Vlist

Gemeente Vlist rond 1869, door J. Kuijper. 400 inwoners.

Vlist is een dorp in de Krimpenerwaard gelegen aan het riviertje de Vlist. Het bestaat uit enkele boerderijen aan gelegen aan beide kanten van het water (resp. Oost-Vlisterdijk en West-Vlisterdijk) en een buurtschap, Bonrepas, lopend van Vlist richting de stad Schoonhoven.

Tot 1985 vormde de plaats Vlist een zelfstandige gemeente. In 1985 werden de voormalige gemeenten Haastrecht en Stolwijk samengevoegd met Vlist tot een nieuwe gemeente, die de naam Vlist kreeg. Hoewel de naam van de plaats samenvalt met die van de voormalige gemeente, was Vlist niet de hoofdplaats. In Stolwijk was het gemeentekantoor en in Haastrecht het raadhuis. De grootste kernen in de gemeente Vlist waren dan ook Haastrecht en Stolwijk.

Op 1 januari 2015 ging de plaats samen met de gelijknamige gemeente op in de fusiegemeente Krimpenerwaard.
In 2019 telde Vlist 630 inwoners, waarvan 340 (54%) mannen en 295 (46%) vrouwen.

De lintbebouwing langs de rivier de Vlist is ontstaan in de 12e eeuw. Ten noorden (richting Haastrecht) zijn sinds 1449 een elftal molens gebouwd om de polders droog te malen, de zogenaamde Molengang van Vlist.
Het voormalige raadhuis dateert uit 1911 en is gevestigd aan Oost Vlisterdijk 36. Hier is later café ‘Het Wapen van Vlist’ gevestigd. Het (voormalige) gemeentewapen is nog op de gevel aanwezig.
Vlist is een lintdorp zonder oude dorpskern en zonder kerk. Kerkelijk is Vlist georiënteerd op Polsbroek. Daar bevindt zich de Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist.

Vlist heeft een kleine dorpskern met zes straten, gelegen aan de West Vlisterdijk. Deze kern is gebouwd in de jaren ’50 met het Julianaplein als centrale open ruimte. In de loop van de jaren is dit langzaam uitgebreid. De meest recente nieuwbouw heeft plaatsgevonden in 2006, toen een zevental nieuwe woningen langs de Clausstraat zijn gerealiseerd.

De straatnamen in de dorpskern van Vlist verwijzen naar het Koninklijk Huis (zoals Beatrixsstraat), met uitzondering van de Dreef. Van uit de dorpskern loopt een fietspad, genaamd het Geerpad, richting buurtschap Schoonouwen en Stolwijk. Het overgrote deel van Vlist ligt buiten de dorpskern. Dit betreft een lintbebouwing aan beide zijden van het riviertje de Vlist (resp. Oost Vlisterdijk en West Vlisterdijk) tussen Haastrecht en Vlist, verder heeft Vlist een buurtschap, Bonrepas, lopend van Vlist richting de stad Schoonhoven.

 

Het wapen van Vlist (1818-1985) Afbeelding Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Vlist is op 21 november 1985 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Vlist toegekend naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij Haastrecht, Stolwijk en een deel van Gouderak bij de gemeente werden gevoegd. Het oude wapen uit 1818 werd daarbij vervangen door een geheel ander ontwerp, gebaseerd op de oude wapens van de toegevoegde gemeenten. Het wapen bleef in gebruik tot op 1 januari 2015 de gemeente opging in de nieuw gevormde gemeente Krimpenerwaard.

De herkomst van het oude wapen is onbekend.
De beschrijving van het wapen van 22 juli 1818 is als volgt: “Een schild van zilver, waarop een boom, staande op zijn terras, alles van sijnople; de boom beladen met een vogel van sabel en geaccosteerd van 2 harten van keel.”

 

Wapen van Vlist (1985 – 2014)    Afbeelding: Publiek Domein Wikipedia

De beschrijving van het wapen uit 1985 is als volgt: “In sinopel een golvende schuinbalk van zilver, vergezeld boven van een kasteel, bestaande uit 3 gekanteelde torens met afgeknotte daken, verbonden door muren, de middelste toren hoger dan beide buitenste; beneden van 3 opgestapelde platte kazen, waarvan de grootte van boven naar beneden toeneemt, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.”

N.B. de heraldische kleuren in de schilden zijn: sinopel (groen), zilver (wit), goud (geel), sabel (zwart) en keel (rood).

 

 

Uit:
Link:

Voorouders uit Vlist van mij waren:

  • Nicolaes van Cats
    Vrijheer van Cats, Catshoek, Maerlant, Emelisse, Welle, Duiveland, Ossendrecht, Lopik en Boenrepas. In 1280 op 24 maart heer van Cabauw. Heer van Schoonhoven en op 19 juli 1272 geeft Floris V aan Nicolaas Cats (voogd van Sophia van der Goude) stadsvrijheid van Gouda. Maar hij had ook het erfpacht van de Vlist. Ook had hij Zuid-Zevender en Noord-Zevender verworven.
  • Claas Leenderts van der NeutGeboren in 1653 te Vlist, gedoopt op 11 mei 1653 in Polsbroek. Zoon van Leendert Dirks van der Neut.
  • Lena Claasdr van der NeutGeboren op 12 oktober 1698 in Vlist, overleden op 6 maart 1777 in Stolwijk.
  • Jacob Claeszn Both
    Geboren rond 1670. Diaken in Polsbroek (1696), diaken in Vlist en Bonrepas (1704), ouderling in Vlist en Bonrepas (1713) en lidmaat in Polsbroek (1694), begraven te Stolwijk op 11 december 1752, zoon van Claes Gijsbertszn Both en Maijtgen Willemsdr. Jacob is getrouwd rond 1690 met Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker.
Bronvermeldingen:
Krimpenerwaardse geslachten Hogenda.nl
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

   facebook    

© 17 oktober 2017, laatst bijgewerkt op 17 december 2023