Stamreeks Karel de Grote (XXIII)

Van Karel de Grote tot Ooms

Van Karel de Grote tot Ooms – De stamreeks begint uiteraard met Karel de Grote, hij wordt opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome. Karel de Kale, zoon van Lodewijk de Vrome is de 3e in de reeks. Doordat Boudewijn I van Vlaanderen de dochter van Karel de Kale, Judith, schaakte en met haar trouwde vervolgde de rij met de Graven van Vlaanderen.
Hildegarde van Vlaanderen, dochter van Graaf Arnulf I van Vlaanderen, trouwde met de Friese Graaf Dirk II,  Graaf van het latere Holland en West-Friesland. Acht Generaties uit het Hollandse Huis volgen, totdat Agniese van Bentheim (dochter van Otto van Holland, graaf van Bentheim) huwde met Willem van Teylingen. Door zijn wapen met de Hollandse Leeuw en barensteel, wordt aangenomen, dat hij ook uit het Hollandse Huis stamt. Zoon Dirk van Brederode heeft dankzij Agniese bewijsbaar het Hollandse bloed in zijn aderen. Uit het geslacht Brederode gaat het verder met de uit Brederode ontsproten zijtakken Van der Doortoghe en Van der Duyn. De laatste heer Van der Duyn uit deze rij, Cornelis van der Duyn, is de vader van Cornelis Cornelisz Verduyn. Vanuit het geslacht Verduyn gaat het via Willem Cornelisz Verduijn voort in twee takken: Verduijn en Ooms. De tak Verduijn gaat in deze rij over in de geslachten Van den Akker en Braat. Mijn moeder Ariana Juditha Braat zorgde door huwelijk met mijn vader Willem Pieter Ooms er voor dat deze lijn bij het geslacht Ooms kwam. De andere tak uit het geslacht Verduijn, het geslacht Ooms splitste zich ook, maar dan in twee takken Ooms, via Willem Cornelisz Ooms (hoe mooi is het dat hij de zelfde voornamen heeft als zijn grootvader Willem Cornelisz Verduijn?). Zoon Pieter was mijn rechtstreekse voorvader uit het geslacht Ooms. Zoon Cornelis was de grootvader van mijn overgrootmoeder,  Johanna Ooms. Zij huwde met Willem van Vliet. Johanna Ooms en Willem van Vliet waren de ouders van mijn oma Jannigje Aartje van Vliet. Zij trouwde met mijn opa Catharinus Ooms.
Ook via andere geslachten stamt de familie Ooms af van Karel de Grote. De links verwijzen naar de geslachten.

Karel de Grote 6

Karel de Grote

1. Karel de Grote
Geboren bij Aix-la-Chapelle 2 april 748.  Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte (Zie Karolingen nr. 5) en Bertrada van Laon (Zie Merovingen nr. 12).
Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28 juli 754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800. Karel was meerdere malen gehuwd en had verschillende bijvrouwen. zijn bekendste vrouw was Hildegard (Houdiard), geboren in 758, overleden Thionville (Moselle) 30 april 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold van de Vinzgau  en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried.
Kinderen o.a.:

Uit zijn huwelijk met Hildegarde:

Van een onbekende vrouw:

Uit zijn verbintenis met Regina:

 • Hugo (802/806 – 844) (Volgt Graven van Anjou nr. 2), vanaf 818 geestelijk, monnik in de abdij van Charroux, vanaf 822/823 abt van Saint- Quentin, vanaf 836 Abt van Saint-Bertin, vanaf 834 tot 840 aartskanselier van Lodewijk de Vrome. Stamvader van de Graven van Anjou.

lodewijk de vrome

Lodewijk de Vrome

2. Lodewijk I, De Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778.
Zoon van Karel de Grote en Hildegard van de Vinzgouw.
Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote). Lodewijk was na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11 september 813; alleenheerser 28 januari 814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims op 28 oktober 816.

In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met Irmingard van Haspengouw. Ze hadden een goed huwelijk en Irmingard had een grote invloed op haar man.
Kinderen o.a.:

 • Lotharius (± 795-855), koning van Italië, volgde zijn vader op als keizer en werd koning van het Middenrijk (Volgt Stamreeks Karel de Grote VI nr. 3)
 • Pepijn (± 797-838), koning van Aquitanië; hij overleed voordat het Frankische Rijk in 843 bij het Verdrag van Verdun in drie delen werd verdeeld (Zie verder Nazaten Koningen van Aquitanië)

Na het overlijden van Irmingard op 3 oktober 818 is Lodewijk op aandrang van zijn edelen hertrouwd. Na een soort schoonheidswedstrijd trouwde hij 1 februari 819 te Aken met Judith van Beieren.
Kinderen o.a:

 • Gisela (ca. 820 – 874), huwde met Eberhard van Friuli (Volgt Stamreeks Karel de Grote XV nr. 3)
 • Karel de Kale (823 – 877) (Volgt 3)

kareldekale

Karel de Kale

3. Karel II, de Kale
Koning, daarna keizer, geboren te Frankfurt aan de Main 13 juni 823, overleden te Maurienne op 6 oktober 877, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis.
Zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Beieren. Hij trouwde (1) Quierzy 13 december 842 met Ermentrudis van Orléans. Geboren circa 830, overleden 6 oktober 869. Dochter van graaf Odo van Orléans.
Hij trouwde (1)met  Ermentrudis van Orléans, dochter van Odo van Orléans (Zie Graven van Orléans nr.  3)
Zij hadden o.a. de volgende kinderen:

 • Judith (ca. 844-na 870)(Volgt 4)
 • Lodewijk II van West-Francië (846-879). (Volgt Stamreeks Karel de Grote I nr. 4).
 • (Mogelijk legendarisch) Lucretia (ca. 1850 – 884), trouwde met Radbout II van Egmont, 3e Heer van Egmond  (Volgt Heren van Egmont nr. 3) 

Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel met Richildis, dochter van Bivinus van Metz. Het huwelijk werd op 22 juni 870 te Aken bevestigd. Ze kregen o.a. de volgende kind(eren):

 • Rothildis (871-929), in 890 gehuwd met Rogier van Maine (Volgt Graven van Maine nr. 1)

boudewijn-i-van-vlaanderen-en-judith-van-west-francie

Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van West-Francië

4. Judith van West-Francië
Geboren circa 844, overleden na 870. Zij was het eerste kind van keizer Karel de Kale (823-877) en diens eerste echtgenote Ermentrudis van Orléans (830-869). Daarmee was ze een zuster van Lodewijk de Stamelaar (846-879). Ze was een achterkleinkind van Karel de Grote en kreeg haar naam van haar grootmoeder Judith van Beieren.
Zij was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen (Zie Graven van Vlaanderen nr. 1). Bijgenaamd Boudewijn I met de IJzeren Arm, staat bekend als de eerste graaf van Vlaanderen. Geboren circa 840, overleden Abdij van Sint-Bertinus, Sint-Omaars, 2 januari 879.
Boudewijn en Judith van West-Francië hadden o.a de volgende kinderen:

Boudewijn II

Boudewijn II van Vlaanderen

5. Boudewijn II van Vlaanderen
Geboren ca. 865,  overleden 10 september 918. Bijgenaamd de Kale, was van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Zijn bijnaam was een bewuste verwijzing naar zijn grootvader Karel de Kale en onderstreepte dat Boudewijn een afstammeling van Karel de Grote was, wat in die tijd nog een factor van politiek belang was.
Zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van West-Francië.
In 884 huwde hij Ælfthryth van Wessex (ook Aelftrud of Elfrida) (Wessex, 868 – 7 juni 929), dochter van Alfred de Grote, koning van Engeland van 871 tot 899, en van Ealhswith van de Gaini.
Zoon o.a.:

 • Arnulf I de Grote, graaf van Vlaanderen (Volgt 6)

Arnulf I van Vlaanderen

Arnulf I van Vlaanderen

6. Arnulf I van Vlaanderen
Bijgenaamd de Grote (geboren ca. 889 – 27 maart 965) was graaf van Vlaanderen van 918 tot zijn dood in 965.
Zoon van Boudewijn II van Vlaanderen en Ælfthryth van Wessex. Hij trouwde in 934 met Aleidis van Vermandois, dochter van Herbert II van Vermandois (Zie Graven van Vermandois nr. 3a) en Adelheid van Bourgondië.

Een dochter van een onbekende vrouw:

 • Hildegard van Vlaanderen (Volgt 7) huwde in 945 met Dirk II, graaf van West-Friesland

Hij trouwde in 934 met Aleidis van Vermandois (ook Adelheid genoemd), dochter van Herbert II van Vermandois (Zie Graven van Vermandois nr. 3a) en Adelheid van Bourgondië.
Kinderen o.a.:

 • Liutgard van Vlaanderen (ca. 935 – 29 september 964)
 • Boudewijn III (tussen 935/940 – 1 januari 962) (Volgt Graven van Vlaanderen nr. 4b).
 • Egbert (overleden voor 10 juli 953)
 • Elftrude (overleden na 965), in 950 gehuwd met Siegfried I van Guînes (Volgt Graven van Guînes nr. 1).

 

Hildegard van Vlaanderen

Hildegard van Vlaanderen

7. Hildegard van Vlaanderen (geboren ca. 936 – overleden 10 april 990).
Zij was de dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Ze werd gravin van Holland na haar huwelijk met graaf Dirk II, Graaf van het latere Holland en West-Friesland (geboren ca. 932, overleden te  Egmond op 6 mei 988). Hij was de zoon van graaf Dirk I van Holland (Zie Graven van Holland nr. 1) en Gerberga van Hamaland.
Zoon:

 • Arnulf van Gent (Volgt 8)

Arnulf van Holland

Arnulf van Gent

8. Arnulf van Gent
Geboren Gent circa 951, overleden bij Winkel, 18 september 993. Hij was een Friese graaf (comes Fresonum). Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap in West-Frisia, dat later Holland genoemd zou worden. Omdat hij in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd.  Zoon van Dirk II van Holland (Zie Graven van Holland nr. 2) en Hildegard van Vlaanderen. Hij was getrouwd met Lutgardis van Luxemburg. Geboren ca. 960, overleden 14 september na 1005. Zij was een dochter van Siegfried van Luxemburg (Zie Graven van Luxemburg nr. 1) en Hedwig van Nordgau.
Ze hadden o.a. de volgende kinderen:

 • Dirk III van Holland (Volgt 9)
 • Adelina van Holland (rond 995 – rond 1045) Zij huwde een eerste maal met Boudewijn II van Boulogne (VOLGT Graven van Boulogne nr. 6)

Dirk III van Holland

Dirk III van Holland

9. Dirk III van Holland
Bijgenaamd Hierosolymita en was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland.
Zoon van Arnulf van Gent, graaf van het latere Holland en Lutgardis van Luxemburg.
Dirk III’s vrouw heette Othelhilde van Saksen, geboren circa 985, overleden Quedlinburg op  9 maart 1043/44. Zij was waarschijnlijk een dochter van hertog Bernhard I van Saksen en Hildegard van Stade.
Uit het huwelijk van Dirk met Othelhilde werden o.a. de vogende kinderen geboren:

 • Dirk IV  (Overleden Dordrecht, 13 januari 1049) was een Friese graaf. Vanaf 1039 volgde hij zijn vader Dirk III op als graaf over de gebieden die later bekend zouden staan als het graafschap Holland. Hij sneuvelde nabij Dordrecht op 13 januari 1049. Dirk was nog jong, ongehuwd en kinderloos. Hij werd opgevolgd door zijn broer Floris I.
 • Floris I, (Volgt 10)
 • Swanhilde, die trouwde met Emmo van Loon (Volgt Graven van Loon nr. 1).
 • Hedwig, die trouwde met Diederik van Este van Wachtendonck. (Volgt Heren van Wachtendonk nr. 5)

 

 

Floris I van Holland

Floris I van Holland

10. Floris I van Holland
Geboren ca. 1025, overleden Nederhemert, 28 juni 1061. Hij was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Zoon van Dirk III van Holland en Othelhildis van Saksen. Hij volgde zijn broer Dirk IV op. Floris was gehuwd met Geertruida van Saksen. Zij was de dochter van Bernhard II van Saksen (Zie Hertogen van Saksen II nr. 5), en Eilika van Schweinfurt.
Kinderen van Floris en Geertruida waren o.a.:

 • Dirk V van Holland (1054-1091), (Volgt 11)
 • Bertha van Holland (ca. 1058-1094), gehuwd met Filips I van Frankrijk (Zie De Capetingers nr. 11)
 • Adelheid (1045-1085), gehuwd met Boudewijn I van Guînes (Zie Graven van Guînes nr. 8).

Dirk V van Holland

Dirk V van Holland

11. Dirk V van Holland
Geboren in 1054, overleden op 17 juli 1091. Hij was graaf van Holland, zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.
Toen Floris sneuvelde was Dirk nog minderjarig en zijn moeder trad op als regentes.
Dirk was getrouwd met Othelhildis van Saksen, geboren circa 1065, overleden 18 november 1120.
Zoon:

 • Floris II van Holland (Volgt 12)

 

Floris II van Holland

Floris II van Holland

12. Floris II van Holland
Geboren circa 1085 , overleden 2 maart 1122, bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”.
Zoon van Dirk V van Holland en Othelhildis van Saksen.
Omstreeks 1108 trouwde Floris II met Petronella, dochter van Diederik II van Lotharingen, de hertog van Opper-Lotharingen en een halfzus van de Rooms-Duitse koning Lotharius III van Supplinburg.
O.a. een zoon van Floris en Petronella:

 • Dirk VI (Volgt 13)

Daarnaast had Floris II een buitenechtelijke dochter Hadewijch Florisdr. Hadewijch trouwde met Hugo III van Voorne (Volgt Heren van Voorne nr. 3)

Holland wapen

Wapen Van Holland

13. Dirk VI van Holland
Geboren circa 1114, overleden bij Utrecht, 5 augustus 1157. Hij was graaf van Holland vanaf 1122, aanvankelijk onder het voogdijschap van zijn moeder. Zoon van Floris II van Holland en Geertruida van Saksen.
Omstreeks 1125 huwde hij met Sophia van Rheineck, dochter van Otto van Rheineck en Geertruid van Northausen. Door dit huwelijk kwam het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland.
Samen kregen ze o.a. de volgende kinderen:

 • Floris III, graaf van Holland (Volgt Graven van Holland nr. 9a)
 • Otto, graaf van Bentheim (Volgt 14)

Bentheim

Wapen Van Bentheim

14. Otto van Holland, graaf van Bentheim
Geboren ca. 1140 – overleden 1208/09. Hij was graaf van Bentheim. Hij was een jongere zoon van graaf Dirk VI van Holland (Zie Graven van Holland nr. 8) en Sophia van Rheineck. Van zijn grootmoeder van moederskant, Geertruid van Northeim, erfde hij het graafschap Bentheim.
Otto was gehuwd met Alveradis van Arnsberg (ca. 1160 – 1230), erfdochter van Malsen, dochter van Godfried I van Cuijk (Zie Heren van Cuijck nr. 3a).
Zij kregen o.a. de volgende kinderen:

 • Boudewijn I van Bentheim, opvolger van zijn vader (Volgt Graven van Bentheim nr.10a)
 • Marina, gehuwd met Hendrik van Ochten (Volgt Heren van Ochten nr. 4)
 • Agniese (Volgt 15).

 

Teylingen

Wapen Van Teylingen

15. Agniese van Bentheim.
Overleden in 1203. Zij was een dochter van Otto van Holland, graaf van Bentheim (Zie Graven van Bentheim nr. 9) en Alveradis van Arnsberg. Zij trouwde met Willem van Teylingen (Zie Heren van Teylingen nr.1). Vermeld 1174, heer van Teylingen en Brederode.
Hij zou afstammen van de graven van Holland. Gezien het Hollandse wapen met de barensteel is dat zeker aannemelijk.
Kinderen o.a:

brederode

Wapen Van Brederode

16. Dirk van Teylingen, heer van Brederode (Latijn: Theodericus de Theylingen)
Geboren circa 1180, overleden 1236. Hij was heer van Brederode en drossaard van de graven van Holland. Hij is beter bekend onder de naam Dirk I van Brederode (Zie Heren van Brederode nr. 2). Hij was een zoon van Willem van Teylingen en  Agniese van Bentheim.
Dirk huwde omstreeks 1215 met Alverade van Heusden. Dochter van Jan III van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 14)
Kinderen o.a.:

 • Willem van Brederode (Volgt Heren van Brederode nr. 3a)
 • Floris van Brederode 1230—1306, heer van Doortoghe en van Zegwaard en Zevenhuizen. (Volgt 17)
 • Ada van Brederode 1232—±1297, gehuwd met  Willem II van Egmont  (Zie Heren van Egmont nr. 13)
 • Agniese van Brederode ±1235 —±1280, gehuwd met  met Herbaren van Arkel, heer van den Berghe (Zie Heren van Arkel nr. 16b)

wapen van der Doortoghe

Wapen Van der Doortoghe

17. Floris van Brederode, heer van de Doortoghe
Geboren 1230 in Slot Brederode, overleden na 1306. Zoon van Dirk I van Brederode (Zie Heren van Brederode nr. 2) en Alverade van Heusden.
Ridder, vermeld tussen 1270 en 1293. Hij was leenman van de graaf van Holland voor het huis te Doortoghe met 33 morgen land, in Monsterambacht gelegen, en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen.
Hij was gehuwd met een dochter van Hugo II van Naaldwijk. (Zie Heren van Naaldwijk nr.7a)
Kinderen:

 

 

huis-ter-duyn

Huis Ter Duyn

18. Jan van der Doortoghe
Geboren omstreeks 1260. Overleden op 27 maart 1297 bij Vronen, gesneuveld in de strijd tegen de West-Friezen.
Zoon van Floris van Brederode, heer van de Doortoghe en N.N. van Naaldwijk.
Hoogstwaarschijnlijk was hij de bouwheer van het “Huis Ter Duyn” te Zevenhuizen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.

Zoon:

Wapen Van der Duyn

Wapen Van der Duyn

19. Willem van der Duyn
Geboren circa 1285. Overleden ná 22 april 1348. Schout van Zevenhuizen (1320), hoogheemraad van Schieland (1347). Zoon van Jan van den Doortoghe (Zie Heren van den Doortoghe nr. 4b).
In 1348 werd op paasmaandag, door schout Willem van der Dune aan het “Heilige Feest” van Zevenhuizen een jaarlijkse rente geschonken van dertig schellingen.
Hij was gehuwd met Ida van Egmont. Dochter van Wouter II van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 15).

Zoon o.a.:

 • Jan van der Duyn ± 1310 – 1369 (Volgt 20)

20. Jan van der Duyn
Geboren circa 1310, overleden 1369. Hoogheemraad van Schieland. Zoon van Willem van der Duyn en Ida van Egmont.
Beleend met het leen van Brederode met het huis ter Duyn en 10 morgen land te Zevenhuizen 22 april 1348 door zijn vader Willem van der Duyn.
Hij was gehuwd met Aechte van Hoylede.
Zoon o.a.:

 • Daem van der Duyn  …. – 1417 (Volgt 21)

21. Daem van der Duyn
Overleden 17 januari 1417. Hoogheemraad van Schieland. Ridder.
Zoon van Jan der Duyn en Aechte van Hoylede.
Hij was 1e gehuwd met Alijt Jacob Bredendochter‏‎.
Hij was 2e gehuwd met Christine van Wielesteyn Foeckendochter. Zij is een dochter van Foecken Foeckensz, heer van Waalwijk, Baardwijk en Sprang.
Kinderen uit het eerste huwelijk.

 • N.N. van der Duyn, vermeld op 12 april
 • Jan van der Duyn (Volgt nr. 22)

Zoon uit het tweede huwelijk:

Bastaarddochter:

 • Aleyse Daemsdr van der Duyn

22. Jan van der Duyn
Geboren voor 1379. Ambachtsheer van Heijnenoordt. Zoon van Daem van der Duyn en Alijt Jacob Bredendochter‏‎.
Hij was gehuwd met Sophie van den Wale. Dochter van Wouter van den Wale.
Zoon o.a.:

 • Adam van der Duyn (Volgt 23)

23. Adam van der Duyn
Geboren circa 1415. Heer van Werkendam. Zoon van Jan van der Duyn en Sophie van den Wale.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon o.a.:

 • Cornelis van der Duyn (Volgt 24)

24. Cornelis van der Duyn
Geboren circa 1450, overleden circa 1510. Zoon van Adam van der Duyn. Na overlijden van zijn vader wordt Cornelis Heer van Werkendam in 1484.
Hij huwde 1e  met Elisabeth van Asperen aan Vuren‏‎, die van haar broer Johan in 1495 erft.
Hij huwde 2e met Adriana Dircsdochter.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Adam van der Duyn, Heer van Werkendam. Overleden circa 1542. Gehuwd met Anna Jan Grutersdr.
 • Anneke Verduyn, gehuwd met Jacob Adriaensz.
 • Dirck Verduyn
 • Cornelis Cornelisz Verduyn (Volgt 25)

Zoon uit het tweede huwelijk:

–  Adriaen Verduyn Corneliszn‏‎

 

verduijn

Verduyn

25. Cornelis Cornelisz Verduyn
Geboren ca. 1470. Zoon van Cornelis van der Duyn (Zie Heren van der Duyn nr. 6) en Elisabeth van Asperen van Vueren.
Erfgenaam van zijn halfbroer Adriaen voor het gerecht te Gorinchem.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon o.a.:

 • Wouter Cornelisz Verduijn (Volgt 26)

 

26. Wouter Cornelisz Verduijn
Geboren ca. 1490. Schepen van Charlois. Zoon van Cornelis Verduyn.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon o.a.:

 • Hendrick Verduijn (Volgt 27)

27. Hendrick Verduijn
Geboren circa 1520, overleden circa 1542. Zoon van Wouter Cornelisz Verduijn.
Hij was bewoner van een Hofstede te Charlois. 
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon o.a.:

 • Wouter Verduyn (Volgt 28)

28. Wouter Verduijn
Geboren ca. 1550 te Charlois, overleden 1626 te Charlois. Schepen en Heemraad van Charlois
Zoon van Hendrick Verduijn.
Hij was 1e getrouwd met Maertge Cornelis Varkenoord voor 1578.
Hij 2e trouwde rond 1580 met Lijntgen Eeuwout Verschoor, geboren rond 1550.  Dochter van Eeuwout Dirck Verschoor (Zie Genealogie Verschoor nr. 8) en Hadewij Aerts.
Zoon o.a.:

 • Cornelis Verduijn (Volgt 29)

29. Cornelis Verduijn.
Hij is geboren rond 1587 en overleden op 7 januari 1673 in Charlois. Schepen van Charlois en Landbouwer.
Zoon van Wouter Verduijn en Lijntgen Eeuwout Verschoor.
Hij was 1e  getrouwd met Geertruijd Gerrit van Cranendonk.
Hij trouwde 2e op 19 november 1639 te Rotterdam met Grietgen Arijs Sparreboom (overleden na 1675), dochter van Arij Sparreboom.
Zoon o.a.:

 • Arijen Verduijn (Volgt 30)

30. Arijen Verduijn
Geboren circa 1625, overleden na 1712. Schepen van Charlois en Landbouwer.
Zoon van Cornelis Verduijn en Grietgen Arijs Sparreboom.
Hij was gehuwd met Yeffjen Leendertsdr Klaren ( overleden op 25 februari 1702), dochter van Leendert Klaren (Zie Fragment Genealogie Klaren nr. 2) en Beligje Willemsdr Rietveld (Zie Genealogie Rietveld nr. 5).
Zoon o.a.:

 • Cornelis Arijensz Verduijn (Volgt 31)

31. Cornelis Arijensz Verduijn
Hij is geboren op 15 augustus 1675 in Charlois en overleden op 28 augustus 1742 in Bergambacht. Schepen van Charlois en Landbouwer.
Zoon van Arijen Verduijn en Yeffjen Leendertsdr Klaren.
Hij is op 5 december 1706 te bergambacht getrouwd met Christina Willemsdr de Jong, geboren op 4 augustus 1675 in Bergambacht, overleden op 3 april 1743 in Bergambacht. Dochter van Willem Willemsz de Jongh (Zie Genealogie de Jongh nr. 4) en Meynsje Claesdr.
Zoon o.a.:

 • Willem Cornelisz Verduijn (Volgt 32)

32. Willem Cornelisz Verduijn
Hij is geboren in 1707 en gedoopt op 13 februari 1707 in Charlois. Hij is overleden op 14 december 1790 in Bergambacht.  Schepen en burgemeester van ‘s-Heeraartsberg. Overleden 1790 te Bergambacht. Zoon van Cornelis Arijensz Verduijn en Christina Willemsdr de Jong.
Hij is getrouwd op 16 november 1732 te Stolwijk met Cornelia Gerritsdochter De Heer, geboren 1712, gedoopt 24 April 1712 in Stolwijk. Zij is overleden op 14 April 1789 in Bergambacht, begraven 15 April 1789 in Bergambacht. Dochter van Gerrit Cornelisz de Heer (Zie Genealogie de Heer nr. 5) en Marritge Cornelisse Boer (Zie Genealogie Boer nr. 10).
Kinderen o.a:

33. Meynsje Verduijn
Gedoopt in Stolwijk op 22-12-1737, overleden april 1786, het overlijden van Meynsje wordt door haar man aangegeven op 18 april 1786 te Stolwijk. Dochter van Willem Cornelisz Verduijn en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer en een zuster van Cornelis Willemse Verduijn (Volgt Stamreeks Karel de Grote XXIIIa nr. 33). Zij was 1e getrouwd met Jan Jacobszoon Verburg. Na diens overlijden trouwde zij 2e op 6 november 1763 met Cornelis Adamszoon Ooms, (geboren 1728, gedoopt in Bergambacht op 7 november 1728. Overleden te Stolwijk op 19-10-1818), zoon van Adam Janszoon Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 7) en Beatrix Geeresteyn (Zie Genealogie Geeresteyn nr. 4).
Zoon o.a.:

 • Willem Cornelisz Ooms (Volgt 34)

 

Ooms wapen nieuw34. Willem Cornelisz Ooms
Hij is gedoopt te Stolwijk op 20 september 1767 en overleden op 26 december 1859 aldaar. Zoon van Cornelis Adamszoon Ooms en Meynsje Verduijn. Hij is landbouwer van beroep en tweemaal getrouwd. Zijn eerste vrouw is Ingetje Pieters Stigter, gedoopt te Stolwijk op 21 januari 1770, overleden aldaar op 6 april 1807. Dochter van Pieter Stigter (Zie Genealogie Stigter nr. 3) en Claasje Stuijver (Zie Genealogie Stuijver nr. 4).
Kinderen o.a.:

 

 

35. Pieter Ooms
Hij is geboren te Bergambacht op 19 november 1796, gedoopt op 23 november 1796 en overleden te Stolwijk op 14 april 1866. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
Zijn eerste vrouw is Catrina de Borst, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op 28 maart 1802 en overleden te Stolwijk 22 maart 1833. Dochter van Dochter van Willem de Borst (Zie Genealogie De Borst nr. 5) en Dirkje Heij (Zie Genealogie Heij nr. 4).
Zoon o.a.:

 • Catharinus Ooms (Volgt 36)

36. Catharinus Ooms
Hij is geboren te Stolwijk op 17 maart 1833. Zoon van Pieter Ooms en Catrina de Borst.
Hij huwt op 19 februari 1857 te Stein-Reeuwijk met Neeltje van Dam. Dochter van Jan van Dam (Zie Genealogie van Dam II nr. 6) en Johanna Anker (Zie Genealogie Anker 7a). Zij is geboren te Haastrecht.
Zoon o.a.:

 • Pieter Ooms (Volgt 37)

37. Pieter Ooms
Hij is geboren te Stein-Reeuwijk op 10-5-1857 en overleden te Hazerswoude op 10-10-1930. Hij is van beroep landbouwer en woont op “de Hazershof ” te Hazerswoude. Zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.
Hij is getrouwd met Dina van Driel,  geboren te Hazerswoude in maart 1862, overleden aldaar op woensdag 24 november 1948,  dochter van Gerrit van Driel (Zie Genealogie Van Driel nr. 17) en Neeltje Wingelaar (Zie Genealogie Wingelaar nr. 6).
Zoon o.a.:

 • Catharinus Ooms (Volgt 38)

Catharinus

Catharinus Ooms

38. Catharinus Ooms
Landbouwer en veehouder. Geboren te Sluipwijk-Reeuwijk  op vrijdag 24 juni 1892, wonende te Zevenhuizen, overleden aldaar op 
 maandag 12 juli 1954. Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel.
In het jaar 1892 toen Catharinus werd geboren, waren er in Nederland zo’n 5 miljoen inwoners.

Catharinus is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 22 mei 1919 met Jannigje-Aartje van Vliet, geboren te Zevenhuizen op woensdag 12 september 1894, overleden aldaar op zondag 7 maart 1982, dochter van Willem van Vliet (Zie Genealogie Van Vliet nr. 7) en Johanna Ooms (Zie Genealogie Ooms 12b) .

Zoon: 

 • Willem Pieter Ooms (Volgt 39)

*

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

39. Willem Pieter Ooms
Meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, 
wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms en Jannigje-Aartje van Vliet. In het jaar 1924 toen Willem Pieter werd geboren, waren er in Nederland 7,2 miljoen inwoners.
Willem Pieter is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947, op  23-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Ariana-Juditha Braat (27 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud, dochter van Gerardus Braat (Zie Genealogie Braat nr. 11) en Mijntje Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 7 ).
Uit dit huwelijk waren vier kinderen, jongste zoon:

 • Johnny Ooms (Volgt 40)

johnny

Johnny Ooms

40.  Johnny Ooms
Geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen. Het telefoonnummer was toen: 01802-318.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners.
CV: Linkedin

 

 

Bronvermeldingen:
Geschiedenis & Genealogie – JohnOoms.nl
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Zie ook:

Van Karel de Grote tot Ooms

 

  facebook       

© 28 december 2016, laatst bijgewerkt op 20 december 2022