Zuidplas

Logo Gemeente Zuidplas

Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is op 1 januari 2010 ontstaan door een vrijwillige fusie van de gemeenten MoordrechtNieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. De gemeente telt 41.571 inwoners (30 april 2017, bron: CBS). In de Zuidplaspolder in de gemeente is het laagste punt van Nederland te vinden (6,76m onder NAP)
Het gemeentebestuur is vanaf het ontstaan van Zuidplas te Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigd.

Dorpen Inwoners
Nieuwerkerk aan den IJssel 21.805
Moordrecht 8.165
Zevenhuizen 6.635
Moerkapelle 3.920

Deze cijfers zijn inclusief de buurtschappen Kortenoord, Groot Hitland, Klein Hitland, ‘s-Gravenweg, Hollevoeterbrugde Vijfhuizen en Oud Verlaat.

Topografische gemeentekaart van Zuidplas, december 2016

Op 18 november 2009 werden in de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle vervroegd de gemeenteraadsverkiezing van 2010 gehouden, enkele maanden eerder dan in de rest van Nederland. De eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Zuidplas werd op 4 januari 2010 geïnstalleerd met 27 leden en een college met vier wethouders. Het dagelijks bestuur van de gemeente is gevestigd op twee locaties in Nieuwerkerk aan den IJssel: het voormalige gemeentehuis van dezelfde plaats en kantorengebouw de Saffier. Het voormalige gemeentehuis van Zevenhuizen-Moerkapelle heeft na de fusie nog geen herbestemming gekregen. Plannen voor de bouw van appartementen en winkels zijn reeds meerdere malen, mede door de economische crisis, mislukt. Er wordt wel weer aan een plan gewerkt. Het voormalige gemeentehuis van Moordrecht is inmiddels omgebouwd tot zorgvilla Sanare Vivere. De oude Moordrechtse raadszaal is nog steeds te bezoeken en kan onder meer worden gebruikt als trouwzaal.

André Bonthuis (1949, PvdA), was tot 15 september 2010 waarnemend en eerste burgemeester van de gemeente Zuidplas. Daarvoor was hij reeds burgemeester van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij is opgevolgd door Gert-Jan Kats (1971, SGP).

Collegeperiode 2010-2014: Op initiatief van de VVD werd een coalitie gevormd met CU/SGP (lijstverbinding), CDA en PvdA. In november 2011 stapte VVD-wethouder Henk van der Torn op nadat hij de steun verloor van zijn eigen partij inzake onenigheid over het OZB-dossier.De overgebleven coalitiepartijen besloten om zonder de VVD en zonder nieuwe wethouders de collegeperiode af te maken. De oorspronkelijke coalitie van 20 zetels werd zo teruggebracht naar 14 zetels.

Collegeperiode 2014-2018: De VVD werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 opnieuw de grootste partij van de gemeente. Op haar initiatief is een coalitie gevormd met D66 en de SP, met daarnaast gedoogsteun van Nieuw Elan Zuidplas. In het nieuwe college bekleedt de VVD twee wethoudersposten, de beide andere partijen hebben een wethouderspost. De coalitie telt 14 zetels + 1 gedoogzetel.

De benaming Zuidplas vloeit voort uit een op 16 december 2008 ingediend wetsvoorstel dat deze als werktitel voor de nieuwe gemeente vastlegde. Daarna kreeg ook de nieuw gevormde gemeente de naam Zuidplas. De benaming verwijst naar de Zuidplaspolder, een droogmakerij die tot het grondgebied van de nieuwe gemeente behoort.
Op dinsdag 21 maart 2018 waren er weer Gemeenteraadsverkiezingen, zo ook in de Gemeente Zuidplas: 
Het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018-2022 wordt gevormd door een coalitie van de partijen VVD (2 wethouders), CDA (1 wethouder), CU/SGP (1 wethouder). Het college bestaat uit:

  • Gert-Jan Kats, burgemeester
  • Jan Hordijk (VVD)
  • Daan de Haas (VVD)
  • Jan Willem Schuurman (CU/SGP)
  • Jan Verbeek (CDA)

Op 4 januari 2019 neemt burgemeester Gert-Jan Kats afscheid van de gemeente Zuidplas, hij wordt burgemeester van de gemeente Veenendaal. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft op 21 december 2018 Servaas Stoop beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. Hij is per 10 januari 2019 benoemd.

Het wapen van Zuidplas bestaat uit het gecarteleerde schild van de gemeente Zuidplas met in de kwartieren de wapens van de voormalige gemeenten  MoordrechtNieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle, waarmee het wapen samengesteld is. De beschrijving luidt:

“Gevierendeeld; I in zilver een leeuw van keel; II in keel een achtpuntige ster van zilver; III gedeeld van sinopel en goud; IV in sinopel een kapel van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van natuurlijke kleur staande op een grasgrond van sinopel.”

Op 1 januari 2010 werden de voormalige gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zuidplas. Om die reden moest een nieuw gemeentewapen ontworpen worden. De voormalige gemeenten waren alle in het bezit van een wapen. Moordrecht beschikte over een wapen met een zilveren ster op een rood veld. Nieuwerkerk aan den IJssel had een rode leeuw op een zilveren veld. De gemeente Moerhuizen (sinds 1992 Zevenhuizen-Moerkapele) een doorsneden schild met in I een rode kapel op een gouden veld, in II een gouden paal op een groen veld. Het laatste wapen bezat schildhouders in de vorm van twee leeuwen in hun natuurlijke kleuren, het wapen was getopt met een gouden kroon met vijf bladeren. Op 31 maart 2010 werd namens het college van burgemeester en wethouders een verzoek aan de Hoge Raad van Adel ingediend voor een nieuw wapenontwerp. De Hoge Raad bood de gemeente drie ontwerpen aan, waaruit men een keuze kon maken. Twee daarvan waren geheel nieuwe ontwerpen, waarvan het uitgangspunt de droogmaking van de polder was, gesymboliseerd door een schuinbalk. Het derde ontwerp voldeed volledig aan de wens van de gemeente. Alle wapens van de voormalige gemeenten waren in een kwartier van het laatste ontwerp opgenomen. De schildhouders en kroon waren in het derde ontwerp overgenomen van de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Op 14 december 2010 sprak de gemeenteraad haar voorkeur uit aan het derde en laatste ontwerp. Op 22 maart 2011 werd het wapen volgens Koninklijk Besluit verleend aan de gemeente.

Bron: Wikipedia – Zuidplas

Links:

Er is een Monopolysspel over de Gemeente Zuidplas uitgebracht.

Rechts onderaan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen, de weg waar ik geboren ben. Iets rechts naar boven Goudmos in Nieuwerkerk aan den IJssel, de straat waar wij nu wonen.

De Gemeente Zuidplas is ook te vinden op Google Maps

Terug naar:

Gemeenten

   facebook       

© zondag 22 oktober 2017