Genealogie Kreijnck

Kreijnck

1. Jorden Baeck
Geboren ± 1360. Heer van Baeck.
Zoon:

 • Johan Kreijnck (Volgt 2)

2. Johan van Kreijnck
Geboren ± 1380. Heer van Baeck. Zoon van Jorden Baeck.
Zoon:

 • Hendrick Kreijnck  (Volgt 3)

3. Hendrick Kreijnck
Geboren ± 1400. Heer van Baeck. Zoon Johan Kreijnck.
Hij was gehuwd met Agnes.

 • Aleid Kreijnck, vrouwe van Baeck (± 1440 – 1490) (Volgt 4)
 • Agnes Kreijnck (± 1445 – ….)

4. Aleid Kreijnck
Geboren ± 1420 – overleden 1490. Vrouwe van Baeck.
Dochter van Hendrick van Kreijnck en Agnes.
Zij had een buitenechtelijke relatie met Willem van Egmont (1412 – 1483). Hij was heer van Egmond, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre. Zoon van Jan II van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 18) en Maria van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 22). Hij was een jongere broer van Arnold van Egmont, hertog van Gelre.

Kinderen:

 •  Hendrik van Egmond (- voor 1511)
 •  Baertgen van Egmond (1430 – 1508) (Volgt 5)

5.  Baertgen van Egmond
Geboren omstreeks 1445, overleden 1508 te Naaldwijk. Bastaarddochter van Willem van Egmont en  Aleid van Kreijnck, vrouwe van Baeck.
Uit het volgende blijkt dat zij tot een tak van de familie Egmond behoort: Op de eerste plaats is haar man en later ook haar zoon rentmeester van de abdij van Egmond. Daarnaast blijkt één van hun kleinkinderen het van Egmondwapen te voeren en wel Jacob Willemsz. van Dorp, schepen en burgemeester van ‘s-Gravenhage. Hij zegelt met een gevierendeeld wapen, waarvan het eerste en vierde kwartier het familiewapen weergeven, nl. in zwart drie rood getongde zilveren leeuwekoppen. Het derde kwartier in goud een zwarte dwarsbalk en een in twee rijen van rood en zilver geschaakt Sint Andrieskruis over alles heen (Van IJsselsteijn). Het tweede kwartier geeft het Van Egmondwapen weer: gekeperd van goud en rood van twaalf stukken.
Zij was gehuwd met Bartholomeus Hendriksz van Dorp. Geboren rond 1440, overleden op 16 mei 1520 te Den Haag. Zoon van Hendrik Bertelmeesz van Dorp.
Kerkmeester te Naaldwijk 1475, rentmeester van de Abdij van Egmond, schepen van ´s Gravenhage 1510, 1515, 1517, leenman van Hontshol.
Kinderen:

 • Willem Bartholomeusz Meesen  ± 1471 -….
 • Machteld Bartholomeusd van Dorp (Dorpius)  ± 1475-1524 (Volgt Genealogie van Dorp II nr. 8)
 • Martinus Bartholomeusz van Dorpius  1485-1525.

  (* Bron: Genealogie Baars)

 

Genealogieën

 

handtekening 2016