Nazaten Graven van Holland VII

 

Vervolg van Graven van Holland

VII. 11. Jutta van Holland (geboren ±1182).
Zij was een buitenechtelijke dochter van Graaf Willem I van Holland (Zie Graven van Holland I nr. 10) en Jutta van Pumbeke,  dochter van Hugo van Beveren, heer van Pumbeke (Zie Heren van Beveren nr. 5c )
Zij was gehuwd met Nicolaas I van Borselen, ridder, heer van Borselen. Zoon van Hendrik Wiszo van Borselen en N.N. (geboren ± 1180, overleden vóór 1263).
Kinderen:

  1. Peter van Borselen, geboren ±1210 Borselen, overleden ±1278 (Volgt VII. 2).
  2. Hendrik Wisse van Borselen, geboren ±1212, overleden 1266/71
    trouwt met Clarissa van Gavere, dochter van Jan Mularts van Gavere en Elisabeth van Axel, geboren ±1214
  3. NN (dochter) van Borselen, geboren ±1214

 

BorseleVII.12. Peter van Borselen, (geboren ±1210 Borselen, overleden ±1278).
Ridder, heer van Borselen, Goes en Kloetinge. Zoon van Nicolaas I van Borselen en Jutta van Holland.
Hij was gehuwd met Hadewig van Cruiningen, dochter van Godfried van Cruiningen en Oda van Pumbeke.
Kinderen:
–  Jutta van Borselen (Volgt 3)
–  Florys van Borssele, heer van Borselen, Goes en Kloetinge
–  Oda van Borselen

BorseleVII.13. Jutta van Borselen (geboren 1244, overleden ± 1296)
Dochter van Peter van Borselen en Hadewich van Cruijningen .
Zij was gehuwd met  Hendrik II, heer van der Lecke, zoon van Hendrik I van der Lecke en Jutta van Werth.
Kinderen:
– Sophia van der Lecke
– Gijsbert van der Lecke
– Pieter van der Lecke
– Agnes van der Lecke (Volgt 4)

 

LeckeVII.14. Agnès van der Lecke (geboren ± 1261, overleden ± 1310).
Zij was een dochter van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen.
Zij was gehuwd met Arnold van der Sluijs, zoon van Hendrik van Heusden en Elisabeth van Doeveren.
Kinderen:

– Jutta van der Sluse. Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde.
– Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg.
– Agnes, trouwde met Witte van Haemstede.
– Beatrix van der Sluse (Volgt 5).

 

van der SluisVII.15. Beatrix van der Sluse (geboren ± 1280).
Dochter van Arnold van der Sluijs en Agnès van der Lecke.
Zij was gehuwd met Jan II van der Dussen, zoon van Jan I van der Dussen en Elisabeth van Polanen. Jan II van der Dussen was eerder gehuwd met Jacoba van Drongelen.
DussenVII.16. Elisabeth van der Dussen (geboren ± 1299).
Dochter van Jan II van der Dussen en Beatrix van der Sluse.
Zij was gehuwd met Philips III van Wassenaer, zoon Dirk II van Wassenaer en Aleidis van Cuijk. Philips III van Wassenaer was eerder gehuwd met Goedele van Benthem en trouwde na het overlijden van Elisabeth van der Dussen met Catharina Dudinck.
Zoon van Elisabeth en Philips:
– Dirk III van Wassenaer (Volgt 7).

 

Wapen WassenaerVII.17. Dirk III van Wassenaer,  (geboren omstreeks 1325 – overleden1391 of 1392) was een zoon vanFilips III van Wassenaer en kleinzoon van Dirk II van Wassenaer. Hij was burggraaf van Leiden en bewoonde eind 14e eeuw het Kasteel Paddenpoel aldaar.
Hij huwde met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht) en had de volgende kinderen:
– Philips IV van Wassenaer
– Gerrit van Wassenaer
– Willem van Wassenaer
– Dirk IV van Wassenaer
Dirk III had ook een buitenechtelijke dochter:
Katrijn van Wassenaer (VOLGT 8)

 

Katrijn van WassenaerVII.18. Katryn (bastaard) van Wassenaer, geb. in of na 1356, tr. (huw voorw. 30 okt. 1370) Dirk Goeswijnsz. Say (van der Lede), geb. omstr. 1345 (zoon van Goeswijn Jansz. Saij, beleend te Schiedam), baljuw van Schiedam, was beleend met de Spieringhoeck, ontving uit handen van zijn schoonvader een jaarrente van 30 pond Hollands, leenman van Wassenaar, schout van Katwijk, aangesteld tot rentmeester van Wassenaer 13 juli 1380 voor 20 pond jaarlijks, overl. omstr. 1421.
Huwelijkscontract d.d. 29 oktober 1370, waarbij Dirk III zijn onwettige dochter Catharina ten huwelijk geeft aan Dirk Say, een lage edelman uit de omgeving van Schiedam, met als medegave een jaarlijkse rente van dertig pond Hollands en 5 morgen land onder Kethel.

Lee

Adriaen(a) Dierc Zayensz. van der Lee

VII.19. Adriaen(a) Dierc Zayensz. van der Lee, geb. omstr. 1385, haar wapen is te zien op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon, een alliantiewapen met elementen Van der Lee (3 rozen) en Wassenaar (wassende maantjes), tr. voor 18 febr. 1408 Pieter III van Roden (ute Duvelant), geb. omstr. 1385/90 (zoon van Boudijn Pietersz. van Roden, heer van Rhoon 1380-1399, en Willemine Vranc Dirc Zayendr.), ambachtsheer van Rhoon 25 mei 1411-1437, schepen Dordrecht 1445, bouwde na de Elisabethsvloed (1421) het kasteel van Rhoon 1433, overl. voor 26 sept. 1454.
Het land in Pendrecht met de tiende en het ambacht, strekkende van het kerkhof van Pendrecht tot aan het ambacht van Cathendrecht.

Wapen van Rhoon

Wapen van Rhoon

VII.20. Pieter IV van Roden, geb. omstr. 1420, beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 1 aug. 1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht 1481, zag zijn kasteel geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans van Brederode 1489, verkreeg de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en JanCorneliszoonland, overl. 28 juni 1509, tr. tussen 1460 en 23 mei 1474 Margriet Gerritsdr. Storms(van Weena), geb. Delft omstr. 1440 (dochter van Gerrit Willem Stormsz., schepen en thesaurier van Delft, en Maria Vranck Lambrechtsdr.).

VII.21. Pieter V van Roden, geb. omstr. 1460, ambachtsheer van Rhoon (1502-1534) en Pendrecht (1520-1534), eigenaar van een huis aan het Westeinde te ‘s-Gravenhage, overl. 19 febr.1534, begr. Rhoon, tr. 7 juni 1501 Anna van Grave, geb. Leuven 5 jan. 1475 (dochter van Raes van Grave, heer van Hevere, en Elisabeth van Sinte Guericx), overl. 6 mrt. 1549, begr. Rhoon.

VII.22. Gerrit/Gerard van Rhoon, geb. Leiden omstr. 1518/21, schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal 1578-1582, heemraad van Rhoon 1589, doopgetuige bij de kinderen van zijn kleinzoon Philip Philipsz. 1591, 1593, baljuw van Putten en Geervliet 1593, kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593, overl. ald. na 3 okt. 1600, tr. Catharina van der Does, geb. Leiden omstr. 1522, overl. 1607/08, verwekte een onwettige dochter omstr. 1543 bij Katrijna Clementsdr., mogelijk geboren ’s-Gravenhage omstr. 1520 als dochter van Clement Aertsz., overl. voor 1559, en Adriaentge Andriesdr.), overl. voor 10 mrt. 1559.

VII.23. Helena Gerritsdr. van Rhoon, geb. (ws) ‘s-Gravenhage omstr. 1544, biersteekster op het veer van Rhoon, werd bij testament gelegateerd van haar natuurlijk vader jonkheer van Rhoon voor het vruchtgebruik van 150 carolus guldens 3 okt. 1600, overl. aldaar voor 19 okt. 1623, tr. (2) voor 3 okt. 1600 Jacob Mathijssen, tr. (2) voor 1567 Philip Cornelisz. Vermaet, geb. Rotterdam omstr. 1537 (zoon van Cornelis Philipsz., mogelijk brouwer, vermeld te Utrecht 1532-1542, later te Rotterdam 1540-1543, en Trijntje/Katrijn Jansdr. Coning), woonde Rhoon 1561, schepen aldaar 1566, overl. Poortugaal voor 3 okt. 1600.

wapen vermaat

VII.24. Philips Philipsz. (de Oude) Vermaet (van der Maet), geb. Rhoon omstr. 1567, won. Poortugaal, daarna Spijkenisse, schipper en biersteker, overl. Spijkenisse na 19 okt. 1623, tr. (2) Spijkenisse 3 mrt. 1602 Margen Aertsdr., tr. (1) voor 4 mrt. 1591 Maertje Dircx Koedief, (dochter van Dirck Cornelisz. Kuedieff en Maertje Aryensdr.) overl. Spijkenisse 20 mei 1640.

VII.25. Philip Philips (de jonge) Vermaat, ged. 4 mrt 1591 te Poortugaal, ovl. 20 feb 1655 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips de oude Vermaet en Koedief Maartje Dirks
markschipper en biersteker te Spijkemisse.
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leyt begraven den jonqe Philips Philipsz. Vermaet sterf den 20 February anno 1655.
Gehuwd 26 jan 1614 te Spijkenisse met: Geertje Jans Bos, geb. te Spijkenisse, ovl. 17 nov 1658 te Spijkenisse, dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits.

VII.26. Jan Philipsz Vermaat, gedoopt op 18 juni 1634 te Spijkenisse. Zoon van Philip Philips Vermaat en Geertje Jans Bos.
Marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam.
Gehuwd ± 1656 te Spijkenisse met: 
Claasje Pieters Landmeter. Geboren rond 1634 in Biert. Dochter van Pieter Jacobsz Landmeter en Bastiaantje Cornelisdr. Ketting.

VII.27. Cornelus Jansze Vermaat, gedoopt op 1 jul 1663 te Spijkenisse, overleden op 14 feb 1727 te Spijkenisse, zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter.Marktschipper te Spijkenisse.
Gehuwd ± 1690 te Spijkenisse met Margriet Jans Barrevelt, gedoopt op 22 augustus 1666 te Strijen, overleden 24 december 1719 te Spijkenisse.

VII.28. Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat, ged. 22 nov 1699 te Spijkenisse, ovl. 31 mei 1764 te Spijkenisse, zoon van Cornelus Jansze Vermaat en Maegriet Jans Barrevelt. Gehuwd 8 nov 1733 te Spijkenisse met: Jannetje Huibrechts Villerius, ged. 2 sep 1714 te Spijkenisse, ovl. 19 apr 1765 te Spijkenisse dochter van Huibrecht Villerius, vermogend boer op de Welplaat en Francijntje Ploeger.

VII.29. Francina Vermaat, geb. 4 sep 1735 te Schiedam, ged. 11 sep 1735 te Spijkenisse. Zij is overleden op 19 maart 1822 in Hekelingen. Dochter van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat en Jannetje Huibrechts Villerius.
Gehuwd met Pleun Bastiaan de Raat. Hij is geboren rond 1746 en hij is overleden op 28 februari 1827 in Hekelingen. Zoon van Bastiaan Cornelisz de Raet en Maaiken Pleunen Pruimstraat.

de Raat

Wapen de Raat

VII.30. Jannetje Pleuntie de Raat, gedoopt op 23 juni 1782 te Hekelingen. Dochter van Pleun Bastiaan de Raat en Francina Philips Vermaat.
Zij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Maarten Braat, gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827. Zoon van Klaas Braat en Jaapje van Driel.

 

 

Braat

Wapen Braat

VII.31.   Pleun Braat, geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Hij trouwt te Overschie op 3-4-1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, overleden te Hazerswoude op 2-8-1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom.

VII.32. Maarten Braat, geboren te Hazerswoude op 1-12-1842, van beroep bouwman en overleden te Haarlemmermeer op 24-12-1901. Hij trouwt op 17-11-1873 (scheiding tafel en bed op 5-12-1897) met Antje van der Akker, geboren te Hazerswoude op 21-3-1839 en overleden te Haarlemmermeer op 15-4-1907. Zij was een dochter van Dirk van der Akker en Neeltje Verduijn.

gerardus braat

Gerardus Braat

VII.33. Gerardus Braat, geboren te Haarlemmermeer op 16-9-1880, overleden te Rotterdam op 4-3-1967. Hij is van beroep landbouwer-taxateur Tarwe Centrale, wonend in de boerderij “t Land Kanaän” te Zevenhuizen. Hij trouwt 1e met Mijntje Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 2-8-1883 en overleden te Gouda op 20-8-1960. Zij is een dochter van Wouter Pruissen (landbouwer te Nieuw-Vennep en overleden ± 1927) en Ariana Juditha Pruissen (nicht van Wouter, zij is geboren ± 1850 en overleden op 3-8-1918). Hij trouwt 2e met Johanna Maria Cornelissen en trouwt 3e met Pietertje Visser.

– 

 

Ariana Juditha Braat

Ariana Juditha Braat

VII.34. Ariana Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Geboren te Zevenhuizen op 29 maart 1920, overleden aldaar op 27 augustus 2010.

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

Gehuwd met Willem Pieter Ooms, geboren 1 juni 1924 te Zevenhuizen, van beroep meubelmaker en stoffeerder en overleden op 1 september 1998 te Gouda. Zoon van Catharinus Ooms en Jannigje Aartje van Vliet.

 

 

 

johnny

Johnny Ooms

VII.35. Johnny Ooms, zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat. Geboren te Zevenhuizen op 15 februari 1958.