Heren van der Dussen

De heerlijkheid Dussen werd voor het eerst vermeld in de 12e eeuw, toen de Hertog van Brabant het goed overdroeg aan de Graaf van Holland. Ook toen zou er reeds van een versterkt huis sprake zijn geweest. In 1156 was er sprake van ene Jacob van der Dussen…

Kasteel Dussen vóór 1421

Kasteel Dussen vóór 1421

 

Dussen21. Jacobus van der Dussen
Hij trouwde met een niet nader bij naam genoemde vrouw.
Kinderen:

  • Jan I van der Dussen (- overleden vóór 1298) (Volgt 2)
  • Arent van der Dussen.

 

2. Jan van der Dussen (- overleden vóór 1298), ridder en heer van Dussen. Hij vocht op 5 juni 1288 in de slag bij Woeringen met 1500 ridders mee aan de zijde van hertog Jan I van Brabant en werd daarbij gewond. Hij trouwde voor 1288 met Elisabeth van Polanen (Zie Heren van Polanen nr. 5b). Zij was een dochter van Jan van Wassenaer en Ghijseken Uter Lyersdr.
Uit dit huwelijk:

  • Jan II van der Dussen (Volgt 3)

 

3. Jan II van der Dussenridder, heer van Dussen en Heeraartswaarde 1298-1326, leenman van de heren van Putten en Strijen.
Hij trouwde 1e met Jacoba van Drongelen. Zij was een dochter van Willem van Drongelen en Hadewich van der Merwede, laatstgenoemde was een stiefdochter van Willem van Brederode 1380-1451 die getrouwd was met Margaretha van der Merwede-Stein, de weduwe van Daniel V van der Merwede.
Kinderen uit het 1e huwelijk:

  • Soete Jansdr. van der Dussen (Volgt 4a)
  • Elisabeth van der Dussen (Volgt 4b)
  • Jan III van Dussen.
  • Nicolaas I van der Dussen (- ca. 1381).

Hij trouwde 2e met Beatrix van der Sluijs (ca. 1280-). Zij was een dochter van Arnold van der Sluijs  en Agnes van de Boekhorst van de Lek.
Uit het huwelijk met Beatrix van der Sluijs:

  • Fièrent van der Dussen

4a. Soete van der Dussen
Geboren rond 1280. Dochter van Jan II Heer van der Dussen en Heerwaarde en van Jacoba van Drongelen.
Zij huwde met Jan Gilles Oem. Geboren ca. 1265.  Poorter van Dordrecht. In 1321 Bailliu van Zuid-Holland. Van 1320-1333 Raad en Rentmeester Generaal van Zuid-Holland. Hij koopt  in  1321 Oost-Barendrecht van Gerard, heer van Horne en Altena (De gemeente Barendrecht voert nu nog het wapen van het geslacht Oem).
Jan Gilliszoon werd in 1335 opgevolgd door zijn zoon Gillis Janszoon Oem. Naar hem werd  Oost-Barendrecht ook wel ‘Gillis-Ambacht’ genoemd. Later kwam Oost-Barendrecht in handen van Machteld, de dochter van Gillis Janszoon. Zij trouwde in 1354 met Dirk van Wassenaar, heer van Voorschoten, Voorburg, Valkenburg, Katwijk en burggraaf van Leiden. In 1391 ging het ambacht van Machteld over op haar zoon Philips van Wassenaar.
Jan Gilles Oem  wordt in 1311 beleend met het Huis Rosendael binnen Dordrecht. Ook wordt hij door Gerard heer van Voorne beleend met het Huis Rodenburg.
Kinderen:

  • Gilles Janszoon Oem van Barendrecht  ± 1304 – ….   Volgt zijn vader op.
  • Lijsbeth Jansdr Oem van Barendrecht   ± 1304 .– ….  (Volgt Geslacht Oem nr. 4a)
Bronvermelding: Soete Jansdr. van der Dussen (± 1280-….) » Genealogie Online

 

4b. Elisabeth van der Dussen
Geboren Dordrecht 1305-1333. Dochter van Jan II Heer van der Dussen en Heerwaarde en van Jacoba van Drongelen.
Zij trouwde ca. 1321 met Filips III van Wassenaer (geboren Voorschoten, 1307 – voor 5 januari 1348) uit het geslacht van Wassenaer, weduwnaar van Goedele van Benthem. Van Wassenaer trouwde (3) als weduwnaar van Elisabeth met Catharina Dudinck en (4) met Maria van Egmond (-ca. 1384), laatstgenoemde was een dochter van Jan I van Egmont.
Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ’t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest. Hij was een zoon van Dirk III van Wassenaar  (ca. 1280 – ca. 1319) burggraaf van Leiden en Alveradis van Cuijck (Leiden, 1285 – ca. 1310) erfdochter van Leiden.
Uit dit huwelijk:

 

Bronvermelding: Elisabeth Jansdr. van der Dussen (± 1305-± 1348) » Genealogie Online
Bronvermeldingen Geslacht van der Dussen:
Wikipedia – Van der Dussen
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Zie ook:

Kasteel Dussen

Terug naar:

 

facebook

© 22 maart 2015, laatst bijgewerkt op 29 oktober 2023