Biografisch Woordenboek I

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

P.J. Blok, P.C. Molhuysen  1911-1937

Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) was een naslagwerk, waarin veelal beknopte levensbeschrijvingen (biografieën) van meer dan 22.000 Nederlanders waren opgenomen. Het verscheen tussen 1911 en 1937 in tien delen. Het wordt wel beschouwd als “het belangrijkste algemene biografische hulpmiddel voor de geschiedenis van Nederland van het vroegste begin tot de aanvangsdecennia van de 20e eeuw.”

De in het NNBW opgenomen personen werden geacht belangrijk en bekend te zijn en waren voor 1910 overleden. Er werd gedurende vele jaren aan het NNBW gewerkt door honderden historici en andere deskundigen.

De redactie van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek was aanvankelijk in handen van P.C. Molhuysen en P.J. Blok. In 1921 versterkte Laurentius Knappert (1863-1943) de redactie (voor het 5e deel); vanaf 1924 (deel 6) maakte Friedrich Karl Heinrich Kossmann (1893-1968) deel uit van de redactie.

P.C. Molhuysen (1870 -1944)

Philipp Christiaan Molhuysen
Geboren te Almelo op 20 augustus 1870, overleden te Den Haag, op15 juli 1944.
Hij was een van de belangrijkste Nederlandse bibliothecarissen.

Philipp Molhuysen doorliep het gymnasium in Deventer en ging daarna in 1891 in Leiden klassieke talen studeren. Hij promoveerde op Homerus met de dissertatie De tribus Homeri Odysseae codicibus (1896). Hij is drie keer getrouwd geweest: met Johanna Valken (1902-1919), met Elsa Oppenheim (1920-1923) en met Julia de Vries (1923-1934). Molhuysen had uit deze drie huwelijken zes kinderen. Hij moet niet verward worden met zijn grootvader en naamgenoot (1793-1865), die auteur, dominee in Deventer en stadsarchivaris van Kampen was.

Als geen ander besefte Molhuysen het belang van toegankelijkheid van bibliotheken en archieven en daarmee van bronnenuitgaven. Molhuysen publiceerde Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, de briefwisseling van Hugo de Groot en was, samen met Petrus Johannes Blok in 1911 de initiator van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

P.J. Blok (1855 – 1929)

Petrus Johannes Blok
Geboren te Den Helder op 10 januari 1855, overleden te Leiden op 24 oktober 1929.
Hij was een Nederlands historicus.

Hij doorliep de Latijnse school te Alkmaar en ging klassieke letteren studeren in Leiden. Van 1879 tot 1884 was Blok leraar aan het Stedelijk Gymnasium Leiden. In 1884 werd hij hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis te Groningen waar hij de stoot gaf tot de uitgave van het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (1895-1899, 2 delen). Van 1886 tot 1887 was Blok bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Groningen. In 1894 werd hij de opvolger van Robert Fruin op de prestigieuze Leidse leerstoel vaderlandse geschiedenis. Blok zag het hier als zijn plicht het nationale verleden te laten spreken tot versterking van het volksbewustzijn.

Hij was, samen met Philipp Christiaan Molhuysen, sinds 1911 redacteur van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, een in tien delen verschenen encyclopedie van belangrijke Nederlanders uit het verleden.

Het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek verscheen bij uitgeverij Sijthoff te Leiden.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl) hebben in 2008 het volledige Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek online geplaatst.

Uit:
Wikipedia – Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Wikipedia – Philipp Christiaan Molhuysen
Wikipedia – Petrus Johannes Blok

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1

1ste druk 1911 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1ste druk 1912 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3

1ste druk 1914 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4

1ste druk 1918 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5

1ste druk 1921 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6

1ste druk 1924 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7

1ste druk 1927 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8

1ste druk 1930 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 9

1ste druk 1933 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10

1ste druk 1937 P.J. Blok en P.C. Molhuysen

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

 

  facebook        

© 5 december 2020