Bergambacht

Bergambacht rond 1790, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver

Bergambacht is een plaats en voormalige gemeente in de Krimpenerwaard in de provincie Zuid-Holland. De gemeente, die vroeger ook ’s Heeraartsberg en Bergambacht werd genoemd, telde 10.016 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 38,18 km² (waarvan 2,67 km² water).

In 1985 werden de toen opgeheven gemeenten Ammerstol en Berkenwoude aan Bergambacht toegevoegd. De gemeente Bergambacht grensde aan de gemeenten Schoonhoven in het oosten, Vlist in het noorden, Ouderkerk in het noordwesten en Nederlek in het zuidwesten. Met deze gemeenten werkte Bergambacht samen in het intergemeentelijk orgaan “Krimpenerwaard-5” (K5). Per 1 januari 2015 is Bergambacht gefuseerd met de bovengenoemde gemeenten en ging op in de gemeente Krimpenerwaard.
De gemeente Bergambacht bestond uit de drie kernen:

  • Ammerstol
  • Bergambacht
  • Berkenwoude

Verder behoorden de buurtschappen Achterbroek, ’t Beijersche (deels), Benedenberg, Bovenberg (deels), Berkenwoude, Bergstoep, De Hem, Kadijk, Tussenlanen en Zuidbroek tot de voormalige gemeente.

Het wapen van Bergambacht is op 21 november 1985 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Bergambacht toegekend naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij Ammerstol en Berkenwoude bij de gemeente werden gevoegd. Elementen uit deze wapens werden gecombineerd met het wapen van Bergambacht zoals dat was verleend op 24 december 1817. Deze elementen zijn de zalm van Ammerstol en de 3 wassenaars van Berkenrode (en Zuidbroek), die aan het eigenlijke wapen van Bergambacht, de adelaar, zijn toegevoegd. Dit was het derde ontwerp; twee eerdere ontwerpen werden door de gemeenteraad afgekeurd. Het wapen bleef in gebruik tot op 1 januari 2015 de gemeente opging in de nieuw gevormde gemeente Krimpenerwaard.
De beschrijving is als volgt: “In keel een adelaar van zilver, beladen met 3 wassenaars van sabel; in een golvende schildvoet van azuur een zalm van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.”

De beschrijving van het wapen van 1817 is als volgt: “Parti, het eerste van keel beladen met een bande van zilver, het tweede mede van keel beladen met een arend van zilver.”

Dit wapen bleef ongewijzigd toen in 1857 Zuidbroek aan de gemeente werd toegevoegd.

 

Voorouders van mij die op Bergambacht woonden:
Van Arckel (1500), Boer (1625), de Jongh (1668) Verduijn (1706), de Heer (1720) en Ooms (1726).

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook        

© 8 oktober 2017