Graven van Walbeck

 

1. Lotharius I van Walbeck
Geboren omstreeks 875, overleden te  Lenzen op 5 september 929. Hij was een Saksisch edelman uit de tiende eeuw. Lotharius was graaf van Walbeck, de Derlingau en de Balsamgau.
Zoon van Abbo van Saksen, graaf van Stade en zoon van Reinhildis.

Lotharius was een van de aanvoerders, die in opdracht van Hendrik de Vogelaar probeerde Lenzen te veroveren. In die tijd was dat een vesting van de Wenden aan de Elbe. Lotharius sneuvelde in een veldslag bij Lenzen. In deze slag werden de Redariërs, een Slavische stam, verslagen. Toen het Saksische leger na de slag verder oostelijk de burcht van de Redariërs bereikte, gaven die zich na een kort gevecht over. In ruil voor hun leven mochten de Redarische strijders ongedeerd de burcht verlaten, maar zij moesten hun wapens, slaven, vrouwen, kinderen en alle andere bezittingen achterlaten.
Hij was gehuwd met Oda van Saksen, dochter Liodulf van Saksen (Zie Duitse Koningen en Keizers nr. 4) en Oda van Billung.
Zoon:

 • Lotharius II van Walbeck (Volgt 2)
Uit: Wikipedia – Lotharius I van Walbeck

 

2. Lotharius II van Walbeck
Geboren omstreeks 915, overleden op  21 januari 964. Hij was een Duits edelman uit de tiende eeuw.
Zoon van Lotharius I van Walbeck en Oda van Saksen.

Lotharius werd in 929 graaf van Walbeck, de Derlingau, de Balsamgau en het noorden van de Thüringgau, als opvolger van zijn vader Lotharius I van Walbeck.

In 941 nam hij deel aan een samenzwering om Otto I de Grote te vermoorden. Het plan mislukte en Lotharius werd ter dood veroordeeld maar uiteindelijk op voorspraak van zijn vrienden van executie gered. Zijn bezittingen werden verbeurdverklaard en hij werd gevangengezet bij markgraaf Berthold van Schweinfurt. Lothar wist zich uiteindelijk met de keizer te verzoenen en kreeg een deel van zijn bezittingen en leengoederen terug, samen met een schadevergoeding voor gederfde inkomsten. Hij stichtte als boetedoening een aan Maria gewijde kapittelkerk in Walbeck. De verhouding met Berthold was zo goed geworden dat hij hem zijn dochter als vrouw gaf.

Lotharius was getrouwd met Mathilde van Arneburg. Geboren rond 920, overleden op 3 december 992. Dochter van Bruno, burggraaf van Arneburg  en Frederuna .
Lothar en Mathilde kregen de volgende kinderen:

 • Heliksuinda van Walbeck (Volgt 3a)
 • Dorethea van Walbeck (935 – …), getrouwd met Diederik van Haldensleben
 • Lotharius III van Walbeck (Volgt 3b)
 • Siegfried van Walbeck (Volgt 3c)
 • Dietmar, abt van de Abdij van Corvey (983 – 1001).
 • mogelijk Hendrik van Stade (ca. 935 – 11 mei 976), werd in 959 graaf van Stade en bouwde in 964 het kasteel van Harsefeld. In 968 probeerde hij tevergeefs Hermann Billung gevangen te nemen wegens diens “arrogantie”.

Mathilde zou enkele maanden na de dood van Siegfried van verdriet zijn overleden.

Uit: Wikipedia – Lotharius II van Walbeck

 

3a. Heliksuinda van Waldbeck
Ook wel Eilika genoemd. Geboren rond 930, overleden op 19 augustus 1015. Dochter van Lotharius II van Walbeck en Mathilde van Arneburg.
Zij was gehuwd met Berthold van Schweinfurt. Geboren omstreeks 915, overleden te Schweinfurt op 16 januari 980.
Hij was markgraaf van de Beierse Nordgau en een belangrijke vazal van Otto I de Grote.
Kinderen:

 • Hendrik van Schweinfurt (Volgt Graven van Schweinfurt nr. 2)
 • Bukko, steunt zijn broer in 1003 tegen koning Hendrik II de Heilige
 • Eilika, in 1010 vermeld als abdis van Niedernburg te Passau

Heliksuinda is stichteres van de dom van Schweinfurt. In 1003 weet ze de verwoesting van de kerk en het kasteel van Schweinfurt te voorkomen als het leger van de koning de opdracht heeft om de opstandige Hendrik van Schweinfurt zo te bestraffen. Ze sloot zich op in de kerk en liet het leger weten dat als ze de kerk zouden afbranden, ze haar mee moesten verbranden omdat ze de kerk niet zou verlaten. Uit respect voor de oude dame heeft het leger de kerk ongemoeid gelaten en slechts enkele symbolische stenen van het kasteel verwijderd. Heliksuinda is begraven in de dom van Schweinfurt.

Uit:
Wikipedia – Berthold van Schweinfurt
Wikipedia – Lotharius II van Walbeck

 

 

3b. Lotharius III van Walbeck
Geboren rond 950, overleden te Keulen op 25 januari 1003. Hij was markgraaf van de Noordmark.
Zoon van Lotharius II van Walbeck en Mathilde van Arneburg.

Lotharius was graaf van Walbeck (964) en werd in 993 benoemd tot markgraaf van de Noordmark nadat hij in 992 voor keizer Otto II de Lausitzers had bevochten. Hij heeft een reputatie als een slecht bestuurder die zich vooral met oorlog en twist bezighield. Lotharius werd bekend toen hij samen met zijn broer de edelman Gero van Alsleben moest bewaken, die van verraad was beschuldigd. Hierover ontstond grote ophef omdat Gero in het tweegevecht (om zijn schuld te bewijzen) duidelijk de verliezer was, terwijl hij toch door een toeval zijn tegenstander wist te doden. Otto II besloot om Gero alsnog te onthoofden, een beslissing die volgens veel edelen schandalig was. Lotharius probeerde tevergeefs na de dood van zijn broer, zijn familie hun rechtmatige erfdeel te onthouden. Onder Ekhard I van Meißen nam hij deel aan een veldtocht in Brandenburg en was niet in staat om de vesting Arneburg te ontzetten toen die door de Sorben werd aangevallen. Het volledig verwoeste Brandenburg viel in handen van de Slaven. Lotharius werd een tegenstander van Ekhard, zeker toen hij kandidaat koning was. Lotharius organiseerde een geheim overleg van de Saksische adel en zorgde er toen voor dat ze de aanspraken van Ekkard niet zou steunen. Lotharius steunde de verkiezing van Hendrik II. Hij stierf vermoedelijk als gevolg van overmatig drankgebruik.

Lotharius was getrouwd met Godilla van Rothenburg. Geboren 968, overleden in  18 juni 1015. Dochter van Werner van Rothenburg. Hun huwelijk was door Otto II persoonlijk gearrangeerd. Lotharius en Godila kregen de volgende kinderen:

 • Werner van Walbeck, Godila was 13 jaar oud bij zijn geboorte.
 • Lotharius IV van Walbeck  (Volgt 4)
 • Berthold (ovl. na 1018), veroverde in 1017 het kasteel Monterberg bij Kalkar en doodde daar de edelman Balderik. Trouwde met Irmgard van Aspel en later met een tweede vrouw. Zijn dochter uit zijn tweede huwelijk wordt ook Irmgard van Aspel (ovl. 5 februari 1075) genoemd, zij was gehuwd met Chadalhoh van de Isengau. Volgens de Duitse Wikipedia wordt een van beide Irmgards geïdentificeerd met Irmgard van Süchtlen.
 • Diederik, kanunnik in Maagdenburg

Na de dood van Lotharius betaalde Godila 200 mark om de opvolging door haar zoon zeker te stellen. Zij hertrouwde met Herman II van Werl, stiefzoon van Herman II van Zwaben. Het echtpaar werd echter geëxcommuniceerd wegens hun te nauwe bloedverwantschap.

Uit: Wikipedia – Lotharius III van Walbeck

 

3c. Siegfried I van Walbeck
Overleden op 15 maart 991. Graaf von Walbeck en in Möckerngau.
Siegfried was een zoon van Lothar II von Walbeck en Mathilde von Arneburg. Hij werd voor het eerst genoemd in 972 toen hij vocht in de Slag bij Zehden tegen Mieszko I van Polen aan de zijde van Odo , markgraaf van Lausitz .
In 979 ontving hij samen met zijn broers Otto II het graafschap Möckerngau Keizer en in 983 nam hij in Keulen deel aan de begrafenis van zijn broer Liutar . In de herfst van hetzelfde jaar vocht hij tegen Slavische verenigingen tijdens de Slavische opstand op Tanger .
In 990 vocht hij onder keizerin Theophanou tegen Boleslav II van Bohemen. Daarna bewoog hij zich tegen de opstandige Lutizen in de richting van Brandenburg . Hij viel van zijn paard en stierf op 15 maart 991.

Siegfried was getrouwd met Kunigunde († 997), een dochter van Heinrich von Stade . Hun zonen waren

 • Heinrich, graaf van Stade
 • Friedrich (974 – na 1018), burggraaf van Magdeburg (Volgt 4b)
 • Thietmar von Merseburg (975-1018), bisschop van Merseburg
 • Siegfried († 1032), bisschop van Münster
 • Brun († 1049), bisschop van Verden
Uit: Wikipedia.de: Siegfried I von Waldeck

 

4a. Lotharius IV van Walbeck
Geboren 985, overleden in 1035. Graaf van de Harzgouw. Zoon van Lotharius III van Walbeck en Godilla van Rothenburg. Gesneuveld tijdens een veldslag. Hij was gehuwd met Irmentrude van Haldensleben. Geboren omstreeks 1015.
Kinderen:

 • Lothar V van Walbeck Graaf van Thüringen              1010 – 1065 
 • Bernhard van Supplinburg Graaf van de Harzgouw  1015 – 1063
 • Siegfried II van Walbeck van Valkenburg                    1025 – 1087 (Volgt 5a)
Vermelding: Voorouders en nazaten van Lotharius IV van Walbeck

 

4b. Frederik van Walbeck
Geboren in 974, overleden na 1018. Burggraaf van Maagdenburg.
Zoon van graaf Siegfried van Walbeck en Kunigunde van Stade. Hij werd geboren in 974. Zijn broers waren bisschop Thietmar von Merseburg , graaf Heinrich von Walbeck en bisschop Siegfried von Münster. Friedrich was de eerste burggraaf van Maagdenburg.
Friedrich was getrouwd met Thietberga.
Uit dit huwelijk een zoon:

 • Konrad van Walbeck, burggraaf van Maagdenburg (na 1018 – voor 1073) (Volgt 5b)
Uit: Wikipedia.de – Friedrich von Walbeck

 

5a. Siegfried II van Walbeck van Valkenburg
Geboren in 1025, overleden in 1087. Zoon van Lotharius IV van Walbeck en Ermentrude van Haldensleben. Hij was gehuwd met Guda van Valkenburg.
Overleden te Luik op 30 juni 1125.  Zij was een adellijke vrouw in de Nederlanden, die door haar afkomst en huwelijken een belangrijke rol speelde in de ontstaansgeschiedenis van het land van Valkenburg en het Huis Valkenburg-Heinsberg. Van haar afkomst is weinig bekend.
Haar tweede echtgenoot was Thibald van Voeren (ca 1049-1106), heer van Voeren.
Kinderen van Siegfried en Guda:

 • Oda van Walbeck  …. – 1152 (Volgt 6a)
 • Heilwiva van Walbeck … – 1133 (Volgt 6b)
 • Hendrik van Walbeck …. -1002
 • Frederick van Walbeck  …. -1012
 • Tietberg van Merseburg
 • Siegfried van Walbeck
 • Bruno van Walbeck
Zie:
Wikipedia – Guda van Valkenburg
Vestingstad Valkenburg – Het prille begin
Onderstaande sites geven aan dat Oda een dochter is van Guda van Valkenburg:
Graafschap-Middeleeuwen.nl – Siegfried II van Walbeck
Voorouders en nazaten Siegfried II van Walbeck

 

5b. Koenraad van Walbeck
Geboren rond 1000, overleden in 1060. Burggraaf van Maagdenburg. Zoon van Frederik van Walbeck , burggraaf van Maagdenburg en van Thietberga .
Gehuwd met Adelheid van Beieren.
Dochter:

 • Mathilde van Walbeck (Volgt 6c)
Vermeldingen: Voorouders en nazaten Koenraad van Walbeck

6a. Oda van Walbeck
Geboren omstreeks 1085. Dochter van Siegfried II van Walbeck  en Guda van Valkenburg.  Oda werd in 1119 door Guda van Valkenburg aangewezen als haar erfgename.
Zij was gehuwd met Gosewijn I van Heinsberg, de eerste heer uit het geslacht Heinsberg. Vermeld 1085 , overleden op 1 april 112.
Hij was heer van Heinsberg en door huwelijk de eerste heer van Valkenburg uit het Valkenburg-Heinsbergse huis. Gosewijn was vermoedelijk een zoon van Diederik van Wassenberg.
Gosewijn en Oda kregen de volgende kinderen:

 • Gerard I van Heinsberg (overleden in 1129), erfgenaam van Heinsberg en Gangelt, gehuwd met Irmgard van Plötzkau. (Zie Graven van Walbeck nr. 7)
 • Gosewijn II van Valkenburg (overleden 1168), erfgenaam van het Land van Valkenburg en Richterich; erft ca 1130 tevens Heinsberg van zijn broer (Volgt Heren van Valkenburg nr. 2)
 • mogelijk Guda (overleden 1173), in 1157 abdis van de abdij van Munsterbilzen.
Vermeldingen: Voorouders en nazaten Oda van Walbeck

 

6b. Helwiva van Walbeck
Geboren omstreeks 1065, overleden na 1100. Dochter van Siegfried II van Walbeck  en Guda van Valkenburg. Gehuwd met Arnold (van Rode) van Heusden. Geboren rond 1060, overleden 1135. Heer van Heusden. Zoon van Robert IV van Heusden en Johanna van Altena.
Kinderen:

 • Gijsbert I van Rode, van Bronckhorst  ± 1090 – > 1146 
 • Arnold II van Rode, van Rousch  1090 – 1125 
 • Herman van Heusden van Rode  ± 1100 – ± 1145 (Volgt Heren van Heusden nr. 12)
Vermelding: Voorouders en nazaten Helwiva van Walbeck

 

6c. Mathilde van Walbeck
Geboren omstreeks 1035, overleden rond 1100. Dochter van Koenraad van Walbeck en Adelheid van Beieren.
Gehuwd met Diederik van Plötzkau. Geboren omstreeks 1035, overleden rond 1100.  Graaf van Plötzkau. Zoon van Bernhard van Plötzkau en Irmgard van Hecklingen.
Dochter:

 • Irmgard van Plötzkau
Vermelding: Voorouders en nazaten Mathilde van Walbeck

 

7. Irmgard van Plötzkau
Geboren circa 1086, overleden in 1153. Dochter van Mathilde van Walbeck (6b) en Diederik van Plötzkau.
Gehuwd met Gerard I van Heinsberg. Geboren in 1076, overleden in 1129. Zoon van Gosewijn I van Valkenburg en Oda van Walbeck (6a).
Kinderen:

 • Siegfried (1137 gesneuveld bij Bari,
 • Oda (gehuwd met Siegfried van Artlenberg),
 • Hedwig (gehuwd met Luthard van Meinersen)
 • Adelheid (Volgt Heren van Valkenburg nr. 3a)
Vermelding: Voorouders en natzaten Ermengarde van Plötzkau
Link over Graafschap Walbeck: Wikipedia Grafschaft Walbeck

 

Terug naar:

Graven en Gravinnen

  facebook       

© 24 augustus 2021