Mijnden

Kaart van Mijnden e.o. (1702)                                                 Afbeelding: GooienVechtHistorich.nl

Mijnden is een buurtschap behorende tot de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht. Het ligt tegenover Nieuwersluis aan de rivier de Vecht.

Deze buurtschap was vroeger een zogeheten heerlijkheid. De heerlijkheid was eeuwenlang een bezit van de familie Van Amstel Van Mijnden.

Op 1 januari 1812 werd het gebied deel van de nieuw gevormde gemeente Loenen binnen het Zuiderzeedepartement. Na het herkrijgen van de Nederlandse onafhankelijkheid werden de oude provincies hersteld en daarom werd de gemeente Loenen op 1 mei 1817 gesplitst in Stichts Loenen en Loenen-Kronenburg. Mijnden ging deel uitmaken van Loenen-Kronenburg, welke gemeente zoals vanouds bij de provincie Holland kwam. De oude provinciegrenzen bleken echter onwerkbaar te zijn en de gemeente Loenen-Kronenburg werd op 1 oktober 1819 bij de provincie Utrecht gevoegd, waarna omstreeks 1 januari 1820 de gemeente Loenen-Kronenburg werd opgeheven. Het voormalige gerecht Loenen-Kronenburg werd verenigd met Stichts-Loenen tot de gemeente Loenen en Mijnden werd gevoegd bij de gemeente Loosdrecht. Bij de grenswijziging van 1 januari 1952 werd Mijnden door Loosdrecht aan Loenen afgestaan en na de opheffing van deze gemeente op 1 januari 2011 werd Mijnden deel van de gemeente Stichtse Vecht.

Van ouds Ridderhofstad Mijnden              Foto: Wikipedia

Het Huis te Mijnden is een voormalig kasteel en ridderhofstad bij Loenen aan de Vecht in de Nederlandse provincie Utrecht.
Wouter van Mijnden beloofde in 1317 de Hollandse graaf Willem III dat hij zijn te bouwen huis in leen aan de graaf zou opdragen. In 1348 droeg zijn zoon Amelis een huis met zes morgen land binnen het gerecht van Loosdrecht tussen de Drecht en de Blocklaan aan graaf Willem V op, om het als leen terug te ontvangen.
Toen Herbert van Mijnden het kasteel Kronenburg erfde, gaf hij er op den duur de voorkeur aan daar te gaan wonen. Om minder belasting te hoeven betalen liet hij Mijnden rond 1525 afbreken.
Rond 1860 werden de laatste resten opgeruimd.
Opgravingen in 1963 en 1964 toonden een rechthoek gebouw van 25,5 x 16,5m aan.

Van het kasteel is niets meer terug te vinden. In het recreatiegebied is niets te zien van de funderingen. Vlakbij de Mijndense Sluis staat een huis met boven de deur geschreven: “Van Ouds Ridderhofstad Mijnden”.

Wapen Mijnden                                                        Afbeelding: Wikipedia

 

 

Wapen van Mijnden
“Gedwarsbalkt van goud en zwart van 8 stukken en over alles heen een St. Andrieskruis van rood.”
Het wapen is afgeleid van het wapen van de Heren van Amstel en Mijnden.

 

 

 

 

 

Uit:

 

Heren van Mijnden

 

Dorpen en Steden