Huis Oranje-Nassau

Wapen van Oranje-Nassau (vóór 1582).

Het huis Oranje-Nassau is een tak van het Huis Nassau, een oud, uit Midden-Duitsland afkomstig adelsgeslacht. Het huis heeft een centrale rol gespeeld in de politiek en overheid van Nederland en kortstondig ook in andere delen van Europa. Het behoort, sinds Willem van Nassau de bezittingen van zijn neef René van Chalon erfde, tot de hoge Europese adel. Toen het Huis Oranje met Willem III van Oranje uitstierf voegde zijn Friese neef uit het huis Nassau-Dietz de namen Oranje en Nassau samen. Sindsdien wordt van het huis Oranje-Nassau gesproken.
Al is dit huis in 1890 in mannelijke lijn met Willem III der Nederlanden uitgestorven, rekent men ook Wilhelmina, Juliana en Beatrix met haar zonen en kleinkinderen tot het huis Oranje-Nassau…

Uit: Wikipedia – Huis Oranje-Nassau

 

 

 

Onderstaande artikelen komen uit Historiek.net.

Willem de Rijke

WILLEM I VAN NASSAU-DILLENBURG (1487-1559)
Vader van Willem van Oranje

Willem I van Nassau-Dillenburg, beter bekend onder de naam Willem de Rijke of Willem de Oude. Zijn bijnaam ‘de rijke’ slaat overigens op de hoeveelheid kinderen die hij kreeg en niet op zijn financiële situatie.
De bekendste zoon van Willem de Rijke is Willem van Oranje… Meer lezen

 

Juliana van Stolberg

JULIANA VAN STOLBERG
Moeder van Willem van Oranje

Juliana van Stolberg, de vrouw van Willem de Rijke en moeder van Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands.
Juliana van Stolberg wordt op 15 februari 1506 geboren in het Duitse plaatsje Stolberg. Dit als dochter van Botho VIII van Stolberg-Wernigerode en Anna van Eppstein-Königstein… Meer lezen

 

René van Chalon

RENÉ VAN CHALON (1519-1544)
Erflater van Willem van Oranje

René van Chalon, ook wel Reynaert van Nassau, was graaf van Nassau, prins van Oranje, stadhouder en erflater van Willem van Oranje… Meer lezen

 

Willem de Zwijger

WILLEM VAN ORANJE (1533-1584)
Vader des Vaderlands

Willem van Oranje, ook wel Willem de Zwijger, was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en leider van de opstand tegen de Spaanse machthebbers in de 16e eeuw. Hij wordt ook wel ‘Vader des Vaderlands’ genoemd. Werd vermoord door Balthasar Gerards… Meer lezen

 

Maurits van Oranje

PRINS MAURITS (1567-1625)

Prins van Oranje en graaf van Nassau. Stadhouder en kapitein-generaal in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Maurits van Oranje was zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen… Meer lezen

 

 

Frederik Hendrik

FREDERIK HENDRIK VAN ORANJE (1584-1647)
De Stedendwinger

Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Groningen en Drenthe. Jongste zoon van Willem van Oranje en getrouwd met Amalia van Solms… Meer lezen

 

Willem II van Oranje

WILLEM II VAN ORANJE (1626-1650)

De relatief onbekende stadhouder Willem II van Oranje is de eerste zoon van stadhouder Frederik Hendrik en kleinzoon van Willem van Oranje. Hij trouwde al op veertienjarige leeftijd en was drie jaar stadhouder… Meer lezen

 

 

Willem III van Oranje

KONING-STADHOUDER WILLEM III VAN ORANJE (1650-1702)
Redder van de Republiek

De Oranje-telg Willem III van Oranje was stadhouder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en koning van Engeland. Hij was de laatste stadhouder met Willem van Oranje als stamvader… Meer lezen

 

Willem IV van Oranje-Nassau

WILLEM IV VAN ORANJE-NASSAU (1711-1751)
Eerste erfstadhouder van de Republiek

De stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau was de eerste stadhouder in alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij was de grootvader van de latere koning Willem I der Nederlanden… Meer lezen

 

 

Willem V van Oranje-Nassau

WILLEM V VAN ORANJE-NASSAU (1748-1806)
Laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Stadhouder Willem V was de laatste stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij was de zoon van stadhouder Willem IV en de vader van Willem I der Nederlanden, de eerste Koning der Nederlanden… Meer lezen

 

Koning Willem I

KONING WILLEM I DER NEDERLANDEN (1772-1843)

Koning Willem I wordt in 1813 de eerste koning der Nederlanden uit het huis Oranje-Nassau, nadat Napoleon is verslagen.
Hij is de oudste zoon van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen… Meer lezen

 

 

Koning Willem II

KONING WILLEM II DER NEDERLANDEN (1792-1849)

Koning der Nederlanden van 1840 tot 1849. Zoon van koning Willem I en vader van koning Willem III… Meer lezen

 

 

 

Koning Willem III

KONING WILLEM III DER NEDERLANDEN (1817-1890)

Koning Willem III, zoon van Willem II en Koning der Nederlanden van 1849 tot zijn dood in 1890. Vader van koningin Wilhelmina… Meer lezen

 

 

Koningin Wilhelmina

KONINGIN WILHELMINA DER NEDERLANDEN (1880-1962)

Koningin Wilhelmina regeerde van 1898 tot 1948. In de Tweede Wereldoorlog werd zij immens populair door haar toespraken op de geheime zender ‘Radio Oranje’… Meer lezen

 

 

 

Koningin Juliana

KONINGIN JULIANA DER NEDERLANDEN (1909-2004)

Koningin Juliana wordt geboren op 30 april 1909 in Den Haag als enige kind van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Van 6 september 1948 tot 30 april 1980 is zij Koningin der Nederlanden… Meer lezen

 

 

Koningin Beatrix

BEATRIX DER NEDERLANDEN
Prinses & Koningin

Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard wordt op 31 januari 1938 geboren op Paleis Soestdijk in Baarn als eerste kind van prinses Juliana en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en troonopvolgster… Meer lezen

 

 

Koning Willem-Alexander

WILLEM-ALEXANDER DER NEDERLANDEN

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind uit het huwelijk van Beatrix, Prinses der Nederlanden, en Claus, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg… Meer lezen

Foto, tekst en artikel uit:  Wikipedia – Willem-Alexander der  Nederlanden

 

 

 

Foto’s, teksten en artikelen uit:  Historiek.net – Nederlands Koningshuis

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

  facebook      

© 25 februari 2020