Slag om Altena

 

 

Op 14 en 15 Juli 2018 werd er een middeleeuws weekend gehouden op het terrein aangrenzend aan de oude plek van Slot Altena in Almkerk. Het hele weekend lang kon men zich wanen in de middeleeuwen van Altena. Waar verschillende middeleeuwse kampementen waren. Het grote hoogtepunt was natuurlijk het naspelen van de Slag om Altena, een beleg die 625 jaar geleden plaats vond in 1393.

Wij waren er de tweede dag.

  

  

 

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

Maquette Kasteel van Altena

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In 1393 was Het beleg van Altena een onderdeel van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Door trouwbreuk, waaronder het achterhouden van tolgeld, moest Willem VI van Horne, de bouwer van de stadsmuren in Woudrichem, het leen teruggeven aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Deze gaf hem door aan zijn zoon Willem van Oostervant in 1387. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, een strijd om de macht in Holland, wordt de vermeende minnares van graaf Albrecht, Aleid van Poelgeest, door Hoeken in Den Haag vermoord. Willem wordt mede verantwoordelijkheid gehouden voor de moord en breekt met zijn vader Albrecht. Deze ontneemt hem het recht op bezit in Holland, wat bestond uit het land van Altena bij Woudrichem. Willem vlucht hierop naar slot Altena. Albrecht trok met een leger naar Altena waar hij beleg sloeg op 1 Juli 1393. Na twee weken werd het kasteel op zondag 13 juli 1393 overgegeven en na de aftocht van de bezetting wordt deze in brand gestoken.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  facebook       

© 16 juli 2018