Nazaten Graven van Goye

Het geslacht Ten Goye was een machtige familie uit de periode 10e tot en met de 14e eeuw. De familie is vermoedelijk het nageslacht van de Friese graaf Gerulf, waarvan zijn zoon Waldger eigenaar was van deze regio. Waldger wordt de eerste Graaf van Goye genoemd, die waarschijnlijk dan ook het mottekasteel Ten Goye bouwde.
In het jaar 939 brak er opstand uit. Radboud, de zoon van Waldger, koos voor de kant van de opstandelingen. Nadat de opstand was neergeslagen, kreeg in het jaar 944 de Utrechtse kerk diverse bezittingen van Radboud.
Daardoor was de macht van de Friese graven in deze regio gebroken. Bij het vormen van de graafschappen, is Rodbert (Robertus, Rutbert) van Goye burggraaf. Op deze manier is de bisschop van Utrecht verzekerd van militaire steun. In het jaar 1122 gaat het fout. De soldaten van Willem III van Goye raken slaags met de soldaten van Keizer Hendrik V die op bezoek is in Utrecht. Willem III wordt in de gevangenis gezet en ontheven uit zijn grafelijke macht. Na de dood van Keizer Hendrik V wordt in 1126 Willem IV van Goye graaf van Lek-en-IJssel, Opgooi en Utrecht. Vanaf 1132 hoeft hij niet meer actief te zijn in het graafschap Utrecht en neemt het geslacht Van Cuijk het graafschap Utrecht over.

Uten Goye

Uten Goye

Daarna lijkt het een tijdje rustig, maar de machtsstrijd tussen de bisschop in Utrecht en de familie Ten Goye blijft aanwezig. De functie van graaf vervalt. Tussen 1224 en 1265 hoeft de familie geen taken uit te voeren voor de bisschop. In 1227 ontstaat een geschil tussen het kapittel van St. Marie te Utrecht en Walter van Goye. Die had te weinig tienden afgedragen. Ook zijn zoon en kleinkind blijven onenigheid houden met het kapittel.

Zoon Dominicus Ghiselbertus Uten Goye staat bekend onder zijn openlijke stille strijd tegen de bisschop. Hij kiest de kant van de Hollandse koning en dat blijkt een verkeerde keuze. Toch wordt hij in 1265 op hogere leeftijd de eerste Maarschalk van Het Nedersticht. Lang blijft hij dit niet, want drie jaar later wordt hij broeder frater Ghiselbertus quondam Dominus de Goye. Hij is tussen 1283 en 1286 de vierde in de rij van landcommandeurs van de ridderlijke Duitse orde Balije van Utrecht. De rest van de familie huist dan in kasteel Ten Goye en slot Hagestein. In 1277 wordt het graafschap Lek en IJssel verkocht en wordt alleen nog maar macht uitgeoefend over Houten, ’t Goy en Hagestein.
Bron: Oud Houten

 

1. Rodbertus Wilhelmus van Goye van Goor
Geboren 1027. Burggraaf van Utrecht.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Hugo van Goor, Graaf van Twente
 • Willem I de Opgoye (Volgt 2)

2. Willem I de Opgoye
Geboren in 1050, overleden na 1122. Zoon van Willem I van Goor.
Graaf van Lek en IJssel
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Willem II van Goye 1080 –  1157 (Volgt 3)
 • Diederick van Goye, Graaf van Utrecht 1080 – 1131
 • Walter van Goye …. – 1139

3. Willem II van Goye
Hij is geboren in 1080,  overleden in 1156. Zoon van Willem I van Goye.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Wilhelmus (De Schele) Luscus 1110 – 1184 (Volgt 4).

4. Willem III (De Schele) Luscus van Goye
Geboren in 1110, overleden in 1184. Zoon van Wilhelmus Willemsz de Opgoye.
Graaf van Goye.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Willem van Goye 1140 – 1197 (Volgt 5)
 • Walter van Goye …. – 1190

5. Willem IV van Goye
Geboren in 1140, overleden in 1197. Zoon van Wilhelmus (De Schele) Luscus.
Graaf van Goye.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Walter Uten Goye  (Volgt 6).

6. Walter Uten Goye
Geboren in 1170,  overleden in 1232. Zoon van Willem IV van  Goye.
Graaf van Goye.
Hij was gehuwd met Rixa van Amstel. Dochter van Gijsbrecht I van Amstel (Zie Heren van Amstel nr. 3) en Hadewig.
Zonen:

 • Ghiselbertus Uten Goye 1200-1271 (Volgt 7)
 • Walter Uten Goye ….- 1252
 • Willem Uten Goye …. – 1262
 • Spiringus Uten Goye …. – 1259

gijsbert-uten-goye-kleur

Ghiselbertus Uten Goye

7. Ghiselbertus Uten Goye
Geboren in 1200, overleden op 16 maart 1271 in Utrecht. Zoon van Wouter Uten Goye.
Hij was ridder, maarschalk van het Sticht en commandeur van de Duitse Orde in Utrecht.

Gijsbert uten Goye wordt 1245-1270 in oorkonden vermeld. Hij was heer van Hagestein en heer van Houten en ’t Goy. Voor beide heerlijkheden was hij leenman van de heer van Cuijk. Zijn hoofdburcht was het kasteel ten Goye bij Houten; zijn huis te Hagestein droeg hij in 1251 in leen op aan de graaf van Gelre. In 1252 laat hij een zegelring maken samen met zijn broer Wouter en Gijsbrecht IV van Amstel, waarschijnlijk in Utrecht. Gijsbert is omstreeks 1253 tot ridder geslagen. In 1265-1266 is hij maarschalk van het Sticht. Daarna trekt hij zich uit het wereldlijk leven terug en wordt hij broeder van het Duitse Huis te Utrecht. In 1270 is hij commandeur van deze orde. Hij overlijdt 16 maart 1271. Hij is dan ongeveer 60 jaar oud. Gijsbert werd begraven in de Sint-Annakerk van het oude Duitse Huis buiten de stadsmuren. In de zestiende eeuw is een portret van hem gemaakt als landscommandeur van de Duitse Orde.

Gijsbert verzoende zich in 1252 met het kapittel van St. Marie, dat hij ruim tien jaar had gehinderd in het bezit van de tienden te Houten en ’t Goy. Al in 1227 had Gijsberts vader afstand van zijn aanspraken moeten doen, maar Gijsbert meende er kennelijk toch nog rechten op te hebben. Gijsberts vader was de ‘nobilis’ of edelvrije Walter, graaf van Goye, die wordt vermeld 1208-1232. Zijn moeder was Rixa van Amstel, zelf van onvrije of ministeriale afkomst, waardoor ook haar kinderen in deze stand werden geboren. Zoon Gijsbert heeft kennelijk nog geprobeerd te titel ‘graaf’ te voeren; zijn zegel uit 1252 laat zien dat daarop een woord is uitgestoken, waar deze titel vermoedelijk stond vermeld. Als ridder zegelde Gijsbert met een groot ruiterzegel, waarop hij als ridder te paard staat afgebeeld. Graaf Wouter stamde af van Waldger (898-928), graaf van Teisterbant en graaf in IJssel en Lek, Nifterlake (Utrecht) en Upgoye.
Gijsbert was twee maal getrouwd. Zijn eerste vrouw was Bertha van Woerden (Zie Heren van Woerden nr. 5b), een dochter van Herman IV van Woerden. Omstreeks 1260 huwde hij 2e met Mabelia, een zuster van Jan I van Arkel.
Van Gijsbert zijn ten minste vijf kinderen bekend:

 • Machteld Uten Goye  ± 1218 – …. (Volgt 8a)
 • Wouter Uten Goye, heer van Hagestein en leenheer van Langerak  ± 1220 – 1281 (Volgt 8b)
 • Gijsbert Uten Goye, heer van Houten en ’t Goy; hij wordt vermeld 1277-1300. In 1285 werd hij ridder. Hij was vermoedelijk gehuwd met een dochter  uit de familie Van Schalkwijk
 • Berta Uten Goye, abdis van St. Servaas, overleden in 1284
 • Herman Uten Goye, vermeld in 1282
Uit: Wikipedia – Giselbert Uten Goye

8a. Machteld Uten Goye.
Geboren rond 1218. Dochter van Ghiselbertus Uten Goye en Bertha van Woerden.
Gehuwd met Jacob Jansz van Vlotstale Van Voorne. Geboren rond 1193 in Utrecht, overleden op 12 maart 1262. Zoon van Johannes van Vlotstale van Lichtenberch.

Kinderen:

 

8b. Wouter II  Uten Goye
Heer van Hagestein en leenheer van Langerak (1240-1281) Overleden rond 1220, overleden in 1281. Hij wordt vermeld 1268-1277. Zoon van Ghiselbertus Uten Goye en Bertha van Woerden.
Wouter werd geen ridder, maar bleef ‘knape’. Hij trouwde met Alverade van Arkel (1230-) een dochter van Herbaren II van Arkel heer van Asperen en Heukelom.
Zoon:

 • Wouter III  Utengoye (Volgt 9)

 

9. Wouter III Uten Goye
Heer van Langerak. Geboren rond 1260, overleden rond 1310. Zoon van Wouter II Uten Goye en Alverade van Arkel.
Hij was gehuwd met N.N. van Merwede.
Dochter:

 • Alverade van Langerak

 

10. Alverade van Langerak
Geboren omstreeks 1285,  overleden op 4 mei 1342 te Utrecht. Dochter van Wouter III Uten Goye en N.N. van der Merwede.
Zij was getrouwd op 29 november 1314 met Gerrit II Tidemansz van Damassche (van Soudenbalch). Geboren 1285, overleden op 14 augustus 1344. Zoon van Tideman van Souldenbach en N.N. Jonkvrouwe van Damassche.
Zoon:

 • Gerrit III van Damassche (van Soudenbalch)  1315-1406 

 

11. Gerrit III van Damassche (van Soudenbalch)
Geboren omstreeks 1315, overleden op 2 april 1406. Zoon van Alverade van Langerak en Gerrit II Tidemansz van Damassche (van Soudenbalch).
Hij is getrouwd met Hillegrond van Aerde.
Dochter:

 • Elisabeth Gerritsdr van Damassche  1365 – …. (Volgt 12)

 

12. Elisabeth Gerritsdr van Damassche
Geboren omstreeks 1365. Dochter van Gerrit III van Damassche (van Soudenbalch) en Hillegrond van Aerde.
Zij was getrouwd met Willem Eliasz van Oistrum. Geboren in 1370, overleden in 1421. Zoon van Elias van Oistrum van Werneconde en Margriet van Zuijlen van Nijevelt.
In 1409 komt Wickenburgh in bezit van Willem van Oostrum, een grondeigenaar van de oostkant van het huidige Goyse Dorp (’t Goy).
Dochter:

 

Bronvermeldingen:
Alverade van Langerak (± 1285-1342) » Genealogie Online
Voorouders Elisabeth Gerritsdr van Damassche (1365-….) » Genealogie Online
OudHouten Geslacht Ten Goye
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Zie ook:

 

Graven en Gravinnen

  facebook       

© 5 maart 2016, laatst bijgewerkt op 1 mei 2022