Bergambacht

Bergambacht rond 1790, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver

 

Bergambacht is een dorp en voormalige gemeente in de Krimpenerwaard in de provincie Zuid-Holland. De gemeente Bergambacht werd vroeger ook ’s Heeraartsberg en Bergambacht genoemd.
In 2018 telde de plaats Bergambacht 5.080 inwoners, waarvan 2.490 (49%) mannen en 2.590 (51%) vrouwen.

In 1985 werden de toen opgeheven gemeenten Ammerstol en Berkenwoude aan Bergambacht toegevoegd. De gemeente Bergambacht grensde aan de gemeenten Schoonhoven in het oosten, Vlist in het noorden, Ouderkerk in het noordwesten en Nederlek in het zuidwesten. Met deze gemeenten werkte Bergambacht samen in het intergemeentelijk orgaan “Krimpenerwaard-5” (K5). Per 1 januari 2015 is Bergambacht gefuseerd met de bovengenoemde gemeenten en ging op in de gemeente Krimpenerwaard.
De gemeente Bergambacht bestond uit de drie kernen:

Verder behoorden de buurtschappen Achterbroek’t Beijersche (deels), Benedenberg, Bovenberg (deels), Bergstoep, De Hem, Kadijk, Tussenlanen en Zuidbroek tot de voormalige gemeente.

Slot `s Heeraartsberg in Bergambacht – Tekening Abraham de Haen, eigen gravure

Het gebied rondom Bergambacht bestond vroeger uit twee delen, elk gebouwd op een rivierheuvel (donk of berg). Op de noordelijke werden een kerk en enkele huizen gebouwd, op de zuidelijke bouwde Herbaren van den Berghe rond 1250 slot ‘s-Heeraartsberg. In 1321 stierf het geslacht Van den Berghe uit en beleende Willem III, graaf van Holland het slot aan zijn goede vriend Jan III, heer van Arkel. In de middeleeuwen was deze ’s-Heeraartsberg belangrijker dan Bergambacht zelf, getuige de vele kaarten uit die tijd.

Daarop komt de naam Bergambacht in het geheel niet voor, maar die van ’s-Heeraartsberg wél.

 

 

Hofstede Bouwlust. Foto: © JohnOoms.nl

In Bergambacht staat aan de Bovenberg de hofstede “Bouwlust”, deze werd vanaf 1671 tot februari 2016 bewoond door de familie Verduijn.
Bouwlust is een herenhoeve, die halverwege de 17e eeuw werd gebouwd van gele baksteen. In 1671 is er aan de oostzijde een keukentravee uitgebouwd met een classicistische topgevel. De brede voorzijde aan de zuidzijde heeft een toegangsdeur met bordes.

 

 

 

 

Het wapen van Bergambacht is op 21 november 1985 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Bergambacht toegekend naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij Ammerstol en Berkenwoude bij de gemeente werden gevoegd. Elementen uit deze wapens werden gecombineerd met het wapen van Bergambacht zoals dat was verleend op 24 december 1817. Deze elementen zijn de zalm van Ammerstol en de 3 wassenaars van Berkenrode (en Zuidbroek), die aan het eigenlijke wapen van Bergambacht, de adelaar, zijn toegevoegd. Dit was het derde ontwerp; twee eerdere ontwerpen werden door de gemeenteraad afgekeurd. Het wapen bleef in gebruik tot op 1 januari 2015 de gemeente opging in de nieuw gevormde gemeente Krimpenerwaard.
De beschrijving is als volgt: “In keel een adelaar van zilver, beladen met 3 wassenaars van sabel; in een golvende schildvoet van azuur een zalm van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.”De beschrijving van het wapen van 1817 is als volgt: “Parti, het eerste van keel beladen met een bande van zilver, het tweede mede van keel beladen met een arend van zilver.”Dit wapen bleef ongewijzigd toen in 1857 Zuidbroek aan de gemeente werd toegevoegd.

 

 

Uit:
Bergambacht – Wikiwand
Wapen van Bergambacht – Wikiwand
Links:
Bergambacht | Gemeente Krimpenerwaard
Bergambacht | In de Krimpenerwaard
De geschiedenis van Bergambacht – Erfgoedhuis Zuid-Holland 
DBNL – Monumenten in Bergambacht
Het Kontakt – Krimpenerwaard | Al het nieuws uit Krimpenerwaard

 

Voorouders van mij uit Bergambacht:

 • Vopp
  Geboren omstreeks 1385. Woonachtig in het Hoppenland bij Bergambacht.
  De naam van zijn vrouw is niet bekend.
 • Dirc Voppensz
  Geboren rond 1410. Heemraad van Bergambacht. Pachter in het Hoppenland. Zoon van Vop.
  Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
 • Dirck Sijbrants Zijbrants
  Geboren rond 1470, overleden circa 1552. Schepen, gezworene. Woonachtig en werkzaam in Bergambacht. Zoon van Zijbrant en Aeffge Claes Gerritsdr. Hij was gehuwd met Alijdt.
 • Jan Gijsbertsz van Arckel
  Geboren circa 1480, overleden voor 1558. Zoon van Ghijsbert van Arckel.
  Woonde in Bergambacht, leenman van ‘s-Heeraartsberg, beleend 1509, vermeld in de 10e penning 1543, 1553 en 1556, heemraad 1517. Hij is getrouwd met Marijke Adriaen Floris. Dochter van Adriaen Floris Jacobsz.
 • Raen Dirxz
  Geboren rond 1490, overleden omstreeks 1555 te Bergambacht. Boer en landpoorter van Dordrecht.
  Zoon van Dirck Sijbrants Zijbrantsz en Alijdt. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
 • Gijsbert Jansz van Arckel
  Geboren 1505, overleden voor 1562. Zoon van Jan Gijsbertsz van Arckel en Marijke Adriaen Floris.
  Woont te Bergambacht, vermeld in de 10e penning 1557 en 1561, gezworene 1556 en 1560.
  Gijsbrecht Janssoen van Arkell, als gezworene van Bergambacht, een erfpachtbrief van de Duitse Orde te Utrecht bezegelt op 15 september 1556 met het wapen van de heren van Arkel, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, en dat zonder bastaardbalk.
 • Jan Raenensz Raenen
  Geboren rond 1510 te Bergambacht, overleden 1565. Bouwman, gezworene. Zoon van Raen Dirxz.
  Hij was gehuwd met Marrigje Jansdr. Geboren rond 1530, overleden voor 1601.
 • Floor Gijsz
  Geboren rond 1540. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt omstreeks met 1565 Grietje NN.
 • Weijntje Gijsbertsdr van Arckel
  Dochter van Gijsbert Jansz van Arckel. Zij is getrouwd met:
 • Jan Cornelisz Verkayck
  Ook bekend als den Hertog. Geboren rond 1545. Zoon van Cornelis Jacobsz Verkayck. Hij woont te Bergambacht, pacht land van het Domkapittel vanaf 1571, is een rente schuldig aan het klooster De Hem 1580, vermeld in de 200e penning 1602.
 • Cornelis Hendriks Verkaijck
  Geboren rond 1560 te Bergambacht.
  Hij huwt omstreeks 1585 Aagje Tijsdr Groeneveld.
 • Nanne Cornelisz
  Geboren rond 1560. Woonachtig te Bergambacht. Zoon van Cornelis Nannens.
  Hij huwt omstreeks 1585 met Marrigje Arie Gerrits. Dochter van Arie Gerrits en Lijntje Dirks Backer
 • Willem Lauwen Gielisz  Verkaijck
  Geboren rond 1575 te Bergambacht. Zoon van Laurens Gielisz Verkaijck.
 • Jan Floren
  Geboren rond  1580. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt omstreeks 1615 met Marrigje Aarts. Dochter van Aart Dirks en Geertje Cornelisdr.
 • Cornelis Claasz den Hoed (den Hoet)
  Geboren in 1584. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt omstreeks 1605 met Leentje Cornelisdr. Dochter van Cornelis Nanne Neleman en Willempje Reijers.
 • Arie Nannens den Boer
  Geboren omstreeks 1585. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt rond 1610 met Trijntje Bastiaans. Dochter van Bastiaan Maartens.
 • Aagje Teunisdr Bleijnck 
  Geboren na 1590 in Bergambacht, overleden voor 1646 in aldaar. Dochter van Teunis Willems Bleijnck en Ariaantje Claesdr Bleijnck.
  Zij is in 1627 getrouwd met:
 • Dirk Cornelisz Corver
  Geboren rond 1579 in Bergambacht, overleden rond 1636 aldaar. Zoon van Cornelis Dirks Corver (Dirk nam de naam van zijn vrouw over).
 • Jan Cornelisz Hendriks Verkaijck
  Geboren omstreeks 1595 te Bergambacht, overleden circa 1663 aldaar. Zoon van Cornelis Hendriks Verkaijck en Aagje Tijsdr Groeneveld.
  Hij was gehuwd met:
 • Ariaantje Gerrits (Pons)
  Zij woonden aan de Cadijk (buurtschap van Bergambacht)
 •  Pieter Gerritsz (Pons)
  Geboren rond 1600, overleden 1660 te Bergambacht. Zoon van Gerrit Jacob Aartsz Aarts en Aafje Jacob Geenendr Verkaijck.
  Hij was getrouwd met:
 •  Stijntje Cornelisdr Verkaijck
  Geboren voor 1595 te Bergambacht, overleden na 1658 aldaar. Dochter van Cornelis Hendriks Verkaijck en Aagje Tijsdr Groeneveld.
 • Cornelis Raenensz Raenen
  Ook geschreven als Ranen/Reijnen. Geboren circa 1601 te Bergambacht, overleden in 1658 aldaar. Zoon van Raen Jans en Nannigje Mathijs Groeneveld. Hij trouwde 1e met:
 • Machteltje Pietersdr
  Geboren rond 1600 te Bergambacht, overleden in 1640 aldaar. Dochter van Pieter Bouwens.
 • Jan Ariens Verkerck
  Geboren 1603 te Bergambacht, overleden in 1658 aldaar. Zoon van Hilligje Jacobs Verkerck en Arie Lauwen.
  Hij trouwde 1e rond 1630 te Bergambacht met Marrigje Gerrits. Dochter van Gerrit Jacob Aarts en Aafje Jacob Geenen (Verkaijck).
 • Marrichje Claesdr den Boer
  Geboren in 1613, overleden na 1668 in Bergambacht. Dochter van Claes Cornelisz den Boer en Merchje Jansdr Verkaijk.
  Zij was gehuwd met:
 • Willem Pietersz de Jongh
  Geboren in 1613 in Ameide, overleden op 27 juni 1664 te Bergambacht. Zoon van Pieter Willemsz de Jong en Neeltje Raensdr.
 • Maarten Ariens den Boer
  Geboren omstreeks 1615. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt in  1635 met Trijntje Hendriks. Dochter van Hendrik Cornelisz de Rijcke en Lijsbeth Pieter Jan Wouters.
 • Aart Jan Floren van Nes
  Geboren rond 1620. Woonachtig te Bergambacht.
  Hij huwt rond 1640 met Marrigje Cornelisdr den Hoed (den Hoet).Geboren rond 1620.
  Dochter van Cornelis Claasz den Hoet (den Hoet) (Zie Genealogie den Hoed nr. 2) en Leentje Cornelisdr.
 • Aert Hermens Boer
  Geboren rond 1625 in Bergambacht. Zoon van Hermen Dircksz den Boer en Neeltje Aertsdr Bos.
  Gezworene en waarsman van Bergambacht. Woont te Bergambacht.
  Hij is rond 1651 getrouwd met:
 • Elisabeth Jansdr den Boer
  Geboren 1625 te Stolwijk.  Dochter van Jan Claesz den Boer en Lijsbeth Hendricks.
 • Claes Pieter Gerritsz Pons 
  Geboren rond 1630 te Bergambacht, overleden ná 1666. Mansman, schepen, aftredend in 1670.
  Zoon van Pieter Gerritsz en Stijntje Cornelisdr Verkaijck.
  Hij trouwde met Willempje (Willemijntje) Bouwensdr. Geboren omstreeks 1635, overleden vóór 1662.
 • Tonis Dirckxs Blanken
  Geboren rond 1630 in Bergambacht, overleden rond 1685 in Bergambacht. Zoon van Dirk Cornelisz Corver en Aagje Teunisdr Bleijnck.
  Timmerman in 1660. Schepen in 1665. Woonachtig in Bergambacht.
  Hij is getrouwd in 1660 met:
 • Ariaantje Gerrits Cleijn
  Zij is geboren in het jaar 1635 in Bergambacht, overleden januari 1709 in Bergambacht.
  Ariaantje was een dochter van Gerrit Gerrits Cleijn en Neeltje Pieters.
  Zij trouwt in 1660 met:
 • Tonis Dirckxs Blanken
  Geboren rond 1630 in Bergambachtt, overleden rond 1685 in Bergambacht.
 • Arie Cornelisz Raenen
  Ook geschreven als Ranen/Reijnen. Geboren omstreeks 1636, overleden in 1664 te Bergambacht. Zoon van Cornelis Raenen en Machteltje Pieters. Arie werd ook wel Arie Cornelis Bovenberg genoemd omdat hij daar woonde.
  Hij is getrouwd  rond 1653 te Bergambacht met:
 • Neeltje Jansdr Verkaijck (Vercayck). Geboren ná 1630. Overleden in 1702, begraven op 27 november 1702 te Bergambacht. Dochter van Jan Cornelisz Hendriks Verkaijck en Ariaantje Gerrits.
 • Willem Willemsz de Jongh
  Geboren 1646, gedoopt 22 April 1646 in Bergambacht, overleden 1706 in Bergambacht, van beroep bouwman.
  Hij is getrouwd (kerkelijk huwelijk) 22 Februari 1668 in Bergambacht met:
 • Meynsje Claesdr de Boer (Pons). Geboren 1651, gedoopt 4 Juni 1651 in Bergambacht, overleden 1728, begraven 12 oktober 1728 in Bergambacht. Dochter van Claes Pieter Gerritsz Pons en Willemptge Bouwensdr.
 • Cornelis Aertsz Boer
  Geboren rond 1655 te Bergambacht, overleden op 1 oktober 1735 te Stolwijk. Zoon van Aert Hermens Boer en Elisabeth Jansdochter den Boer. Hij was getrouwd met Fijge Nanningsdr van Vliet.
 • Cornelis Ariens de Groot
  Bijgenaamd den Hooglander of Groote Cornelis. Geboren 1656,  gedoopt op 14 mei 1656 te Bergambacht. Overleden op 29 juni 1731 te Bergambacht, op 30 juni 1731 te Bergambacht begraven in het graf aangekocht door zijn vader. Zoon van Arie Cornelis Ranen en Neeltje Jans Verkaik.
  Hij trouwde in 1681 met:
 • Marrigje Gerrits Verkerck
  Geboren omstreeks 1655. Dochter van Gerrit Jans Verkerck en Jannigje Cornelisdr Verkaijck.
 • Jan Tonisse Blanken
  Geboren februari 1665 in Bergambacht, gedoopt op 8 februari 1665 aldaar. Overleden op 10 september 1723 in Bergambacht.
  Hij is in 1695 getrouwd met:
 • Leentje Jans Stam
  Geboren rond 1670. Dochter van Jan Aarts van de Berg en Trijntje Maartens de Boer.
 • Gerrit Claesz Verhoog
  Geboren 8  november 1693 te Bergambacht. Zoon van  Claes Verhoog.
  Hij was gehuwd op 2 april 1724 te Bergambacht met:
 • Aagje Claesdr Verkaick.  Geboren rond 1695 te Klein Ammers (Ammerstol) en gedoopt in Bergambacht. Dochter van Claas Andriesz Verkaijck en Wijntje Crijnen.
 • Christina Willemsdr de Jongh
  Geboren 1675, gedoopt 4 Aug 1675 in Bergambacht, overleden 3 Apr 1743 in Bergambacht, begraven 6 Apr 1743 in Bergambacht. Dochter van Willem Willemsz de Jongh en Meynsje Claesdr. 
  Zij is getrouwd tijdens een kerkelijk huwelijk op 5 december 1706 in Charlois met:
 • Cornelis Arijensz Verduijn
  Geboren 15 augustus 1675 in Charlois. Gedoopt 25 augustus 1675 in Charlois, overleden 28 augustus 1742 in Bergambacht, begraven 31 augustus 1742 in Charlois, van beroep bouwman. Schepen 1737-1739 en 1741-1742 te Charlois, ouderling van de kerk van Charlois en schepen van Bergambacht 1737-1740. Zoon van Arijen Verduijn en Yeffjen Leendertsdr Klaren. Koopt in Bovenberg bij Bergambacht 14 hont weiland.
 • Maarten Jans Blanken
  Geboren rond 1700 in Bergambacht, gedoopt op 31 januari 1700 in Bergambacht. Hij is overleden op 8 april 1761 in Berkenwoude.
  Hij is 1e  getrouwd met Dina Ida Dirks op 2 maart 1727 te Bergambacht.
  Hij is 2e getrouwd met  Neeltje Dirks Aagjes den Boon op 8 juli 1736 te Bergambacht.
 • Adam Janszoon Ooms
  Hij is gedoopt te Groot-Ammers op 1 maart 1705 en begraven in de kerk van Bergambacht op 29 november 1729.  Zoon van Jan Adamszoon Ooms en Adriaentje Maertens Seevenhoven.
  Hij huwt te Stolwijk op 4-8-1726 met
 • Beatrix Geeresteyn, gedoopt te Stolwijk 23 maart 1693 en in Bergambacht overleden op 9 juni 1778. Zij was een dochter van Mr. Cornelis Geeresteyn, chirurgijn en Hilligje Jacobsdr Verheul.
 • Cornelis Reijers Snoek
  Geboren  in 1706, gedoopt op 14 maart 1706 te Ameide. Zoon Reijer Cornelisz Snoek en Adriaantje Theunisdr Verboom. Hij trouwde op  20 januari 1732 te Bergambacht met
 • Geertje Jans Stout
  Geboren circa 1707 te Bergambacht. Dochter van Jan Wiggerts Stout en Jannigje Pieters.
 • Willem Cornelisz Verduijn
  Hij is geboren in 1707 en gedoopt op 13 februari 1707 in Charlois. Hij is overleden op 14 december 1790 in Bergambacht.  Schepen en burgemeester van ‘s-Heeraartsberg. Overleden 1790 te Bergambacht. Bewoner van de hofstede “Bouwlust” gelegen de buurtschap Bovenberg van Bergambacht. Hij is getrouwd op 16 november 1732 te Stolwijk met:
 • Cornelia Gerritsdochter de Heer
  Geboren 1712, gedoopt 24 April 1712 in Stolwijk. Zij is overleden op 14 April 1789 in Bergambacht, begraven 15 April 1789 in Bergambacht. Dochter van Gerrit Cornelisz de Heer en Marritge Cornelisse Boer.
 • Gerrit Claesz Verhoog
  Geboren 8  november 1693 te Bergambacht. Zoon van Claes Verhoog.
  Hij was gehuwd op 2 april 1724 te Bergambacht met Aagje Claesdr Verkaik.  Geboren rond 1695 te Klein Ammers (Ammerstol) en gedoopt in Bergambacht. Dochter van Claas Andriesz Verkaijck en Wijntje Crijnen.
 • Cornelis Adamszoon Ooms
  Hij is gedoopt in Bergambacht op 7-11-1728 en overleden te Stolwijk op 19-10-1818. Zoon van Adam Janszoon Ooms en Beatrix Geeresteyn.
  Hij huwt op 6-11-1763 met Meynsje  Verduijn
 • Pieter Ooms
  Hij is geboren te Bergambacht op 19-11-1796, gedoopt op 23-11-1796 en overleden te Stolwijk op 14-4-1866. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
  Zijn eerste vrouw is Catrina de Borst, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op 28-3-1802 en overleden te Stolwijk 22-3-1833. Dochter van Willem de Borst.
  Zijn tweede vrouw is Aarigje Stierman.
 • Cornelis Ooms
  Hij is geboren te Bergambacht op 15-2-1799, gedoopt op 17-2-1799 en overleden op 1 oktober 1866 te te Krimpen aan den IJssel. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
  Hij is tweemaal gehuwd, zijn eerste vrouw is: Neeltje Baas (geboren te Stolwijk op 21-11-1806 en overleden op 10-6-1836 te Ouderkerk a/d IJssel). Dochter van Teunis Ariens Baas en  Margje Leenderse van der Vlist. Zijn tweede vrouw is Aaltje Opschoor, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 14-6-1793 en overleden te Krimpen a/d IJssel op 14-5-1875.
Bronvermeldingen:
Krimpenerwaardse geslachten Hogenda.nl
Genealogieën – JohnOoms.nl
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

   facebook    

© 8 oktober 2017, laatst bijgewerkt op  17 december 2023