Stamreeks Karel de Grote (XXVII)

 

Hoofdpagina: Karel de Grote

Van Karel de Grote tot Ooms

Weer een stamreeks van Karel de Grote, maar in beperkte weergave. Deze loopt langs de graven van Vlaanderen,  graven van Holland, heren van Montfoort, van Wulven, van Polanen, van Woudenberg, van Colverschoten, Taets van Amerongen, van Lichtenberch, diverse geslachten, om uiteindelijk uit te komen bij het geslacht Ooms.

Franken

Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, Koninkrijk der Franken, later Imperium Francorum, Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht. Het Frankische Rijk werd bestuurd door het rijk in subkoninkrijken onder te verdelen, iets wat de politiek nog eeuwen zou beheersen. De erfverdelingen van het enorme rijk waren echter nog ingrijpender en de resultaten zijn tot op de dag van vandaag te zien. Zo werd het Rijk in 843, na de dood van Lodewijk de Vrome, door het Verdrag van Verdun verdeeld onder zijn drie zoons. Hieruit zou in het westen Frankrijk ontstaan en in het oosten het Heilige Roomse Rijk, dat uiteindelijk Duitsland zou worden.

 

 

 

Karel de Grote

1. Karel de Grote, geboren bij Aix-la-Chapelle 2 april 748, overleden  Aken, 28 januari 814.
Hij komt uit het geslacht der Karolingen.
Hij was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken en vanaf 25 december 800 keizer van het Westen.  Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte en Bertrada van Laon.

 

Lodewijk de Vrome

2. Lodewijk de Vrome (geboren Chasseneuil bij Poitiers, 11 april 778 – overleden Ingelheim am Rhein, 20 juni 840), ook wel de Eerlijke en de Joviale, was de koning van Aquitanië vanaf 781. Hij was ook koning der Franken en medekeizer (als Lodewijk I) met zijn vader, vanaf 813.Hij was een zoon van Karel de Grote en Hildegard de Vinzgau.

 

Karel de Kale

3. Karel de Kale (Frans: Charles le Chauve) (geboren Frankfurt am Main 13 juni 823 – overleden Avrieux; Savoye, 6 oktober 877), keizer van het Roomse Rijk (875-877) als Karel II, met de grenzen van zijn land vastgesteld door het Verdrag van Verdun in 843, was de jongste zoon van keizer Lodewijk de Vrome en zijn tweede vrouw Judith van Beieren.

 

Boudewijn I van Vlaanderenen Judith van West-Francië

4. Judith (geboren ca. 844- overleden na 870), was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen.
Zij was een dochter van Karel de Kale en Ermentrudis van Orléans.

 

 

 

 

Vlaanderen

Het Graafschap Vlaanderen (Frans: Comté de Flandre of Comté de Flandres) is een historisch gebied dat deel uitmaakte van de Nederlanden. Het graafschap bestond van 862 tot 1795.

Vlaanderen behoorde als enig Nederlandstalig gewest door het Verdrag van Verdun tot West-Francië. Naast het Franse Kroon-Vlaanderen was er echter ook Rijks-Vlaanderen. Vanaf het einde van de 10e eeuw was Vlaanderen één van de oorspronkelijke seculiere leengoederen van Frankrijk en één van de zes pairies van Frankrijk. Frankrijk heeft Vlaanderen steeds bevochten om zijn zelfstandigheid te ontnemen. Uiteindelijk kwam Kroon-Vlaanderen toch los van Frankrijk (Vrede van Madrid en Damesvrede van Kamerijk). De Pragmatieke Sanctie maakte heel Vlaanderen een leen van het Heilig Roomse Rijk. Met uitzondering van Frans-Vlaanderen is het graafschap het enige deel van het middeleeuwse Frankrijk dat geen deel uitmaakt van het hedendaagse Frankrijk. Kleinere delen van het oude Vlaanderen maken nu deel uit van het Waals Gewest en de Nederlandse provincie Zeeland. Het overige grootste gedeelte van het graafschap vormt nu ongeveer 40% van het hedendaagse Vlaams Gewest.
Het graafschap stamt af uit een gouwgebied of Pagus Flandrensis. De titel graaf werd voor het eerst gebruikt door Boudewijn I van Vlaanderen ‘met de ijzeren arm’. Boudewijn schaakte de dochter van de Frankische vorst Karel de Kale, Judith van West-Francië…

Boudewijn II van Vlaanderen

5.  Boudewijn II van Vlaanderen (geboren ca. 865 – overleden 10 september 918)de Kale, was van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Zijn bijnaam was een bewuste verwijzing naar zijn grootvader Karel de Kale en onderstreepte dat Boudewijn een afstammeling van Karel de Grote was. Hij was een zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith der Franken. In 884 huwde hij Ælfthryth van Wessex (Wessex, 868 – 7 juni 929), dochter van Alfred de Grote, koning van Engeland van 871 tot 899, en van Ealhswith van de Gaini.

 

 

 

6. Arnulf I, bijgenaamd de Grote (geboren ca. 889 – 27 maart 965) was graaf van Vlaanderen van 918 tot zijn dood in 965.
Hij was een zoon van Boudewijn II van Vlaanderen en Ælfthryth van Wessex.

 

Dirk II van Holland en Hildegard van Vlaanderen

7. Hildegard van Vlaanderen (geboren ca. 936 – overleden 10 april 990) was de dochter van Arnulf I van Vlaanderen en Aleidis van Vermandois. Ze was gehuwd met graaf Dirk II, Graaf in Holland en West-Friesland. Zoon van Dirk I van Holland en Gerberga van Hamaland.

 

 

 

Holland

Het graafschap Holland was een graafschap waarvan het gebied uiteindelijk ongeveer overeenkwam met de provincies Noord- en Zuid-Holland zonder de Zuid-Hollandse eilanden en met de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Schokland, die later zijn overgeheveld naar andere provincies. Datzelfde geldt voor het Land van Heusden en Altena dat vanaf 1813 behoort bij de provincie Noord-Brabant. Van een ‘graaf van Holland’ is voor het eerst sprake rond 1100. Met de dood van Jan I in 1299 stierf het “Hollandse Huis” uit. De graven van Holland waren vanaf dan steeds afkomstig van buiten het graafschap: achtereenvolgens het huis Avesnes (Henegouwen), het huis Wittelsbach (Beieren), het huis Valois (Bourgondië) en het Habsburgse huis. In 1581 zwoeren de Staten-Generaal van de Nederlanden de toenmalige graaf Filips II af en was er in de praktijk geen graaf meer.

Graven van Holland en Zeeland, getekend door Willem Hekkink rond 1860.

 

Arnulf van Gent

8. Arnulf,
Geboren Gent circa 951, overleden bij Winkel op 18 september 993) was een Friese graaf(comes Fresonum). Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap in West-Frisia, dat later Holland genoemd zou worden. Omdat hij in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd. Hij was de zoon van Dirk II van Holland en Hildegard van Vlaanderen.

 

 

Dirk III van Holland

9.  Dirk III Bijgenaamd Hierosolymita was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland.
Hij was een zoon van Arnulf van Holland en Lutgardis van LuxemburgDirk III’s vrouw heette Othelhilde van Saksen, waarschijnlijk een dochter van hertog Bernhard I van Saksen en Hildegard van Stade.

 

Floris I van Holland

10. Floris I
Geboren ca. 1025, overleden (gesneuveld) te Nederhemert, 28 juni 1061) was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij volgde zijn broer Dirk IV op. Hij was een zoon van Dirk III van Holland en Othelhilde van Saksen.

 

Dirk V van Holland

11.  Dirk V
Geboren in 1054, overleden op 17 juli 1091. Hij was Friese graaf in Holland, zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.
Toen Floris sneuvelde was Dirk nog minderjarig en zijn moeder trad op als regentes.

 

 

Floris II van Holland

12.  Floris II
Geboren ca. 1085 , overleden 2 maart 1122. Bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”. Hij was de zoon van Dirk V van Holland en Othilde.

 

 

Dirk VI van Holland

13. Dirk VI (geboren 1114 – bij Utrecht, 5 augustus 1157) was graaf van Holland vanaf 1122, aanvankelijk onder het voogdijschap van zijn moeder.
Hij was een zoon van Floris II en Petronilla van Saksen.

 

 

 

Floris III van Holland

14. Floris III van Holland
Geboren circa 1140, overleden 1 augustus 1190. Hij was graaf van Holland. Hij was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck. In 1157 volgde hij zijn vader op als graaf van Holland.

 

 

 

Willem I van Holland

15. Willem I van Holland
Geboren circa 1175, overleden 4 februari 1222. Hij was graaf van Holland.  Hij was de tweede zoon van graaf Floris III en Ada van Schotland. Zijn broer Dirk VII overleed in 1203. Zijn dochter Ada was zijn enige erfgenaam. Zijn weduwe Aleid liet haar onmiddellijk trouwen met Lodewijk II van Loon. Willem maakte ook aanspraken op de opvolging in Holland en zo ontstond de Loonse oorlog.

 

Floris IV van Holland

16. Floris IV van Holland
Geboren 24 juni 1210, overleden tijdens een toernooi te Corbie op 19 juli 1234. Hij was van 1222 tot 1234 graaf van Holland. Hij was de zoon van Willem I van Holland en Aleid van Gelre.

 

 

Willem II van Holland

17. Willem II van Holland
Geboren in februari 1227, overleden (gesneuveld) bij Hoogwoud, 28 januari 1256. Hij was graaf van Holland en Zeeland (1234-1256) en koning van het Heilige Roomse Rijk (1248-1256).
Willem II was de zoon van Floris IV van Holland en Machteld van Brabant.

 

 

Floris V van Holland

18. Floris V van Holland
Geboren Leiden op 24 juni 1254, overleden (vermoord) te Muiderberg op 27 juni 1296), bijgenaamd der keerlen god (god van de kerels, van de gewone man), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich ‘heer van Friesland‘ noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende. Floris V was de zoon van graaf Willem II, die tevens rooms-koning was, en van Elisabeth van Brunswijk.

 

  19. Catharina van Holland
Geboren rond 1280, overleden in 1328. Een bastaarddochter van Floris V van Holland.
Zij huwde op 21 april 1301 met Zweder de Rovere van Montfoort. Geboren rond 1270, overleden in 1330/31. Tweede burggraaf van Montfoort en heer van Blokland, Wiliskop, Heeswijk en Achthoven.

 

 

 Montfoort

Wapen van Montfoort

Omstreeks het jaar 1170 liet bisschop Godfried van Rhenen op een strategisch punt langs de Hollandse IJssel een kasteel bouwen. Deze burcht moest het Sticht, het gebied van de bisschop van Utrecht, beschermen tegen de aanvallen van de Hollandse graven. Bovendien kon de bisschop hiervandaan het soms nogal roerige Utrecht onder de duim houden. De naam van het kasteel Montfoort is waarschijnlijk afgeleid van “Mons Fortis”, dat sterke berg of burcht betekent. Als commandant van het kasteel werd een dienstman uit de ridderstand benoemd. Deze kreeg de titel van burggraafvan Montfoort, alsmede enige in de omgeving gelegen goederen. De burggraven ontpopten zich als machtige heren, die een belangrijk stempel drukten op de historie van de streek.

20. Hendrik II van Montfoort
Overleden op 15 oktober 1333. Hij was de derde Burggraaf van Montfoort en heer van Heeswijk, Achthoven, Wiliskop, Blokland, Kattenbroek en dijkgraaf van Lopikerwaard (1325/33). Hij zou maar twee jaar burggraaf zijn, maar tijdens het bewind van zijn vader tussen 1323/27 was hij ook burggraaf benoemd door Willem III van Holland maar niet erkend door het Sticht Utrecht.
Hij was een zoon van Zweder I van Montfoort en Catharina van Holland.

 

21. Lijsbeth van Montfoort  
Geboren in 1322. Dochter van Hendrik II van Montfoort en Agnes van IJsselstein.
Zij was gehuwd met Alpher van Wulven.Geboren rond 1310. Heer van Nesse.

Wulven

Wulven is de naam van een middeleeuwse ontginning in het westen van Houten in de Nederlandse provincie Utrecht. Ook is het de naam van een voormalig kasteel en ridderhofstad aldaar. Het was de opvolger van het mottekasteel De Kersberg, enkele honderden meters zuidelijker, en het mottekasteel Oud-Wulven oostelijker. Het kasteel, gelegen in het ontginningsgebied werd in 1296 gebouwd door Ernst van Wulven.

Wapen van Wulven

 

22. Ernst van Wulven van der Horst
Geboren circa 1334, overleden circa 1378.  Zoon van Alpher van Wulven en Lijsbeth de Rovere van Montfoort.
In 1342 koopt ridder Ernst van Wulven van der Horst een kasteel bij Woerden; hij is een lid van de familie Van Wulven, die heren van Nederhorst waren. Hij was gehuwd met Machteld van Zuylen.


23. Lutgard van Wulvenhorst

Overleden op 9 december 1411. Dochter van Ernst van Wulven van der Horst en Machteld van Zuylen.
Zij was gehuwd met Gerard van Polanen.  Geboren in het jaar 1324, overleden in het jaar 1380.  Zoon van Jan I van Polanenen Catharina van Brederode.

 

Polanen

Wapen van Polanen

Het adellijk geslacht van Polanen behoorde in de late middeleeuwen tot de adellijke elite van het graafschap Holland en het hertogdom Brabant. Het geslacht, een tak van het geslacht Van Wassenaar, is vernoemd naar het historisch goed Polanen en het voormalig Kasteel Polanen, dat gelegen was tussen Monster en Loosduinen.
De oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1295. In de 14e eeuw klom het geslacht sterk op, maar aan het eind van diezelfde eeuw ging het stamhuis teloor. In 1351, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werd het kasteel ingenomen en verwoest door troepen van graaf Willem V van Holland. Veel adellijke families die tot de Hoeken behoorden, zoals Wassenaer, Polanen, en Brederode, leefden toen in ballingschap.

 

 

24. Rixa van Polanen
Geboren op 7 juli 1356 te Monster, overleden op 11 augustus 1402 te Monster. Dochter van Gerard van Polanen en Liutgarde van Wulven Vrouwe van Wulverhorst.
Zij was gehuwd met Elias van Woudenberg. Geboren op 16 december 1345, overleden op 13 december 1399 te Woerden. Zoon van Jan van Woudenberg en Willemette van Diest.

 

 

Woudenberg

In 1133 verkocht de bisschop aan St. Laurensabdij te Oostbroek en aan drie particulieren ca. 500 hectare moerassig land ten oosten van Henschoten gelegen in het Westerwoud. In het centrum van dit gebied ontstaat na 1240 de dorpskern van Woudenberg.
Philips van Rijningen was de eerste die in 1240 opdracht kreeg van de Monniken van Oostbroek om het gebied van het Westerwoud te ontginnen.

Philips’ kleinzoon, Elias van Rijningen, had de lagere rechtsmacht in Woudenberg. Rond deze periode doet deze, nu als Heer van Woudenberg, een schenking aan ene Laurens te Zeist bestaande uit een deel van het Westerwoud.

 

25. Margaretha van Woudenberg
Dochter van Elias van Woudenberg en Rixa van Polanen.
Zij is getrouwd met Willem van Colverschoten. Geboren in 1378. Zoon van Elias van Colverschoten.

 

Colverschoten
Vermoedelijk is de familienaam ontleend van het landgoed Colverschoten tussen Achteveld en Scherpenzeel.

26. Margaretha van Colverschoten
Geboren in 1398, overleden in 1423. Dochter van Willem van Colverschoten en Margaretha van Woudenberg.
Zij is in 1416 getrouwd met Johan Taets van Amerongen. Geboren in 1396 te Wijk bij Duurstede, overleden op 6 juni 1450. Schepen van de stad Utrecht. Zoon van Willem Taets en Hedwig Borre van Amerongen.

 

Taets van Amerongen

Wapen Taets van Amerongen

Taets van Amerongen is een oud adellijk, Stichts geslacht waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.
De oudst bekende voorvader van dit geslacht was Eerst Taets, schepen van Wijk bij Duurstede en overleden in 1411 of 1412. Beginnend bij zijn zoon hadden veel nakomelingen zitting in het bestuur van de stad Utrecht, en zijn achter-achterkleinzoon Ernst (–1540) had zitting in de Ridderschap van Utrecht.

 

 

 

27. Aleid Taets van Amerongen
Dochter van Johan Taets van Amerongen en Margaretha van Colverschoten.
Zij was getrouwd met Jan van Lichtenberch van Lanscroen. Geboren rond 1385 in Utrecht. Zoon van Jan van Lichtenberch van Lanscroen.

 

Lichtenberch

Het huis Lichtenberg is een voormalig stadskasteel aan de Oudegracht in Utrecht, nu deel uitmakende van het Stadhuis.
Het huis bestond uiteindelijk uit twee delen: Groot Lichtenberg en Klein Lichtenberg.
Het huis werd eind 12e eeuw/in de 13e eeuw gebouwd door de familie Van Lichtenberg, destijds een van de machtigste families van Utrecht, naar wie de partij der Lichtenbergers was vernoemd.

 

 

 

28. Werner van Lichtenberch
Geboren rond 1410. Zoon van Jan van Lichtenberch en Aleid Taets van Amerongen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

29. Bely Wemaers van Lichtenberch
Geboren rond 1440, overleden rond 1535. Dochter van Werner van Lichtenberch.
Zij is getrouwd met Willem Snoyenss van Oostrum rond 1468.

 

Oostrum

Oostrum (Upgoa) was een dorpje ter hoogte van het Groenedijkje in het Goysedorp, naast het kasteel Ten Goye. Het bestond in eerste instantie uit een hofstede (Osterhem) met enkele kleine boerderijen en was een tegenhanger van Westrum. Later kwam er meer bewoning en zelfs een kerkje. De hofstede Oostrum in ‘t Goij was leenroerig aan de bisschop van Utrecht.
De hofstede behoorde vanaf de 14e eeuw tot het geslacht Van Oostrum. Het lijkt erop dat de Oostrums na het verdwijnen van de macht van de graven van Goye halverwege de 14e eeuw meer aanzien kregen. In officiële documenten kregen ze het predikaat ‘knape’, hetgeen duidde op een hogere sociale status.

 

Wapen van Oostrum

30. Jan Willemsz van Oostrum
Geboren in het jaar 1474 in Houten, overleden na 1546 in Houten. Zoon van Willam Snoyensz van Oostrum en Bely Wemaersdr van Lichtenberch.
Hij was gehuwd met Fey Stevensdr de Witt in 1499 te Houten. Geboren rond 1482, overleden rond 1536. Dochter van Steven Jansz de Witt en Reijmborch.

 

31. Adriaan Jansz van Oostrum
Geboren in 1505 in Houten, overleden in 1576. Zoon van Jan Willemsz van Oostrum en Fey Stevensdr de Witt. Hij huwde met Lijsbeth Stevensdr van Schayck in 1540 te Houten.

 

32. Jan Adriaansz van Oostrum
Geboren in 1545 te Houten, overleden in 1586 in Houten. Zoon van Adriaan Jansz van Oostrum en Lijsbeth Stevensdr van Schaik.
Hij is getrouwd met Marrichgen Eerstens Jacobsdr van Schaik in het jaar 1575.

33. Adriaan Jansz van Oostrum
Geboren in 1576 te Bunnik, overleden in 1630 te Bunnik. Zoon van Jan Adriaansz van Oostrum en Marrichgen Eerstens Jacobsdr van Schaik. Hij is getrouwd met Annichjen Cornelisdr. in het jaar 1600 te Bunnik. Annichjen is geboren in 1575, overleden in 1637 te Bunnik.

34. Ernst Gerrit van Oostrum
Geboren in 1600 te  Lopikerkapel, overleden 1639.
In 1636 was hij gebruiker van zijn vaders hofstede.
Hij was gehuwd met Marrigje Cornelisdr.

 

35Arie Ernsts van Oostrum
Geboren circa 1630 te Lopikerkapel, overleden 1706 te Lopikerkapel.
Hij trouwde op 26 mai 1661 te Lopik met Grietje Claasdr Blom. Geboren 1640 te Lopik. Dochter van Claas Bastiaans Blom en Adriaantje Thomasdr Pellen.
In 1699 was hij burgemeester van Jaarsveld.

36. Ernst Ariens van Oostrum 
Geboren 1670 te Meerkerkerbroek, gedoopt op 20 januart 1670 te Meerkerk. Overleden 1751 te Lopik. Zoon van Arie Ernsts van Oostrum en Grietje Claasdr Blom.
Hij trouwde op 2 maart 1690 te Lopik met Marrigje Jans Doncker. Geboren 1667,  gedoopt 20 maart 1667 te Streefkerk. Dochter van Jan Bastiaans Doncker en Neeltje Cornelisdr. Baardman.

 

37. Grietje Ernsts van Oostrum
Geboren 1693 te Lopik. Overleden 1734, begraven 12 oktober te Lopik.. Dochter van Ernst Ariens van Oostrum en Marrigje Jans Doncker.
Zij trouwde 1e op 22 januari 1713 te Lopik met Arie Ariens van der Velden.
Zij trouwde 2e op 2 april 1724 te Lopik met Cornelis Cornelisz Graafland.

38. Barbara Ariens van der Velde
Geboren 1720, gedoopt 18 augustus 1720 te Lopik. Overleden 4 februari 1763 te Stolwijk. Dochter van Grietje Ernsts van Oostrum en Arie Ariens van der Velden.
Zij trouwde op 22 november 1743 te Stolwijk met Pieter Jacobs Huijsman. Geboren 1717, gedoopt 5 dec 1717 te Stolwijk. Zoon van Jacob Pieters Huijsman en Marrigje Pieters van der Hek.

 

39. Marrigje Pieterse Huijsman
Gedoopt op 26 december 1749 in Stolwijk, overleden op 16 augustus 1816 in Stolwijk. Dochter van Pieter Jacobse Huijsman en Barber Ariens van der Velde. Zij trouwde op 20 juli 1777 in Stolwijk met Hendrik Willemsz Anker. Gedoopt op 16 december 1742 in Stolwijk, overleden op 17 oktober 1817 in Stolwijk.

 

40. Ary Hendriksz Anker
Zoon van Hendrik Willemsz Anker en Margje Pieterse Huijsman. Hij is gedoopt op 12 oktober 1783 in Stolwijk. Ary is overleden op 22 november 1837 in Stolwijk. Beroep Bouwman. Ary trouwde op 15 maart 1817 in Stolwijk met Jannigje Cornelis Verdoold. Jannigje is geboren op 30 april 1797 in Berkenwoude, dochter van Cornelis Verdoold (Zie Genealogie Verdoold nr. 9) en Wijntje van Eck. Zij is gedoopt op 7 mei 1797 in Berkenwoude. Jannigje is overleden op 23 november 1848 in Stolwijk. 

 

41. Jannigje Anker
Geboren op 28 mei 1833 om 23:00 in Stolwijk, dochter van Ary Hendriksz Anker en Jannigje Cornelis Verdoold.  Jannigje trouwde op 7 april 1855 in Capelle a/d IJssel met Gerrit van Vliet. Gerrit is geboren op 20 juni 1830 in Gouderak, overleden 18 juni 1898 te Zevenhuizen. Zoon van Jan van Vliet en Willemijntje van Dam.

 

42. Willem van Vliet
Geboren 18 oktober 1866 te Zevenhuizen Z-H. Overleden 15 oktober 1950 te Capelle aan den IJssel.  Landbouwer en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk te Zevenhuizen.  Zoon van Gerrit van Vliet en Jannigje Anker.
Hij huwde op 17 mei 1894 te Krimpen aan den IJssel met Johanna Ooms (geboren op 5 september 1868 te Krimpen aan den IJssel. Overleden 4 februari 1944 aldaar). Dochter van Willem Ooms  en Aartje Opschoor.

Ooms

Het geslacht Ooms vind zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

 

 

Jannigje Aartje van Vliet

Catharinus Ooms

43. Jannigje Aartje van Vliet
Geboren 12 september 1894 te Zevenhuizen (Z-H). Overleden 7 maart 1982 aldaar. Dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.
Zij huwde op 22 mei 1919 te Zevenhuizen met Catharinus OomsGeboren 26 juni 1892 te Sluipwijk-Reeuwijk. Overleden 12 juli 1954 te Zevenhuizen (Z-H). Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel.

 

Willem Pieter Ooms

Ariana-Juditha Braat

44. Willem Pieter Ooms
Meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, Overleden te Gouda op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms en Jannigje Aartje van Vliet.
In het jaar 1924 toen Willem Pieter werd geboren, waren er in Nederland 7,2 miljoen inwoners.
Willem Pieter is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947, op  23-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Ariana-Juditha Braat (27 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud, dochter van Gerardus Braat en Mijntje  Pruissen.

 

johnny

Johnny Ooms

45. Johnny Ooms
Geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners.

John was 1e gehuwd op 11 augustus 1981, gescheiden 2012.
John is 2e gehuwd op  9 maart 2018 met Ineke van ’t Ende.

Kinderen uit het eerste huwelijk:  2 zonen
John is tevens grootvader van 2 kleindochters.

 

 

 

 facebook        

© 1 januari 2018