Genealogie Valkenburg

Genealogie Valkenburg

Het geslacht Valkenburg had eerst een andere achternaam: van der Sluys. Vermoedelijk genoemd naar de sluis aan de Hoge Rijndijk waar zij in Valkenburg bij woonden.  Toen Cornelis Meesz van Der Sluys  na 1600 vertrok naar Delfgauw,  woonde hij daar onder de naam Van Valkenburg.

 

1. Mees van der Sluys
Geboren circa 1485.
Zoon:

 • Jacob Meesz (Volgt 2).

2. Jacob Meesz van der Sluys
Geboren circa 1510, schepen van Valkenburg (Holland), gebruikte 3 morgen land op ter Wadding in 1544. Ter Wadding was het gebied van de Hoge Rijndijk tussen de mond van de Vliet en de Haagsche Schouw in Voorschoten. In 1556 woonde hij te Valkenburg aan de Hoge Rijndijk bij de sluis in de Wassenaarse Wetering. Naar deze sluis zal de familie van der Sluys ongetwijfeld genoemd zijn.
Van de heer van Wassenaar had hij de visrechten in de Rijn gepacht tussen Valkenburg en Leiden over de jaren 1556 en 1561. Hij tekende in 1561 met een keper. In 1573 was Jacob Meesz. met zijn koeien naar Delft gevlucht, daar zijn boerderij door de “spaense troubelen” was afgebrand. Zijn erfgenamen zullen in 1576 dan ook aan de rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, waarvan land was gehuurd, vermindering van pacht vragen, daar zij hun bedrijf gedurende enige tijd niet normaal hadden kunnen uitoefenen. Overleden voor 1575. Hij huwde met Marijtje Cornelisdr van Egmond, overleden na 20 april 1575. Dochter van Cornelis Dircxz van Egmond (Zie Genealogie Van Egmond nr. 4) en Dirkje Jansdr.
Kinderen (volgorde onbekend):

 • Willebrord Jacobsz, geb. ca. 1530, landbouwer te Oegstgeest, overl. tussen 1602 en 1605. Hij huwde met Aefgen Adriaansdr., afkomstig van Lisse
 • Mees Jacobsz (Volgt 2)
 • Willem Jacobsz. geboren circa 1545, landbouwer te Valkenburg, overleden  voor 1623. Hij huwde met Lijsbeth Laurensdr., overl. voor 1623. De nakomelingen van dit echtpaar gingen zich Van Egmond noemen
 • Aegje Jacobsdr, woonde te Oegstgeest, overleden na 1614. Zij huwde met Willebrord Thonisz.
 • Marijtje Jacobsz. Zij huwde met Adriaan Andriesz

3. Mees Jacobsz van der Sluys
Geboren rond 1536 in Valkenburg bij Leiden. Zoon van Jacob Meesz van der Sluys en Marijtje Cornelisdr van Egmond.
Landbouwer te Valkenburg bij de Wassenaarse sluis 16 januari 1596.  Op 31 juli 1614, als Mees “sieckelijk te bedde leggende” was, werd de Leidse notaris Van der Laen verzocht naar Valkenburg te komen, naar het huis aan de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse watering, voor het maken van een testament. Hij overleed vermoedelijk kort na 31 juli 1614. Hij huwde Catharina (Katryn) Huigendr., afkomstig van Rijnsburg, overleden na 1632, dochter van Huich Jansz. en Neeltje Jansdr.
Kinderen:

 • Jacob Meesz van Der Sluys (van Egmont)  ± 1570 – voor 1616
 • Cornelis Meesz van Der Sluys (van Valkenburg) ± 1575 – na 1639 (Volgt 4)
 • Dirck Meesz van Der Sluys  ± 1580 – ….
Detail uit de kaart van P. van Bilderbeeck, 1627 (Oud Archief Rijnland)

Detail uit de kaart van P. van Bilderbeeck, 1627 (Oud Archief Rijnland)

Het dorp Valkenburg  

Valkenburg was een klein dorp dat in de 17e eeuw een vrije heerlijkheid was. In 1623 werden er in Valkenburg 502 inwoners vermeld. In 1690 had het dorp ongeveer 66 huizen, 2 pannenbakkerijen, een steenbakkerij, een kerk en een school. Valkenburg was niet alleen bekend van z’n pannen- en steenbakkerijen, maar ook van de in die tijd beroemde paardenmarkt.

 

4. Cornelis Meesz van Der Sluys (van Valkenburg)
Geboren rond 1575 te Valkenburg, overleden tussen 21 augustus 1641 en 11 januari 1646. Zoon van Mees Jacobsz van der Sluys en Catharina (Katryn) Huigendr.
Hij vertrok na 1600  naar Delfgauw, en woonde daar onder de naam Van Valkenburg. In 1632 en 1633 werd Cornelis meerdere malen genoemd als mede-erfgenaam in de nalatenschap van zijn ouders, betreffende enige stukjes land te Valkenburg en Rijnsburg Hij huwde te Valkenburg (huwelijkse voorwaarden Leiden 6 december 1599) op 26 december 1599 met Lijsbeth Bruijnen van der Morsch, geboren te  Rijnsburg; zij testeerde, als weduwe, te Delft op 22 mei 1649 en woonde aan het Oosteinde te Delft, begraven te  Delft op 7 december 1650, dochter van Bruijn Jansz van der Morsch (Zie Genealogie van der Morsch nr. 4) (woonde op de Hoge Mors onder Oegstgeest) en Marijtje Sijmonsdr. van der Codde (Zie Genealogie van der Codde II nr. 5). Blijkens de huwelijkse voorwaarden bracht Cornelis Meesz. in 1.000 gulden en een bed met toebehoren en Lijsbeth Bruijnen 1/4 deel van 17 hond weiland, 1/4 deel van ca. 14 hond maailand, gelegen op te Zijl te Oegstgeest, de helft van ruim 1 .000 gulden hoofdsom met zeven vierendeel jaars verloop vandien, de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in ’t geheel. Beiden testeerden te Delft op 21 augustus 1641.
Kinderen:

 • Jan Cornelis Valckenburg
 • Bruijn Cornelisz Valckenburgh (Volgt 5)
 • Bartholomeus Cornelisz Valkenburg

5. Bruijn Cornelisz Valckenburgh
Geboren circa 1609 te Delfgauw, overleden 16 mei 1664 te De Lier. Zoon van Cornelis Meesz van Der Sluys (van Valkenburg) en Lijsbeth Bruijnen van der Morsch. Hij was gehuwd met Maritge Claesdr Langelaen (Zie Genealogie Langelaen nr. 4). Geboren rond 1605, overleden 1631. Dochter van Claes Cornelisz Langelaen en Annetgen Adriaansdr Pijnacker (Zie Genealogie Pijnacker nr. 4).
Dochter:

 • Ariaentge Bruynen Valkenburg (Volgt 6)

6. Ariaentge Bruynen Valkenburg
Geboren op 24 november 1630, overleden rond 6 juli 1672. Dochter van Bruijn Cornelisz Valckenburgh en Maritge Claesdr Langelaen.
Zij was rond 25 februari 1652 getrouwd met Cornelis Cornelisz Vermeer. Zoon van Cornelis Pouwelsz Vermeer en Claesje Cornelisdr Buijtenweg.
Dochter:

Vermeldingen:
Voorouders en nazaten van Cornelis Meesz van Der Sluys (van Valkenburg)
Voorouders Ariaentge Bruynen Valkenburg
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Zie ook: VALKENBURG – Parenteel Mees van der Sluys – JohnOoms.nl

Terug naar:

Genealogieën

 

 facebook

 

© 20 februari 2016, laatst bijgewerkt op 26 oktober 2022

 

 

 

 

—–