Kasteel Sandenburg

Op Tweede Pinksterdag 21 mei 2018, “de Dag van het Kasteel”,  bezochten wij Landgoed Sandenburg.

Kasteel Sandenburg is een Nederlands kasteel in Langbroek (gemeente Wijk bij Duurstede) in de provincie Utrecht. Het behoort tot het gelijknamige landgoed.

Sandenburg ligt aan de Langbroekerwetering. Het kasteel wordt voor het eerst genoemd in 1391: in dat jaar werd het beleend aan Jan van Zijl.

In 1792 werd de woontoren gekocht door Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden. Tussen 1861 en 1865 liet F.A.C graaf van Lynden van Sandenburg het door de Utrechtse architect Samuel Adrianus van Lunteren uitbreiden tot het huidige kasteel. Het kasteel wordt nog steeds particulier bewoond door de familie van Lynden van Sandenburg. Het kasteel is zodoende niet te bezichtigen.

Van Lynden

Van Lynden is een oud Gelders geslacht dat vanouds tot de adel van de Nederlanden behoort. De familienaam komt uit het plaatsje Lienden in Betuwe, waar de familie haar naam aan heeft ontleend.
Vanaf 1814 werden leden van het geslacht benoemd in de ridderschappen en gingen vanaf toen behoren tot de Nederlandse adel, enkelen met de titel van baron of barones. Later in de 19e eeuw verkregen enkele leden van het geslacht de titel van graaf bij eerstgeboorte en één tak, de tak Van Lynden van Sandenburg, die van graaf of gravin op allen.

 

 

  

Achter het kasteel ligt een oranjerie, waar vroeger bijzondere planten de winter doorbrachten. De oranjerie was tot voor kort een trouw- en feestlocatie.In de voormalige stal, het koetshuis en op de bovenste verdieping van het kasteel zijn tegenwoordig bedrijven gevestigd.In het koetshuis van Sandenburg is de dichter Gerrit Achterberg geboren.Een stuk van de provinciale weg N229 tussen Wijk bij Duurstede en Werkhoven is vernoemd naar de voormalige eigenaar van het kasteel: ‘Graaf van Lynden van Sandenburgweg’.   
–     
  
  

  

  

Heren en vrouwen van Sandenburg

 • G. C. C. J. baron van Lynden van Sandenburg (1767-1850), heer van Sandenburg 1793

 

 • Mr. F. A. A. C. baron van Lynden van Sandenburg (1801-1836)

 

 • Mr. C. Th. graaf van Lynden van Sandenburg (1826-1885)

  Constantijn Theodoor (Theo) graaf van Lynden van Sandenburg
  Geboren Utrecht, 24 februari 1826 , overleden Nederlangbroek, 18 november 1885. Hij was een Utrechts edelman, (baron en sinds 24 augustus 1882 graaf) die diverse malen minister was. Hij behoorde tot de orthodox-protestantse conservatieven, die sympathiseerden met de antirevolutionairen. Aanvankelijk was hij advocaat; in 1866 werd hij Tweede Kamerlid. In het ‘koninklijke’ kabinet-Van Zuylen van Nijevelt was hij minister voor Hervormde Eredienst. Als minister van Justitie in het door hem en Heemskerk geleide kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg (1874-1877) voerde hij een nieuwe rechterlijke indeling in. Rechtbanken en kantongerechten die weinig te doen hadden, werden opgeheven. Om het verzet in de Kamer te verdelen bracht hij zijn voorstellen in een aantal wetten.

 

 • Mr. F. A. C. graaf van Lynden van Sandenburg (1873-1932)

  Frederik Alexander Carel (Alex) graaf van Lynden van Sandenburg (‘s-Gravenhage, 17 november 1873 – ‘s-Gravenhage, 25 december 1932) was een Nederlands politicus.
  Van Lynden van Sandenburg was de zoon van de staatsman C.Th. van Lynden van Sandenburg. Hij was een eenvoudig, harmonieus en erudiet edelman, een vertrouwensman van Wilhelmina en Juliana.
  In 1909 kwam hij voor het district Kampen in de Tweede Kamer, maar keerde daarin in 1913 niet terug. Hij was gedeputeerde en later Commissaris der Koningin in Utrecht. In die laatste functie was hij de contactpersoon tussen Wilhelmina en de ex-keizer van Duitsland. Zijn zwakke hart verhinderde hem veel publieke activiteiten. Van 1928 tot zijn overlijden was hij vicepresident van de Raad van State.

 

 • Mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg (1905-1990)

  Constant Theodore Emmo graaf van Lynden van Sandenburg (Langbroek, 10 februari 1905 – Langbroek, 9 januari1990), voornaam ook geschreven als Constant Théodore Emmo, was een Nederlands politicus, en Commissaris van de Koningin in Utrecht.

  Van Lynden van Sandenburg was een telg uit een rijk Utrechts regentengeslacht, die – net als zijn vader – Commissaris der Koningin werd van Utrecht. Hij dankte zijn benoeming aan de veronderstelling van Beel dat hij – net als zijn vader – ARP-lid was, hetgeen niet het geval was. Tot ergernis van de ARP-leiding. Wel was hij in zijn jonge jaren voor een protestants-christelijke combinatie wethouder geweest van zijn woonplaats Langbroek. De graaf vertegenwoordigde in die combinatie de Christelijk-Historische Unie (CHU). Hij was eigenaar groot landbouwbedrijf en bestuurder van belangrijke agrarische organisaties. Hij liet in het College van Gedeputeerde Staten de portefeuilleverdeling geheel over aan de gedeputeerden zelf, zodat deze plaats had op basis van anciënniteit.

  Van Lynden van Sandenburg was in juli 1940 betrokken bij een mislukte poging om te komen tot vorming van een Nationaal Comité onder leiding van Linthorst Homan, en waarvan ook o.a. Drees, Donner en De Quay deel moesten gaan uitmaken. Na deze mislukking was hij betrokken bij de oprichting van een Comité van Nationale Eensgezindheid onder leiding van de ultraconservatieve Jhr. B.C. de Jonge. Ook dit liep echter op niets uit.

  Van Lynden van Sandenburg was een van de bewoners van Kasteel Sandenburg.

Bronnen:

 

Terug naar:

Kastelen

  facebook       

© 22 mei 2018