De jaren rond 1620

De beginjaren van Joost Pruijser

 

Joost Pruijser is geboren rond 1620.
Overzichten van de jaren 1619, 1620 en 1621.

1619
MDCXIX

januari

maart

april

mei
juni
juli
augustus
  • 20 – De eerste uit Afrika geïmporteerde tot slaaf gemaakten komen aan in Noord-Amerika in de kolonie Jamestown.
  • 26 – De standen van Bohemen kiezen de calvinistische keurvorst Frederik V van de Palts tot koning van Bohemen. Hij wordt daarmee de leider van het verzet tegen de katholieke aartshertog Ferdinand van Oostenrijk.
september

oktober

  • 17 – Het schip van Willem IJsbrantsz. Bontekoe explodeert wanneer tijdens een brand het buskruit vlam vat. Schipper Bontekoe en een scheepsmaat ontkomen.
december
zonder datum

Datum onbekend

 

1620
MDCXX

januari

  • 19 – Roemer Visscher (73) overleden. Hij was een Nederlands graankoopman, de eerste Nederlandse assuradeur en dichter.
juni
juli
  • 22 – De Pilgrim Fathers vertrekken met de Speedwell vanuit Delfshaven naar Southampton op weg naar Amerika.
september
  • 16 – Uit de haven van Plymouth vertrekt de Mayflower met ruim honderd Pilgrim Fathers, waaronder de opvarenden van de Speedwell.

oktober

november
december
zonder datum

datum onbekend

 

1621
MDCXXI

 

maart
april
  • 24 – Omdat de Bandanezen zich hebben verschanst in de bergen besluit Coen, om de bevolking te vervangen. Begonnen wordt met het verschepen van de bevolking naar Java.
  • april – De verdreven “Winterkoning” van Bohemen, Frederik V van de Palts, arriveert met zijn gezin en gevolg in Den Haag, waar hun de voormalige woning van Johan van Oldenbarnevelt ter beschikking wordt gesteld.
mei
juni
juli
  • 13 -Door het kinderloos overlijden van aartshertog Albrecht van Oostenrijk keren de Zuidelijke Nederlanden terug onder de Spaanse kroon.
september
december
  • 18 – Het Engelse Lagerhuis protesteert tegen zijn weinige rechten en privileges. De schrijver John Selden wordt verdacht van het eigenlijke schrijven van het protest en daarom opgesloten in de Tower.
zonder datum

 

 

Bronnen:
1619 – Wikiwand
1620 – Wikiwand
1621 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie Pruissen
Geboortejaren Pruissen 

facebook

© 18 maart 2024