregen in de vierschaar. Men betaalde eenmalig een heergewade en kon hier een leven lang zonder huur te betalen gebruik van maken. Daarnaast was men schotvrij. Later kon men soms alleen aan hun functies zien dat men met dergelijke geslachten te maken had. Wie van de welgeborenen vanaf het ontstaan van de feodale verhoudingen (8e eeuw) tot de ridderschap wilde worden gerekend en die goed had geboerd, kocht een paard en wapenuitrusting en werd als ridder gezien. Degene die door de omgeving tot de ridderschap werd gerekend was overigens niet automatisch van adel. De term welgeborenen heeft naast wehrbauer (in Duitsland Hausmann) betrekking op ridderboortigen (familie van ridders maar) exclusief ridders of knapen. Ze zijn in enge zin edel, maar leiden geen adellijk leven. Vanaf de zeventiende eeuw gaan de welgeborenen in de Republiek op in de zich dan vormende gegoede burgerij. Formeel is de stand van welgeborenen nimmer opgeheven, in Nedersaksen en Oost-Friesland is zij nog steeds herkenbaar.
Bepalend of iemand tot de groep der welgeborenen behoort zijn bepaalde functies binnen dorpsbesturen.
De functies:

 • schout
 • schepen
 • schotvanger
 • aalmoesmeester
 • morgengeldgaarder
 • heemraadschapman
 • waterschapsman
 • weesmeester
 • armenvoogd
 • ijkmeester
 • gildemeester
 • kerkmeester. Deze waren vaak tot in de 19de eeuw als zodanig herkenbaar. Veelal was tot die periode één op de drie personen binnen het kerkbestuur welgeboren.
Welgeborenen:
Advokaat
Abraham Cornelisz Advokaat
Geboren 1610. Zoon van Cornelis Ariens Advokaat.
Schepen van Gelkenes.
Amerongen3Van Amerongen
Noyde Meeusz van Amerongen
Geboren circa 1380. Zoon van Meeus Noydensz van Amerongen.
Schepen van Dordrecht 1421-1432, Burgemeester van Dordrecht 1435.
Van Ammers
Gerard Plonisz van Ammers
Geboren voor 1423 te Ammerstol. Leenman van huizing, boomgaard en hofstede met toebehoren te Ammers en schout.
Arkel wapen

Van Arckel

Van Arckel
Jan Gijsbertsz van Arckel,
Geboren circa 1480, overleden voor 1558. Zoon van Ghijsbert van Arckel.
Woonde in Bergambacht, leenman van ‘s-Heeraartsberg, beleend 1509, vermeld in de 10e penning 1543,
1553 en 1556, heemraad 1517.

 

Beaumont
Met als oudst bekende voorvader Godefroy van Beaumont.
Geboren rond 1340.

 

 

 

Besemer I
Jan Ockersz Besemer
Geboren omstreeks 1365 te Dordrecht, overleden rond 1422 te Oud Alblas. Zoon van Ocker Johannsz Besemer.
Jan Ockersz. Besemer is leenman van de Hofstad Arkel te Giessen.

Besemer II
Tijs Jans Besemer
Geboren circa 1505. Zoon van Jan Jans Besemer.
Schout 1543-1567.  Wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
Die Blonde
Jan die Blonde
Geboren rond 1300 te Sandelinge Ambacht, overleden na 1366. Knaap, Raadslid van Holland 1345-1348, 1355 Leenman van Putten 1331-1359 en van Arkel 1357-1366. Schepen van Gorinchem.
Boot
Ghisebrecht Bothen
Overleden in 1123 te Utrecht. Heer van Laar.
Getrouwd met Gerprich (Gerping), dochter van Gerard Gijsbrechtsz.
Borre van Laersum
Claes Borre van Laersum
Schepen van Rotterdam tussen 1504 en 1522, brouwer te Rotterdam, overleden vóór 28 maart 1522.
Zoon van Aernt Borre van Laersum en NN Dircksdr Nachtegael.
Bosch
Laurens Wouters Bosch
Geboren circa 1540, overleden na 2 august 1603. Zoon van Wouter Bosch.
Schout van Tienhoven en Breukelerveen. Woont 1588 te Tienhoven.
Both
Adriaen Cornelisz Both
Geboren te Noordeloos rond 1531, overleden na 5 augustus 1610. Schepen van Noordeloos (1588, 1610).
Zoon van Cornelis Both. 
Braat8Braat

Gabriël Claesz. Braet
Geboren 1655,  gedoopt te Hekelingen op 27-6-1655. Hij is schepen van Oud-Beijerland en overleden op 27-3-1719.
Zoon van Claes Gabriëls Braet en Catalijntje Jacques Verhulp.

 

 

van-den-broec

Van den Broec

      Van den Broeck
Engelbrecht van den Broec
Ridder, parochiaan van Overschie, 1266. Zoon van Alinus van Rodenrijs.

 

Van der Codde
Sijmon Gijsberts van der Codde
Geboren rond 1530 in Rijnsburg, overleden op 4 februari 1600 in Rijnsburg. Zoon van Gijsbert Cornelisz van der Codde.
Schepen van Rijnsburg, landbouwer en kerkmeester.

Colverschoten
Willem van Colverschoten
Geboren in 1378 te Utrecht, overleden in 1435. Lid van de hoogste rechtbank en raad van de bisschop van Utrecht.
Beleend met de tienden van Wijgelaar. 

 

Couwenhoven
Yewijn Heijen
Overleden tussen 1324 en 1331. Stamvader van het geslacht Couwenhoven; leenman van de hofstad van der Wateringe (1320). Gehuwd voor 1324 met Lizebette Jacob Willemsdr. Overleden na 1 april 1331, dochter van Jacob Willemszn.

 

Cranendonck
Roelof Jansz Cranendonck
Geboren in 1410 in Ridderkerk,  overleden in 1484 aldaar. Landpoorter van Dordrecht. Heemraad en schout van Ridderkerk (1454-1460).

 

Cruijer
Gerrit Willemsz Cruijer
Geboren rond 1550 in Spangen, overleden op 15 november 1630 in Overschie. Zoon van Willem Adriaensz Cruijer.
Van beroep bouwman. Kerkmeester te Overschie. Landeigenaar in de Spaanse Polder. Schepen te Hoogenban.

De Cuijper
Cornelis Pietersz de Cuijper
Geboren omstreeks 1590, overleden 1635. Zoon van Pieter de Cuijper.
Rentmeester van de Baronie van Liesveld.

Van Dijck
Jacob Dircxz van Dijck
Geboren rond 1450. Zoon van Dirck van Dijk.
Welgeboren man, wonende in 1470/1471 in Ruiven, in 1473 op de Schie, leenman van Lek en Polanen.

Van Dorp
Bartholomeus Hendriksz van Dorp
Geboren rond 1440, overleden op 16 mei 1520 te Den Haag. Zoon van Hendrik Bertelmeesz van Dorp.
Kerkmeester te Naaldwijk 1475, rentmeester van de Abdij van Egmond, schepen van ´s Gravenhage 1510, 1515, 1517, leenman van Hontshol.

van DrielVan Driel
Beijen Doens van Driel
Geboren 1410 te Poortugaal, overleden 18 januari 1484 Poortugaal. Zoon van  Doedijn Beijensz van Driel en Margriet Heyndricksdr Droogendijk.
Hij was Leenman van Putten in de periode 1455 tot en met 1485. Schepen van Poortugaal tussen 1458 en 1462.

Van Driel
Cornelis Claesz van Driel
Geboren ca. 1500 te Zwijndrecht,  overleden 14 januari 1555 Te Dordrecht.  Zoon van Claes (Nicolaes) Cornelisz van Driel en Reimborch.
Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.

Van Driel
Claes Hendrickx van Driel.
Geboren 1510, overleden 1565. Schepen van Strijen.
Zoon van Lijsbeth Pietersdr van Driel en Pieter Dirksz (van den Hordijk).

Van Eijndhoven
Johannes van Endhoven
Geboren omstreeks 1275. Ridder, Schepen van den Bosch (1319).
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

Esseboom2Esseboom
Jacob Cornelisz. Esseboom
Geboren rond 1580 in Mookhoek. Hij is overleden op 6 april 1654 in Strijen. Zoon van Cornelis Gerritsz Esseboom en Janneke Jacobsdr.
Landbouwer in de Mookhoek in de polder Nieuw-Bonaventura onder Strijen, schepen van Strijen 1641-1643, dijkgraaf van de Oude- en Nieuwe Noordkavel van de Brouck o.a. 1652.

Gaesbeeck2

Van Gaesbeeck

Van Gaesbeeck
Burgher van Gaesbeeck

Geboren 1410. Bastaardzoon van Jacob van Gaasbeek, heer (baron) van Gaasbeek, Abcoude, Putten, Strijen en Coelhorst,stadhouder van Holland, erfmaarschalk van Henegouwen, raadsheer van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, en een van de rijkste edelen van de vroege 15e eeuw in Holland en Brabant.

Van Gameren
Baernt Gerritsz van Gameren
Geboren circa 1500. Zoon van Gerrit van Gameren.
Secretaris (1543) en gezworen.
Klerk van Lekkerkerk (1561), hoogheemraad Krimpenerwaard in 1565.

 

De Gelder
Theunis Janszn Gelder

Geboren circa 1602. Beroep: Herbergier, Schepen, Diaken. Zoon van Jan Dircksz Gelder en Teuntje.
Hij was getrouwd  met Anneke Woutersdr.

Grauwert Oudenridder
Herman Oudenridder
Ook genoemd als Heer Herman Oude Ridder (Olderidder), schepen te Utrecht 1227, 1230

 

De Groote

De Groote

De Groote
Borchgaert Dirksz de Groote
Hij is geboren rond 1340,  overleden na 20 januari 1421. Zoon van Dirk de Groote.
Hij voerde als wapen: 3 palen van vair, vergezeld van een gaande leeuw in een Schildhoofd.
Hij koopt een huis in Dordrecht op 12 januari 1400.
Hij was raad van Dordrecht in 1406 en 1420, schepen van Dordrecht in 1396, 1409, 1414 en 1415.
Hij krijgt op 24 december 1410 de stadssleutel.

 

De Jode

De Jode
Willem Jodekin

Geboren rond 1260. Bastaardzoon van Rudolf I de Cock en Barbara de Jode.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

 

Haengrave
Dirck van Haengrave
Geboren rond 1230.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

 

Hanegraaf
Wouter Michiels Hanegraaff
Geboren rond 1480,  overleden vóór 1539 te Woudrichem. Hij woont te Woudrichem waar hij beleend wordt met een Hollandse leen van 8 morgen nabij het Crayveld in 1522. Zoon van Lutgard Reijniersdr Haengrave en Michiel Anthonis Wouters van Eijndhoven.

 

Van der Hee

Van der Hee

Van der Hee
Jacob van der Hee

Geboren rond 1280.
Eigenaar van land te Bodegraven op 20 april 1315 vermeld 1315. Jacob van der Hee en zijn zoon Ingebrecht dragen uit hun vrij eigen goed een woning en 16 gaarden land te Bodegraven bij de kerk op aan de graaf van Holland.

 

Van Herlaer
Floris van Herlaer
Geboren omstreeks 1470

 

 

Van den Heuvel
Jacob Adriaens van den Heuvel
Geboren omstreeks 1585 te Werkendam, overleden in 1647 aldaar.  Schepen van Werkendam (1623-’28 en ’35-’39), Ouderling (1630-’32, ’43).
Zoon van Hendereske Adriaansdr van den Heuvel en Adriaen. Hij was gehuwd met Toentje Corsten. Overleden op 19 april 1657 te Werkendam.

Hoflandt
Claes Hofland
Geboren circa 1430.  Bode van de dijkgraaf van Schieland
Afkomstig van een oud-adelijk geslacht uit Holland dat van oorsprong uit Kennemerland komt.

 

hooghwapen

De Hoghe

De Hoghe
Gerrit De Hoghe
Geboren rond 1375. Zoon van Goedeken de Bastaard van Arkel.
Woonde in Gorinchem, behoort tot de vrienden van Jan van Arkel in diens strijd tegen de Graaf van Holland in 1406.
Hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard 1422, schepen en heemraad 1433 en 1435.
Het geslacht de Hoghe voert een van Arkel afgeleid wapen, namelijk met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met een bastaard schuinstreep.

 

Holl
Met als stamvader Floris Holle.
Geboren rond 1375. Hij behoorde tot de vrienden van Jan V van Arkel in diens strijd tegen de Graaf van Holland in 1406. Schepen van Gorinchem.

Honcoop
Frederik Cornelis Honcoop
Hij is geboren op 24 februari 1636 in Hoenkoop. Zoon van Cornelis Cors Honkoop en Annetgen Pietersdr.
Schepen van Goudriaan van 1676-1680.

Hoogwerf
Gerrit Wouters Hoogwerf
Geboren rond 1640 in Kijfhoek, overleden op 30 maart 1703 in Kijfhoek.
Boer te Kijfhoek. Schout en heemraad.

Hoorewech
Maerten Symons
Geboren rond 1546 in Hogenban, overleden in 1606 in Overschie.
Schepen van Overschie en Hogenban.

 

Van der Lee
Goesewijn Jansz Saij van der Lede
Geboren circa 1320, overleden circa 1421. In 1334 had hij samen met zijn oom Heynric een deel van het grafelijk domein aan de Schie in pacht, oftewel hij was “beleend” te Schiedam. Dat belenen gaf hem de naam “van der Lede” of “van der Lee”.

Meer

Van der Meer

Van der Meer
Vranck Lambrechts van der Meer.
Schepen van Delft in 1434, 1436 en 1437, geboren circa 1374 te Haarlem, overleden na 1438, begraven te Delft. Schepen van Delft in 1434, 1436 en 1437. Zoon Lambert Gerritsz van der Meer (alias van Tol) en Aleid Jansdr van Hodenpijl .

 

 

Van Mekeren
Udo van Mekeren
Geboren rond 1280. Rentmeester van Reynout, Hertog van Gelre. Als Knaap vermeld van eerder genoemde Reynout en als zodanig het laatst in 1355.

 

Muijlwijck

Van Muijlwijck

Van Muijlwijck
Rutgher Gerrits van Muijlwijck
Geboren rond 1363 in Dordrecht. Zoon van Gerrit Jans van Muijlwijck en  Ida Borchardsdr de Groote Heeren.
Leenman van Altena, Schout.

 

 

Schepenzegel van Dirc Hughesz Nachtegael

Nachtegael
Dirc Hugensz Nachtegael
Geboren omstreeks 1390 te Rotterdam, overleden op 9 september 1434. Schepen aldaar in 1419, 1420 en 1421, zegelde met het afgebeelde wapen. Burgemeester van Rotterdam tussen 1425 en 1430.
Zoon van Hughe Dirc Nachtegael en N. van Couwenhoven.

 

 

Van Naerssen
Hendrick Jansz Van Naerssen
Geboren rond 1340 te Dordrecht,  overleden op 7 juni 1401 aldaar. Burgemeester van Dordrecht 1377, schepen van Dordrecht 1381, 1390, gasthuismeester te Dordrecht 1389, thesaurier van Dordrecht 1391-1394. Zoon van Jan van Naerssen en Belij.

 

 

 

Van Neynsel
Met als stamvader van dit geslacht Arnt Rover van Anscot van Neynsel
Geboren circa 1197. Zoon van Roelof Rover, Heer van Rode

 

 

Oem wapen

Oem

Oem I
Claes Oem, regeerder der stad Dordrecht omstreeks 1230.
Hij was gehuwd met Catharina Duijck, dochter van Gijs Duijck en N.N. van der Marck.

Oem II
Jan Gilles Oem
Geboren ca. 1265.  Poorter van Dordrecht. In 1321 Bailliu van Zuid-Holland. Van 1320-1333 Raad en Rentmeester Generaal van Zuid-Holland. Hij koopt in 1321 Oost-Barendrecht. (De gemeente Barendrecht voert nu nog het wapen van het geslacht Oem).

Oem III
Adriaen Willemsz (Oem)
Geboren in 1559 te Molenaarsgraaf, overleden na 1628 aldaar. Zoon van Willem Claesz Oem. Hij is zich Adriaen Swartbol gaan noemen, naar de achternaam van zijn vrouw. Heemraad in Molenaarsgraaf.

Ooms wapen nieuwOoms
Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622. Zoon van Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij huwt Nelletgen Adriaensdochter, dochter van Adriaen Pieterszoon, schout van Groot-Ammers. Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd. Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland. In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615.
Ook zijn zoon Adam Adriaenszoon Oom en kleinzoon Jan Adamszoon Oom waren schout.
Van Oorschot
Bastiaan Wouterse van Oorschot
Hij is gedoopt op 10 december 1673 in Werkendam in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Overleden in november 1760. Zoon van Wouter Theunissen de Gelder en Judith Bastiaense. Bastiaan was Diaken van 1709-1710, Schepen van Werkendam 1710-1718 en van 1722-1724.
Als enige kind van Wouter Theunissen nam hij de naam van Oorschot aan.
Hij was getrouwd  met Anna Bastiaans Hanegraaf. 
 
van oostrum wapen

Van Oostrum


Van Oostrum
Pieter Arijenz van Oostrum
Geboren in 1677 in Jaarsveld, overleden op 30 september 1747 in Jaarsveld. Zoon van Arien Eerstz van Oostrum en Grietje Marrigjen Claesdr Blom. Hij was schepen van Jaarsveld

 

 

Outshoorn
Lambrecht Aerntz Outshoorn

Geboren rond 1450. Zoon van Aernt Gerritsz Outshoorn.
Bouwman. Heilige Geest meester te Rijnsburg.

Post
Joris Jansz Post
Geboren circa 1516 in Kethel, overleden circa 1558. Schepen te Kethel.

Putkamer
Adriaan Stoffels Putkamer

Geboren circa 1585. Zoon van Stoffel Putkamer.
Rentmeester van St. Sebastiaensgasthuys of Heylich Cruisgasthuis.

de Raat

De Raat

De Raat
Pieter Jansz de Raet.

Geboren circa 1500, overleden vóór 1561. Schepen van Rhoon en bouwman. Zoon van Jan Jacobsz de Raet.

 

 

 

drie klimmende leeuwen

Van Rijswijck

Van Rijswijck
Hendrick Jan Amelgersz van Rijswijck
Geboren circa 1450, overleden voor 10 mei 1515. Zoon van Jan Amelger Hendrickszn van Rijswijck.
Schepen van Oudewater. Na overlijden van zijn vader beleend met Willeskop bij Montfoort 1487.

 

 

 

Roobol

Roobol

Roobol
Cornelis Jansz Roobol

Geboren circa 1495 in Rhoon. Hij is overleden op 26 juli 1538 in Rhoon. Schout van Rhoon. Zoon van Jan Roobol.

 

Sasbout
Dirck Dircksz Sasbout
Geboren in 1419 overleden op 31 augustus 1480 te Zoetermeer. Knape. Ambachtsbewaarder van Zegwaart (1464). Zoon van Dirck Sasbout.
Hij is getrouwd met Sophia Segwaert.

 

 

Schaert
 Pieter Dircx Schaert
Overleden in 1412. Houtkoper. Schepen van Dordrecht in 1397 en 1404.
Getrouwd met Maria Boot.

 

Schoneveld
Evert van Schoneveld
Geboren rond 1350, overleden op 20 mei 1407.
In 1398 is Evert van Schoenevelt richter (schout van Houten en ’t Goy). Hij zegelt met hetzelfde wapen als het, Bentheimse ministeerialengeslacht ”Van Schonevelde”, dat al veel eerder voor komt. In 1382 was ”Schoneveld” een bischoppelijke leen met een omvang van 24 morgen, dat in leen werd gehouden door deze Evert van Scoenevelt.
Tussen Houten en ’t Goy ligt aan de Leedijk de hofstede Schoneveld.

 

Schilder
Aart Gerritsz Schilder  

Geboren in 1608 te Poortugaal, gedoopt op 27 april 1608 te Poortugaal. Overleden op 2 augustus 1677 in Poortugaal. Zoon van Gerrit Aartsz Schilder en Maritje Hendrik.
Gerechtsbode (Armmeester).

Van der Sluijs
Jacob Meesz van der Sluys
Geboren circa 1510, schepen van Valkenburg (Holland), gebruikte 3 morgen land op ter Wadding in 1544. Ter Wadding was het gebied van de Hoge Rijndijk tussen de mond van de Vliet en de Haagsche Schouw in Voorschoten. In 1556 woonde hij te Valkenburg aan de Hoge Rijndijk bij de sluis in de Wassenaarse Wetering. Naar deze sluis zal de familie van der Sluys ongetwijfeld genoemd zijn.
Zijn nazaten gingen zich Valkenburg noemen.

 

Sneep
Jan Ariens Sneep 
Geboren rond 1550 in Barendrecht. Hij is overleden rond 1628 in ‘s-Gravendeel. Schepen van ‘s-Gravendeel en landbouwer. Heemraad van West-Barendrecht en Carnisse in, kerkmeester van ‘s-Gravendeel

 


Spruijt
Michiel Adriaansz Spruijt
Geboren circa 1440, overleden te  Strijen na 1513. Zoon van Adriaen Jans Spruijtsz.
Hij was pachter van visgronden, koper van korentienden. Schepen 1485-1485 in Strijen en lid van de Hoge Vierschaar van het Baljuwschap Strijen.

 

Spulle
Gielis Willems Snellaerts van Spulle
Geboren rond 1420 te Oirschot, overleden circa 1475. Schepen van Oirschot. Zoon van Willem Snellaerts van Spulle en Lisbeth Gielis van der Schueren.

Van der Staal
Met als oudst bekende voorvader Gijsbrecht Hendriksz “Van Hem”.
Geboren rond 1360, overleden 1421.

 

 

 

Stoep van Hillegersberg
Frank Stoep van Hillegersberg
Overleden na 1269
Frank houdt het huis Hillegersberg en Santwerf met het land, het ambacht en verdere goederen van de graaf.

Van Strijen
Claas Adriaansz van Strijen
Geboren in het jaar 1574 in Delft, overleden maart 1650 in Westmaas. Zoon van Adriaan Quirijnsz van Strijen en Marie Robrechts van der Mast.
Schout van Westmaas, Dijkgraaf van Westmaas en het Munnikenland.

Swartbol
Adriaen Willemsz 
Geboren in 1559 te Molenaarsgraaf, overleden na 1628 aldaar. Zoon van Willem Claesz Oem. Hij is zich Adriaen Swartbol gaan noemen, naar de achternaam van zijn vrouw. Heemraad in Molenaarsgraaf.

Taets
Herman Wouters
Geboren rond 1520. Schepen, Burgemeester van Oudewater

Teeuwen
Cornelis Thijsz Teeuwen
Geboren rond 1500 in Bovenkerk/Stolwijk, overleden voor 3 april 1581. Zoon van Thijs Teeuwen.
Ridder.

TerlouwTerlouw
Anthonis Woutersz. Terlouw
Geboren omstreeks 1615. Zoon van Wouter Terlouw.
Jongeman van Goudriaan, woonde te  Goudriaan, verkocht en kocht land in 1632, schepen/heemraad 1640, 1651, 1652-1668, waarsman 1671.

 

SouburghThoen van Souburgh
Dirck Govertsz Thoen
Geboren rond 1405. Dirck Govertsz is overleden na 1451. Zoon van Govert Thoen.
Schepen van Gouda.

 

 

verduijnVerduijn
Wouter Cornelisz Verduijn.

Geboren ca. 1490. Schepen van Charlois. Zoon van Cornelis Verduijn.

 

 

Verhuysen
Maerten Huybrechts Verhuysen
Geboren circa 1545. Zoon van Huybrecht Verhuysen.
Schepen van Gelkenes in 1614 en 1615, sinds 09-09-1602 leenman van de hofstede Culemborg te Gelkenes en gelegen in de Baronie van Liesveld.

wapen vermaatVermaat
Luijtgen Wouters van der Mathe (geboren ca.1435, overleden vóór 1493), zoon van Wouter Luytgens van der Mathe (Schade) en N.N.
Schout van Schonauwen (onder Houten) 1484. In 1465 Landgenoot in ’t Goy, in 1469 in Bunnik. In 1470 Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik, met het land dat in bezit van zijn vader was.

 

 

 

VermeerVermeer
Cornelis Pouwelsz Vermeer

Geboren circa 1592 te Bleiswijk. Zoon van Pouwel Franszn Vermeer (van der Meer) en Maritgen Cornelisdr.
Welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezit land in de Overbuurt van Bleiswijk.

 

Verrij
Jan Dircksz van Rij
Geboren rond 1560 te Piershil, overleden voor 1630. Zoon van Willempje Jans van Rije en Dirck Gosensz Wagenmaker.
Wagenmaker van beroep. Dijkgraaf van Piershil.

verschoor

Verschoor

Verschoor
Dirck van der Schoer.

Hij is geboren in 1350. Heemraad in het ‘Ambocht van der Eem’.

 

Verschoor
Hermen Melissen Verschoor 
Geboren omstreeks 1585 te Sleeuwijk, overleden voor 1655. Hoogheemraad van Sleeuwijk, ouderling, lid van afgevaardigden naar de Staten van Holland en West-Friesland in den Haag.

 

Verstoup
Lambrecht Jansz Verstoup
Geboren in 1496 te Poortugaal, overleden op 10 mei 1552 in Poortugaal. Schout te  ’s Gravenambacht (1543).

 

Van der Vliet

Van der Vliet

Van der Vliet
Kerstant Jacobs van der Vliet
Geboren in 1470 te Naaldwijk, overleden op 11 oktober 1524 te Naaldwijk. Zoon van Jacob Kerstantsz (Corssen) en Machteld Dircks van der Woerdt. Woonde op de hofstede ‘Hoge Werf’  rond 1495-1513. Hij was Kerkmeester te Naaldwijk  in 1497 en 1498 en Heilige Geestmeester te Naaldwijk  in 1497.

 

 

Vossius

Vossius

Vossius
Gerardus van Buchout.
Geboren rond 1370 in Diepenbeek (Vlaanderen), overleden rond 1430 in Diepenbeek.
Leenman van het goed van Buchout.
Zijn nazaten gingen zich Vossius noemen

 

WenssenWenssen
Jonge Heijn Heijnsz Wenssen.
Geboren 1420 – overleden in 1473. Zoon van Heijn Wensen.
Hij was gehuwd met een dochter van Roelof Jansz Cranendonck  en Ronilda Loijnck Claesdr Giessen.

 

de-witteDe Witte
Met als  stamvader Philippe Lablanche uit Normandië. Geboren in 1140.
De achterkleinzoon zoon van Philippe Lablanche, Jan Simon Cornelius de Witte, wordt gerekend als de stamvader van het Hollandse regentengeslacht de Witt.

 

Wittens
Hendrik Ydo Wittens
Geboren circa 1285. Zoon van Witten Hendrik Yens.
Ambachtsheer in de Zwijndrechtse Waard, vermeld samen met zijn broer Schiltman op 15 September 1311. Zij waren de naamgevers van Hendrik Ido Ambacht en Schiltmanskinderenambacht.

WoutVan ’t Wout
Pieter Jan Woutersz
Geboren rond 1550 in Stolwijk,  overleden in het jaar 1618 in Stolwijk. Hij was een zoon van Jan Woutersz  en Lijsgen.
Hij was rond 1575 tot 1618 bouwman. In 1589 was hij Heilige Geestmeester en van 1611 tot 1612 was hij ouderling.

 

 

Zaijen
Vrank Dirc Zaijensz
Geboren in 1320, overleden in 1384. Schout van Kethel.
Zoon van Dirc Zaijen en Haestgens.
Hij is getrouwd in 1370 met Lijsbeth Dirc van Matenesse .

 

Van Zeeland
Gerard van Zeeland
Geboren omstreeks 1230 in Sint-Truiden. Gerard is overleden omstreeks 1300.
Hij werd ook wel Zelandre genoemd. Rentmeester van de abdij van Sint Truiden. In de periode 1259-1263 verschijnt hij voor de rechtbank in zijn functie als vertrouweling voor de abdij van Sint Truiden, waarbij hij de rechten van de abdij beschermt in Babilonienbroek/Dussen.

 

Zie ook:

Heren en Vrouwen van…

 

Genealogische Bronnen

 

Er wordt met heel veel zorg, tijd en met veel passie besteed aan de genealogische pagina’s op deze website.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via het contactformulier.

 

 

   facebook      

© 2016-2023