Stamreeks Karel de Grote (I)

 –
Hoofdpagina: Karel de Grote
 Van Karel de Grote tot Ooms
Een afstammeling van Karel de Grote, “nou dat is wat”, zou u denken.
Och, ongeveer tachtig procent van de Nederlanders zijn afstammelingen van Karel de Grote.
Echter, het is wel leuk om het aan te kunnen tonen.
Karel de Grote 6

Karel de Grote

Karel de Grote

Karel de Grote

1.Karel de Grote
Geboren bij Aix-la-Chapelle 2 april 748.  Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte (Zie Karolingen nr. 5) en Bertrada van Laon (Zie Merovingen nr. 12), gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28 juli 754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800; laat dan zijn ‘patricius’-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: ‘Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum’; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ‘basileus’ Michael I Rhangabe erkend; overleden te Aken 28 januari 814, begraven aldaar (Dom).
Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:

Hij trouwde 3e voor 30 april 771 Hildegard (Houdiard), geboren in 758, overleden Thionville (Moselle) 30 april 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

Uit: Karel de Grote – Wikipedia
lodewijk de vrome

Lodewijk de Vrome

2Lodewijk I, De Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778. Zoon van Karel de Grote en Hildegard van de Vinzgouw.
Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote. Willem met de Hoorn was een kleinzoon van Karel Martel. Tevens was hij de eerste graaf van Orange). Lodewijk was na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Çompiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz.

In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met Irmingard van Haspengouw. Geboren omstreeks 775 te Angers, overleden op 3 oktober 818. Ze hadden een goed huwelijk en Irmingard had een grote invloed op haar man. Zij kregen de volgende kinderen:

Na het overlijden van Irmingard is Lodewijk op aandrang van zijn edelen hertrouwd. Na een soort schoonheidswedstrijd trouwde hij 1 februari 819 te Aken met Judith van Beieren. Zij kregen de volgende kinderen:

Bij zijn minnares Theodelinde van Sens had hij de volgende kinderen:

 • Alpais, (ca. 794 – 852), getrouwd met Bego van Toulouse
 • Arnulf, (geb. 794), graaf van Sens en bondgenoot van Lotharius.
Uit: Lodewijk de Vrome – Wikipedia

 

kareldekale

Karel de Kale

3. Karel II, de Kale
Koning, daarna keizer, geboren te Frankfurt aan de Main 13.6.823, overleden te Maurienne op 6.10.877, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis. Zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Beieren.
Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13.12.838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door ‘bijna alle’ wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanië tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orléans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als ‘protector et defensor’ (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans.
Trouwde (1) Quierzy 13.12.842 Ermentrudis van Orléans, geboren ca. 830; overleden 6-10-869; dochter van graaf Odo van Orléans.  Zij hadden o.a. de volgende kinderen:

 • Judith (ca. 844-na 870), was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen (Zie Graven van Vlaanderen nr. 1).
 • Lodewijk II van West-Francië (846-879). (Volgt 4)
 • Lucretia (ca. 850 – 884), trouwde met Radbout II van Egmont, 3e Heer van Egmond (Zie Heren van Egmont nr. 3)
 • Godehilde

Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel met Richildis, dochter van Bivinus van Metz. Het huwelijk werd op 22 juni 870 te Aken bevestigd. Ze kregen de volgende kinderen:

 • Rothildis (871-929), in 890 gehuwd met Rogier van Maine (Volgt Karel de Grote X nr. 7)
 • tweeling: Drogo en Pepijn, (ca. 873) allebei ongeveer een jaar oud overleden, begraven in de Abdij van Sint-Amand
 • zoon (23 maart 875), kort na zijn doop overleden
 • Karel (10 oktober 876 – voor 7 april 877), begraven te Saint-Denis
Uit: Karel de Kale – Wikipedia

 

Lodewijk de Stamelaar

Lodewijk de Stamelaar

4. Lodewijk II ‘de Stamelaar’, van West-Francië
Geboren op 1november 846. Lodewijk was een zoon van Karel de Kale en diens eerste vrouw Ermentrudis van Orléans. Hij was zwak en ziekelijk, en hield van vrede en rechtvaardigheid. Doordat hij stotterde had hij veel moeite om serieus genomen te worden als toekomstige koning. Ook had hij een slechte verstandhouding met zijn vader, die weigerde om hem een functie met werkelijke inhoud te geven.

Hij werd door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van Aquitanië 867; gaat zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit Italië terugkerenden; wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond, Compiègne 8.12.877; wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7.9.878; bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1.11.878; bereidt (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is) overl. Compiègne Goede Vrijdag (10.4) en begr. ald. (klooster Notre-Dame) 11.4.879.

Lodewijk II huwde op 1 maart 862 met Ansgardis van Bourgondië (ca. 840 – 2 november 880/882), een dochter van graaf Harduin. Uit dit huwelijk werden geboren:

 • Lodewijk III der Franken (ca. 863 – 5 augustus 882)
 • Carloman der Franken (ca. 867 – 6 december 884)
 • Gisela der Franken (ca. 870 – 12 december 884), gehuwd met Robert van Troyes
 • Hildegard (ovl. na 896)

Omstreeks 875 huwde Lodewijk II met Adelheid van Parijs, dochter van Paltsgraaf Adalhard (Zie Graven van Parijs nr. 4). Uit dit huwelijk werden geboren:

 • Irmtrud der Franken, (ca. 877 – ca. 910)
 • Karel III ‘de Eenvoudige’ van West Francië (Volgt 5)
Uit: Lodewijk de Stamelaar – Wikipedia

 

Karel de Eenvoudige

Karel de Eenvoudige

5. Karel III ‘de Eenvoudige
Geboren 17 september 879, overleden te Péronne, 7 oktober 929.
Karel werd geboren als een postume zoon van Lodewijk II de Stamelaar en diens tweede echtgenote Adelheid van Parijs. Uit het Karolingische Huis, was koning van West-Francië van 898 tot 922 en koning van Lotharingen van 911 tot 923. Hij heeft zijn bijnaam gekregen omdat hij altijd gewoon simpel en duidelijk was in communicatie, niet omdat hij dom zou zijn.

Door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond tot koning (van West-Francië) Reims 28.1.893; wordt eerst algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1.1.898; moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning der Franken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo’s broer Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië (Raoul de Bourgogne, 923/36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Château-Thierry, van 924 af te Péronne in gevangenschap; overl. ald. 7.10.929, begr. Péronne (Saint-Fursy), tr. (2) na 10.2.917, vóór 919 Eadgyfu van Engeland, geb. 896; vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame te Laon; overl. na 951; dr. van Edward I the Elder, koning van Engeland, en diens tweede gemalin Aelfleda van Bernicia.

Karel huwde (in april 907) met Frederune (? – 10 februari 917), de zus van de bisschop van Châlons-en-Champagne en mogelijk ook zus van Mathilde van Ringelheim. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Ermentrudis, gehuwd met Godfried, paltsgraaf van Lotharingen
 • Frederuna
 • Adelheid, gehuwd met Rudolf II van Vexin
 • Gisela, gehuwd met de Vikingaanvoerder Rollo
 • Rotrude
 • Hildegarde

Later trouwde hij (917 – 919) met Eadgifu van Engeland (ook Hedwig van Wessex genaamd), dochter van Eduard de Oudere. Uit dit huwelijk is geboren:

 • Lodewijk van Overzee   920 – 954  (Volgt 6)

Zijn weduwe hertrouwde in 951 met Herbert de Oude van Vermandois.

Bij verschillende minnaressen had Karel de volgende kinderen:

 • Arnulf
 • Drogo
 • Rorico (? – 20 december 976), bisschop van Laon, begraven in de St. Vincent te Laon
 • Alpais

 

Uit: Karel de Eenvoudige – Wikipedia

 

Lodewijk van Overzee

Lodewijk van Overzee

6. Lodewijk IV, gezegd van Overzee
Geboren te Laon op 10 september 920, overleden te Sens op 10 september 954.
Hij  was koning van West-Francië van 936 tot zijn dood. Hij was de zoon van Karel III van Frankrijk en diens echtgenote Hedwig van Wessex, een dochter van koning Eduard de Oudere.
Na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht; wordt na de dood van koning Rudolf van Bourgondië door de groten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd ‘van Overzee’ ‘Transmarinus’, ‘d’outremer’) en gekroond tot koning van West-Francië Laon 19.6.936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en verheffen tot ‘dux Francorum’ 25.7.936 die daarmee een soort hofmeierspositie verwerft; ontsnapt aan diens hof 937 waarna enkele jaren van interne strijd volgen; tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in nov. 942 met Otto I (Duits koning 936/973; keizer sinds 962) een verdrag te Visé aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet; wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen 13.7.945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevangenschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1.7.946; vestigt zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich terug in de palts te Compiègne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10.9.954. begr. ald. (Saint-Remi), tr. einde 939
Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim. Doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen’) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945/946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 95 1; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitanië en van Bourgondië moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16.6.956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-Francië besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959; overl. Reims 5.5.984, begr. ald. (Saint-Remi); dr. van Hendrik I ‘de Vogelaar’, hertog van Saksen en Duits koning, en diens tweede gemalin Mathilde van Westfalen.

Lodewijk trouwde in 939 met Gerberga van Saksen, dochter van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim.
Zij kregen de volgende kinderen:

 • Lotharius (941 † 986)
 • Mathilde, (943 – 992), in 964 gehuwd met Koenraad van Bourgondië, bijg de Vredelievende
 • Karel (945 – voor 953)
 • een dochter
 • Lodewijk (948 – 954)
 • Karel van Neder-Lotharingen (953-991) (Volgt 7)
 • Hendrik (953 – 953), tweeling met Karel, kort na de doop overleden.
Uit: Lodewijk IV van Frankrijk – Wikipedia

 

Karel van Neder-Lotharingen

Karel van Neder-Lotharingen

7. Karel hertog van Neder-Lotharingen
Geboren Laon zomer 953, overleden 22 juni 992. Zoon van Lodewijk van Overzee en Gerberga van Saksen.
Hij neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976; wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16.1.977 aangestelde bisschop van Laon. Adalbero; wendt zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karolingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Francië 978; wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen
geproclameerd, maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren; bouwt tussen twee armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en geldt daarmee als grondlegger van de stad Brussel; wisselt tijdens de troonstrijd die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7.12.983) uitbreekt herhaaldelijk van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt; wordt mede daardoor na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21 mei 987) niet gekozen tot diens opvolger, maar werd Hugo Capet tot koning gekozen.
Karel riep zichzelf uit tot koning en veroverde Laon. In 989 kreeg hij ook de stad Reims in handen toen de bisschop van Reims, Karels neef Arnulf, naar hem overliep. In 991 werden Karel en zijn gezin gevangengenomen door verraad van de bisschop van Laon. Ze werden opgesloten in Orléans en Karel stierf daar een jaar later. In 1001 werd hij herbegraven in de zogenaamde kleine crypte van de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht.

Karel trouwde voor 979, waarschijnlijk in 975 met Adelheid over wiens afkomst weinig bekend is. Karel en Adelheid kregen de volgende kinderen:

 • Otto II van Neder-Lotharingen
 • Ermengarde van Lotharingen
 • Gerberga van Neder-Lotharingen
 • Adelheid (ovl. na 1012) (Volgt 8)
 • Lodewijk (geb. na 990), door Hugo Capet eerst toevertrouwd aan de bisschop van Laon maar in 993 toch opgesloten in Orléans
 • Karel (geb. na 990), zou uit gevangenschap zijn ontsnapt en toevlucht hebben gevonden bij zijn broer Otto maar er is verder niets over hem bekend
Uit: Karel van Neder-Lotharingen – Wikipedia

 

Lotharingen

Wapen Lotharingen

8. Adelheid van Lotharingen
Overleden na 1012. Dochter van Karel van Neder-Lotharingen en Adelheid.
Zij trouwde met
Albert Igraaf van Namen, vermeld vanaf 981, wordt door Otto III belast met de bescherming van de abdij Brogne 31 maart of 30 april 992, overleden kort voor 1011. Hij was de zoon van een comesRobrecht I van Namen (ca. 925 – 974/981) en Ermengarde van Lotharingen. Robert, op zijn beurt, was door zijn moeder (de erfgename van de Lommegouw) een kleindochter Reinier van Henegouwen van het Huis der Reiniers en Ermengarde, een dochter van graaf Odo van Verdun, hertog van Lotharingen.
Albert en Adelheid hadden minstens twee kinderen:

 • Robrecht II (1013-1018 – vóór 1031), graaf van Namen;
 • Albert II (Volgt 9)
Uit: Albert I van Namen – Wikipedia

 

Namen

Wapen Namen

9. Albert II van Namen
Geboren circa 1000. Zoon van Albert I van Namen (Zie Graven van Namen nr. 3) en Ermengard van Lotharingen, graaf van Namen ter opvolging van zijn oudere (in 1018 voor het laatst vermelde) broer Robert II, is aanwezig bij de stichting van de kapittelkerk St. Barthélemy te Luik en wordt in de daarop betrekking hebbende oorkonde onder de leke-getuigen als tweede, direkt na Gozelo I van Lotharingen, vermeld (1031), is eveneens aanwezig bij de wijding van het klooster St. Laurent te Luik 3.11.1034 en wordt dan belast met de voogdij van het daaraan geschonken grote, oud-karolingische domein Wasseiges, neemt waarschijnlijk met zijn schoonvader deel aan de slag bij Bar-le_Duc tegen graaf Eudes van Champagne 15.11.1037, is voogd van Ardenne, sticht de collegiale kerk van St. Aubin te Namen (1047), waaraan hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schenkt, voor het laatst vermeld in 1062, overl. tussen juli 1063 en juli 1064, tr. voor 10.8.1035 Regelindis van Lotharingen, dochter van Gozelo I van Neder-Lotharingen (en later ook Opper-Lotharingen).Albert huwde met Regelindis van Lotharingen. Zij bracht het graafschap Durbuy mee als bruidsschat. Hun kinderen waren:

Uit: Albert II van Namen – Wikipedia

 

10. (Ermengard) van Namen
Mogelijke dochter van Albert II van Namen en Regelindis van Lotharingen, trouwde ca. 1065/70 met Herman van Malsen, (Zie Heren van Cuijck nr.1) vermeld 1057 – ca. 1080. Herman was graaf in Teisterbant, vermoedelijk de zoon van Unroch, graaf in de Kempen.
Hij wordt in diverse oorkonden vermeld en was wellicht een leenman van de bisschop van Utrecht. Zijn bezittingen waren vooral te situeren in de Betuwe, rond Geldermalsen en Meteren. Voor 1096 werd hij door keizer Hendrik IV beleend met het land van Cuijk. Zijn afstammelingen namen de naam van Cuijk (van Cuyck) aan.

Ze kregen de volgende kinderen:

 • Hendrik I van Cuijk (overleden voor 9 augustus 1108)  (Volgt 11)
 • Godfried van Cuijk (overleden voor 1138)
 • Andreas van Cuijk (geboren voor 1075, overleden na 1139, Bisschop van Utrecht (1128 – 1139)
 • Heilwich van Kuyc (geboren ± 1075, overleden na 1129), getrouwd met Heer Arnold I van Rode
Vermeldingen: Ermengard van Namen – WikiTree
Voorouders en nazaten Irmgard van Namen
Literatuur: KareldeGrote.nl – Excurs Lotharingen-Namen-Kuijc

 

Cuijk

Wapen Cuijck

11. Hendrik I van Cuijck
Geboren ca. 1070, overleden voor 9 augustus 1108. burggraaf van Utrecht. Zoon van Herman van Malsen.
Trouwde ca. 1100 met Alverade van Hochstaden . Vermeld van 1108 tot 1131. Betrokken bij de stichting van de abdij Mariënweerd in 1129. Dochter van Gerard I van Hochstaden heer van Rieneck en Aleydis van Wickrath.
Kinderen:

 • Godfried I van Cuijck, geboren omstreeks 1097.  (Volgt Heren van Cuijck nr. 3a)
 • Herman II  van Cuijck van Malsen (Volgt 3b)
 • Aleidis van Cuijck, geboren omstreeks 1101
Link: Geni – Hendrik I van Cuijck

———————————————————————————————

———————————————————————————————

12. Herman II van Cuijck
Geboren rond 1100, overleden circa 1168.
Zoon van Hendrik I van Cuijck en Alverade van Hochstaden.
Hij trouwde met Alveradis van Chiny, dochter van Otto II van Chiny.
Zoon:

 • Hendrik II van Cuijck (Volgt 4b)
Link: Wikipedia – Herman van Cuijk

 

13. Hendrik II van Cuijck
Geboren rond 1130, overleden 1204.
Zoon van Herman van Cuijck en Alveradis van Chiny.
Hij trouwde rond 1160 met Sophia van Rhenen. Erfdochter van Herpen. Vermeld van 1191 tot 1203. Dochter van Dirk Godfriedsz van Rhenen (Zie Heren van Rhenen nr. 3) en van een dochter van Hendrik van Bierbeek.
Kinderen:

 • Luitgard van Cuijk- van Perk  1162 – 1217
 • Albert van Cuijk  1170 – 1233 (Volgt 14)
 • Alveradis van Cuijk  ± 1175 -> 1229

 

14. Albert/Albrecht van Cuijck

Geboren rond 1160. Zoon van Hendrik II van Cuijck en Sophia van Rhenen.
Ridder, getuige bij een schenking van het allodium Herpen aan de Brabantse hertog 1191, heer van Cuyc en Grave 1204-1233, heer van Herpen, Merum en half Asten 1220-1233, stadsgraaf van Utrecht tot 12 mrt. 1220, verkocht zijn rechten voor 200 pond Utrechts, leenman van de bisschop van Utrecht voor het hoge en lage gerecht van Gasperde en Everdingen, overl. 1233
Hij trouwt omstreeks 1195 (een 4e-graads huwelijk) met Hadewig (Heiwig) van Merum (Merheym), geboren te Limburg eind 1182 of later (dochter van Rutger van Merum, nam deel aan de Derde Kruistocht 1189-1192, en N.N. (Aleydis van Horne?).
Kinderen o.a.:

Uit: Wikiwand- Albert van Cuijck

 

15. Dirk van Cuijck
Geboren omstreeks 1205, ridder (milites). Hij was een zoon van Albrecht van Cuijk en Hadewig van Merum.
Hij werd door graaf Willem II aangesteld tot burggraaf van Leiden tussen 1240 en 1243 na het overlijden van burggraaf Jacob, overleden voor 1260, trouwde Leiden 1240 of 1241 met Kerstine van Oegstgeest, geboren Leiden omstreeks 1220. Dochter van Jacob, burggraaf van Leiden (Zie Burggraven van Leiden nr. 4), erfdochter van het Leids burggraafschap en de ambacht Leiderdorp en Oegstgeest.
Zoon:

 • Hendrick (Burggraaf van Leiden) van Cuijck  1245-1319 (Volgt 16)
Link: Geni – Dirk van Cuijk

 

16. Hendrick van Cuijck
Geboren te Leiden omstreeks 1245, overleden 12 janurai 1319.  Zoon van Dirk van Cuijck en Kerstine van Oegstgeest.
Hendrick was burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp en mogelijk van Oegstgeest, gaf heer Jacob van der Woude vroonland in Eslikerwoude in erfpacht op 25 november 1284, ridder onder graaf Floris V (1285), vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee op 7 januari 1298. Hij trouwde omstreeks 1275/80 met  Halewine van Egmont, geboren te Egmond omstreeks 1255 (dochter van Willem heer van Egmond (Zie Heren van Egmont nr. 13) en Ada van Brederode (zie: Heren en Brederode nr 3.b) vermeld 1266-1276, vermeld filia heer Willem van Egmond bij akte 15 mei 1276.
Kinderen:

 • Willem van Leyden, Burggraaf van Leiden 1260 – 1330
 • Ada van Leyden
 • Alveradis van Cuijck (Volgt 17)
 • Dirk van Cuijck, 1289 –  …. Burggraaf van Leiden, heer van Katwijk en Valkenburg. Geen wettige kinderen.
Links:
Geni – Hendrik van Cuijck
Geni – Halewine van Egmont

 

17. Alveradis van Cuijck (van Leijden)
Geboren Leiden omstreeks 1285. Dochter van Hendrick van Cuijck en Halewine van Egmont.
Zij trouwde voor 1307 met Dirck II van Wassenaer, geboren te Voorschoten rond 1280. Zoon van Filips II, heer van Wassenaer  (Zie Heren van Wassenaer nr. 4)
Dirck was knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, en N.N. van de Wateringe), werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen (‘wassenaers’) 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315, overleden 1319.
Zoon:

 • Filips III van Wassenaer (Volgt 18)
Link: Wikiwand – Dirck II van Wassenaer

 

Filips III van Wassenaer

18. Filips III van Wassenaer
Geboren te Voorschoten in 1307, overleden voor 5 januari 1348. Zoon van Dirck II van Wassenaar  (Zie Heren van Wassenaer nr. 5) en Alveradis van Cuijck (Zie Heren van Cuijck nr. 8e).
Hij was een telg uit het adellijke geslacht van Wassenaer. Heer van Wassenaar. Van Wassenaer nam in 1328 deel aan de Slag bij Kassel. In 1340 kocht hij van graaf Willem IV het burggraafschap van Leiden en werd als zodanig ambachtsheer van Valckenburg en Catwijck. Hij bewoonde vanaf 1340 het kasteel ‘t Zand dat gelegen was tussen Katwijk en Oegstgeest. Van Wassenaer was een zoon van Dirk II van Wassenaer burggraaf van Leiden en in 1307 ambachtsheer van Voorburg en Alverardis Bertha van Cuijk (Leiden, 1285 – ca. 1310) erfdochter van Leiden.
Hij trouwde 1e met Goedele van Benthem (ca. 1295 – ca. 1320). Zij was zeer waarschijnlijk een dochter van Simon van Benthem (1260 – 1327 uit diens tweede huwelijk met Gertrude van Benthem (1270 –1330). Simon was eerder gehuwd met Jacoba van Wassenaer (1260-1290, een dochter van Jacob van Wassenaer (1225 – 1272).

Hij trouwde  2e circa 1321 met Elisabeth / Liesbette van der Dussen (Dordrecht, 1305-1333) (Zie Heren van der Dussen nr. 4). Zij was een telg uit het geslacht van der Dussen, de dochter van ridder Jan II van der Dussen van 1298 tot 1326 heer van Dussen en Heeraartswaarde en van Beatrix van der Sluijs (ca. 1280 – ).
3e.  ca. 1333 met Catharina Dudinck (ca. 1300 – ).
Uit zijn huwelijk met Goedele / Goudeline van Benthem werd geboren:

 • Heilwig van Wassenaer (ca. 1317 – ). Zij trouwde met Willem van Duvenvoirde
 • Badeloch van Wassenaer (ca. 1319 – ). Zij trouwde met ene Hendrik Hendriksz
 • Elisabeth van Wassenaer (ca. 1320 – ). Zij trouwde met Gijsbert Uytterlier.
  Uit zijn huwelijk met Elisabeth van der Dussen werd geboren:
 • Dirck III van Wassenaer (omstreeks 1325 – 1391 of 1392) (Volgt 19)
Links:
NNBW, pagina 1532
Filips III van Wassenaer – Wikipedia

 

Wapen van Wassenaer

19. Dirck III van Wassenaer
Geboren te Voorschoten omstreeks 1333, burggraaf van Leiden en ambachtsheer van Valkenburg en Katwijck 1348-1386, heer van Wassenaar, Kethel, Voorburg, Sassenheim, Vennep, Burggravenveen en Kalsslagen, bewoonde kasteel ’t Zandt te Oegstgeest. Zoon van Philips III van Wassenaer (Zie Heren van Wassenaer nr. 6) en Elisabeth van der Dussen (Zie Heren van der Dussen nr. 4).
Hij stond onder voogdij van Jan van Polanen mei 1350 en nam als zodanig op 5 september 1350 deel aan het Hoekse verbond, werd na de Kabeljauwse staatsgreep d.d. 24 juni 1351 sterk beperkt in zijn rechten, verzoende zich met de graaf sept. 1351, vervolgens onder curatele van 3 Leidse Kabeljouwen 1351-1355, in dienst van graaf Willem V (1353), door huwelijk heer van Oost-Barendrecht 1354, tot ridder geslagen 1356, maakte gemene zaak met de Hoeken en werd onder curatele gesteld van 27 november 1356 tot 2 september 1357, nam deel aan het landsbestuur in afwezigheid van hertog Albrecht 1358-1381, verkocht alle erven rondom de Leidse Burcht 5 januari 1360, werd na de moord op de Kabeljauw Claas Colijn berecht doch vrijgesproken 18 jan. 1384, in gevangenschap (Luik) 1386-1387, speelde geen rol van betekenis meer na 1387, overleden tussen mei 1391 en 7 nov. 1392.
Hij huwde op 29 sept. 1354 (huw. voorw.) met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht) en had de volgende kinderen:

 • Filips IV van Wassenaer
 • Gerrit van Wassenaer
 • Willem van Wassenaer
 • Dirk IV van Wassenaer

Doch hij had een dochter uit een buitenechtelijke relatie:

 • Katryn (bastaard) van Wassenaar (Volgt 20)
Links:
NNBW, pagina 1520
Dirk III van Wassenaer – Wikipedia

 

Katrijn van Wassenaer

Wapen van Katrijn van Wassenaer

20. Katryn (bastaard) van Wassenaer
Geboren in of na 1356. (Bastaard) dochter van Dirk III van Wassenaar (Zie Heren van Wassenaer nr. 7)
Zij trouwt (huwelijkse voorwaarden op 30 oktober 1370) met Dirk Goeswijnsz. Say (van der Lede), geboren omstreeks 1345 (zoon van Goeswijn Jansz. Saij, beleend te Schiedam), baljuw van Schiedam, was beleend met de Spieringhoeck, ontving uit handen van zijn schoonvader een jaarrente van 30 pond Hollands, leenman van Wassenaar, schout van Katwijk, aangesteld tot rentmeester van Wassenaer 13 juli 1380 voor 20 pond jaarlijks, overleden omstreeks 1421.
Huwelijkscontract d.d. 29 oktober 1370, waarbij Dirk III zijn onwettige dochter Catharina ten huwelijk geeft aan Dirk Say, een lage edelman uit de omgeving van Schiedam, met als medegave een jaarlijkse rente van dertig pond Hollands en 5 morgen land onder Kethel.
Dochter:

Links:
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 20
Van Wassenaer – Wikipedia
Lee

Wapen Adriaen(a) Dierc Zayensz. van der Lee

21. Adriaene Dierc Zayensz. van der Lee
Ook genoemd  “Adriana Say van Rosendaele”.
Haar wapen is te zien op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon, een alliantiewapen met elementen Van der Lee (3 rozen) en Wassenaer (wassende maantjes). Dochter van Dirck Zaij Goeswijnsz van der Lede en Katrijn van Wassenaer.
Zij trouwde vóór 28 februari 1414 met Pieter II van Roden. Alias Pieter ute Duvelant. Geboren circa 1380,  overleden vóór 26 september 1454. Ambachtsheer van Rhoon (1411-37), schepen van Dordrecht (1445). Zoon van Boudijn van Roden (Zie Heren van Rhoon nr. 7) en Willemina Vranc Dirc Zaijendr  (Zie Genealogie Zaijen nr. 6)
Kinderen:

 • Wilhelmina Pietersdr van Rhoon …. – ± 1480
 • Pieter III van Roden ± 1420 – 1509 (Volgt 22)
Vermeldingen:
Voorouders Adriane Dierc Zaijendr van der Lee
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 21

Wapen van Rhoon

Wapen Rhoon

22. Pieter III van Roden
Geboren circa 1420. Zoon van Pieter Ii van Roden en Adriane Dierc Zaijendr van der Lee.
Pieter III was beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 1 augustus 1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht 1481, zag zijn kasteel geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans van Brederode 1489, verkreeg de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en JanCorneliszoonland, overleden op 28 juni 1509
Hij trouwde  tussen 1460 en 23 mei 1474 met Margriet Gerritsdr Storms van Weena. Geboren te Delft omstreeks 1440. Dochter van Gerrit Willem Stormsz van Weena (Zie Heren van Weena nr. 15), schepen en thesaurier van Delft en van Maria Vranck Lambrechtsdr van der Meer (Zie Genealogie Van der Meer nr. 5).
Zoon:

 • Pieter IV van Roden  ± 1460 -1534 (Volgt 23)
Vermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 22
Boek: Het kasteel van Rhoon

 

23. Pieter IV van Roden
Geboren circa 1460, overleden op 19 februari 1534, begraven te  Rhoon. Ambachtsheer van Rhoon (1502-1534) en Pendrecht (1520-1534), eigenaar van een huis aan het Westeinde te ‘s-Gravenhage. Zoon van Pieter III van Roden en Margriet Gerritsdr Storms van Weena.
Hij trouwde op  7 juni 1501 met Anna van Grave. Geboren te  Leuven op 5 januari 1475, , overleden op 6 maart 1549, begrraven te Rhoon. Dochter van Raes van Grave, heer van Hevere, en Elisabeth van Sinte Guericx.
Kinderen:

 • Pieter van Duvelant van Roon  ± 1504 – 1559
 • Baertgen van Roon  ± 1506 – 1562
 • Francois van Roon  ± 1506 – ….
 • Margriet van Roon  ± 1516 – 1555
 • Boudewijn van Rhoon  1519-1579
 • Gerrit van Rhoon  ± 1521-1600 (Volgt 24)
 • Boudewijn van Roon
Vermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 23
Boek: Het kasteel van Rhoon

 

24. Gerrit/Gerard van Rhoon
Geboren Leiden circa 1518/21, overleden  aldaar na 3 oktober 1600. Schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckesteyn onder Poortugaal 1578-1582, heemraad van Rhoon 1589, doopgetuige bij de kinderen van zijn kleinzoon Philip Philipsz. 1591, 1593, baljuw van Putten en Geervliet 1593, kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593.
Gerrit was een zoon van Pieter IV van Roden en Anna van Grave.
Hij huwde Catharina van der Does. Geboren Leiden circa 1522, overleden 1607/08.
Dochter:

 • Françoise Gerritsdr van Rhoon ± 1545-1636

Gerrit verwekte een onwettige dochter bij Katrijna Clementsdr: 

 • Helena Gerritsdr van Rhoon ± 1544 – 1623 (Volgt 25)
Vermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 24
Voorouders en nazaten Gerrit Pietersz van Rhoon
Boek: Het kasteel van Rhoon

 

25. Helena Gerritsdr van Rhoon
Geboren (ws) ‘s-Gravenhage circa 1544, overleden aldaar voor 19 oktober 1623. Dochter van Gerrit van Rhoon uit een buitenechtelijke relatie met Katrijna Clements. Mogelijk geboren te  ’s-Gravenhage circa 1520, overleden vóór 1559. Dochter van Clement Aertsz en Adriaentge Andriesdr. Helena was biersteekster op het veer van Rhoon, werd bij testament gelegateerd van haar natuurlijk vader jonkheer van Rhoon voor het vruchtgebruik van 150 carolus guldens 3 oktober 1600.
Zij trouwde 1e voor 1567 met Philip Cornelisz. Vermaet. Geboren te Rotterdam omstreeks 1537 (zoon van Cornelis Philipsz. Vermaet, mogelijk brouwer, vermeld te Utrecht 1532-1542, later te Rotterdam 1540-1543, en Trijntje/Katrijn Jansdr. Coning), woonde Rhoon 1561, schepen aldaar 1566, overleden Poortugaal voor 3 oktober 1600.

Zij trouwde 2e  met Jacob Mathijssen.
Kinderen uit het huwelijk met Philip Cornelisz. Vermaet:

 • Philip Philips de oude Vermaet (Volgt 26)
 • Cornelis Philipsz Vermaet
Vermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Stamreeks Vermaat
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 25
Voorouders en nazaten van Helena Gerritsdr van Rhoon
Voorouders en nazaten Philip Cornelisz Vermaat
Boek: Het kasteel van Rhoon

 

26. Philips Philipsz (de Oude) Vermaet (van der Maet)
Geboren Rhoon circa1567, wonend te Poortugaal, daarna Spijkenisse, schipper en biersteker, overl. Spijkenisse na 19 okt. 1623.
Zoon van Philip Cornelisz Vermaet (Zie Genealogie Vermaat nr. 7)
Hij trouwt 1e voor 4 maart 1591 met Maertje Dircx Koedief. Overleden Spijkenisse 20 mei 1640. Dochter van Dirck Cornelisz. Kuedieff en Maertje Aryensdr.
Kinderen:

 • Philip Philipsz (de Jonge) Vermaat 1591-1655 (Volgt 27)
 • Maerten Philipsz Vermaet  1593 – ….
 • Dirckje Philipsd Vermaet  ± 1595 – ….
 • Trijntje Philipsdr Vermaet  ± 1599 – < 1686
 • Annetje Philipsdr Vermaet  ± 1603 – ….
 • Cornelis Philipsz Vermaet  1607 – 1662
 • Maertje Philipsd Vermaet  1609 – 1672

Hij trouwt 2e te Spijkenisse op 3 maart 1602 met Margen Aertsdr. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vermeldingen:
Stamreeks van Rhoon
Stamreeks Vermaat
Karel de Grote – Reeks 135 nr. 26
Voorouders en nazaten Philip Philipsz Vermaat

 

wapen vermaat

27. Philip Philips (de Jonge) Vermaat
Gedoopt 4 maart 1591 te Poortugaal, overleden 20 februari 1655 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips de oude Vermaet (Zie Genealogie Vermaat nr. ) en Maartje Dirks Koedief. Hij was markschipper en biersteker te Spijkenisse.
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leyt begraven den jonqe Philips Philipsz. Vermaet sterf den 20 February anno 1655.
Gehuwd 26 januari 1614 te Spijkenisse met: Geertje Jans Bos, geboren te Spijkenisse, overleden 17 november 1658 te Spijkenisse. Zij was een dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits.
Kinderen:

 • Maerten Vermaat
 • Maarten Philipsz Vermaat
 • Pieter Philipsen Vermaat
 • Arien Philipsz Vermaat
 • Philips Vermaat
 • Maertien Vermaat
 • Helena Vermaat
 • Jan Philipsz Vermaat (Volgt 28)
Vermeldingen:
Stamreeks Vermaat
Voorouders en nazaten Philip Philipsz Vermaat

 

28. Jan Philipsz Vermaat.
Gedoopt op 18 juni 1634 te Spijkenisse. Zoon van Philip Philips Vermaat en Geertje Jans Bos.
Marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam.
Gehuwd circa 1656 te Spijkenisse met: 
Claasje Pieters Landmeter. Geboren rond 1634 in Biert. Dochter van Pieter Jacobsz Landmeter (Zie Genealogie Landmeter II nr. 3) en Bastiaantje Cornelisdr. Ketting (Zie Genealogie Ketting nr. 6).
Zoon:

 • Cornelus Jansze Vermaat (Volgt 29)
Vermeldingen:
Stamreeks Vermaat
Voorouders en nazaten Jan Philipsz Vermaat

 

29. Cornelus Jansze Vermaat
Geboren in 1663, gedoopt op 1 juli 1663 te Spijkenisse. Overleden op 14 februari 1727 te Spijkenisse. Zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter. Marktschipper te Spijkenisse.
Gehuwd rond 1690 te Spijkenisse met Margriet Jans Barrevelt, gedoopt op 22 augustus 1666 te Strijen, overleden 24 december 1719 te Spijkenisse. Dochter van Jan Jansz Barreveld (Zie Genealogie Barreveld nr. 3) en Leentje Hendriksdr van der Linden.
Kinderen:

 • Jan Cornelisz. Vermaat  1691 – 1739
 • Helena Cornelisdr Vermaat  1693 – 1768
 •  Philip Cornelisz. Vermaat  1699 – 1764 (Volgt 30)
 • Margarietje Cornelisdr. Vermaat  1704 – < 1768
Vermeldingen:
Stamreeks Vermaat
Voorouders en nazaten Cornelus Jansze Vermaat

 

12. Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat
Gedoopt op 22 november 1699 te Spijkenisse, overleden 31 mei 1764 te Spijkenisse, zoon van Cornelus Jansze Vermaat en Margriet Jans Barrevelt. Gehuwd 8 november 1733 te Spijkenisse met: Jannetje Huibrechts Villerius , gedoopt op  2 september  1714 te Spijkenisse, overleden op 19 april 1765 te Spijkenisse.  Dochter van Huibrecht Villerius (Zie Genealogie Villerius nr. 4), vermogend boer op de Welplaat en Francijntje Ploeger (Zie Genealogie Ploeger nr. 4).
Kinderen:

 • Fransina Vermaat  1735 – < 1754
 • Margrietje Vermaat  1737 – < 1737
 • Huibrecht Philipsz Vermaat  1739 – 1797
 • Cornelis Philipsz Vermaat  1741 – 1812
 • Roc(h)us Philipsz Vermaat  1743 – 1825
 • Jan Philipsz Vermaat  1746 – 1806
 • Frans Philipsz Vermaat  1749 – 1819
 • Francina Vermaat  1754 – 1822 (Volgt 13)
 • Philip (Fulp) Vermaat  1757 – < 1758
Vermeldingen:
Stamreeks Vermaat
Voorouders en nazaten Philip Cornelisz Vermaat

 

31. Francina Vermaat
Zij is geboren op 1 september 1754  in Spijkenisse. Zij is overleden op 19 maart 1822 in Hekelingen. Dochter van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat (Zie Genealogie Vermaat nr. 12) en Jannetje Huibrechts Villerius (Zie Genealogie Villerius nr. 5).
Gehuwd met Pleun Bastiaan de Raat. Hij is geboren rond 1746 en hij is overleden op 28 februari 1827 in Hekelingen. Zoon van Bastiaan Cornelisz de Raet (Zie Genealogie de Raat nr. 8) en Maaiken Pleunen Pruimstraat (Zie Genealogie Pruimstraat nr. 7).
Dochter:

 

32. Jannetje Pleuntie de Raat, gedoopt op 23 juni 1782 te Hekelingen. Overleden op 9 juli 1841 te Overschie. Dochter van Pleun Bastiaan de Raat  (Zie Genealogie de Raat nr. 9) en Francina Philips Vermaat (Zie Genealogie Vermaat nr. 13).
Zij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Maarten Braat, gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827. Zoon van Klaas Braat (Zie Genealogie Braat nr. 7) en Jaapje van Driel (Zie Genealogie van Driel I nr. 17).
Uit dit huwelijk:

 • Klaas Braat       1808 – 1808

 • Pleun Braat (Volgt 33)

 • Japie Braat       1812 – 1836

 • Francina Braat  1812 – 1874. Zij trouwt te Overschie op 5-4-1846 met Cornelis Laay.

 • Klaas Braat        1814 – 1826

 • Aaltje Braat        1815 – 1875. Zij trouwt 1e met Pieter Hoogerbrugge, bouwman. Zij trouwt 2e met Johannes Hoogerbrugge, bouwman en broer van Pieter.

 • Jan Braat           1815 -1853. Timmerman/herbergier en is getrouwd met Maria Jacoba van Leeuwen en heeft 4 kinderen.

 • Joost Braat       1818 – 1854. Hij trouwt Antje van den Berg en heeft 5 kinderen.

 • Pleuntje Braat  1820 – 1912 . Zij trouwt met Dirk van der Kooy, bouwman.

 • Leendert Braat 1821 – 1885. Van beroep agrariër en is getrouwd met Lijntje Hoogerwaard en heeft 7 kinderen.

 • Philip Braat       1823 -1827. In het overlijdensregister wordt hij vermeld als Philip Braad.

Vermeldingen:
Familiedossier Ooms-Braat
Bijdrage Genealogie Braat
Vermeldingen Geslacht de Raat:
Geni – Jacob de Raet
Voorouders Jannetje de Raat

 

33. Pleun Braat
Geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874.
Zoon van Maarten Braat
 (Zie Genealogie Braat nr. 8) en Jannetje Pleuntie de Raat  (Zie Genealogie de Raat nr. 10) .
Hij trouwt te Overschie op 3-4-1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, overleden te Hazerswoude op 2-8-1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk (Zie Genealogie van der Wilk nr. 6) en Grietje Boom (Zie Genealogie Boom nr. 4).

Uit het huwelijk van Pleun en Neeltje:

 • Maarten (Volgt 33)
 • Grietje, geboren te Hazerswoude op 19-1-1844, overleden aldaar op 14-10-1893. Zij trouwt met Gerrit de Kruijff. 3. Jannetje, geboren te Hazerswoude op 17-2-1845, overleden te Waddinxveen op 10-1-1939. Zij trouwt met Leendert Koetsier. 4. Neeltje, geboren te Hazerswoude op 25-4-1846, overleden te Benthuizen op 20-2-1931. Zij trouwt met Arie Adriaan van der Velde. 5. Arie, geboren te Hazerswoude op 15-3-1854, overleden aldaar op 1-12-1854. 6. Jaapje, geboren te Hazerswoude op 20-2-1855, overleden te Oudshoorn op 22-11-1878. Zij trouwt met Paulus den Hertog. 7. Fransijntje, geboren te Hazerswoude op 17-11-1857, overleden aldaar op 16-12-1899. zij trouwt 1e met Leendert Goldberg en 2e met Adriaan Hendrikus Goldberg, broer van Leendert. Adriaan hertrouwt met Adriana van Velde.
Bronnen:
DTB – Dopen Pleun Braat
BS – Huwelijk Pleun Braat en Neeltje van der Wilk
BS – Overlijden Pleun Braat

 

34. Maarten Braat
Geboren te Hazerswoude op 1-12-1842, van beroep bouwman en overleden te Haarlemmermeer op 24-12-1901.
Zoon van Pleun Braat (Zie Genealogie Braat nr. 9) en Neeltje van der Wilk (Zie Genealogie van der Wilk nr. 7) .
Hij trouwt op 17-11-1873 (scheiding tafel en bed op 5-12-1897) met Antje van der Akker, geboren te Hazerswoude op 21-3-1839 en overleden te Haarlemmermeer op 15-4-1907. Zij was een dochter van Dirk van der Akker (Zie Genealogie van den Akker nr. 5) en Neeltje Verduijn.  (Zie Genealogie Verduijn nr. 11).
Uit het huwelijk van Maarten en Antje:

 • Pleun, geboren te Haarlemmermeer op 23-8-1873, van beroep landbouwer en overleden te Haarlem op 18-9-1967
 • Dirk, geboren te Haarlemmermeer op 17-1-1875, overleden aldaar op 29-4-1909
 • Neeltje, geboren te Haarlemmermeer op 15-2-1876, overleden te Leiden op 22-2-1954. Zij trouwt met Johannes Bulk
 • Neeltje Beatrix, geboren Haarlemmermeer op 20-4-1877, overleden aldaar op 31-5-1880
 • Arie, geboren te Haarlemmermeer op 22-5-1878, van beroep landbouwer en overleden te Gouda. Hij trouwt met Maria Endhoven.
  Uit dit huwelijk 3 dochters, t.w.: Antje, Gerritje (tweelingzus van Antje) en Adriana.
 • Gerardus (Volgt 35)
Bronnen:
BS – Geboorte Maarten Braat
BS – Bevolkingsregister Maarten Braat met Antje van den Akker en kinderen
BS – Overlijden Maarten Braat

 

35. Gerardus Braat
Geboren te Haarlemmermeer op 16 september 1880, overleden te Rotterdam op 4 maart 1967.
Begraven op 8 maart 1967 op de N.H. Begraafplaats “Oud-Kralingen” te Rotterdam.
Zoon van Maarten Braat (Zie Genealogie Braat nr. 10) en Antje van den Akker (Zie Genealogie van den Akker nr. 6) .
Hij is van beroep landbouwer-taxateur Tarwe Centrale, wonend op de boerderij “t Land Kanaän” te Zevenhuizen.
In 1906 was Gerardus nog woonachtig in Nieuw-Vennep.
Hij heeft van 1908 tot 1935 in Zevenhuizen (Z-H) Hofstede ’t Land Kanaän in pacht gehad.
Braat was een boer met gezag en hij had invloed in de gemeente Zevenhuizen. Niet alleen het boeren had Braat goed in de vingers, maar ook bestuursmatig was hij een mannetjesputter.
Zo was Braat jaren in de gemeenteraad van Zevenhuizen (1915 -1938) actief. In 1917 was hij al wethouder van de gemeente Zevenhuizen. Hij kwam uit voor de toenmalige Christelijke Historische Unie.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hingen er grote spandoeken in het dorp met de tekst: “Stem Braat, dat is een goede voor de Raad”.
Verder was hij bestuurslid van de Landbouw Ongevallenwet Zuid-Holland, bestuurslid van de Melkveehoudersbond Zuid-Holland en lid van het hoofdbestuur van de Tarwe Organisatie Zuid-Holland.
Hij trouwt 1e te Haarlemmer op 30 april 1908 met Mijntje Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 2 augustus 1883 en overleden te Gouda op 20 augustus 1960. Zij is een dochter van Wouter Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr.6a) en Ariana Juditha Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 6b) (volle nicht van Wouter).

Gerardus en Mijntje zijn op 12 juli 1939 gescheiden. Na de scheiding vertrok hij naar Rotterdam.
Gerardus trouwt 2e op 12 augustus 1942 te Rotterdam met Johanna Maria Cornelissen en trouwt 3e op 8 september 1959 met Pietertje Visser.

Uit het eerste huwelijk 4 kinderen:

 • Antje Ariana Juditha Braat 1909 – 1971
 • Wouter Braat 1911 – 1951
 • Dirk Braat 1915 – 2005
 •  Ariana Juditha Braat 1920 – 2010

 

36. Ariana-Juditha Braat (Janie)
Geboren op Hofstede ’t Land Kanaän te Zevenhuizen (Z-H) op maandag 29 maart 1920. Gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk, door Ds. J. Kijne, op zondag 2 mei 1920 aldaar. Overleden in Zorgcentrum de Zevenster te Zevenhuizen op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud. Zij werd begraven op vrijdag 3 september 2010 op de Algemene Begraafplaats, Zuidplasweg 3 te Zevenhuizen (Z-H). De afscheidsdienst was op die dag om 14:00 uur. Voorganger was Ds. C. Haasnoot.

In het jaar 1920 toen Janie werd geboren, waren er in Nederland 6,8 miljoen inwoners. In 2010 (90 jaar later) waren er in Nederland 16,6 miljoen inwoners in Nederland.
Zij is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947 met Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar. Overleden te Gouda, 74 jaar oud, op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 13) en Jannigje Aartje van Vliet (Zie Genealogie van Vliet nr. 8).

Uit dit huwelijk: Twee dochters en twee zonen.
Jongste zoon:

Bronnen:
Familiedossier Ooms-Braat

Bevolkingsregister Ariana Juditha Braat
Trouwkaart van Ariana Juditha Braat en Willem Pieter Ooms
Overlijdenskaart Ariana Juditha Ooms-Braat

 

15. Johnny Ooms
Geboren johnnyop zaterdag 15 februari 1958 aan de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen.
Gedoopt op 6 april 1958 in de Hervormde Gemeente te Zevenhuizen (Z-H) door Ds. W. Bloemendaal.
Het telefoonnummer van Huize Ooms was destijds: 01802-318.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners.
CV: CV John Ooms
John was 1e gehuwd op 11 augustus 1981, gescheiden op 26 april 2012.
John is 2e gehuwd op  9 maart 2018 met Ineke van ’t Ende.
Kinderen uit het eerste huwelijk: twee zonen.
John is tevens opa van drie kleindochters.

Bronnen:
Boek Vijf Eeuwen Ooms (1995)
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl
Stamboom Ooms
Familiedossier Ooms-Braat
Overige bronnen Stamreeks Karel de Grote:
Achtergronden, Naslagwerken en Overzichten
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Parenteel Karel de Grote naar Ooms-Braat – JohnOoms.nl

Terug naar:
Van Karel de Grote tot Ooms – JohnOoms.nl

 

 

facebook

© 27 augustus 2014, laatst bijgewerkt op 21 mei 2023