Jan van Beaumont

Jan van Beaumont

Jan van Beaumont ook bekend als Jan van Blois en Jan van Henegouwen (circa 1288 – 11 maart 1356) was een jongere broer van graaf Willem III van Holland.
Heer van NoordwijkBeaumontGouda en Schoonhoven

Hij was een zoon van Jan II van Avesnes (Zie Heren van Avesnes 10a), als graaf Jan I van Henegouwen en Filippa van Luxemburg. Jan I van Henegouwen werd in 1299 als Jan II graaf van Holland en Zeeland. Hij kocht voor zijn zoon Jan de heerlijkheid Beaumont in de Zuidelijke Nederlanden.

Graaf Jan II werd na zijn dood in 1304 opgevolgd door zijn oudste zoon Willem III als graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Op 21 juni 1308 kreeg Jan van Beaumont van zijn grafelijke broer alle goederen die ontnomen waren aan Gerard van Velsen, Willem van Zanden en Gerard Craaienhout. Hierdoor werd hij heer van Noordwijk en Beverwijk. Op 15 augustus 1308, wordt Jan benoemd tot heer van Gouda en Schoonhoven. Op 23 juli 1313 werden Noordwijk en Beverwijk verheven tot een hoge heerlijkheid. In 1316 werd hij heer van Tholen. Ook Goes kwam in zijn bezit nadat het ontnomen was aan de familie van Borssele. Zijn belangrijkste residenties waren Beaumont in de Zuidelijke Nederlanden en het kasteel van Schoonhoven in de Noordelijke Nederlanden. In 1340 stichtte hij in Schoonhoven een Karmelietenklooster.

Jan huwde Margaretha van Soissons, waardoor hij de titel graaf van Soissons kon voeren. Uit dit huwelijk had hij nakomelingen via zijn dochter Johanna, gravin van Beaumont (geboren in 1323, overleden in december 1350).

Zegel van Jan van Beaumont

Jan verving zijn vaak afwezige broer in het bestuur van Holland. In 1326 leidde hij een expeditie naar Engeland, waardoor koning Eduard II verdreven werd en vervangen door koning Eduard III. In 1340 was hij gedurende een korte tijd regent van Holland en Zeeland voor zijn neef graaf Willem IV. In 1345 leidde hij samen met graaf Willem IV een expeditie naar Friesland. Graaf Willem IV sneuvelde bij Warns en Jan van Beaumont kon ternauwernood aan de Friezen ontkomen. Jan vertrok naar Geertruidenberg, vanwaar hij aanspraken maakte op de successie in de drie graafschappen. De opvolging zou uiteindelijk verlopen via de zuster van graaf Willem IV en Jan van Beaumont verliet Holland. Hij stelde zich in dienst van Frankrijk en was in 1346 aanwezig bij de slag bij Crécy. Hier sneuvelde zijn schoonzoon, Lodewijk van Blois. Zijn kleinzoon Jan van Châtillon werd daardoor de erfgenaam van de uitgebreide bezittingen in Holland en Zeeland, o.a. het latere baljuwschap land van Blois. Hierna vertoefde Jan aan het hof van Margaretha van Bourgondië.

Er zijn niet minder dan twaalf bastaardkinderen van hem bekend. Het geslacht van Beaumont uit Dordrecht stamt mogelijk af van één van zijn bastaardzonen.
Voor zijn bastaardzoon Lodewijk had hij de heerlijkheid Treslong in Picardië gekocht. Van deze zoon stamt de familie Bloys van Treslong af.

Bastaardkinderen:

 • Jan (moeder Sofia van Dalem)
 • Guy (moeder Sofia van Dalem)
 • Lodewijk (onbekende adellijke moeder)
 • Johanna (onbekende adellijke moeder)
 • Kind (moeder Lijsbeth)
 • Kind (moeder Lijsbeth)
 • Kind (uit Gouda)
 • Kind (uit Beaumont)
 • Katharina, non in Leeuwenhorst (uit Noordwijk)
 • Dochter, ook non in Leeuwenhorst
 • Gillis
 • Hendrick

Volgens Geni zou de eerste zoon Jan, de vader van Godefroy (Godfried / Govert) van Beaumont moeten zijn.

Vermeldingen:
Wikipedia – Jan van Beaumont
Historische Vereniging Schoonhoven – Jan van Beaumont
Den kinde ter Noertwijk
Geni – Voorouders Rochuske Adriaensdr van Beaumont 

Voorouders van Jan van Beaumont (1288-1356)
Overgrootouders Burchard van Avesnes
(1182-1244)
∞ 1212
Margaretha II van Vlaanderen
(1202-1280)
Floris IV van Holland
(1210-1234)
∞ 1224
Machteld van Brabant
(1200-1267)
Walram III van Limburg
(1180-1226)
∞ 1214
Ermesinde II van Namen
(1186-1247)
Hendrik II van Bar
(1190-1239)
∞ 1219
Filippa van Dreux
(1192-1242)
Grootouders Jan van Avesnes (1218-1257)
∞ 1246
Aleid van Holland (1228-1284)
Hendrik V van Luxemburg (1221-1281)
∞ 1240
Margaretha van Bar (1220-1275)
Ouders Jan II van Avesnes (1247–1304)
∞ 1270
Filippa van Luxemburg (1252-1311)

 

facebook

© 23 juli 2021,    laatst bijgewerkt op    10 september 2023