Heren van der Dussen

De heerlijkheid Dussen werd voor het eerst vermeld in de 12e eeuw, toen de Hertog van Brabant het goed overdroeg aan de Graaf van Holland. Ook toen zou er reeds van een versterkt huis sprake zijn geweest. In 1156 was er sprake van ene Jacob van der Dussen…

Kasteel Dussen vóór 1421

Kasteel Dussen vóór 1421

 

Dussen21. Jacobus van der Dussen, genoemd in 1156 als getuige bij Dirk VI van Hollands reis naar de Abdij van Echternach. Hij trouwde met een niet nader bij naam genoemde vrouw. Kinderen:
– Jan I van der Dussen (- overleden vóór 1298) (Volgt 2).
– Arent van der Dussen.

2. Jan van der Dussen (- overleden vóór 1298), ridder en heer van Dussen. Hij vocht op 5 juni 1288 in de slag bij Woeringen met 1500 ridders mee aan de zijde van hertog Jan I van Brabant en werd daarbij gewond. Hij trouwde voor 1288 met Elisabeth van Polanen (Zie Heren van Polanen nr. 5b). Zij was een dochter van Jan van Wassenaer en Ghijseken Uter Lyersdr. Uit dit huwelijk:
– Jan II van der Dussen (Volgt 3).

3. Jan II van der Dussenridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde 1298-1326, leenman van de heren van Putten en Strijen.
Hij trouwde (1) met Jacoba van Drongelen. Zij was een dochter van Willem van Drongelen en Hadewich van der Merwede, laatstgenoemde was een stiefdochter van Willem van Brederode 1380-1451 die getrouwd was met Margaretha van der Merwede-Stein, de weduwe van Daniel V van der Merwede.
Hij trouwde (2) met Beatrix van der Sluijs (ca. 1280-). Zij was een dochter van Arnold van der Sluijs  en Agnes van de Boekhorst van de Lek.
Uit het huwelijk met Beatrix van der Sluijs:
– Soete Jansdr. van der Dussen.
– Elisabeth van der Dussen (Volgt 4).
– Jan III van Dussen.
– Nicolaas I van der Dussen (- ca. 1381).
Uit het tweede huwelijk:
– Fièrent van der Dussen

4. Elisabeth van der Dussen (geboren Dordrecht 1305-1333). Zij trouwde ca. 1321 met Filips III van Wassenaer (geboren Voorschoten, 1307 – voor 5 januari 1348) uit het geslacht van Wassenaer, weduwnaar van Goedele van Benthem. Van Wassenaer trouwde (3) als weduwnaar van Elisabeth met Catharina Dudinck en (4) met Maria van Egmond (-ca. 1384), laatstgenoemde was een dochter van Jan I van Egmont.
Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ’t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest. Hij was een zoon van Dirk III van Wassenaar  (ca. 1280 – ca. 1319) burggraaf van Leiden en Alveradis van Cuijck (Leiden, 1285 – ca. 1310) erfdochter van Leiden.
Uit dit huwelijk:
– Dirk III van Wassenaer (omstreeks 1325 – 1391 of 1392) (VOLGT Heren van Wassenaer nr. 7.)

 

Kasteel Dussen

Terug naar:

 

  facebook        

 

© 22 maart 2015