Stamreeks Karel de Grote (XXIV)

Van Karel de Grote tot Ooms – De stamreeks begint uiteraard met Karel de Grote, hij wordt opgevolgd door zijn zoon Lodewijk de Vrome. Karel de Kale, zoon van Lodewijk de Vrome is de 3e in de reeks. Doordat Boudewijn I van Vlaanderen de dochter van Karel de Kale, Judith, schaakte en met haar trouwde vervolgde de rij met de Graven van Vlaanderen.
Hildegarde van Vlaanderen, dochter van Graaf Arnulf I van Vlaanderen, trouwde met de Friese Graaf Dirk II,  Graaf van het latere Holland en West-Friesland. Dertien Generaties uit het Hollandse Huis volgden. Johanna van Holland, dochter van Willem de Goede trouwde met Willem I, Hertog van Gulik. Hun kleindochter Johanna van Gulik trouwde met Jan V, Heer van Arkel. Hun dochter Maria van Arkel trouwde met Jan II, Heer van Egmont. Zijn zoon Willem van Egmont had een bastaarddochter: Baertge van Egmont. Zij was gehuwd met Bartholomeus Hendriksz van Dorp. Hierop volgden de geslachten Van der Vliet, Van Dijck, Touw, De Bruijn, Cuijper, Rosmolen, Braat, om uiteindelijk bij Ooms uit te komen.

Ook via andere geslachten stamt het geslacht Ooms af van Karel de Grote.

Karel de Grote 6

Karel de Grote

1. Karel de Grote
Geboren bij Aix-la-Chapelle 2 april 748.  Karel was de oudste zoon van de latere koning Pepijn de Korte (Zie Karolingen nr. 5) en Bertrada van Laon (Zie Merovingen nr. 12).
Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9 oktober 768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28 juli 754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25 december 800. Karel was meerdere malen gehuwd en had verschillende bijvrouwen. zijn bekendste vrouw was Hildegard (Houdiard), geboren in 758, overleden Thionville (Moselle) 30 april 783, begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold van de Vinzgau  en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried.
Kinderen o.a.:

Uit zijn huwelijk met Hildegarde:

Van een onbekende vrouw:

Uit zijn verbintenis met Regina:

 • Hugo (802/806 – 844) (Volgt Graven van Anjou nr. 2), vanaf 818 geestelijk, monnik in de abdij van Charroux, vanaf 822/823 abt van Saint- Quentin, vanaf 836 Abt van Saint-Bertin, vanaf 834 tot 840 aartskanselier van Lodewijk de Vrome. Stamvader van de Graven van Anjou.

lodewijk de vrome

Lodewijk de Vrome

2. Lodewijk I, De Vrome
Geboren bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778.
Zoon van Karel de Grote en Hildegard van de Vinzgouw.
Hij was de koning van Aquitanië vanaf 781, tot 811 (onder voogdijschap van Willem met de Hoorn, neef en paladijn van Karel de Grote). Lodewijk was na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11 september 813; alleenheerser 28 januari 814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims op 28 oktober 816.

In zijn eerste huwelijk (795) was Lodewijk getrouwd met Irmingard van Haspengouw. Ze hadden een goed huwelijk en Irmingard had een grote invloed op haar man.
Kinderen o.a.:

 • Lotharius (± 795-855), koning van Italië, volgde zijn vader op als keizer en werd koning van het Middenrijk (Volgt Stamreeks Karel de Grote VI nr. 3)
 • Pepijn (± 797-838), koning van Aquitanië; hij overleed voordat het Frankische Rijk in 843 bij het Verdrag van Verdun in drie delen werd verdeeld (Zie verder Nazaten Koningen van Aquitanië)

Na het overlijden van Irmingard op 3 oktober 818 is Lodewijk op aandrang van zijn edelen hertrouwd. Na een soort schoonheidswedstrijd trouwde hij 1 februari 819 te Aken met Judith van Beieren.
Kinderen o.a:

 • Gisela (ca. 820 – 874), huwde met Eberhard van Friuli (Volgt Stamreeks Karel de Grote XV nr. 3)
 • Karel de Kale (823 – 877) (Volgt 3)

kareldekale

Karel de Kale

3. Karel II, de Kale
Koning, daarna keizer, geboren te Frankfurt aan de Main 13 juni 823, overleden te Maurienne op 6 oktober 877, begraven klooster Nantua, later Saint-Denis.
Zoon van Lodewijk de Vrome en Judith van Beieren. Hij trouwde (1) Quierzy 13 december 842 met Ermentrudis van Orléans. Geboren circa 830, overleden 6 oktober 869. Dochter van graaf Odo van Orléans (Zie Graven van Orléans nr. 3).
Zij hadden o.a. de volgende kinderen:

 • Judith (ca. 844-na 870)(Volgt 4)
 • Lodewijk II van West-Francië (846-879). (Volgt Stamreeks Karel de Grote I nr. 4).
 • Lucretia (ca. 1850 – 884), trouwde met Radbout II van Egmont, 4e Heer van Egmond  (Volgt Heren van Egmont nr. 3)

Op 12 oktober 869 (vijf dagen na het overlijden van zijn eerste vrouw) trouwde Karel met Richildis, dochter van Bivinus van Metz. Het huwelijk werd op 22 juni 870 te Aken bevestigd. Ze kregen o.a. de volgende kind(eren):

 • Rothildis (871-929), in 890 gehuwd met Rogier van Maine (Volgt Graven van Maine nr. 1)

boudewijn-i-van-vlaanderen-en-judith-van-west-francie

Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van West-Francië

4. Judith van West-Francië
Geboren circa 844, overleden na 870. Zij was het eerste kind van keizer Karel de Kale (823-877) en diens eerste echtgenote Ermentrudis van Orléans (830-869). Daarmee was ze een zuster van Lodewijk de Stamelaar (846-879). Ze was een achterkleinkind van Karel de Grote en kreeg haar naam van haar grootmoeder Judith van Beieren.
Zij was eerst gehuwd met twee Engelse koningen (Ethelwulf en Ethelbald van Wessex) en leefde als weduwe aan het hof van haar vader. Werd daar in 861 (ze was dus nog geen 20 jaar oud) geschaakt door Boudewijn I van Vlaanderen (Zie Graven van Vlaanderen nr. 1). Bijgenaamd Boudewijn I met de IJzeren Arm, staat bekend als de eerste graaf van Vlaanderen. Geboren circa 840, overleden Abdij van Sint-Bertinus, Sint-Omaars, 2 januari 879.
Boudewijn en Judith van West-Francië hadden o.a de volgende kinderen:

Boudewijn II

Boudewijn II van Vlaanderen

5. Boudewijn II van Vlaanderen
Geboren ca. 865,  overleden 10 september 918. Bijgenaamd de Kale, was van 879 tot 918 graaf van Vlaanderen en van 896 tot 918 graaf van Boulogne. Zijn bijnaam was een bewuste verwijzing naar zijn grootvader Karel de Kale en onderstreepte dat Boudewijn een afstammeling van Karel de Grote was, wat in die tijd nog een factor van politiek belang was.
Zoon van Boudewijn I van Vlaanderen en Judith van West-Francië.
In 884 huwde hij Ælfthryth van Wessex (ook Aelftrud of Elfrida) (Wessex, 868 – 7 juni 929), dochter van Alfred de Grote, koning van Engeland (Zie Angelsaksiche Koningen nr. 13) en van Ealhswith van de Gaini.
Zoon o.a.:

 • Arnulf I de Grote, graaf van Vlaanderen (Volgt 6)

Arnulf I van Vlaanderen

Arnulf I van Vlaanderen

6. Arnulf I van Vlaanderen
Bijgenaamd de Grote (geboren ca. 889 – 27 maart 965) was graaf van Vlaanderen van 918 tot zijn dood in 965.
Zoon van Boudewijn II van Vlaanderen en Ælfthryth van Wessex. Hij trouwde in 934 met Aleidis van Vermandois, dochter van Herbert II van Vermandois (Zie Graven van Vermandois nr. 3a) en Adelheid van Bourgondië.

Een dochter van een onbekende vrouw:

 • Hildegard van Vlaanderen (Volgt 7) huwde in 945 met Dirk II, graaf van West-Friesland

Hij trouwde in 934 met Aleidis van Vermandois (ook Adelheid genoemd), dochter van Herbert II van Vermandois (Zie Graven van Vermandois nr. 3a) en Adelheid van Bourgondië.
Kinderen o.a.:

 • Liutgard van Vlaanderen (ca. 935 – 29 september 964), in 955 gehuwd met Wichman I van Gent (Volgt Burggraven van Gent nr. 1)
 • Boudewijn III (tussen 935/940 – 1 januari 962) (Volgt Graven van Vlaanderen nr. 4b).
 • Egbert (overleden voor 10 juli 953)
 • Elftrude (overleden na 965), in 950 gehuwd met Siegfried I van Guînes (Volgt Graven van Guînes nr. 1).

Hildegard van Vlaanderen

Hildegard van Vlaanderen

7. Hildegard van Vlaanderen
Geboren circa 936, overleden 10 april 990).
Zij was de dochter van Arnulf I van Vlaanderen en Aleidis van Vermandois. Ze huwde met graaf Dirk II, Graaf van het latere Holland en West-Friesland (geboren circa 932, overleden te  Egmond op 6 mei 988). Hij was de zoon van graaf Dirk I van Holland (Zie Graven van Holland nr. 1) en Gerberga van Hamaland.
Zoon:

 • Arnulf van Gent (Volgt 8)

Arnulf van Holland

Arnulf van Gent

8. Arnulf van Gent
Geboren Gent circa 951, overleden bij Winkel, 18 september 993. Hij was een Friese graaf (comes Fresonum). Hij bestuurde van 988 tot 993 een graafschap in West-Frisia, dat later Holland genoemd zou worden. Omdat hij in Gent geboren was, werd hij ook wel Arnulf van Gent (Gandensis) genoemd.  Zoon van Dirk II van Holland (Zie Graven van Holland nr. 2) en Hildegard van Vlaanderen. Hij was getrouwd met Lutgardis van Luxemburg. Geboren ca. 960, overleden 14 september na 1005. Zij was een dochter van Siegfried van Luxemburg (Zie Graven van Luxemburg nr. 1) en Hedwig van Nordgau.
Ze hadden o.a. de volgende kinderen:

 • Dirk III van Holland (Volgt 9)
 • Adelina van Holland (rond 995 – rond 1045) Zij huwde een eerste maal met Boudewijn II van Boulogne (VOLGT Graven van Boulogne nr. 6)

Dirk III van Holland

Dirk III van Holland

9. Dirk III van Holland
Bijgenaamd Hierosolymita en was een Friese graaf. Hij was van 993 tot 1039 graaf van het latere graafschap Holland.
Zoon van Arnulf van Gent, graaf van het latere Holland en Lutgardis van Luxemburg.
Dirk III’s vrouw heette Othelhilde van Saksen, geboren circa 985, overleden Quedlinburg op  9 maart 1043/44. Zij was waarschijnlijk een dochter van hertog Bernhard I van Saksen en Hildegard van Stade.
Uit het huwelijk van Dirk met Othelhilde werden o.a. de vogende kinderen geboren:

 • Dirk IV  (Overleden Dordrecht, 13 januari 1049) was een Friese graaf. Vanaf 1039 volgde hij zijn vader Dirk III op als graaf over de gebieden die later bekend zouden staan als het graafschap Holland. Hij sneuvelde nabij Dordrecht op 13 januari 1049. Dirk was nog jong, ongehuwd en kinderloos. Hij werd opgevolgd door zijn broer Floris I.
 • Floris I, (Volgt 10)
 • Swanhilde, die trouwde met Emmo van Loon (Volgt Graven van Loon nr. 1).
 • Hedwig, die trouwde met Diederik van Este van Wachtendonck. (Volgt Heren van Wachtendonk nr. 5)

Floris I van Holland

Floris I van Holland

10. Floris I van Holland
Geboren ca. 1025, overleden Nederhemert, 28 juni 1061. Hij was een Friese graaf die van 1049 tot 1061 het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Zoon van Dirk III van Holland en Othelhildis van Saksen. Hij volgde zijn broer Dirk IV op. Floris was gehuwd met Geertruida van Saksen. Zij was de dochter van Bernhard II van Saksen (Zie Hertogen van Saksen II nr. 5), en Eilika van Schweinfurt.
Kinderen van Floris en Geertruida waren o.a.:

 • Dirk V van Holland (1054-1091), (Volgt 11)
 • Bertha van Holland (ca. 1058-1094), gehuwd met Filips I van Frankrijk (Volgt De Capetingers nr. 11)
 • Adelheid (1045-1085), gehuwd met Boudewijn I van Guînes (Volgt Graven van Guînes nr. 8).

Dirk V van Holland

Dirk V van Holland

11. Dirk V van Holland
Geboren in 1054, overleden op 17 juli 1091. Hij was graaf van Holland, zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.
Toen Floris sneuvelde was Dirk nog minderjarig en zijn moeder trad op als regentes.
Dirk was getrouwd met Othelhildis van Saksen, geboren circa 1065, overleden 18 november 1120.
Zoon:

 • Floris II van Holland (Volgt 12)

Floris II van Holland

Floris II van Holland

12. Floris II van Holland
Geboren circa 1085 , overleden 2 maart 1122, bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich niet langer graaf van Frisia noemde, maar graaf van Holland: “Florentius comes de Hollant”.
Zoon van Dirk V van Holland en Othelhildis van Saksen.
Omstreeks 1108 trouwde Floris II met Petronella, dochter van Diederik II van Lotharingen, de hertog van Opper-Lotharingen en een halfzus van de Rooms-Duitse koning Lotharius III van Supplinburg.
O.a. een zoon van Floris en Petronella:

 • Dirk VI (Volgt 13)

Daarnaast had Floris II een buitenechtelijke dochter Hadewijch Florisdr. Hadewijch trouwde met Hugo III van Voorne (Volgt Heren van Voorne nr. 3)

Holland wapen

Wapen Van Holland

13. Dirk VI van Holland
Geboren circa 1114, overleden bij Utrecht, 5 augustus 1157. Hij was graaf van Holland vanaf 1122, aanvankelijk onder het voogdijschap van zijn moeder. Zoon van Floris II van Holland en Geertruida van Saksen.
Omstreeks 1125 huwde hij met Sophia van Rheineck, dochter van Otto van Rheineck en Geertruid van Northausen. Door dit huwelijk kwam het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland.
Samen kregen ze o.a. de volgende kinderen:

 • Floris III, graaf van Holland (Volgt 14)
 • Otto, graaf van Bentheim (Volgt Graven van Bentheim nr. 9)

Floris III van Holland

Floris III van Holland

14. Floris III van Holland
Geboren circa 1140, overleden 1 augustus 1190. Hij was graaf van Holland. Hij was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck. In 1157 volgde hij zijn vader op als graaf van Holland. Vanaf 1161 was hij in onderhandeling of in oorlog met de West-Friezen. De West-Friezen verwoestten Alkmaar tot twee keer toe, Floris plunderde en verwoestte op zijn beurt Schagen, Winkel  en Niedorp. Toen Floris in 1184 zelfs Texel en Wieringen veroverde, gaven de West-Friezen op. Er werd een vrede gesloten waarbij de West-Friezen 4000 zilveren marken moesten betalen. Floris kwam in 1165 in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraak op de heerschappij over West-Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste in Utrecht dat het gezag en de inkomsten van West-Friesland tussen de graaf en de bisschop moesten worden verdeeld.
In het zuiden stelde Floris een tol in bij Geervliet. Deze tol was vooral gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn, en graaf Filips van de Elzas van Vlaanderen oefende zoveel druk uit op Floris dat die de tol weer ophief. In 1166 stelde Floris de tol opnieuw in. Filips verzamelde een leger en trok naar het noorden, en wist Floris gevangen te nemen. In 1167 moest Floris het Verdrag van Brugge (1167) sluiten wat hem verplichtte de tol weer op te heffen en de opperheerschappij van Vlaanderen over Zeeland erkende. Op rijksniveau was Floris een trouwe bondgenoot van de Duitse keizer Frederik Barbarossa. In 1158 en van 1176 tot 1178 nam hij deel aan de expedities van Frederik naar Italië. Hij werd daarvoor ruim beloond: in 1177 kreeg hij de status van rijksvorst, in 1178 werd zijn broer Boudewijn van Holland bisschop van Utrecht en in 1179 gaf Frederik definitieve goedkeuring aan de tol van Geervliet. Floris nam ook deel aan de Derde Kruistocht en was daarin een van de aanvoerders van Frederik.
Floris III huwde op 28 september 1162 met Ada van Schotland, de zuster van de Schotse koning Malcolm IV en een dochter Hendrik van Schotland, prins van Schotland en graaf van Huntingdon (Volgt Koningen van Schotland nr. 12).
Floris en Ada kregen de volgende kinderen:

 • Dirk VII,  Hij volgde zijn vader op nadat die in 1190 was overleden tijdens de Derde Kruistocht. Vader van Ada van Holland.
 • Mechteld, geboren 1167 (Volgt Graven van Holland XI-10). Zij was gehuwd met Arnold van Berg-Altena.
 • Willem, die door opstand het graafschap verwierf ten koste van zijn nicht Ada (Volgt 15)
 • Floris, geestelijke
 • Hendrik
 • Boudewijn († 19 juli 1204)
 • Robert
 • Beatrijs, gehuwd met  Herbaren van der Woert (Volgt Heren van der Woerdt nr. 6)
 • Elisabeth († 27 augustus van een onbekend jaar)
 • Ada, getrouwd met Otto II van Brandenburg, kinderloos en keerde na de dood van haar man in 1205 terug naar Holland.
 • Margaretha († na 1203), gehuwd met Diederik V van Kleef (Volgt Graven van Kleef nr. 7a)
 • Hedwig († 13 juli van een onbekend jaar), begraven te Haarlem
 • Agnes († 22 april 1228), abdis van de abdij van Rijnsburg.

Willem I van Holland

Willem I van Holland

15. Willem I
Geboren circa 1175, overleden 4 februari 1222. Hij was graaf van Holland.  Hij was de tweede zoon van graaf Floris III en Ada van Schotland en hij bracht zijn jeugd door bij de familie van zijn moeder in Schotland. In 1189 begeleidde Willem zijn vader bij de Derde Kruistocht. Zijn vader overleed in 1190 tijdens de kruistocht en zelf werd Willem tijdens zijn terugtocht in Frankrijk gevangengenomen. Hij keerde in 1191 in Holland terug en raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk VII die zijn vader Floris III als graaf van Holland was opgevolgd. Willem zocht daarom steun bij de opstandige Friezen. Omdat Dirk op dat moment niet weg kon uit Zeeland stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West-Friesland. In november 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Willem. Aleid wist het treffen naar haar hand te zetten door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Uiteindelijk werd de ruzie tussen beide broers bijgelegd, en kreeg Willem het bestuur over het graafschap Midden-Friesland.

Hendrik de Kraan, heer van Kuinre, hield plundertochten in Midden-Friesland. Willem nam wraak en vernietigde de Kuinderburcht. Hendrik was leenman van Dirk van Holland, bisschop van Utrecht en oom van Willem en Dirk VII. Dirk VII koos in dit conflict de kant van zijn oom en liet Willem door Hendrik van Kuinre gevangennemen. Willem ontsnapte echter en vluchtte naar Otto I van Gelre, een tegenstander van Dirk VII. In 1197 trouwde Willem te Stavoren met Aleid van Gelre, de dochter van zijn gastheer.
Dirk VII overleed in 1203. Zijn dochter Ada was zijn enige erfgenaam. Zijn weduwe Aleid liet haar onmiddellijk trouwen met Lodewijk II van Loon. Willem maakte ook aanspraken op de opvolging in Holland en zo ontstond de Loonse oorlog. In het begin had Willem de overhand en wist hij Ada gevangen te nemen en Lodewijk en Aleid te verjagen uit Holland. Hij zond Ada naar koning Jan zonder Land van Engeland, ter bewaring.
Lodewijk vormde in 1204 een sterk bondgenootschap met de bisschoppen van Utrecht en Luik, en de graven van Vlaanderen, Namen, Ahr en Berg. Met deze steun kon Lodewijk bijna het gehele graafschap Holland terug veroveren. Maar het lukte Lodewijk niet om zijn bondgenoten te behouden en in 1205 en 1206 kon Willem stukje bij beetje zijn verloren gebieden weer terugwinnen. In 1206 werd een vrede gesloten waarbij Holland werd verdeeld: Willem kreeg Zeeland en het zuidelijke deel van Holland (met name de Groote of Hollandsche Waard), en Lodewijk kreeg het noordelijk deel Holland – de rivier de Maas vormde vermoedelijk de grens. In de praktijk kreeg Willem het snel voor het zeggen in het hele graafschap Holland en heeft Lodewijk geen poging meer ondernomen om hier iets aan te veranderen. In 1213 erkende keizer Otto IV van Brunswijk Willem als graaf van geheel Holland.
Willem I huwde in 1197 te Stavoren met Aleid van Gelre, dochter van Otto I van Gelre (Zie Graven van Gelre nr. 7).
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren:

 • Floris IV, opvolger van zijn vader (Volgt 16)
 • Otto, bisschop van Utrecht
 • Willem, 1238 overleden tijdens een toernooi
 • Ada, abdis van Rijnsburg
 • Ricardis († 3 januari 1262)

Willem huwde voor een tweede maal met Maria van Brabant, weduwe van Duitse keizer Otto IV. Dit tweede huwelijk is kinderloos gebleven.
Verder had Willem nog een buitenechtelijke dochter bij Jutta van Pumbeke:

 • Jutta van Holland (geboren circa 1219, overleden 1270). Zij was gehuwd met Nicolaas I van Borselen (Volgt Heren van Borselen nr. 2)

Floris IV van Holland

16. Floris IV van Holland
Geboren 24 juni 1210, overleden Corbie, 19 juli 1234) was van 1222 tot 1234 graaf van Holland. Hij was de zoon van Willem I van Holland en Aleid van Gelre. Floris trouwde met Machteld van Brabant, weduwe van Hendrik VI van Brunswijk en was een dochter van hertog Hendrik I van Brabant (Zie Hertogen van Brabant nr. 7) en Mathilde van Boulogne  (Zie Graven van Boulogne nr. 12). Op 5 november 1214 maakte zijn vader samen met Hendrik I van Brabant een huwelijksverdrag op waarin werd overeengekomen dat vanaf de dag van het huwelijk van Floris, zijn vader, graaf Willem elk jaar 500 Hollandse ponden zal betalen aan Machteld, de dochter van Hendrik van Brabant. Het geld zou komen uit de inkomsten die Willem I had uit een groot aantal stukken grond, waaronder de Riederwaard. Het huwelijk werd voltrokken op 6 december 1224 te Antwerpen. Hij volgde zijn vader op in 1222. De eerste paar maanden, tot hij op zijn twaalfde verjaardag meerderjarig verklaard werd, stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim. Floris IV breidde zijn gebied uit met het Land van Altena. Floris nam deel aan de expeditie tegen Drenthe in 1227, die mislukte in de slag bij Ane, en aan de oorlog tegen de Stedingers in 1234.
Floris overleed tijdens een toernooi te Corbie, Frankrijk, op 19 juli 1234. Volgens een romantische overlevering maakte Floris grote indruk op Mathilde II van Boulogne die hem een liefdesbrief stuurde; haar man Filips Hurepel, die ook deelnam aan het toernooi, kon dit niet over zijn kant laten gaan en stak Floris dood. Floris werd begraven in de Abdij van Rijnsburg.
Floris en Machteld kregen de volgende kinderen:

 • Willem II, opvolger van zijn vader, tegenkoning van Duitsland. Vader van Floris V.
 • Floris de Voogd, regent van Holland. Hij verving graaf Willem II van Holland in Holland en Zeeland, toen deze zich als Rooms-koning in Duitsland bevond. Na Willems dood was hij voogd over graaf Floris V. Hij wordt soms aangeduid als “Florentius tutor”.
 • Aleid van Holland, gehuwd met Jan van Avesnes, regentes van Holland na overlijden van Floris de Voogd (Volgt 17)
 • Margaretha  (1234 – 26 maart 1276), gehuwd met Hermann I von Henneberg-Coburg (1224-1290)
 • Hendrik
 • Machteld

Aleid van Holland

Standbeeld van Aleid van Holland

17. Aleid van Holland
Geboren 1228, overleden 1284, ook bekend als Aleid(a) van Avesnes, was gravin van Henegouwen. Aleid was een dochter van Floris IV van Holland en Machteld van Brabant. Zij trouwde met Jan van Avesnes om het bondgenootschap van haar broer Willem II van Holland met Jan te bevestigen.  Hij was een zoon van Burchard van Avesnes (Zie Heren van Avesnes nr. 8) en Margaretha van Constantinopel (Zie Graven van Vlaanderen en Henegouwen nr. 14).

Na de dood van Jan (1257) werd Aleid regentes van Henegouwen voor haar zoon Jan II van Avesnes. Na de dood van haar broer Floris de Voogd (1258, Willem was al overleden) werd ze ook regentes van Holland voor Floris V van Holland (tot 1263). Onder druk van tegenstanders moest ze in 1263 haar functie als regent van Holland neerleggen en het graafschap verlaten. Floris werd in 1266 twaalf jaar oud en volwassen verklaard, en hij stond Aleid in 1268 toe om terug te komen naar Holland. In 1272 kocht zij van Dirk II van Wassenaer al diens rechten te Schiedam. Zij was de stichtster van Huis te Riviere in Schiedam, het oudste en destijds op één na grootste slot in het Graafschap Holland. In 1991 werd in Schiedam een standbeeld, de vrouwe Aleida voor haar opgericht.
Aleid trouwde op 9 oktober 1246 met Jan van Avesnes. Er zijn zeven kinderen uit het huwelijk geboren:

 • Jan II van Avesnes, graaf van Henegouwen(1280) en van Holland (1299) (Volgt 13a)
 • Boudewijn (leefde nog in 1299)
 • Bouchard (26 mei 1251 – 29 november 1296), kanunnik in Kamerijk en Luik (1282), proost van Sint-Lambertus in Luik (1286), proost van Maastricht, aartsdiaken van Leuven, bisschop van Metz (1283).
 • Gwijde, bisschop van Utrecht (Volgt Graven van Holland IX nr. 13b).
 • Willem (1254-1296), bisschop van Kamerijk.
 • Floris, stadhouder van Zeeland en vorst van het vorstendom Achaea (1255-1297).
 • Johanna (ovl. 1304), abdis van Flines.

Jan II van Avesnes

Jan II van Avesnes, graaf van Holland

18. Jan II van Avesnes ( geboren 1247 – overleden Valencijn, 22 augustus 1304), was als Jan I graaf van Henegouwen van 1280 tot 1304 en als Jan II graaf van Holland en Zeeland van 1299 tot 1304.

Jan was de oudste zoon van Jan van Avesnes (zoon van Margaretha van Constantinopel) en Aleid van Holland (dochter van graaf Floris IV). Zijn vader Jan en Margaretha hadden een lange strijd gevoerd over de verdeling van de goederen van Margaretha. Daaruit volgde dat vader Jan Henegouwen zou erven, maar omdat hij voor Margaretha overleed ging dit recht over op Jan II. Jan II sloot voor alle zekerheid in 1272 een verbond met zijn neef Floris V van Holland, tegen Margaretha. Daarmee werd her verbond van hun vaders voortgezet. Koning Rudolf van het Heilige Roomse Rijk erkende Jans rechten in 1275. In 1277 wees Rudolf Jan bovendien aan als erfgenaam van Floris, indien die kinderloos zou overlijden. In februari 1280 volgde hij Margaretha op in Henegouwen, die het graafschap Vlaanderen reeds in 1278 had afgestaan aan haar zoon uit haar tweede huwelijk, Gwijde van Dampierre.
Jan trouwde in 1270 met Filippa van Luxemburg, dochter van Hendrik V van Luxemburg (Zie Graven van Luxemburg nr. 8) en Margaretha van Bar (Zie Graven van Bar nr. 8a). Het echtpaar kreeg o.a. de volgende kinderen:

 • Jan, graaf van Oostervant, ook Jan zonder Genade genoemd, gesneuveld aan Franse zijde tijdens de Guldensporenslag op 11 juli 1302, verloofd met Blanche van Frankrijk (1278-1305).
 • Willem, opvolger van zijn vader in Henegouwen en Holland (Volgt 19).
 • Jan van Beaumont,  ook bekend als Jan van Blois en Jan van Henegouwen (geboren ca.1288, overleden 11 maart 1356) Heer van Noordwijk, Beaumont, Gouda en Schoonhoven. Getrouwd met Margaretha, gravin van Soissons.

Jan had daarnaast ook een aantal buitenechtelijke kinderen:

 • Simon (ovl. 1356), heer van Bruyelle
 • Hendrik
 • Aleid (Volgt Graven van Holland nr. 14c)
 • Ida

19. Willem de Goede
Geboren 1287, overleden Valencijn, 7 juni 1337) was, van 1304 tot aan zijn dood, als Willem I van Henegouwen graaf van Henegouwen, en als Willem III van Holland graaf van Holland en Zeeland.

Voordat hij zijn vader opvolgde nam hij als zeventienjarige deel aan de Slag bij Zierikzee in 1304 tegen het graafschap Vlaanderen.Hij volgde in 1304 zijn vader, graaf Jan II van Avesnes, op als graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en zette de strijd met de Vlaamse erfvijanden met wisselende hevigheid voort tot de Vrede van Parijs (6 maart 1323), waarbij de graaf van Vlaanderen van alle leenheerschappij over Zeeland ten westen van de Schelde afzag. Inmiddels had hij zich weten op te werpen tot de feitelijke meester in het Sticht Utrecht, terwijl hij verderging met zijn macht over Friesland uit te breiden.Willem was legeraanvoerder van het Franse leger tijdens de Slag bij Kassel in 1328. Het Franse leger versloeg de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin toen zij rebelleerden tegen hun graaf Lodewijk I van Nevers.Onder de vorsten van de Nederlanden gold Willem als de invloedrijkste bondgenoot, door huwelijksallianties of op andere wijze. Zo wordt hij wel de schoonvader van Europa genoemd. Lodewijk IV van Beieren, die zijn verkiezing tot Rooms-koning mede aan Willem te danken had, trad in 1324 in het huwelijk met diens dochter Margaretha, terwijl de jongere dochter Johanna aan de Gulikse troonopvolger werd uitgehuwelijkt. Eduard III kon zich met zijn hulp van de Engelse troon meester maken en huwde zijn derde dochter, Filippa van Henegouwen.Hoewel Willem in 1305 in het huwelijk was getreden met Johanna van Valois, een zuster van koning Filips VI van Frankrijk, belette hem dit niet als vertegenwoordiger van de Engelse vorst op te treden bij pogingen om de vorsten in de Nederlanden tot een anti-Franse coalitie over te halen. Zijn streven naar pacificatie in het binnenland bezorgde hem bij latere geschiedschrijvers zijn bijnaam. Tijdens zijn regering werden de tresorie en de kanselarij doeltreffend ingericht, terwijl de effectiviteit van de grafelijke raad toenam.Willem beschouwde zich als principe in regno suo, als keizer in zijn eigen rijk. Op grond daarvan nam hij het recht zijn onderdanen te mogen edelen. De bekendste adelsverheffing door Willem III is die van Gerard Aleswijnsz. († 1354/55), waarvan een ‘echte’ adelsbrief is overgeleverd. Gerard was griffier van de Kanselarij, en protegé van de graaf en had 1/16de portie in de herbedijking van de Zwijndrechtse Waard en kreeg het deel dat onder de naam Rijsoord bekend was toegewezen. Gerard was niet ‘welgeboren’ maar stamde uit een Leids poortersgeslacht. Voor het verkrijgen van de ambachtsheerlijke rechten op Rijsoord was een adellijke titel onontbeerlijk. Op 1 mei 1332 adelde Willem Gerard en zijn zoon Allewijn naar Zeeuws recht, en verkocht hen de heerlijkheid op afbetaling, wat na acht jaar in 1340 geheel was voldaan. Door deze adelsverheffing ontstond een nieuw adellijk geslacht dat zich Van Rijsoirde noemde.Naast erfelijke adelsverheffing verleende Willem ook welgeborenschap voor het leven, zoals in 1325 aan Hein Andriesz. en enkele verwanten. Dit soort verleningen van adelsbrieven had meer te maken met de schotvrijdom die eraan gekoppeld was.Van Willem III is een ererede opgenomen in de indrukwekkende reeks van het wapenboek Gelre. Ereredes zijn korte gedichten waarin de heraut een overzicht geeft van de eervolle wapenfeiten van tijdens het leven van een ridder met afbeelding van zijn wapen. Enkele anderen in deze reeks zijn Willem II/VII van Gulik en Reinoud I van Valkenburg.
Willem huwde op 19 mei 1305 met Johanna van Valois (Zie Capetingers nr. 19), een zuster van koning Filips VI van Frankrijk. Na Willems dood trad Johanna in het klooster te Fontenelle, waar zij in 1342 overleed. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:

 • Jan (1306-1316)
 • Margaretha (1310-1356), in 1324 gehuwd met keizer Lodewijk de Beier (1282-1347)
 • Filippa (1314-1369), in 1328 gehuwd met koning Eduard III van Engeland (1312-1377)
 • Johanna, (1315-1374)(Volgt 20)
 • Willem, (1317-1345) graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, 1336 gehuwd met Johanna van Brabant
 • Agnes, overleden na 1327
 • Isabelle (1323-1361), in 1354 gehuwd met Robert van Namen (1323-1391), heer van Beaufort-en-Argonne
 • Lodewijk (1325-1328)

Willem had een bastaardzoon bij een jonkvrouw uit het Brabantse geslacht De Moor:

 • Jan Aelman (omstreeks 1320-1389), ridder

20.Johanna van Holland (1315-1374) was een dochter van graaf Willem III van Holland en Johanna van Valois. Zij huwde met Willem VI van Gulik. Overleden 1361. Zoon van Gerard VII, graaf van Gulik (Zie Graven van Gulik nr. 11) en N.N. van Kessel, vanaf 1328 graaf als Willem VI, vanaf 1356 als Hertog Willem I van Gulik.
Kinderen:

 • Richardis (1314-1360), in 1330 gehuwd met hertog Otto IV van Beieren (1307-1334) en met graaf Engelbert III van Mark(-1391)
 • Gerard (-1360)
 • Filippa (-1390), in 1357 gehuwd met graaf Godfried III van Heinsberg-Looz (-1395)
 • Johanna, in 1352 gehuwd met graaf Willem I van Isenburg, graaf van Wied (-1383)
 • Willem II van Gulik (1325-1393) (Volgt 21)
 • Isabella (-1411), gehuwd met graaf Jan van Kent (1330-1352).

21. Willem II van Gulik (ca. 1327 – 13 december 1393) was de tweede Hertog van Gulik en de zevende Willem uit het huis Gulik. Hij was een zoon van Willem VI van Gulik en Johanna van Holland-Henegouwen.

Willem’s vader regeerde eerst als graaf Willem VI en later als hertog Willem I van Gulik. Vanaf 1343 voerden zij samen de hertogelijke titel. Hij lag vaak overhoop met zijn vader en sloot hem zelfs op in gevangenschap tussen 1349-1351. Willem eiste vele jaren de graafschappen Holland en Zeeland op, maar faalde in deze strijd tegenover het huis Wittelsbach. Willem volgde zijn vader in 1361 op, zijn oudere broer Gerard was in 1360 tussentijds overleden. Willem participeerde in de Gelderse Broederstrijd (1351-1360) tussen zijn zwagers Reinoud en Eduard voor de controle over hethertogdom Gelre, hierbij steunde hij Eduard. Hij nam deel aan de Slag bij Baesweiler in 1371, waar zijn zwager Eduard dodelijk gewond raakte en hij Wenceslaus I van Luxemburg gevangen nam. Zijn andere zwager Reinoud III overleed ook hetzelfde jaar zonder erfgenamen, waarna de Eerste Gelderse Successieoorlog ontstond tussen Willem met zijn vrouw Maria (zij was de jongste zus van Reinoud III en Eduard) en Maria’s zuster Mechteld van Gelre, vrouw van Jan II van Blois.

Willem huwde in december 1362 met Maria van Gelre (1328 – november 1397) (Zie Hertogen van Gelre nr. 12), een dochter van Reinoud II van Gelre. Zij hadden drie kinderen:

 • Willem (1364-1402), als Willem I hertog van Gelre en vanaf 1393 als Willem III hertog van Gulik. Hij overlijdt kinderloos.
 • Reinoud (1365-1423), opvolger van zijn broer. Ook hij overlijdt kinderloos.
 • Johanna ( -1415) (Volgt 23).

Gulik

22. Johanna van Gulik
Overleden in 1415  te IJsselstein. Zij was de jongste dochter van hertog Willem II van Gulik en Maria van Gelre.
In 1376 huwde zij met Jan V van Arkel (1362-1428) en werd de moeder van:

 • Willem van Arkel († Gorinchem, 1417), kreeg burcht en land van Born met de steden Sittard en Susteren in leen.
 • Maria van Arkel († IJsselstein, 1415) (Volgt 23)

Doordat haar broers en haar ooms en tantes langs moederzijde overleden waren, werd zij de erfgename van Gelre.
Haar kleinzoon Arnold van Egmont volgde haar broer Reinoud op als hertog van Gelre.

23. Maria van Arkel
Overleden IJsselstein, 18 juli 1415.  Zij was een dochter van Jan V van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 21) en Johanna van Gulik.
Zij huwde met Jan II “met de Bellen” van Egmond (1385-1451), zoon van Arend van Egmont (Zie Heren van Egmont nr. 17a) en Jolanda van Leiningen (Zie Graven van Leiningen II nr. 7a).
Kinderen:
– Arnold (-1473), was van 1423 tot 1465 en van 1471 tot zijn dood in 1473 hertog van Gelre en graaf van Zutphen.
– Willem (1412-1483), stadhouder van Gelre (Volgt 24)

24. Willem van Egmont (26 januari 1412 – Grave, 19 januari 1483) was heer van Egmond, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre. Willem was een zoon van Jan II van Egmont en een jongere broer van Arnold van Egmont, hertog van Gelre. Willem die in 1444 van zijn broeder de heerlijkheid Mechelen had gekregen, moest deze in 1459, nadat er een twist was ontstaan over de rechtmatigheid van het bezit, overlaten aan de maarschalk van Brabant, Jan heer van Wesemael, die Mechelen bij zijn dood (1462) aan Karel de Stoute naliet. Hij ging met zijn broers samen met een groot gevolg naar het Heilige land(1458-1464) en werd op deze reis te Rome door paus Pius II plechtig ontvangen. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij meestal in Gelre, waar hij zijn broer steunde in zijn conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de pro-Bourgondische partij aan.Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre verwierf, benoemde hij Willem tot stadhouder. Deze voelde zich echter te oud voor het ambt. Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens stadhouder worden van Gelre. In 1477 nam Maria van Bourgondië Willem op in haar Grote Raad. Heer Willem was in 1478 op het kapittel te Brugge ridder van het Orde van het Gulden Vlies gemaakt.Willem was op 22 januari 1437 in het huwelijk getreden met Walburga van Meurs, vrouwe van Baer en Lathum, dochter van Frederik van Meurs en Engelberta van Kleef. Uit het huwelijk werden, naast vier dochters, ook drie zonen geboren, die allen belangrijke functies zouden bekleden in dienst van het Bourgondisch-Habsburgse huis:

 • Jan III graaf van Egmont, stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland
 • Frederik van Egmont, graaf van Buren
 • Willem van Egmont jr., stadhouder van Gelre
 • Anna van Egmond (1440 – 1 september 1462), trouwde op 14 augustus 1459 met Bernard van Bentheim (1435 – 28 november 1476), graaf van Bentheim
 • Elisabeth (?-1539), trouwde met Gijsbrecht van Bronckhorst
 • Walburgia van Egmond, non te Renkum
 • Margaretha, trouwde met Johan van Merode en na diens dood met Godert Torck

Naast de kinderen uit zijn huwelijk had van Egmont nog meerdere kinderen bij verschillende vrouwen:

 • Nicolaas van Egmond, werd gevangen op het Valkhof 1478-1481 tezamen met zijn halfbroers Frederik en Willem
 • Hendrik van Egmond (- voor 1511), wiens moeder  Aleid van Kreijnck, vrouwe van Baeck  was
 • Baertgen van Egmond (1430 – 1508) (Volgt 25)
 • Frederik van Egmond
 • Hendrika van Egmond, zij trouwde met Willem van Tuyl van Bulckesteijn (-1449).

25. Baertgen van Egmond
Geboren rond 1430, overleden 1508 te Naaldwijk. Bastaarddochter van Willem van Egmont en  Aleid van Kreijnck, vrouwe van Baeck *,  dochter van Hendrick van Kreijnck (Zie Genealogie Kreijnck nr. 3) en Agnes van Baeck.
Uit het volgende blijkt dat zij tot een tak van de familie Egmond behoort: Op de eerste plaats is haar man en later ook haar zoon rentmeester van de abdij van Egmond. Daarnaast blijkt één van hun kleinkinderen het van Egmondwapen te voeren en wel Jacob Willemsz. van Dorp, schepen en burgemeester van ‘s-Gravenhage. Hij zegelt met een gevierendeeld wapen, waarvan het eerste en vierde kwartier het familiewapen weergeven, nl. in zwart drie rood getongde zilveren leeuwekoppen. Het derde kwartier in goud een zwarte dwarsbalk en een in twee rijen van rood en zilver geschaakt Sint Andrieskruis over alles heen (Van IJsselsteijn). Het tweede kwartier geeft het Van Egmondwapen weer: gekeperd van goud en rood van twaalf stukken.
Zij was gehuwd met Bartholomeus Hendriksz van Dorp. Geboren rond 1440, overleden op 16 mei 1520 te Den Haag. Zoon van Hendrik Bertelmeesz van Dorp (Zie Genealogie van Dorp II nr. 6).
Kerkmeester te Naaldwijk 1475, rentmeester van de Abdij van Egmond, schepen van ´s Gravenhage 1510, 1515, 1517, leenman van Hontshol.
Kinderen:

 • Willem Bartholomeusz Meesen  ± 1471 -….
 • Machteld Bartholomeusd van Dorp (Dorpius)  ± 1475-1524 (Volgt 26)
 • Martinus Bartholomeusz van Dorpius  1485-1525.
  (* Bron: Genealogie Baars)

Van Dorp

26. Machteld Bartholomeusz van Dorp (Dorpius)
Geboren in 1475 in Naaldwijk, overleden op 11 oktober 1524 in Naaldwijk. Dochter van Bartholomeus (Mees) Hendriksz van Dorp en Baertgen van Egmond.
Zij was gehuwd met Kerstant Jacobs van der Vliet. Geboren in 1470 te Naaldwijk, overleden op 11 oktober 1524 te Naaldwijk. Zoon van Jacob Kerstantsz (Corssen) (Zie Genealogie Van der Vliet nr. 6).en Machteld Dircks van der Woerdt (Zie Heren van der Woert nr. 17) .
Kinderen:

 • Alijt Corssen van Vliet van der Woerd  1500-1560 (Volgt 27)
 • Willem Corssen van der Vliet  1505-1567

27. Alijt Corssen van Vliet van der Woerd
Geboren in 1500, overleden op 8 juli 1560. Dochter van Kerstant Jacobs van der Vliet en Machteld Meesdr van Dorp.
Zij was gehuwd met Anthonis Dirxz van Dijck op 2 mei 1520. Geboren in 1500,  overleden vóór december 1554. Zoon van Dirk Jacobsz van Dijck (Zie Genealogie Van Dijck nr. 3) en Margriete.
Kinderen:

 •  Corstiaen Anthonisz van Dijck  1521- voor 1591 (Volgt 28)
 •  Dirck Anthonisz van Dijck  1525-1587

28. Corstiaen Anthonisz van Dijck
Geboren in 1521, overleden voor 1 augustus 1591. Zoon van Anthonis Dirxz van Dijck en Alijt Corssen van Vliet van der Woerd .
Ambachtsbewaarder Hof van Delft, taxateur van de 100e Penning van ’t Woudt (1579), pachter van de Lek en Polanen (1589-1591)
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Adriaen Corstensz van Dijck  1542 – 1583 (Volgt 29)

 

29. Adriaen Corstensz van Dijck
Geboren in 1542, overleden vóór 1 juli 1583. Zoon van Corstiaen Anthonisz van Dijck.
Hij was gehuwd met Hilleke Jacobs. Dochter van Jacob N en Janneke Pieters.
Zoon:

 • Pouwel Adriaensz van Dijck  1563 – …. (Volgt 30).

 

30. Pouwel Adriaensz van Dijck
Geboren in 1563. Overleden in 1630, begraven op 10 november 1630 in Naaldwijk. Zoon van Adriaen Corstensz van Dijck en Hilleke Jacobs.
Hij was op 7 augustus 1588 te De Lier gehuwd met Jannetje Jans Touw van der Burch. Geboren in 1565. Overleden in 1638, begraven op 3 oktober 1638 in Naaldwijk. Dochter van Jan Arentsz Touw van der Burch (Zie Genealogie Touw van der Burch nr. 9) en Neeltgen Willemsdr Corssen van der Vliet (Zie Genealogie Van der Vliet nr. 9).
Zoon:

 • Jan Pouwelsz Touw (van Dijck) 1580 – (Volgt 31).

31. Jan Pouwelsz Touw (van Dijck)
Geboren rond 1580. Zoon van Pouwel Adriaensz van Dijck en Jannetje Jans Touw van der Burch.
Hij is getrouwd met Annetje Jacobs van Vliet, dochter van Jacob van Passchiers en Trijntje Cornelisse Ketelaer.
Dochter:

 • Corsje Jans Touw 

 

32. Corsje Jans Touw
Geboren in Vlaardingen. Overleden in 1702, begraven op 20 december 1702 in Geervliet. Dochter van Jan Pouwelsz Touw (van Dijck) en Annetje Jacobs van Vliet. Zij was gehuwd met Arien Harmenssen de Bruijn. Geboren 1629, gedoopt op 7 oktober 1629 in Geervliet. Overleden voor 1675. Arien was een zoon van Herman Lucasz de Bruijn (Zie Genealogie de Bruijn nr. 2) en Reijntge Cornelisse.
Dochter:

 • Rijmtie (Reintje) Ariens de Bruijn (Volgt  33)

 

34. Rijmtie (Reintje) Ariens de Bruijn
Geboren in 1663, gedoopt op 11 februari 1663 in Geervliet. Overleden voor 2 september 1702 in Spijkenisse.Dochter van Arien Harmenssen de Bruijn en Corsje Jans Touw.
Zij trouwde op 5 mei 1686 te Geervliet met Pieter Franke Cuijper. Geboren in 1654, gedoopt op 20 september 1654 te Zuidland. Overleden voor 4 januari 1738 in Spijkenisse. Zoon van Frank Pieters Cuijper (Zie Genealogie Cuijper nr. 3) en Sijtje Jans Verburch.
Dochter:

 • Sijtje Pieters Cuijper (Kuijper)  1694 – voor 1767 (Volgt 35)

35. Sijtje Pieters Cuijper
Geboren in 1694 te Abbenbroek, overleden voor 9 maart 1767 in Hekelingen. Dochter van Pieter Franke Cuijper en Rijmtie (Reintje) Ariens de Bruijn.
Zij was gehuwd met Leendert Claesse Rosmolen op 12 april 1720 te Spijkenisse. Geboren op 11 maart 1691 te Spijkenisse, overleden op 9 maart 1766. Zoon van Claes Leendertsz. Rosmolen (Zie Genealogie Rosmolen nr. 2) en Pleuntje Pieters Eland (Zie Genealogie Eland nr. 6).
Kinderen:

 • Reijna Rosmolen  1724-1803 (Volgt 36)
 • Klaas Leenderts Rosmolen  1721 – voor 1728
 • Rijna Leenderts Rosmolen  1723 – voor 1724
 • Pleuntje Leenderts Rosmolen  1726 – ….
 • Klaas Leenderts Rosmolen  1721- voor 1728

36. Reijna Rosmolen 
Zij is gedoopt te Spijkenisse 16-9-1724. en overleden te Hekelingen op 20-10-1803. Zij is een dochter van Leendert Claesse Rosmolen en Sijtje Pieters Cuyper. Zij trouwt te Spijkenisse op 15-5-1746 met Maarten Braat, geboren te Hekelingen in 1720 en overleden op 27-10-1804 aldaar. Zoon van Claes Gabriëls Braet (Zie Genealogie Braat nr. 5) en Leentje Maartens Verry (Zie Genealogie Verrij nr. 6).
Uit dit huwelijk:
– Klaas Maartense Braat 1746-1828 (Volgt 37)
– Sietje Braat 1747 – ….
– Leendert Braat …. – 1824
– Leentje Braat …. –  1834
– Maarten Braat 1753 – 1835
– Pieter Braat 1755 – 1831
– Jannetje Braat 1757 – 1782
– Sietje …. – 1846
– Annetje 1761 – 1827
– Pleuntje Braat …. -> 1804

37. Klaas Braat
Gedoopt te Hekelingen op 24-11-17, overleden aldaar op 4-12-1828. Zoon van Maarten Braat en Reijna Rosmolen.
Hij trouwt met Jaapje van Driel, dochter van Joost Sanderse van Driel (Zie Genealogie van Driel I nr. 17 ) en Aaltje Bastiaans van Moerkerken.
Uit het Huwelijk van Klaas en Jaapje de volgende kinderen:

 • Reina, gedoopt te Hekelingen op 17-10-1773, overleden te Overschie op 22-4-1837
 • Joost, gedoopt te Hekelingen op 30-4-1775, overleden aldaar in 1798
 • Maarten (Volgt 38)
 • Aaltje, gedoopt te Hekelingen op 1-8-1779 en trouwt aldaar met Bastiaan Aryz. van Bockhoven, zoon van Ary Aarts van Bockhoven en Marietje Bastiaans de Raad.
 • Jannetje, gedoopt te Hekelingen op 20-10-1782 en overleden in 1782 aldaar
 • Jacob, geboren te Hekelingen op 14/18-1-1784, overleden te Rotterdam. Van beroep is hij bouwman en gehuwd met Arentje de Geus. Uit dit huwelijk 6 kinderen
 • Margrieta Elandia, geboren te Hekelingen op 11-3-1786. Zij trouwt op 29-7-1812 te Hekelingen met Cornelis de Raat
 • Leendert, gedoopt te Hekelingen op 11-3-1787, overleden aldaar op 28-5-1787
 • Leendert, geboren te Hekelingen in 1788, overleden te Bergschenhoek op 7-2-1854. Van beroep was hij bouwman en gehuwd met Teuna Arenza Gorzeman. Uit dit huwelijk 13 kinderen, waarvan er 7 jong zijn overleden

38. Maarten Braat
Gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827.  Zoon van Klaas Braat en Jaapje van Driel.
Hij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Jannetje Pleuntie de Raat, dochter van Pleun Bastiaan de Raat  (Zie Genealogie De Raat nr. 10 ) en Francina Philips Vermaat (Zie Genealogie Vermaat nr. 13).
Uit dit huwelijk:

 • Klaas, gedoopt te Overschie op 28-8-1808, overleden aldaar op 21-12-1808
 • Pleun (Volgt 39)
 • Japie, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 7-5-1836
 • Francina, geboren te Overschie op 30-12-1812, overleden aldaar op 4-5-1874.
 • Klaas, geboren te Overschie op 6-3-1814, overleden aldaar op 30-3-1826
 • Aaltje, geboren te Overschie op 10-7-1815, overleden aldaar op 20-4-1875
 • Jan, geboren te Overschie op 9-10-1815, overleden op 30-9-1853 te IJsselmonde
 • Joost, geboren te Overschie op 5-12-1818, overleden aldaar op 8-5-1854
 • Pleuntje geboren te Overschie op 25-1-1820, overleden op 6-2-1912 te Vrijenban (Z-H)
 • Leendert, geboren te Overschie op 2-12-1821, van beroep agrariër en overleden te Pijnacker op 17-1-1885
 • Philip, geboren te Overschie op 30-6-1823 en overleden aldaar op 23-6-1827. In het overlijdensregister wordt hij vermeld als Philip Braad.

 

39. Pleun Braat
Geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Zoon van Maarten Braat en Jannetje Pleuntie de Raat.
Hij trouwt te Overschie op 3-4-1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, overleden te Hazerswoude op 2-8-1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk (Zie Genealogie van der Wilk nr. 6) en Grietje Boom (Zie Genealogie Boom nr. 4).
Uit het huwelijk van Pleun en Neeltje:

 • Maarten (Volgt 40)
 • Grietje, geboren te Hazerswoude op 19-1-1844, overleden aldaar op 14-10-1893.
 • Neeltje, geboren te Hazerswoude op 25-4-1846, overleden te Benthuizen op 20-2-1931.
 • Arie, geboren te Hazerswoude op 15-3-1854, overleden aldaar op 1-12-1854.
 • Jaapje, geboren te Hazerswoude op 20-2-1855, overleden te Oudshoorn op 22-11-1878
 • Fransijntje, geboren te Hazerswoude op 17-11-1857, overleden aldaar op 16-12-1899.

 

40. Maarten Braat
Geboren te Hazerswoude op 1-12-1842, van beroep bouwman en overleden te Haarlemmermeer op 24-12-1901. Hij trouwt op 17-11-1873 (scheiding tafel en bed op 5-12-1897) met Antje van der Akker, geboren te Hazerswoude op 21-3-1839 en overleden te Haarlemmermeer op 15-4-1907. Zij was een dochter van Dirk van der Akker (Zie Genealogie van den Akker nr. 5) en Neeltje Verduijn.  (Zie Genealogie Verduijn nr. 11).
Uit het huwelijk van Maarten en Antje:

 • Pleun, geboren te Haarlemmermeer op 23-8-1873, van beroep landbouwer en overleden te Haarlem op 18-9-1967
 • Dirk, geboren te Haarlemmermeer op 17-1-1875, overleden aldaar op 29-4-1909
 • Neeltje, geboren te Haarlemmermeer op 15-2-1876, overleden te Leiden op 22-2-1954.
 • Neeltje Beatrix, geboren Haarlemmermeer op 20-4-1877, overleden aldaar op 31-5-1880
 • Arie, geboren te Haarlemmermeer op 22-5-1878, van beroep landbouwer en overleden te Gouda.
 • Gerardus (Volgt 41)

gerardus braat

41. Gerardus Braat
Geboren te Haarlemmermeer op 16-9-1880, overleden te Rotterdam op 4-3-1967.
Hij is van beroep landbouwer-taxateur Tarwe Centrale, wonend op de boerderij “t Land Kanaän” te Zevenhuizen.
Hij trouwt 1e met Mijntje Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 2-8-1883 en overleden te Gouda op 20-8-1960. Zij is een dochter van Wouter Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr.6a) en Ariana Juditha Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 6b) (nicht van Wouter).
Gerardus trouwt 2e met Johanna Maria Cornelissen en trouwt 3e met Pietertje Visser.
Uit het eerste huwelijk 4 kinderen. Jongste dochter:

 • Ariana Juditha Braat (Volgt 42)

Ariana juditha braat42.  Ariana-Juditha Braat (Janie)
Geboren te Zevenhuizen (Z-H) op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud. Jongste dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen.
In het jaar 1920 toen Janie werd geboren, waren er in Nederland 6,8 miljoen inwoners. In 2010 (90 jaar later) waren er in Nederland 16,6 miljoen inwoners in Nederland.
Zij is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947 met Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, Overleden te Gouda op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 13) en Jannigje Aartje van Vliet (Zie Genealogie van Vliet nr. 8).
Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda, 74 jaar oud, op maandag 1 september 1998. 

 Uit dit huwelijk: Twee dochters en twee zonen.
Jongste zoon:

 • Johnny Ooms (Volgt 43)

 

43. Johnny Ooms, geboren johnny15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners.
CV: Linkedin

Terug naar:

Van Karel de Grote tot Ooms

 

  facebook       

 

© 5 februari 2017