Nazaten Graven van Holland XI

Uit het huis van de graven van Holland

 

Holland wapen

Holland

XI-11. Mechteld van Holland
Geboren 1167. Dochter van Floris III van Holland (Zie Graven van Holland I nr. 9a) en Ada van Schotland (Zie Koningen van Schotland nr. 13).
Zij was gehuwd met Arnold van Berg-Altena. Geboren 1166, overleden 1209. Zoon van Eberhard VI van Berg en Adelheid van Cuijck.
Zoon:
– Adolf van Holte-Altena  1199-1266 (Volgt X-11).

XI-11. Adolf von Holte-Altena
Geboren 1199, overleden in het jaar 1266. Zoon van Mechteld van Holland en Arnold van Berg-Altena.
Hij was gehuwd met Elisabeth van Arnsberg-Holte. Geboren 1216. Dochter van Hendrik van Arnsberg en Ermengard van Soest.
Dochter:
– Heilwig van Holte-Altena  1216 – …. (Volgt XI-12a)
– Mechteld van Holte Altena (Volgt XI-12b)

XI-12a. Heilwig van Holte-Altena
Geboren 1216. Dochter van Adolf von Holte Altena en Elisabeth van Arnsberg-Holte.
Zij was gehuwd met  Willem I van Horne.  Geboren 1200, overleden 1264. Zoon van Hendrik van Horne. Hij was heer van Horn en ook onder meer van Helmond.
Kinderen:
– Margaretha (1230),
– Willem II van Horne (1240),
– Engelbert van Horne (1242) (Volgt XI-13a).
– Dirk IV van Horne († 1272), heer van Altena, stierf kinderloos

XI-12b. Mechteld van Holte-Altena
Geboren 1225 – overleden1288. Dochter van Adolf von Holte-Altena en Elisabeth van Arnsberg-Holte.
Zij was gehuwd met Gerhard von Arenberg, Burggraaf van Keulen. Geboren 1225 – overleden 1252. Zoon van Heinrich III von Arenberg, Burggraaf van Keulen en Mechtild von Neuenahr.
Dochter:
– Aleidis von Arenberg-Morenhoven (Volgt XI-13b).

Wapen van Horne2

Horne

XI-13a. Engelbert van Horne (ca. 1195 – ca. 1265). Hij was een jongere zoon van Willem I van Horne en Heilwig van Altena.
Na de dood van zijn oom Dirk II van Altena erfde Engelbert zijn bezittingen in de omgeving van Maarheeze. Engelbert liet daar het Kasteel Cranendonck bouwen tussen Maarheeze en Soerendonk. Hij verwierf de voogdij over de kerkelijke goederen te Budel van de abdij te Aken en wist deze rechten uit te breiden.

Hij was de stamvader van een zijtak van het geslacht Van Horne die Heer zou worden van Cranendonck en Eindhoven. Het wapen van Eindhoven toont dat van deze zijtak, namelijk drie witte hoorns op een rood veld. Engelberts zoon Willem I van Cranendonck was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde. Het geslacht werd daarom voortaan Van Cranendonck genoemd. Na enige tijd stierf het echter uit in de mannelijke lijn. Cranendonck en Eindhoven hebben de gehele verdere geschiedenis door dezelfde heren gehad. Nakomelingen in de vrouwelijke lijn gebruiken de naam (in verschillende spellingen) nog steeds.

Engelbert was getrouwd met Engelbert was getrouwd met Ermegard  van Mierlo en ze kregen ten minste één zoon:
– Willem I van Cranendonck (Volgt XI-14).

XI-13b. Aleidis von Arenberg-Morenhoven
Geboren 1247 – overleden 1280. Dochter van Gerhard von Arenberg, Burggraaf van Keulen en Mechtild von Altena von Holte.
Ze was 1e gehuwd met Widukind III, Graaf van Wittgenstein. Zij huwde 2e Jan IV van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 16a), zoon van Arnold II van Heusden en Mechteld van Heinsberg, heer van Heusden, is overleden 14 of 15 oktober 1268 bij de aanslag op de stad Keulen.
Zoon:
– Jan van Drongelen (Volgt Heren van Drongelen nr. 1)

Wapen Cranendonck

Cranendonck

XI-14. Willem I van Cranendonck (geboren voor 1243 – overleden tussen 14 november 1282 en 22 mei 1289).
Hij was de zoon van Engelbert van Horne (1242) (Zie Heren van Horne nr. 7) en  Ermegard van Mierlo. Hij was de eerste die zich heer van Cranendonck noemde. Ook was hij heer van Eindhoven. Hij gebruikte het wapen van Horne.
Willem was getrouwd met Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306). Zoon:
– Willem II van Cranendonck (Volgt XI-15).

XI-15. Willem II van Cranendonck (geboren ca. 1275 – overleden vóór 1321)
Hij was de zoon van Willem I van Cranendonck en Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306).
Willem was heer van Cranendonck en Eindhoven van omstreeks 1285 tot zijn dood. Hij gebruikte het wapen van het huis Horne. Op 10 januari 1314 droeg hij de hoge rechtspraak en het brouwambt van Swalmen over aan Reinoud I van Gelre, nadat zijn leenman Seger van Swalmen deze rechten aan Reinoud had verkocht.

Willem II was gehuwd met Elisabeth van Steyn (ca. 1290 – na 1323),  dochter van Arnold III van Stein (1266 – 1329) en een dochter van Dirk II van Valkenburg en Adelheid van Loon (ca. 1240 – ca. 1275).
Zij hadden meerdere zonen:
– Willem
– Arnout
– Dirk van Cranendonck (Volgt XI-16).

XI-16. Dirk van Cranendonck (geboren ca. 1305 – overleden vóór 20 juli 1343) Hij was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.
Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven. Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Wel zou hij een bastaardzoon hebben verwekt bij een dochter van Roelof van Emmichoven (ca. 1275 – na 1300), een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden: Roelof van Cranendonck van Emichoven (Volgt XI-17).
Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen.

Cranendonck2

Cranendonck

XI-17. Roelof van Cranendonck van Emmichoven (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1388 Maarheeze), bastaardzoon van Dirk van Cranendonck en een dochter van Roelof van Emichoven.
Hij was vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Zijn zoon  Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk en Dordrecht, en de naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.
Zonen:
– Edmond
– Jan (Volgt XI-18).
– Willem (geboren ca. 1380)

XI-18. Jan Roelofsz Cranendonck (geboren ca. 1385 – overleden na 1453). Zoon van Roelof van Cranendonck van Emmichoven
Hij vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij “de Meijer” genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:
– Roelof Jansz Cranendonck (Volgt XI-19).

XI-19. Roelof Jansz Cranendonck (geboren circa 1410 Ridderkerk – overleden circa 1482 Ridderkerk).
Hij was gehuwd met Ronilda Loijnck Claesdr Giessen (geboren 1410).
Zij hadden een dochter, niet bij name genoemd (Volgt XI-20).

XI-20. N.N. Cranendonck (geboren rond 1430).
Dochter van Roelf Jansz Cranendonck en Ronilda Loijnck Claesdr Giessen.
Zij was gehuwd met Jonge Heijn Heijnsz Wensen (Zie Genealogie Wenssen nr. 2). (geboren 1420 – overleden in het jaar 1473)
Uit dit huwelijk:
– Aert Hendriksz Wenssen (Volgt X-21).

Wenssen

Wenssen

X-21. Aert Hendriksz Wenssen (geboren 1460 – overleden rond 1534).
Zoon van Jonge Heijn Heijnsz (Hendrik) Wensen en N.N. Cranendonck.
Hij was gehuwd met Anthonia Jacobsdr Weijns [Anthonia van Zwijndrecht] (geboren rond 1465 – overleden op 11 november 1551).
Uit dit huwelijk:
– Jacob Aert Hendriksz Wenssen (Volgt X-22).

X-22. Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527), ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven).
Hij trouwde ca. 1515 met  Cornelia Jansdr van Slingeland  (Zie Heren van Slingeland nr. 25 ),(onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’). Dochter van Jan Pietersz Slingeland en Hillegond Arents Willemsdr van Crayestein (Zie Heren van Crayenstein nr. 8).
Uit dit huwelijk:
– Margaretha Jacobsdr Wenssen  1515-1597 (Volgt XI-23)
– Adriaen Jacobsz Wenssen (van Swijndrecht)  1520-1592
– Jan Jacobsz Wenssen  1520-1588
– Adriana Jacobsdr Wenssen  1523-1597
– Hildegond Jacobsdr Wenssen  1523-1597
– Aert Jacobsz Wenssen
– Grietgen Wenssen

XI-23. Margaretha Jacobsdr Wenssen.
Geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht. Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel (Zie Genealogie van Driel III nr. 7)(geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht, Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.
Kinderen:
– Niesken Cornelisdr Lodewijcksz van Driel
– Nicolaas Cornelisz van Driel (Volgt XI-24)
– Anthonis Cornelisz van Driel
– Pieterke Cornelis van Driel

van DrielXI-24. Nicolaas Cornelisz van Driel
Geboren circa 1545 Dordrecht, overleden 1603 Westmaas. Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr. Dochter van Haesje Cornelisdr Doens en Cornelis Simonsz van Maesse Nieuwlant.Dochter:
– Magdalena Claesdr van Driel (Volgt XI-25).

XI-25. Magdalena Claesdr van Driel
Geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal. Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt, 2e met Herman Leendertsz Roobol (Zie Genealogie Roobol nr. 4)(geboren 1560 Rhoon – overleden 1636 Rhoon), zoon van Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.
Kinderen:
– Cornelia (Neeltje) Claasdr Spruijt (uit eerste huwelijk)
– Lydia Nicolaesdr Spruijt (uit eerste huwelijk)
– Haasje Hermansdr Roobol (uit tweede huwelijk) (Volgt XI-26).
Roobol

Roobol

XI-26. Haasje Hermansdr Roobol (geboren 1617 Poortugaal – overleden 24 februari 1692 Poortugaal). Dochter van Magdalena Claesdr van Driel (Zie Genealogie Van Driel III nr. 9) en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 28 maart 1638 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder (Zie Genealogie Schilder nr. 3).
Kinderen):
– Magdalena Aartsdr Schilder  ± 1640-1695 (Volgt XI-27).
– Maartje Aartsdr Schilder  1640- ….
– Hendrik Aartsz Schilder  ± 1640-1686
– Maria Aartsdr Schilder  1642-1713
– Anna Aartsdr Schilder  1645-1722
– Lijsbeth Aartsdr Schilder
– Lijdia Aartsdr Schilder  1648-
– N.N. Aarts Schilder  ± 1652- ….
– Neeltje Aartsdr Schilder  1654- ….
– 
Geertje Aartsdr Schilder  1657- ….

XI-27. Magdalena Aarts Schilder (geboren 28 oktober 1640 Poortugaal – overleden 1695  Poortugaal). Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder. Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Johannes Jansz Struijck (Zie Genealogie Struijck  nr. 6). Geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal. Hij was eerder gehuwd met Neeltje Jansdr.
Kinderen uit het huwelijk van Magdalena en Johannes:
– Marijtje Struijk  1664-….
– Maartje Jans Struijck  1666-1702 (Volgt XI-28a).
– Neeltje Jansdr Struijck  ± 1670-1737 (Volgt XI-28b).
– Lijsbeth Jansdr. Struik  1673-….
– Johannes Jansz. Struik  1675- voor 1687
– Lydia Jansdr Struijck  ± 1677-….

XI-28a. Maartje Jansdr Struijck.
Geboren 1666 te Poortugaal, overleden op 1 juli 1702 in Hoogvliet. Dochter van Johannes Jansz Struijck en Magdalena Aarts Schilder.
Zij was gehuwd met Simon Maartensz. van Der Hoogt. Hij is geboren rond 4 mei 1659 in Overschie, overleden rond 30 juni 1717 in Oud-Engeland.  Molenaar te Hoogvliet (1690).
Dochter:
– Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (Volgt XI-29).

XI-28b. Neeltje Jansdr Struijck.
Geboren rond 1670 in Poortugaal, overleden op 7 juni 1737 in Geervliet. Dochter van Johannes Jansz Struijck en Magdalena Aarts Schilder.
Zij was 1e gehuwd met Arent Geerlichsz. de Booij. Hij is geboren in het jaar 1663 te Geffen, overleden op 16 november 1703 te Poortugaal. Zoon van Geerlich Arendsz de Booij (Zie Genealogie De Booij nr. 4) en Marijke de Cruijff. Zij huwde 2e met Gerrit Ariensz. Donk.
Zoon uit het eerste huwelijk:
– Johannes Arentsz de Booij (Volgt Genealogie De Booij nr. 5).

XI-29. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (geboren rond 1691 Pernis – overleden  9 mei 1743  Pernis). Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt. Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole (geboren 16 maart 1687 Pernis – 1 Juni 1767 Hoogvliet).
Dochter:
–  Maartje Arijsdr Koole (Volgt XI-30).

XI-30. Maartje Arijsdr Koole (geboren 13 April 1721 Pernis – overleden  1 december 1807). Dochter van Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt en Arie Jansz Koole. Zij was gehuwd met Arent Jansz De Booij (Zie Genealogie De Booij nr. 6). Geboren  6 december 1722 –  28 oktober 1803)
Zoon:
– Mattheus Arentsz de Booij (Volgt XI-31).

XI-31. Mattheus Arentsz de Booij
Geboren op 11 maart 1759, overleden op 21 november 1816. Zoon van Arent Jansz de Booij en Maartje Arijsdr Koole.
Hij was gehuwd met Lena Groenheide. Geboren rond 1762,  overleden op 4 oktober 1840. Dochter van Arij Bruinsz Groenheide en Dina Schenk.
Dochter:
– Dina de Booij (Volgt XI-32).

XI-32. Dina de Booij
Geboren op 25 oktober 1789 in Hazerswoude, overleden op 28 juli 1844 in Hazerswoude. Dochter van Mattheus de Booij en Lena Groenheide.
Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar (Zie Genealogie Wingelaar nr.6). Geboren 1 juni 1793 te Kamerik.  Overleden 28 augustus 1857 te Hillegom.  Zoon van Arie Wingelaar en Neeltje Hogeboom.
Dochter:
– Neeltje Wingelaar (Volgt XI-33) .

XI-33. Neeltje Wingelaar.
Geboren 31 maart 1828 te Hazerswoude. Overleden 20 februari 1865 te Hazerwoude.
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij.
Zij was gehuwd met Gerrit van Driel (Zie Genealogie Van Driel nr. 17). Geboren 25 november 1824 te Koudekerk. Overleden 12 april 1900 te Hazerswoude.
Zoon van Hugo van Driel en Neeltje Roest.
Dochter:
– Dina van Driel (Volgt XI-34).

DrielXI-34. Dina van Driel
Geboren maart 1862 te Hazerswoude, overleden 24 november 1948. Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar
Zij was gehuwd met Pieter Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 12).  Hij is geboren te Stein-Reeuwijk op 10 mei 1857 en overleden te Hazerswoude op 10 oktober 1930.
Zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam. 
Hij is van beroep landbouwer en woont op  “de Hazershof ”  te Hazerswoude.

Kinderen:
 Catharinus Ooms, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op vrijdag 24 juni 1892, overleden 12 juli 1954 (Volgt XI-35).
– Gerrit Ooms, 1894 – 1955. Getrouwd met Harmke van der Horst.
– J
ohannes Ooms, geboren te Reeuwijk op vrijdag 8 maart 1895.
– Neeltje Ooms, geboren 21 maart 1897,  overleden op 14 maart 1964.  Getrouwd met Leendert Groen.
– Johanna-Maria Ooms, 1898 – 1991. Johanna-Maria is getrouwd met Pieter Noordam.
– Willem Ooms, 1903 – 1938. Getrouwd met Adriana Slegtenhorst.

Ooms wapen nieuw

Catharinus

Catharinus Ooms

XI-35. Catharinus Ooms
Landbouwer en veehouder. Geboren te Sluipwijk-Reeuwijk  op vrijdag 24 juni 1892, wonende te Zevenhuizen, overleden aldaar op   maandag 12 juli 1954, 62 jaar oud.  Catharinus is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 22 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Jannigje-Aartje van Vliet (24 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op woensdag 12 september 1894, overleden aldaar op zondag 7 maart 1982, 87 jaar oud, dochter van Willem van Vliet (Zie Genealogie Van Vliet nr. 7) en Johanna Ooms (Zie Genealogie Ooms XI.b.2).
Uit dit huwelijk:
– Dina-Johanna Ooms, geboren te Zevenhuizen op zondag 25 juli 1920,  overleden te Ens op donderdag 29 maart 1979.  
– Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924 (Volgt XI-36).

Willem Pieter OomsXI-36. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, Overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Zoon van Catharinus Ooms en Jannigje-Aartje van Vliet.
In het jaar 1924 toen Willem Pieter werd geboren, waren er in Nederland 7,2 miljoen inwoners.
Willem Pieter is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947, op  23-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Ariana-Juditha Braat (27 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud, dochter van Gerardus Braat (Zie Genealogie Braat nr. 11) en Mijntje Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 7 )
Uit dit huwelijk:
Twee dochters en twee zonen.

 

Johnny Ooms

Johnny Ooms

XI-37.  Johnny Ooms, geboren 15 februari 1958. Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners.
Hoofdinstructeur, e-coach en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Gemeenteraadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).

 

 

handtekening 2016

22 maart 2016