Stormpolder

 

Stormpolder binnen de rode lijn. 1867 door J. Kuyper

Stormpolder is een buurtschap en tegenwoordig ook een industrie- en bedrijventerrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De buurtschap ligt op een eiland, ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Sliksloot, in het zuidwestelijkste puntje van de Krimpenerwaard.
Naamsverklaring Stormpolder: samenstelling van polder ‘ingepolderd land, droogmakerij’ en de persoonsnaam ‘Storm’.

Aan de oostkant van Stormpolder ligt buitendijks een zoetwatergetijdengebied, het Stormpoldervloedbos.

Het Stormpoldervloedbos is een natuurgebied aan de rand van de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
De Stormpolder zelf is opgehoogd en geschikt gemaakt voor de bouw van bedrijfsgebouwen. Ten oosten van de polder is een buitendijks gebied overgebleven, dat de naam ‘vloedbos’ kreeg, omdat het door de getijdenwerking van de rivier regelmatig overstroomd wordt. Het gebied is te bereiken via de Van der Giessenweg.

Bij de oprichting van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel maakte Stormpolder hiervan deel uit. Van 1 april 1817 tot 1 september 1855 was de plaats een zelfstandige Zuid-Hollandse gemeente. Op 1 september 1855 werd Stormpolder aan Krimpen aan den IJssel toegevoegd.

Het eiland had een relatief lage dijk en was sinds 1884 met een smal houten bruggetje bereikbaar vanaf de Poldersedijk. In 1935 werd het vervangen door een stenen brug vanaf de Tiendwegstoep. Oorspronkelijk was het eiland in gebruik als landbouwgebied maar in de middeleeuwen was er ook plaats voor industrie door de vestiging van steenovens. Ook verschenen er scheepsmakerijen en scheepswerven zoals Van der Giessen die al in de 19e eeuw stoomboten en zeeschepen bouwde. Rond 1960 ontwikkelt het gebied zich verder tot industrie- en bedrijventerrein en biedt tegenwoordig plaats aan tientallen bedrijven met in totaal meer dan 7000 arbeidsplaatsen.

Vanaf het busstation Krimpen aan den IJssel is het gebied bereikbaar met RET buslijn 96 en vanuit het centrum van Rotterdam en Dordrecht met de Waterbus Rotterdam-Drechtsteden.

Wapen Stormpolder

Het wapen van Stormpolder werd op 24 december 1817 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Stormpolder in gebruik bevestigd. Op 1 september 1855 ging de gemeente op in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het wapen van Stormpolder is daardoor komen te vervallen. Het wapen van Krimpen aan den IJssel is afgeleid van hetzelfde wapen en is niet aangepast.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

Van zilver, beladen met 3 staande halve manen van sabel, gekeerd naar regter zijde van het schild, en en chef de letter S, mede van sabel.

De heraldische kleuren zijn zilver (wit) en sabel (zwart). In de heraldiek zijn links en rechts van achter het schild gezien, dus voor de toeschouwer verwisseld.

Het familiewapen van het geslacht Van Polanen

Het wapen is afgeleid van dat van de voormalige ambachtsheerlijkheid Stormpolder, dat was afgeleid van het wapen van Van Polanen, afstammelingen van de Duivenvoordes die zich noemden naar kasteel Polanen in Monster. De van Duivenvoordes stammen af van de Wassenaers, die reeds halve manen in hun wapen voerden. Van Ollefen en Bakker vermelden het wapen in 1799 als heerlijkheidswapen, zonder de toegevoegde letter S.

Uit:
Wikipedia – Stormpolder
Wikipedia – Stormpoldervloedbos
Wikipedia – Wapen Stormpolder
Buurtschappen Krimpen aan de IJssel

Een voormoeder uit Stormpolder:

  • Annitge Pietersdr Versloot
    Annitge werd geboren in 1622 te Ouderkerk aan den IJssel. Overleden te Stormpolder, begraven 28 september 1679 te Ouderkerk a/d IJssel. Dochter van Pieter Jacobs  Versloot en  Beatrix Jansdr Verschoor. Zij trouwde in 1651 te Ouderkerk a/d IJssel met Claes Abrahamsz Noirlander. 

Terug:

Dorpen en Steden

  facebook          

© 22 mei 2021