Geslacht Van Gaesbeeck

1. Burgher van Gaesbeeck

Geboren 1410. Bastaardzoon van Jacob van Gaasbeek (Zie Heren van Gaasbeek nr. 14).
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Willem Burgertsz van Gaesbeeck (Volgt 2)
Zie:
Jacob van Gaasbeek – Wikiwand

2. Willem Burgertsz van Gaesbeeck
Geboren 1460 te Poortugaal, overleden 1504 aldaar. Zoon van Burgher van Gaesbeeck.
Hij was gehuwd met Geertruyt Pier Suetendr. Geboren in 1460, overleden in 1533. Dochter van Pier Sueten en Geertruyt Jansdr.
Zonen:

 • Gabriel Willems van Gaesbeeck (Volgt 3)
 • Willem Willems van Gaesbeeck

3. Gabriel Willems van Gaesbeeck
Geboren in 1490 te Poortugaal, overleden in 1566 te Rhoon. Zoon van Willem Burgertsz van Gaesbeeck en Geertruyt Pier Suetendr.
Hij was gehuwd met Maartje Kolijnsdr.
Kinderen:

 • Willem Gabriels van Gaesbeeck (Volgt 4)
 • Colijn Gabrielsz van Gaesbeek

4. Willem Gabriels van Gaesbeeck
Geboren in 1534, overleden na 1566. Zoon van Gabriel Willems van Gaesbeeck en Maartje Kolijnsdr. Leenman van Putten.
Hij was lid van het Eedverbond der Edelen en behoorde bij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen. Dit smeekschrift werd onder leiding van Hendrik van Brederode op 5 april 1566 aangeboden aan de landvoogdes Margaretha van Parma.
Hij was gehuwd met Neeltje Florisse.
Kinderen:

 • Floris Willemsz van Gaesbeek 1555 – ….
 • Maritge Willemsdr van Gaesbeek 1555 – 1616
 • Aaltje Willemsdr van Gaesbeek
 • Neeltje Willems van Gaesbeek 1560 – 1645 (Volgt 5)
Bronvermelding:
Willem Gabriels van Gaesbeeck (1534- >1566) » Genealogie Online
Neeltje Willems van Gaesbeeck

Het wapen op het graf van Neeltje Willems van Gaesbeeck in de NH kerk van Poortugaal

5. Neeltje Willems van Gaesbeek 
Geboren 1560, overleden 7 maart 1645 te Rhoon. Dochter van Willem Gabriels van Gaesbeeck en Neeltje Florisse.
Neeltje was in het bezit van een woning en landen gelegen in het kwartier van Terneuzen.
De tekst op haar grafzerk : “Hier leyt begraaven Neeltien Willemse de huysvrou van Jan Pieterse de Raet, oud 85 jaren. Sterft den 7 Maart 1645”. Op haar grafzerk staat een familiewapen afgebeeld met daarop “in een zwart veld een zilveren gekroonde klimmende leeuw, goudgenageld”. Ditzelfde wapen is te samen met dat van haar man Jan Pietersz de Raet terug te vinden op een wapenbordje in de trouwzaal van het stadhuis te Haarlem.
Zij was gehuwd met Jan Pietersz de Raet. Geboren circa 1555 te Rhoon, overleden op 24 januari 1620 te Rhoon. Schout en schepen van Rhoon. Heemraad van Poortugaal. Landbouwer te Rhoon.
Zoon van Pieter Jansz de Raet  (Zie Genealogie de Raet nr. 3) en Aagje Willemsdr van Driel (Zie Genealogie van Driel I nr. 9)
Kinderen:

 • Pieter Jansz de Raet
 • Willem Jansz de Raet (Volgt Genealogie de Raet nr. 5)
 • Cornelis Jansz de Raet
 • Adriana de Raet
 • Neeltje Jans de Raet
 • Maria Jans de Raet
 • Aegje Jans de Raet
 • Neeltje Jans de Raet

Vermeldingen:
Geni – Van Gaesbeeck
Voorouders Neeltje Willems van Gaesbeek
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Zie ook: Van GAESBEECK – Parenteel Burgher van Gaesbeeck – JohnOoms.nl

Terug naar:

Genealogieën

 –

 

 facebook

© 23 april 2016, laatst bijgewerkt op  8 juni 2023