Heren van Haarlem

Het geslacht van Haarlem behoorde in het Kennemerland van de 12e eeuw tot de oudste en aanzienlijkste families.

In de 10e eeuw komt Haarlem voor het eerst voor in literaire bronnen. In de bron wordt de plaats vermeld onder de naam ‘Haralem’. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er 1500 jaar voor onze jaartelling al sprake was van bewoning in de omgeving van het Spaarne. De plaats ontstond als geestnederzetting op een strandwal, waarover een landweg liep die het noorden van Holland met het zuiden verbond. De stad werd de zetel van de graven van Holland en in 1245 verleende Graaf Willem II Haarlem stadsrechten.

Heren van Haarlem

1. Allard van Haerlem
Overleden voor 1091.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:
– Gallo van Haerlem (Volgt 2).
– Gerbrand van Haerlem
– Gerwalech van Haerlem
– IJsbrand van Haerlem
– Allard van Haerlem, abt van Egmond

2. Galo van Haerlem
Overleden rond 1120. Heer van Bergen. Hij was een zoon van Allard van Haarlem.
Hij was gehuwd met Geertruid.
Kinderen:
– IJsbrand van Haerlem (Volgt 3).
– Gerard van Haerlem
– Meinzo van Haerlem
– Everwachter van Haerlem

3. IJsbrand  I van Haerlem
Overleden 1174. Zoon van Galo van Haerlem.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:
– Simon van Haerlem
– Allinus van Haerlem, grafelijk kapelaan
– Nicolaas van Haerlem

Zegel van Simon van Haarlem

Zegel van Simon van Haarlem

4. Simon van Haerlem
Overleden 1215. Zoon van IJsbrand van Haarlem.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:
– IJsbrand II van Haerlem
– Gerard van Haerlem
– Wouter van Haerlem
– Bartolomeus van Haerlem
– Agnes van Haerlem (Volgt 5).

5. Agnes van Haarlem
Geboren in 1195. Dochter van Simon van Haerlem.
Zij was gehuwd met Jan I Persijn. Geboren in 1170, overleden op 20 september 1224 in Egmond. Zoon van Dirk Persijn en N.N. Spiker van Waterland. Heer van Waterland.
Dochter:
– Agnes Persijn van Waterlant (Volgt Heren van Putten nr. 3b)