Heren van Raephorst

Landgoed De Raephorst is een landgoed in Wassenaar. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan.
Kasteel Raephorst bestaat niet meer en Landgoed de Raephorst is samengegaan met Landgoed ter Horst en wordt nu De Horsten of Landgoed de Horsten genoemd. Ook Eikenhorst, het landgoed waar in 1986 prinses Christina ging wonen, en waar nu koning Willem Alexander met zijn gezin woont, maakt deel uit van De Horsten.

In het begin van de 13de eeuw wordt een kasteel gebouwd door Kerstant van Raephorst. Zijn nazaten wonen er eeuwenlang.
In het begin van de 19e viel het kasteel in verval en de resten van kasteel Raephorst werden afgebroken, wèl bleef een deel van een oude boerderij staan, waarop het wapen van de familie Raephorst te zien is en het jaartal 1639.

Kasteel De Raephorst te Wassenaar in 1738

Kasteel De Raephorst te Wassenaar in 1738                  door H. Spilman

 

Het kasteel heeft waarschijnlijk ten oosten van deze boerderij gestaan. Het landgoed is eigendom van Prinses Beatrix. Prinses Margriet heeft het recht van erfpacht en opstal op Boerderij De Raephorst.

1. Dirk van Raephorst
Geboren in het jaar 1175, overleden in het jaar 1230. Zoon van Kerstant Doedenszn Van Wassenaer (Van Raephorst) (Zie heren van Wassenaer nr.1) en Halewijn Van Leijden.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Kerstant van Raephorst (Volgt 2).

2. Kerstant van Raephorst
Geboren in 1200, overleden in 1238. Zoon van Dirk van Raaphorst.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Dirk van Raephorst (Volgt 3).

3. Dirk van Raephorst
Geboren in het jaar 1230, overleden op 27 juli 1272 in Heiloo (gesneuveld). Zoon van Kerstant van Raaphorst.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Gerard van Raephorst  1253-1328 (Volgt 4)
 • Kerstand (of Christiaan) van Raephorst  1260-1322

4. Gerard van Raephorst
Geboren in 1253, overleden in 1328. Zoon van  Dirk van Raephorst.
Hij werd in 1300 vermeld als borg van Gaaf Jan II van Holland, en in 1306 als Baljuw van Kennemerland.
Hij huwde met Agnes van Duvenvoorde in 1273. Dochter van Arent I van Duivenvoorde (Zie Heren van Duivenvoorde nr. 5) en Mehaut van Crayenhorst. Zij is geboren in
1259 in Wassenaar,  overleden in 1335.
Kinderen:

 • Sophia van Raephorst  ± 1279 – ….
 • Dirk van Raephorst  ± 1280-1350 (Volgt 5a).
 • Alida van Raephorst  ± 1282 – ….
 • Hadewij van Raephorst  ± 1284 – ….
 • Floris van Raephorst  ± 1285-1358
 • Kerstant van Raephorst  ± 1286 – ….
 • Wouter van Raephorst  ± 1288 – ….

5a. Dirk van Raephorst
Geboren rond 1280 in Wassenaar, overleden in 1350. Zoon van Gerard van Raephorst en Agnes van Duvenvoorde.
Ridder. Hoogheemraad van Rhijnland in 1331.
Hij was gehuwd met Machteld van Outshoorn (Zie Heren van Outshoorn nr. 4). Dochter van Dirk Willemsz van Outshoorn.
Kinderen:

 • Dirk van Raephorst  …. – 1319
 • Jenne van Raephorst
 • Bartholomeus van Raephorst  …. – 1406 (Volgt 6)

 

5b. Hadewij van Raephorst
Geboren circa 1284. Dochter van Gerard van Raephorst en Agnes van Duvenvoorde.
Zij was gehuwd met Alphert II van der Horst, heer van Nederhorst. Hij is overleden rond 1345.
Zoon van Alphert I van Wulven van Der Horst, heer Van Nederhorst en Haelwich van Haarlem.
Zoon:

 • Alphert van der Horst (Volgt 6b)

6a. Bartholomeus van Raephorst
Overleden in het jaar 1406.
Hij huwde met Catharina van Egmond voor 1383. Dochter van Jan I van Egmont  (Zie Heren van Egmont nr. 16 ) en Guyotte van Amstel.
Kinderen:

 • Adriaan van Raephorst  …. – 1473
 • Dirk van Raephorst
 • Beatrix van Raephorst
 • Magtelt van Raephorst 1406 – 1439 (Volgt 7)

 

6b. Alphert van der Horst
Geboren rond 1340, overleden rond 1403.
Hij is getrouwd met Belia van Braeckel. Geboren rond 1340. Dochter van Eustachius van Braeckel (Zie Heren van Braeckel nr. 3) en Oedele van Leyenberch.
Dochter:

 • Christine van der Horst  ± 1385 – 1422 (Volgt 7b)

7a. Magtelt van Raephorst
Geboren voor 1406, overleden na 7 augustus 1439 in Antwerpen.
Zij is in de kerk getrouwd met Dirck IJsbrantsz van Der Woerdt (Zie Heren van der Woerdt nr. 15).  in het jaar 1430.
Kinderen:

 • Pieter Dircksz van Der Woerd  1433-1490
 • Gijsbert Dircksz van Der Woerd(e)  1435- ….
 • Willem Dircksz van Der Woerd (of Woerde)  1437-1500
 • Rover Dircksz van Der Woerde  1440- …..
 • IJsbrant Dircksz van Der Woert  1442-
 • Machteld Dircksdr van Der Woerdt  1448-1510 (Volgt 8)

 

7b. Christine van der Horst
Dochter van Alphert van de Horst en Belia van Braeckel.
Zij is in 1410 getrouwd met Arend II de Cock van Opijnen. Geboren in 1385 overleden in 1422. Zoon van Johan III de Cock van Opijnen en Rosela van Buren.
Kinderen:

 • Arend III de Cock van Opijnen  1415-1472
 • Arnolda de Cock van Opijnen (Volgt Heren De Cock nr. 8)

8. Machteld Dircks van der Woerdt
Geboren in 1448, overleden in 1510. Dochter van Dirck IJsbrantsz van der Woerdt en Machteld van Raephorst.  Zij was gehuwd met Jacob Kerstantsz (Corssen) van der Vliet. Geboren in 1448, overleden op 7 april 1482 in Naaldwijk. Zoon van Kerstant Jansz.
Heilige Geestmeester te Naaldwijk 1445-1482.
Zoon:

 

Stamboom Heren van Wassenaer

handtekening 2016

26 februari 2016