Genealogie Besemer II

1. Jan Pietersz Besemer
Geboren omstreeks 1430. Heemraad te Ouderkerk aan den IJssel. Zoon van Pieter Voppens (Zie Genealogie Snoey nr. 2b) en  Ave (Ffije of Awijn) Besemer (Vervolg van Genealogie Besemer I nr. 4).
Hij en zijn nageslacht gingen de naam Besemer voeren.

Hij was getrouwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Adriaen Jansz Besemer 1464 – ….
 • Jan Jansz Besemer (Volgt 2)
 • Cornelis Jansz Besemer ± 1470  – ± 1525  Heemraad van Ouderkerk
 • Jacob Jansz Besemer

Ave Besemer en velen van  haar nageslacht bleven in Ouderkerk aan den IJssel wonen en daarmee werd dit dorp de bakermat van het geslacht Besemer.

Ouderkerk aan den IJssel is een dorp thans in de gemeente Krimpenerwaard aan de Hollandse  IJssel in de provincie Zuid-Holland. Het heeft ruim 5.700 inwoners (inclusief de Lageweg).
Ouderkerk was een heerlijkheid en sinds het einde van het Ancien régime een gemeente.

 


2. Jan Jans Besemer

Geboren circa 1466 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden tussen 1530 en 1543.
Timmerman, heemraad van Ouderkerk aan den IJssel.
Hij trouwde met Annigje Matthijsdr. Dochter van Mathys Jacobs en Marrigje Willem Danen.
Kinderen:

 • Tijs Jans Besemer ± 1515 (Volgt 3a)
 • Leendert Jans Besemer (Volgt 3b)
 • Hendrik Jansz  … – < 1553
 • Jan Jansz  Besemer (Volgt 3 c)
 • Neeltje Jansdr Besemer … – < 1583
 • Merrichje Jansdr Besemer …. – < 1566

 

Wapen Besemer  ©CBG

3a. Tijs Jans Besemer
Geboren omstreeks 1515 te Ouderkerk aan den IJssel. Zoon van Jan Jansz Besemer en Annigje Matthijsdr. Schout van Ouderkerk 1543-1567.
Is o.a. op 17 augustus 1545 Schout te Ouderkerk en zegelt een stuk met een opgedrukt zegel waarin staat :

“In goud drie schoorsteenhalen met tanden naar links, de middelste groot, de buitenste kleiner en behangen met een kookpot, de buitenste gehangen – en de middelste verbonden aan een dwarsstang met een oog, alles zwart. Het randschrift is Matthijs Jansz. Besemer”. Helmteken: een gouden vlucht. Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Beschrijving: Dit wapen werd gebruikt door Mathys Jansz. Besemer, schout van Ouderkerk aan den IJssel (1543-1567), dijkgraaf van de Krimpenerwaard (1552-1555) en grondbezitter te Krimpen aan den IJssel (akte van 7 september 1559, GA Ouderkerk a/d IJssel nr. 1). De kleuren en het helmteken zijn vastgesteld in samenwerking met het CBG. Geregistreerd op verzoek van Jan Cornelis Bezemer, geboren Ammerstol 10 juli 1943, wonende te Arnhem, zoon van Jan Willem Bezemer en Celia Cornelia Kok, voor alle naamdragende nakomelingen van voornoemde Mathys Jansz. Besemer, directe voorvader van de aanvrager. Aanvrager stamt af van Pieter Voppensz., heemraad van Ouderkerk aan den IJssel, 1445, 1450 landpoorter van Dordrecht. Hij huwde Ave Jansdr. Besemer, genoemd in 1476, wier achternaam aan het nageslacht werd overgedragen.
Uit: CBG.

In anderen stukken wordt ook wel van Mathijs Jansz. alias Besemer gesproken.
In 1546 koopt hij een hofstede gelegen bij de kerk van Ouderkerk. Wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
Hij trouwde rond 1530 met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Anaa Tijsdr Besemer 1539 – < 1615
 • Jan Tijsz Besemer
 • Fop Tijsz Besemer
 • N.N. Tijsdr Besemer
 • Cornelis Tijsz Besemer (Volgt 4a)

3b. Leendert Jansz Besemer
Overleden voor 1608.  Wonende te Ouderkerk aan den IJssel. Vermeld in de 10e penning. Zoon van Jan Jansz Besemer en Annigje Matthijsdr.
Hij trouwde rond 1550 1e met Marrigje Pieters.  Dochter van Pieter Roelen.
Kinderen:

 • Jan Leenderts Besemer        1550 – …
 • Pieter Leenderts Besemer
 • Adriaen Leenderts Besemer
 • Leendert Leenderts Besemer, zijn zoon was Adriaen Leendertsz Besemer, burgemeester van Rotterdam, bewindhebber VOC kamer Rotterdam, etc…
 • Barber Leenderts Besemer
 • Cornelis Leenderts Besemer  ± 1560 – ….  kleermaker
 • Annigje Leenderts Besemer    ± 1564 – …. (Volgt 4b)

Hij trouwde 2e met Grietge Ariens, overleden voor 1592, dochter van Arien Arien Plonen en Tryntje Claesdr.
Kinderen:

 • Arien Besemer         …. – 1629 
 • Pleuntge Besemer  ….. -1636
 • Aechtge Besemer   …. – 1618

 

3c. Jan Jansz Besemer
Vermeld 1539 in de vonnissen, overleden voor 1561 te Capelle aan de IJssel. Zoon van Jan Jansz Besemer Annigje Matthijsdr.
Hij was getrouwd met Aechte.
Kinderen:

 • Leendert Jansz Besemer
 • Maertge Jansdr Besemer … – 1618
 • Pieter Jansz Besemer …. < 1591 (Volgt 4c)

4a. Cornelis Tijsz Besemer
Geboren omstreeks 1535. Wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
Hij huurt in 1566 4 morgen land gelegen in zijn hofstede van de Heilige Geest, vermeld in een belending 1567.
Hij trouwde omstreeks 1565 met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Fop Cornelisz Besemer
 • Cent Cornelisz Besemer (Volgt 5a)

4b. Annigje Leendertsdr Besemer
Geboren circa 1564. Dochter van Leendert Jansz Besemer en Maria Pietersdr.
Zij trouwde omstreeks 1585 met Jacob Roelofsz Versloot. Geboren in 1562. Zoon van Roelof Eeuwoutsz Versloot en Aechen Jacobsdr.
Kinderen:

 • Pieter Jacobs  Versloot  ± 1595 – < 1670 (Volgt Genealogie Versloot nr. 5)
 • Eeuwout Jacobs Versloot  ± 1601 – ….
 • Aechie Versloot  1599 – ….

 

4c. Pieter Jansz Besemer
Overleden voor 1591. Zoon van Jan Jansz Besemer en Aechte.
Hij was gehuwd met Barbara Louwensdr. Begraven op 22 januari 1614 te Capelle aan de IJssel. Zij gaat op 21 april 1591 boedelscheiding aan met haar schoonzuster Maertge Jansdr. Zij is dan hertrouwd met Huych Maertensz. Zij is een zuster van Andries Lourisz.,wonende en overleden te Krimpen a/d IJssel, hetgeen blijkt uit een verkoopacte van land aldaar door haar kinderen als ergenamen van voornoemde Andries.
Kinderen van Pieter en Barbara:

 • Aechte Pietersdr Besemer …. – 1629
 • Maertge Pieterdr Besemer …. – 1641 (Volgt 5b)

5a. Cent Cornelisz Besemer
Geboren rond 1570, overleden op 1 april 1640. Wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
Hij koopt samen met zijn broer in 1602 11/2 morgen land in de polder De Cromme gelegen in de woning waar zij wonen van de kerkmeesters van Ouderkerk; waarschijnlijk is dit het restant van de 4 morgen die hun vader huurde, verkoopt voor zichzelf en als voogd over de kinderen van zijn broer 1/5 aandeel in de “hofstede”.
Hij trouwde rond 1600 met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Jan Centen Besemer (Volgt  6)
 • Cornelis Centen Besemer ± 1605 – ….

 

5b. Maertge Pietersdr Besemer.
Begraven op 10 mei 1641 te Capelle aan den IJssel. Dochter van Pieter Jansz Besemer en Barbara Louwens.
Zij was gehuwd met Cornelis Cornelisz Borst. Overleden op 9 mei 1626 in Capelle a/d IJssel. Zoon van Cornelis Lenerdsz Borst en Yefje Maartensdr Snoeij.
Kinderen:

 • Cornelis Cornelisz Borst  ± 1593 – ….
 •  Jan Cornelisz Borst  1604 – …..
 • Leendert Cornelisz Borst
 • Louwrens Cornelisz Borst  (Volgt Genealogie Borst nr. 5)
 • Pieter Cornelisz Borst  …. -< 1629

 

6. Jan Centen Besemer
Geboren rond 1610. Wonende te Ouderkerk aan den IJssel.
Hij trouwde in 1638 Baartje Pieters. Dochter van Pieter Jans en Neeltje Hendriks
kinderen:

 • Cent Jans Besemer (Volgt 7)
 • Neeltje Jans Besemer

Jan trouwde 2e in 1674 met Marrigje Willems.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

7. Cent Janszn Besemer
Geboren rond 1650 te Ouderkerk aan den IJssel. Zoon van Jan Centen Besemer en Baartje Pieters.
Gehuwd circa 1679 met Ariaantje Ariensdr Verbie. Geboren circa 1638. overleden 10 oktober 1686 te Ouderkerk aan den IJssel. Dochter van Arien Anthonis Verbie (steenbakker in Ouderkerk aan den IJssel) en Divertje (Dievertje) Pieters.
Dochter:

 • Dieuwertje Centsdr Besemer (Volgt 8)

8. Dieuwertje Centsdr Besemer.
Geboren 6 maart 1675 te Ouderkerk aan den IJssel. Dochter van Cent Jansz Besemer en Ariaantje Ariensdr Verbie.
Gehuwd 2 december 1703 te Ouderkerk aan den IJssel met Dirk Arieszn Twigt. Geboren 1680, gedoopt op  8 mei 1680.  Zoon van Arij Dircksz Twigt en Liedewijntje Ariensdr van der Mast.
Zoon:

 

De voormoeder en naamgeefster van dit geslacht is Ave Besemer.
Dochter van Jan Ockersz Besemer.
Zij was gehuwd met  Pieter Voppensz, zoon van Vop (Foppe) Hoenesz. Geboren in Ouderkerk aan den IJssel.
De achternaam van Ave Besemer werd aan het nageslacht overgedragen.

Ook dit geslacht Besemer voerde het zelfde wapen als het dorp Oud-Alblas.
Het geslacht Besemer had goede banden met Oud-Alblas.
Dit is het oorspronkelijke wapen van de heerlijkheid Alblas. Het komt reeds in de dertiende eeuw voor. Het zou volgens een boek uit 1219 het wapen van Otto van Alblas, ridder te Utrecht zijn geweest.
Er komt ook een Jan Reyersz Besemer van Alblas voor, ook genoemd Jan Reyersz van Alblas alias Besemer. Hij was een afstammeling van de genoemde Otto van Alblas. De moeder van Jan Reyersz Van Alblas was een dochter van Jan Ockersz Besemer. Een van zijn zonen heet “Ocker Jansz van Alblas”.
Mogelijk is op deze wijze het wapen van Alblas in deze familie gekomen.
Het wapen met 5 ruiten zien we terug bij Adriaen Leendertsz Besemer (1584-1657), een 6e generatie nazaat van Ave Jans Besemer, maar ook bij latere Besemers op hun grafzerken.
Een achterkleinzoon van Ave, Tijs Jans Besemer en diens nakomelingen, voerden echter een ander wapen, die met de schoorsteenhalen.

 

Bronvermeldingen:

 

 

Stamboom Besemer

Genealogieën

facebook

© 17 april 2016, laatst bijgewerkt op  3 juni 2024