Klaaswaal

Klaaswaal is een dorp en voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, gelegen in de Hoeksche Waard. Per 1 januari 1984 is de gemeente Klaaswaal samen met de gemeente Numansdorp opgegaan in de nieuwe gemeente Cromstrijen. Het dorp heeft ruim 4000 inwoners.

In 1539 werd de polder Het Westmaas Nieuwland bedijkt. De ambachtsheren reserveerden een deel van het gewonnen land voor het stichten van het dorp Claeswael. Langs de Voorstraat, haaks op de zeedijk, ontstond de eerste bebouwing. Aan het einde van deze voorstraat werd in 1566 de kerk gebouwd. De kerk is gebouwd als katholieke kerk, maar de pastoor van Strijenvond het te ver om er diensten te verzorgen. De gemeenschap heeft toen een predikant aangetrokken, en er werden protestantse diensten gehouden.

In 1602 kwam de inpoldering van de Nieuw-Cromstrijense polder gereed. Sindsdien ligt Klaaswaal niet meer aan het Hollands Diep.

Het wapen van Klaaswaal werd op 24 juli 1950 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Klaaswaal in gebruik bevestigd. Sinds 1 januari 1984 valt Klaaswaal onder de nieuw opgerichte gemeente Cromstrijen. Het wapen van Klaaswaal is daardoor komen te vervallen. Het wapen van Cromstrijen is gelijk aan dat van Klaaswaal, maar in andere kleuren.[1]

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“In zilver een golvende dwarsbalk, boven vergezeld van 2, onder van 1 St.Andrieskruis van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.“De heraldische kleuren in het wapen zijn zilver (wit) en keel (rood). Het schild is gedekt met een gravenkroon.
Het wapen is gelijk aan dat van de Heerlijkheid Cromstrijen, waarin Klaaswaal en Numansdorp gelegen waren. Numansdorp voerde hetzelfde wapen in andere kleuren. Ook de nieuwe gemeente Cromstrijen voert een vergelijkbaar wapen. Of de kruisjes afkomstig zijn van het wapen van de familie Van Strijen (zie Strijen) is niet bekend. Het wapen van Klaaswaal wordt door Bakker (1798) reeds zo beschreven.De andreaskruizen zouden vroeger mogelijk rietpluimen aan weerszijden van de Kromme Strijne hebben uitgebeeld.Bron: Wikiwand – Klaaswaal

Voorvader uit Klaaswaal:

  • Mr. Jan Jansz Barrevelt
    Geboren circa 1640. Chirurgijn in Strijen en Klaaswaal. Gehuwd met Leentje Hendricks van de Linden.

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook        

© 20 maart 2018