Nazaten Graven van Nassau

 

Het huis Nassau is het geslacht dat heerste over het graafschap (later hertogdom) Nassau in Duitsland en dat in 1985 in mannelijke lijn uitstierf. De vrouwelijke takken Oranje-Nassau en Nassau-Weilburg zijn de regerende vorstenhuizen van Nederland en Luxemburg. Wel bestaan er nog bastaardtakken van het geslacht in mannelijke lijn.

Het geslacht (huis) Nassau wordt genoemd naar de burcht Nassau aan de Lahn, een zijtak van de Rijn, die ten noorden van het Taunusgebergte loopt. De Lahn mondt iets ten zuiden van Koblenz uit in de Rijn. Circa vijftien kilometer stroomopwaarts, naar het oosten, ligt het plaatsje Nassau. Op die plek werd de burcht omstreeks 1120 gebouwd door de familie van Laurenburg. Walram van Laurenburg (circa 1146 – 1 februari 1198) was de eerste graaf van Nassau.

Slot Dillenburg 2

Slot Dillenburg

Hendrik de Rijke bouwde het slot de Dillenburg. Ook in Dietz stond een burcht of huis van de Nassaus, evenals later in Siegen, Hadamar, Idstein, Weilburg, Ottweiler, Saarbrücken, Usingen en Merenberg. Elk van deze plaatsnamen vertegenwoordigden een aparte tak van het huis van Nassau, zoals Nassau-Dillenburg, Nassau-Beilstein, Nassau-Dietz, Nassau-Siegen en Nassau-Weilburg. Met twee nog steeds bestaande linies:

  • Nassau-Dietz dat als het huis Oranje-Nassau regeert over Nederland. (De reden van de verdwijning van het achtervoegsel -Dietz is dat een Prinsdom hoger in aanzien stond en men drie namen waarschijnlijk te veel vond.)

Deze tak is uitgestorven in mannelijke lijn in 1890. Afstammelingen in vrouwelijke lijn blijven de naam Oranje-Nassau gebruiken.

  • Nassau-Weilburg dat over het groothertogdom Luxemburg regeert.

Deze tak is uitgestorven in mannelijke lijn in 1912. Afstammelingen in vrouwelijke lijn blijven de naam Nassau-Weilburg gebruiken.

 

 

Stamwapen Nassau

Stamwapen Nassau

 

1. Walram van Nassau (van Laurenburg) was een zoon van Rupert I van Laurenburg en van  Beatrix van Limburg, een dochter van graaf Walram II van Limburg. Walram wordt van 1176–1191 vermeld als graaf van Laurenburg en daarna, vanaf 1193, als graaf van Nassau. Van 1189 tot 1192 nam hij deel aan de Derde Kruistocht onder keizer Frederik I “Barbarossa”.

Hij huwde met een zekere Kunigunde, mogelijk een dochter van graaf Poppo II van Ziegenhain. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:

  • Hendrik (ca. 1190–ca. 1251), als graaf van Nassau vermeld van 1198–1247 (Volgt 2).
  • Rupert (…. – ca. 1239), als graaf van Nassau vermeld van 1198–1230; gehuwd, 1 dochter.
  • Beatrix, in 1222 vermeld als non in het klooster Affoderbach bij Miehlen.

2. Hendrik de Rijke van Nassau (ca. 1190–ca. 1247) was van 1198 tot zijn dood graaf van Nassau.
Hendrik  was de oudste zoon van graaf Walram I van Nassau en zijn echtgenote, Kunigunde van Ziegenhain, dochter van graaf Poppo II van Nidda. Hij was gehuwd met Machteld van Gelre (1190 – 1247), dochter van Otto I van Gelre (Zie Graven van Gelre nr. 7) en Richarda van Beieren (Zie Hertogen van Beieren nr. 10).
Uit dit huwelijk:

– Rupert (ca. 1220 – 19-09-1247), Ridder van de Duitse Orde.
– Walram (ca. 1220 – ca. 1290), de stamvader van de “Walramse linie” van het Huis Nassau.
– Otto (ca. 1225 – ca. 1289), de stamvader van de Ottoonse linie van het Huis Nassau, waaruit ons Koninklijk Huis is ontsproten.
– Hendrik, monnik in Arnstein.
– Gerhard (ca. 1230 – 2 mei 1311 (?)), geestelijke, onder andere in Luik, Maastricht, Aken en Tiel.
– Jan (ca. 1230 – 13 juli 1309), geestelijke, onder andere elect van het Sticht Utrecht
– Jutta van Nassau (ca. 1225 – ca. 1313), huwde met Jan I van Cuijk, heer van Merum (Volgt 3).
– Elisabeth (1225 – 6 januari 1295, ca. 1306 of 1311), huwde Gerhard III van Eppenstein.
– Catharina (1227 – 27 april 1324), werd in 1249 abdis van het klooster Altenburg bij Wetzlar.

Jan I van Cuijk

Jan I van Cuijk

3. Jutta van Nassau (geboren ca. 1225 – overleden ca. 1313). Dochter van Hendrik de Rijke van Nassau en Machteld van Gelre.
Zij huwde met Jan I van Cuijk, heer van Merum. Hij was de zoon van Hendrik III van Cuijk en een moeder van wie de voornaam niet bekend is en die aangeduid wordt als nn. van Putten. Hij was heer van Cuijk van 1254 tot 1308.
In 1296 was Jan I betrokken bij het complot van edelen dat ten doel had om graaf Floris V van Holland naar Engeland te ontvoeren. Deze poging liep uit op moord.
Uit het huwelijk van Jutta en Jan:

– Hendrik van Cuijk heer van Lierop. Hij trouwde met Aleidis van Diest (1270-??)
– Jan II van Cuijk (1270-1354) graaf van Cuijk. Hij trouwde met Catharina van Berthout (1280-1350).
– Willem van Cuijk (1265-1303) ridder en heer van Cuijk. Hij trouwde met Johanna Sofia van Gymnich (1270-1302).
– Aleidis van Cuijk (1270-1330). Zij trouwde met Hendrik van Voorne (1275-1330) heer van Acquoy.
– 
Agnes van Cuijk (1270-1345). Zij trouwde met Hendrik van Sponheim.
– Otto van Cuijk (1270-1350) heer van Cuijk. (Volgt 4.)

Cuijk wapen

Cuijk

4. Otto van Cuijk (1270-1350) heer van Cuijk. Hij trouwde (1) met Aleidis van Diest (1260-1320) Dochter van Gerard van Diest (Zie Heren van Diest nr. 5b) en Mechteld van Duffel. Hij trouwde (2) met Johanna van Heverlee (1285-1333). Hij trouwde (3) met Johanna van Vlaanderen (1290-1342).
Hij werd heer van Cuijk op een wat ongebruikelijke manier. Zijn voorganger Jan II van Cuijk stierf in 1319 en had geen wettige kinderen. Zijn broers Willem van Cuijk en Hendrik van Cuijk waren reeds overleden. Dit was de reden waarom hij in aanmerking kwam. Hij was daarnaast ook heer van Mierlo en van Asten. De opvolger van Otto was Jan III van Cuijk.
Een dochter van Otto:

– Odilia van Cuijk (Volgt 5).

5. Odilia van Cuijk (geboren ca. 1295 – voor 1317), dochter van Albert Otto van Cuijk en Aleidis van Diest .
Zij huwde Herbaren van Arkel (ca. 1285 – ca. 1325), zoon van Jan II van Arkel en Bertrouda van Sterkenborg.
Herbaren was heer van verspreide bezittingen in de Groote of Hollandsche Waard, de Alblasserwaard, de Vijfherenlanden en het Land van Altena, bekend als Herbaren van Arkel heer van Molenaarsgraaf en heer van Slingeland.

Arkel

Arkel

6. Elisabeth van Arkel, vrouwe van Slingelandt (geboren 1310 – overleden  ca. 1340).
Gehuwd met Jan Janszoon van den Tempel (geboren ca. 1310 – overleden 1385). Zoon van Jan Woutersz van den Tempel.

 

 

 

7Jan Jansz van den Tijmpel, gezegd van Slingelandt (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1428)
Zoon van Jan Janszoon van den Tempel en Elisabeth van Arkel, vrouwe van Slingelandt
Hij was gehuwd met Catharina Jan van Heusden van Drongelen. Kinderen uit dit huwelijk:
– Otto Jansz van Slingelant.
– Willem Jansz van Slingeland (Volgt 21).
– Geertruijd van Slingeland.
– Margaretha Jansdr van Slingelandt.
– Machteld Jansdr van Slingeland
Slingeland8. Willem Jansz van Slingeland (geboren ca. 1370 – overleden vóór 13 augustus 1440  Oud-Alblas). Hoogheemraad van de Alblasserwaard (1423), landpoorter van Dordrecht ‘uut Alblasserwaert’ (1429), zegelde 1423 met: een kookpot op 3 pootjes, met in het linkervrijkwartier twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

9. Pieter Willemsz van Slingeland, (geborenca. 1390 – overleden tussen 1454 en 1456), Hij trouwt met  Mariken Adriaensdr., genoot een lijfrente sinds 1456, overleden vóór 1485.

10. Jan Pietersz van Slingeland (geboren ca. 1420 mogelijk  Oud-Alblas – overl. tussen 15 juni 1471 en 23 mei 1472 te Dordrecht, heemraad van de nieuwe bedijking voor Maasdam (1456) en ingeland in de ‘uiterlanden’ aldaar (1461, 1471), raad van Dordrecht (1462), overl. tussen 15 juni 1471 en 23 mei 1472 te Dordrecht; trouwt naar schatting rond 1445: Vroomken Walichsdr., geb. naar schatting rond 1420, overleden na 23 juli 1483; dochter van Walich Pieterszoon en Machteld Aernt Butsdochter.

11. Jan Jansz van Slingelandt, geb. naar schatting rond 1455 (onmondig 17 juni 1472), achtraad (1486) en schepen van Dordrecht (1488/1489, 1492/93), zegelde met het wapen Van Slingeland met in het vrijkwartier de pot, overl. 1494, trouwt 1e vóór 11 dec. 1487: Cornelia van Pallaes Adriaensdr., overl. vóór 14 aug. 1489, dochter van Adriaen van Pallaes Jansz., schepen van Dordrecht, en Christina de Jonge Reijersdr.; trouwt 2e: Hillegont Aernt Willemsdr., geb. naar schatting rond 1460, dochter van Aernt Willemsz. (van Crayenstein) en Fije NN; zij trouwt 2e: Cornelis heren Cornelisz., schepen (1511) en burgemeester (1522) van Dordrecht.

12. Cornelia Jansdr van Slingeland, (onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’); trouwt (ca.1515): Jacob Aertsz. Wenssen, geb.ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overl.vóór 5 juni 1527, ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven).

13. Margaretha Jacobsdr Wenssen, (geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht). Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr  van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel (geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht, Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.

van Driel14. Nicolaas Cornelisz van Driel (geboren circa 1545 Dordrecht – overleden 1603 Westmaas). Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr.

15. Magdalena Claesdr van Driel (geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal). Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt, 2e met Herman Leendertsz Roobol (geboren 1560 Rhoon – overleden 1636 Rhoon) Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.

16. Haasje Hermansdr Roobol (geboren 1617 Poortugaal – overleden 24 februari 1692 Poortugaal). Dochter van Magdalena Claesdr van Driel en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder.

17. Magdalena Aarts Schilder (geboren 28 oktober 1640 Poortugaal – overleden 1695  Poortugaal). Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder. Zij was gehuwd met Jan Jansz Struijk (geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal).

18. Maartje Jansdr Struijck (geboren 1664 Poortugaal – overleden 1 juli 1702 in Oud-Engeland). Dochter van Magdalena Aarts Schilder en Jan Jansz Struijk. Zij is getrouwd met Simon Maartense van Der Hoogt rond 1686 te Poortugaal. Hij is geboren 1659 in Overschie en overleden in het jaar 1717 in Poortugaal.

19. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (geboren rond 1691 Pernis – overleden  9 mei 1743  Pernis). Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt. Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole (geboren 16 maart 1687 Pernis – 1 Juni 1767 Hoogvliet).

20. Maartje Arijsdr Koole (geboren 13 April 1721 Pernis – overleden  1 december 1807). Dochter van Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt en Arie Jansz Koole. Zij was gehuwd met Arent Jansz De Booij (geboren  6 december 1722 –  28 oktober 1803)

21. Mattheus Arentsz de Booij (geboren 11 maart 1759 – overleden 21 november 1816). Zoon van Maartje Arijsdr Koole en Arent Jansz De Booij.
Hij was gehuwd met Lena Arijdr Groenheijden (geboren ca. 1762 – overleden  4 oktober 1840)

22. Dina de Booij (geboren 25 oktober 1789 Hazerswoude – overleden 28 juli 1844 Hazerswoude).
Dochter van Mattheus Arentsz de Booij en Lena Arijdr Groenheijden.  Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar.

23. Neeltje Wingelaar (Geboren 31 maart 1828  Hazerswoude – overleden 20 februari 1865 Hazerwoude).
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij. Gehuwd met Gerrit van Driel.

oomswapen 524. Dina van Driel (geboren te Hazerswoude in maart 1862 – overleden aldaar op 24 november 1948).
Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar. Zij was gehuwd met Pieter Ooms, zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.

 

 

 

Catharinus

Catharinus Ooms

25. Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder (geboren Sluipwijk-Reeuwijk 24 juni 1892 – overleden 12 juli 1954), wonende te Zevenhuizen.
Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel. Catharinus is getrouwd met Jannigje-Aartje van Vliet, dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

26. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Willem Pieter is getrouwd met Ariana-Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Uit dit huwelijk:

johnny

Johnny Ooms

27. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen).
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Hoofdinstructeur, e-coach en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Raadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).
Volledige CV op LinkedIn.com.