De jaren rond 1580

De beginjaren van Gabriël Claesz

Gabriël Claesz, voorvader van het geslacht Braat is rond 1580 geboren.

Overzicht van de jaren 1579, 1580 en 1581.

1579
MDLXXIX

JanuariJanuari

Februari
 • 4 – Gent sluit zich als eerste Vlaamse stad aan bij de Unie van Utrecht.
Maart
April
mei
 • mei – Calvinistische opstand in Antwerpen tegen de religievrede. De Prins van Oranje kan ternauwernood 180 katholieke priesters en de landvoogd Matthias ontzetten. Vervolgens komen in Mechelen katholieke burgers eveneens in opstand; daar moet het protestantse garnizoen worden teruggetrokken en verlaten zeshonderd protestanten de stad.
Juni
Juli
 • 1 – Schermersoproer in ‘s-Hertogenbosch, waarbij de katholieken de calvinisten verslaan en de stad in het Spaanse kamp brengen.
 • 1 – Alexander Farnese, de hertog van Parma, neemt Maastricht in.
 • 18 – In Ierland begint de Tweede Desmondopstand tegen het Engelse bestuur.
Augustus
 • 6 – Koning Filips II, die ook graaf van Vlaanderen is, wordt door het stadsbestuur van Gent van zijn gezag vervallen verklaard, omdat hij onredelijke vredesvoorwaarden zou hebben gesteld. Daarmee ontstaat de Gentse republiek.
 • 15 – De versterkte dorpskom van Baasrode wordt tijdens de Slag om Baasrode veroverd en vernietigd, in een mislukte maar bijzonder bloedige poging door Spaanse troepen om rebellenleider Willem van Oranje te pakken te krijgen. Alle gebouwen worden in brand gestoken.
 • 20 -Willem van Oranje, sinds twee dagen in Gent, stelt Karel Utenhove in de plaats van de ambitieuze en extremistische Jan van Hembyze als voorschepen (of burgemeester) van de stad.
September
Oktober
december
zonder datum
 • De kerk en de meeste huizen van Bevere worden afgebroken om met de stenen de stadsmuur van Oudenaarde te versterken.
 • De burcht van Herzele wordt in puin geschoten door het katholieke Habsburgse Rijk in de strijd tegen het protestants gezinde Vlaanderen.

 

1580
MDLXXX

februari

maart

Rennenberg lopen over naar de Spanjaarden (het verraad van Rennenberg). Overijssel kiest voor het katholicisme en Filips, maar krijgt, na diplomatie van Willem van Oranje alleen Groningen mee. Begin van een guerrillaoorlog.

 • 31 – De Staten van Friesland nemen een in een resolutie het besluit katholieke ceremonies te verbieden. De kloosters worden gesloten en de kerkelijke goederen moeten gebruikt worden voor gereformeerde predikanten en de armen.
april
mei
 • 10 -In Vlaanderen vindt de ‘slag van Ingelmunster’ plaats. Een legertje van de Staten-Generaal, vooral bestaande uit Franse hugenoten strijden, onder leiding van François de la Noue, tegen de Spaanse bezetters van het kasteel Ingelmunster. De la Noue delft het onderspit en wordt naar landvoogd Alexander Farnese gebracht.
juni
juli
 • 9 en 10 – Een Staatse aanval op Halle mislukt door fouten bij de voorbereiding.
 • juli – Rennenberg verovert Delfzijl.
augustus
september
 • 11 – Het Klooster van Aduard wordt verwoest.
 • 19 – Hertog Frans van Anjou wordt aangesteld als vorst over de Nederlanden. Hij zegt toe de bestaande orde in Holland en Zeeland te respecteren.
 • 26 – Francis Drake keert met zijn expeditie in Engeland terug, waar hij wordt geridderd door koningin Elizabeth.
 • september – Rennenberg verovert Oldenzaal, de hoofdstad van Twente. Het koningsgezinde Hof van Overijssel, dat uit Zwolle is verjaagd, kiest nu domicilie in Oldenzaal.
oktober
november
 • 26 – Franse rooms-katholieken en hugenoten sluiten de Vrede van Fleix. Hiermee komt een eind aan de zevende godsdienstoorlog in Frankrijk.
zonder datum
 • Hongersnood in Rome.

datum onbekend

1581
MDLXXXI

januari
 • 6 – Het kasteel van Megen, waar Spaanse soldaten zijn gelegerd, gaat in vlammen op.
februari
 • 15 – Staatse troepen vallen Megen binnen en steken het stadje in brand.
maart

april

juni
juli
 • 5 – De Staten-Generaal benoemen Willem van Oranje tot stadhouder van alle zeven provinciën.
 • 23 – De Spaansgezinde stadhouder Rennenberg overlijdt te Groningen op ruim 40-jarige leeftijd.
 • 23 – Slag om Goor, een mislukte aanval op Goor door de Staatsen.
 • 25 – Staatse troepen vallen opnieuw Megen binnen en steken de overgebleven huizen in brand.
 • 26 – Het Plakkaat van Verlatinghe (‘het volk is er niet voor een vorst, maar een vorst voor het volk’) verklaart koning Filips II van Spanje vervallen van de heerschappij over de Nederlanden en is in feite de onafhankelijkheidsverklaring.
 • 26 en 27 – De furie van Houtepen raast door Breda nadat de koningsgezinden een poortwachter hebben omgekocht. Op 28 juli geeft de stad zich over.
september
 • 1 – De kozakkenleider Jermak vertrekt oostwaarts, Siberië in, om op te trekken tegen het kanaat Sibir.
 • 17 – Vanuit Zuid-Luzon arriveert Domingo de Salazar met een groep missionarissen in Manilla, waar hij geïnstalleerd wordt als de eerste bisschop van het nieuwe bisdom.
november
 • De Leidse studenten vragen toestemming aan de academische senaat om een collegia singularum nationem te mogen oprichten maar deze vergunning wordt nadrukkelijk geweigerd omdat dergelijke verenigingen tot ordeverstoring zouden kunnen leiden. Hoewel de goedkeuring niet wordt verkregen worden de nationes toch opgericht: de Friese natio en de Hollandse.
 • 29 – Parma dwingt na een langdurig beleg Doornik tot overgave, de enige Waalse stad die trouw was gebleven aan de Staten-Generaal.
zonder datum
 • De Nederlanden worden in het Latijn “Belgica Confoederata” genoemd, een verwijzing naar de oude Romeinse aanduiding van het gebied.

 

 

Bronnen:
1579 – Wikiwand
1580 – Wikiwand
1581 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie Braat
Geboortejaren Braat – JohnOoms.nl

 

 facebook

© 12 maart 2024