Voorouders van Lamoraal van Egmont

 

Vervolg van Heren van Egmont nr. 18

19. Willem van Egmont
Geboren op 26 januari 1412, overleden te Grave op 9 januari 1483. Hij was heer van Egmond, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre. Willem was een zoon van Jan II van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 18) en Maria van Arkel  (Zie Heren van Arkel nr. 22).
Willem was een jongere broer van Arnold van Egmont, hertog van Gelre. Willem die in 1444 van zijn broeder de heerlijkheid Mechelen had gekregen, moest deze in 1459, nadat er een twist was ontstaan over de rechtmatigheid van het bezit, overlaten aan de maarschalk van Brabant, Jan heer van Wesemael, die Mechelen bij zijn dood (1462) aan Karel de Stoute naliet. Hij ging met zijn broers samen met een groot gevolg naar het Heilige land (1458-1464) en werd op deze reis te Rome door paus Pius II plechtig ontvangen. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij meestal in Gelre, waar hij zijn broer steunde in zijn conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de pro-Bourgondische partij aan.Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre verwierf, benoemde hij Willem tot stadhouder. Deze voelde zich echter te oud voor het ambt. Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens stadhouder worden van Gelre. In 1477 nam Maria van Bourgondië Willem op in haar Grote Raad. Heer Willem was in 1478 op het kapittel te Brugge ridder van het Orde van het Gulden Vliesgemaakt.Willem was op 22 januari 1437 in het huwelijk getreden met Walburga van Meurs, vrouwe van Baer en Lathum, dochter van Frederik van Meurs en Engelberta van Kleef. Uit het huwelijk werden, naast vier dochters, ook drie zonen geboren, die allen belangrijke functies zouden bekleden in dienst van het Bourgondisch-Habsburgse huis:
 • Jan III graaf van Egmont, stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland  1438 – 1516 (Volgt 20)
 • Frederik van Egmont, graaf van Buren (Volgt Voorouders van Anna van Egmont nr. 20)
 • Willem van Egmont jr., stadhouder van Gelre
 • Anna van Egmond (1440 – 1 september 1462), trouwde op 14 augustus 1459 met Bernard van Bentheim (1435 – 28 november 1476), graaf van Bentheim
 • Elisabeth (?-1539), trouwde met Gijsbrecht van Bronckhorst
 • Walburgia van Egmond, non te Renkum
 • Margaretha, trouwde met Johan van Merode en na diens dood met Godert Torck

Naast de kinderen uit zijn huwelijk had van Egmont nog meerdere kinderen bij verschillende vrouwen:

 • Nicolaas van Egmond, werd gevangen op het Valkhof 1478-1481 tezamen met zijn halfbroers Frederik en Willem
 • Hendrik van Egmond (- voor 1511), wiens moeder  Aleid van Kreijnck, vrouwe van Baeck  was.
 • Baertgen van Egmond (1430 – 1508), wiens moeder  Aleid van Kreijnck (Zie Genealogie Kreijnck nr. 4), vrouwe van Baeck  was (Volgt Heren van Egmont nr. 20)
 • Frederik van Egmond
 • Hendrika van Egmond, zij trouwde met Willem van Tuyl van Bulckesteijn (-1449).

 

Jan III van Egmont

20. Jan III van Egmont
Bijgenaamd Manke Jan. Geboren te Hattem, 3 april 1438, overleden te Egmond op 21 augustus 1516. Hij was heer van Egmont, Baer, Lathum, Hoogwoude en Aarstwoude en heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Hij was ook stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland.
Jan was de oudste zoon van Willem IV van Egmont en Walburga van Meurs. Zijn vader was de jongere broer en voornaamste raadgever van Arnold van Egmont, hertog van Gelre.

Net als zijn vader steunde Jan van Egmont de Bourgondisch-Habsburgse vorsten in de strijd om het hertogdom Gelre. Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre verwierf, stelde hij Jan aan als baljuw van Zutphen. In 1474 werd hij tevens tot baljuw van West-Friesland benoemd. Eind juni 1474 werd hij bovendien gouverneur van Arnhem.

Omwille van zijn leiderschap van de Kabeljauwse factie werd Jan op 5 augustus 1483 door Maximiliaan I van Oostenrijk aangesteld als stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland, een functie die hij bleef vervullen tot 19 november 1515, de datum waarop hij ontslag nam.

De goede verstandhouding met het Habsburgse huis bleek ook uit het huwelijk dat Jan in 1484 aanging met Magdalena van Werdenburg, een nicht van Maximiliaan van Oostenrijk. In 1486 werd Jan verheven tot graaf van Egmont. Dit hield in dat de heren van Egmont vanaf dat moment geen leenman meer waren van de graaf van Holland maar als rijksgraaf direct onder de keizer van het Heilige Roomse Rijk vielen. Hij werd in 1491 gekozen als ridder in de Orde van het Gulden Vlies.
Jan trouwde in 1484 met Magdalena van Werdenburg.
Kinderen:

 • Walburga (1490 – 1529). Zij trouwde met graaf Willem de Rijke van Nassau- Dillenburg.
 • Catharina van Egmond (1491 – juni 1544). Zij trouwde met Frank van Borselen (- Tervueren, 22 november 1522). Hij was een zoon van Floris van Borselen (- 1507 en Barbara van Wassenaer (- 1502) en kleinzoon van Frank van Borssele (ca. 1395 – Brielle, 19 november 1470)
 • Anna van Egmond (ca. 1493-1563), abdis cistercienserabdij Loosduinen
 • Philip van Egmond heer van Baer (overleden in Italië in 1529)
 • Jurrien van Egmond abt van St. Amantheer van Baer. Hij schonk de heerlijkheid Baer aan Karel, de oudste zoon van zijn broer Jan.
 • Jan IV van Egmont (1499 – 1528) (Volgt 21)
 • George (ca. 1504 – 1559)
 • Johanna van Egmond. Zij trouwde in 1526 met stadhouder Georg Schenck van Toutenburg.
 • Josina van Egmond, zij huwde in 1511 met Jan II van Wassenaar.

 

21. Jan IV van Egmont
Geboren in 1499, overleden te Ferrara in april 1528. Hij was de tweede graaf van Egmont, heer van Baer en tiende heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam. Hij was het achtste kind van Jan III van Egmont en Magdalena van Werdenburg.
In 1516 volgde hij zijn vader als graaf van Egmont op en werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Keizer Karel V stelde in 1527 Jan IV aan tot hoofd van de Napolitaanse en Milanese lichte ruiterij. Amper een jaar later overleed Jan te Ferrara. Zijn vrouw Françoise erfde in 1530 van haar broer de heerlijkheden Fiennes, Auxy, Armentières, Lahamaide, etc.
Hij huwde in 1516 in Brussel met Françoise van Luxemburg († 1 september 1557), dochter van Jacob II van Luxemburg, heer van Fiennes en Gavere en Margareta van Brugge-Gruuthuse.
Uit hun huwelijk sproten drie kinderen:

 • Margaretha (1517 – Bar-le-Duc 10 maart 1554), gehuwd met Nicolaas van Lotharingen (1524 – 1577)
 • Karel van Egmont († Cartagena 7 december 1541) derde graaf van Egmont en heer van Baer
 • Lamoraal van Egmont (1522 – 1568) vierde graaf van Egmont en heer van Baer (Volgt 22)

 

Lamoraal van Egmont

22. Lamoraal I van Egmont
Geboren te Lahamaide (Elzele) op 18 november 1522, overleden te Brussel, 5 juni 1568.
Hij was een generaal en staatsman in de Zeventien Provinciën vlak voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog. In 1568 is hij ter dood gebracht onder invloed van het optreden van de hertog van Alva.

Lamoraal werd geboren op het kasteel Lahamaide in Henegouwen. Hij was de vierde graaf van Egmont, elfde vrijheer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam, heer van Hoog- en Aartswoud(e), Baer, Fiennes, Zottegem, Armentières en Auxy en (sinds 1553) de eerste prins van Gavere. Hij stamde uit een van de rijkste en invloedrijkste families in de Nederlanden, voortgekomen uit de ‘advocati’ (= voogden) van de abdij van Egmond, die nabij hun kasteel stond.

Hij was de zoon van Jan IV van Egmont en Françoise van Luxemburg. In 1528 overleed zijn vader. Al tijdens zijn jeugd kreeg hij een militaire opleiding in Spanje.
Na de dood van Egmonts vader stelde Karel V twee neven van Jan IV aan als voogden voor Lamoraal en zijn broer; Maximiliaan van Egmond enJoris van Egmond. Karel V voorzag ook in zijn levensonderhoud en Lamoraal werd page aan het keizerlijk hof in Spanje, waar hij een militaire opleiding kreeg. In 1541 besloot keizer Karel V tot een campagne tegen de Barbarijse zeerovers. Als trouwe aanhangers van de keizer sloten Lamoraal en zijn broer zich bij zijn leger aan. Nadat zijn broer Karel I van Egmont overleed in 1541 in Cartagenana de slag bij Ras-Tafoura (Algiers), werd Lamoraal de vierde graaf van Egmont. Lees hier verder ….

 

Bronnen:

Terug naar:

Stamboom Lamoraal van Egmont

Heerlijkheid Egmont

Heren van Egmont

Voorouders Anna van Egmont

 

  facebook       

 

© 4 mei 2018