Nieuwkoop

 

Nieuwkoop (Nieucoop) op een kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1611. Publiek domein Wikipedia

Nieuwkoop is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De drie gemeenten waaruit de gemeente is gevormd telden op 1 januari 2019 28.628 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 90,19 km² (waarvan 16,05 km² water). De gemeente Nieuwkoop ligt midden in het Groene Hart.

De gemeente Nieuwkoop fuseerde op 1 januari 2007 met Ter Aar en Liemeer waarbij de nieuwe gemeente de naam Nieuwkoop kreeg.

Er is enige onduidelijkheid over het jaar waarin Nieuwkoop is ontstaan. Aanvankelijk ging men er vanuit dat de plaats voor het eerst schriftelijk werd genoemd in 1282, maar later werd een akte ontdekt van familie van graaf Floris V uit 1270.

Volgens de legende van Nieuwkoop is de plaats ontstaan doordat een groep zigeuners in de 12 eeuw langstrok, en een kapot wagenwiel kreeg waarna ze besloten zich er permanent te vestigen. Dit wagenwiel is later opgenomen in het Wapen van Nieuwkoop. De eerste inwoners van Nieuwkoop waren echter geen zigeuners, maar mensen die zich er vestigden voor de veenontgining. Uit deze veenontginning ontstonden aan beide kanten van de dijk een watermassa waarvan er één is drooggelegd, en de andere is veranderd in een natuurgebied dat tegenwoordig bekend staat als de Nieuwkoopse Plassen. In de drooggelegde polder groef men sloten om het weiland droog te houden, wat onbedoeld zorgde voor inklinking. Om te bepalen wie een stuk moeras mocht ontginnen, maakte men gebruik van de cope. Ieder nieuwe stuk was dus een nieuwe cope. Hieruit is de naam Nieuwkoop ontstaan.

Van 1 augustus 1915 tot 1 januari 1936 lag Nieuwkoop aan de Spoorlijn Uithoorn – Alphen aan den Rijn. Op het tracé van de spoorlijn werd later de huidige Provinciale weg N231 aangelegd. Het stationsgebouw uit 1915 is in 1970 gesloopt.

Het oudste deel van Nieuwkoop bestaat uit lintbebouwing langs de Nieuwkoopse plassen (de Polder Nieuwkoop en Noorden), een gebied waar vroeger de veengronden zijn afgegraven. Veel van de woningen ten zuidoosten van deze weg liggen op een geheel door water omgeven perceel en hebben een eigen brug naar de hoofdweg (Zuideinde-Dorpsstraat-Noordenseweg). De Nieuwkoopse plassen zijn grotendeels een natuurmonument. De nieuwere wijken van Nieuwkoop liggen ten noordwesten van de hoofdweg, in de Polder Nieuwkoop (een droogmakerij). Deze uitbreidingen stammen van na de Tweede Wereldoorlog.

In de gemeente liggen de volgende kernen:

 • Aardam (voormalige buurtschap, nu onderdeel van Ter Aar)
 • Korteraar
 • Langeraar
 • De Meije (gedeeltelijk)
 • Nieuwkoop
 • Nieuwveen
 • Noordeinde
 • Noorden
 • Noordse Dorp
 • Papenveer
 • Ter Aar
 • Vrouwenakker
 • Woerdense Verlaat
 • Zevenhoven

 

Eerste wapen van Nieuwkoop Publiek domein Wikipedia

Wapen van Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop heeft twee wapens gehad, het eerste wapen werd in ieder geval in de 18e eeuw als zijnde goud op sabel gevoerd. Hoe en wanneer dat wapen is ontstaan is niet bekend.

Doordat de gemeente een keer is gefuseerd is er een nieuw wapen ontworpen, hierdoor zijn er twee beschrijvingen door de Hoge Raad van Adel uitgeschreven.

Op 24 juli 1816 kreeg de gemeente Nieuwkoop de volgende beschrijving toegekend:
“Van keel, beladen met 3 sautoirs, in het midden met een gebroken rad, alles van goud.

De nieuwe, huidige, gemeente Nieuwkoop ontstond op 1 januari 2007. De gemeente ontving per Koninklijk Besluit op 23 november 2007 het huidige gemeentewapen. De beschrijving van het huidige wapen luidt als volgt: Het schild is rood van kleur met daarop een geheel gouden voorstelling. De voorstelling bestaat uit drie schuinkruisen: twee in het schildhoofd en een in het midden van de schildvoet. Tussen deze drie kruisen in het midden van het schild een gebroken rad of wagenwiel. Niet vermeld is de kroon bestaande uit vijf fleurons.
“Gevierendeeld; I in keel een gebroken rad van goud; II in goud een dubbelkoppige adelaar van keel; III in goud een klimmende vos van keel; IV in keel een achtpuntige ster, boven vergezeld van een verkorte dwarsstreep met drie afhangende bellen, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

Tweede wapen van Nieuwkoop Publiek domein Wikipedia

Het tweede wapen werd op 13 december 2006 per brief aangevraagd naar aanleiding van de gemeentelijke fusie van 1 januari 2007, die bij wet op 26 mei 2006 al vastgesteld was.[1] De Stuurgroep Nieuwkoop heeft als wapen een samengesteld wapen voorgesteld. Het wapen zou de wapens van de drie fusiegemeentes bevatten, een van die wapens was op diens beurt zelf al samengesteld. Omdat dit wapen te veel elementen zou bevatten heeft de Hoge Raad van Adel voorgesteld om uit elk wapen een van de belangrijkste elementen op te nemen. Het door de toekomstige gemeente voorgestelde wapen was gevierendeeld, dat heeft de Hoge Raad van Adel wel in haar voorstel meegenomen. Omdat de nieuwe gemeente het gehele wapen van Nieuwveen op wilde nemen is uiteindelijk besloten om zowel de ster als de bellen met dwarsbalk goudkleurig te maken. Hier werd toe besloten omdat de bellen met dwarsstreep zeer waarschijnlijk een barensteel vormden en daarmee dus een heraldische eenheid vormen met de ster.Dit wapen bestaat uit vier aparte delen. Het eerste deel is rood van kleur met daarop een gouden gebroken rad. Het tweede deel is goud van kleur met daarop een rode dubbelkoppige adelaar. Het derde deel is eveneens goud van kleur met daarop een rode klimmende, op de achterpoten staande, vos. Het vierde deel is rood van kleur met daarop een gouden dwarsbalk met drie hangende gouden bellen. Daaronder een gouden achtpuntige ster.

Het huidige wapen toont elementen uit vier voorgaande gemeentes. Van de wapens van de voorgaande gemeentes zijn alleen de meest karakteristieke elementen in het wapen geplaatst. Doordat het wapen gekwartierd is is per kwartier aan te geven uit welk wapen dat element komt:

 1. Een gouden rad uit het oude wapen van Nieuwkoop
 2. De dubbelkoppige adelaar uit het wapen van Zevenhoven en het linkerdeel van het wapen van Liemeer. Deze werd in 1991 foutief rood afgebeeld op het wapen van Liemeer, de eigenlijke adelaar van Zevenhoven was zwart.
 3. De vos uit het wapen van Ter Aar
 4. Het gehele wapen van Nieuwveen en het rechterdeel van het wapen van Liemeer.
Uit:

Voormoeder:

 • Lijsbet Mooy
  Geboren in 1729, gedoopt op 12 juni 1729 te Nieuwkoop. Zij is overleden op 8 januari 1795 te Kamerik. Dochter van Cornelis Gerrits Mooij en Hilletje Ariens de Korten.
  Zij trouwde op 30 januari 1763 met Pieter Arie Hogeboom. Overleden 8 februari 1777 te Kamerik.

Terug naar:

Gemeenten

  facebook       

© 5 juli 2020