Nazaten Graven van Holland IV

Vervolg van Graven van Holland 

Holland wapen

Holland

IV.5. Swanhilde van Holland (geboren 1025 – overleden 1078), dochter van Dirk III van Holland (Graven van Holland nr. 4).
Zij was gehuwd met Emmo II van Loon (geboren na 1015 – overleden vóór 5 februari 1079). Hij was de derde graaf van het graafschap Loon.

Ze kregen de volgende kinderen:

 • Arnold I, vanaf 1079 graaf van Loon (Volgt IV.6).
 • Diederik (Dirk) van Loon, heer van Horne en Herlaar (Volgt Heren van Horne)
 • Reinoud, voogd van Fosses
 • Sophia (-1065), die trouwde met koning Géza van Hongarije (Zie Koningen van Hongarije nr. 7c).

IV.6. Arnold I van Loon (ca. 1050 – ca. 1126) was graaf van Loon.
Arnold volgde zijn vader Emmo van Loon op in 1079 of eerder. In 1086 werd hij ook voogd van de Sint-Pieter te Luik. In 1088 bemiddelde Arnold in een conflict over de opvolging van zijn oom Otto II van Duras als abt van abdij van Sint-Truiden. Hij hielp de Luikse prins-bisschop Hendrik I van Verdun om diens kandidaat aan de macht te brengen. Hiervoor kreeg hij in 1094 de functie vanvoogd van Sint-Truiden, voor de bezittingen in het bisdom Metz – ondanks fel verzet van Hendrik I van Limburg.
Arnold nam deel aan de Eerste Kruistocht, in het contingent van Godfried van Bouillon. In 1115 erfde hij van zijn schoonvader de functies van burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck. Hij werd ook voogd van het stift St.-Peter & Alexander te Aschaffenburg. In 1119 steunde Arnold de kandidatuur van Frederik van Namen voor de functie van bisschop van Luik, die inderdaad werd gekozen.

Arnold huwde omstreeks 1100 Adelheid van Mainz. Zij was de enige dochter van Gerard, burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck, en Hedwig van Blieskastel. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Arnold II van Loon (volgt IV.7)
 • Beatrix, gehuwd met Arnout van Aarschot

IV.7. Arnold II van Loon (geboren ca. 1085 – overleden 11 april 1138 of 1139) was graaf van Loon en Rieneck.
Arnold erfde Loon van zijn vader Arnold I van Loon (1126) en Rieneck van zijn moeder Adelheid van Mainz (1135). In 1135 stichtte Arnold op Loons allodiaal gebied de abdij van Averbode. Arnold had geen krijgshaftige instelling maar trad juist vaak op als bemiddelaar in lokale conflicten.

Arnold erfde Loon van zijn vader Arnold I van Loon (1126) en Rieneck van zijn moeder Adelheid van Mainz (1135). In 1135 stichtte Arnold op Loons allodiaalgebied de abdij van Averbode. Arnold had geen krijgshaftige instelling maar trad juist vaak op als bemiddelaar in lokale conflicten.

Arnold was getrouwd met Aleida van Diest, waarover verder niets bekend is. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Lodewijk I van Loon (Volgt IV.8)
 • Gerard van Reineck
 • Godschalk, alleen bekend uit een akte van ca. 1141
 • Imago, in 1174 abdis van de abdij van Susteren
 • Sophie van Loon Rieneck, gehuwd met Wouter Berthout heer van Mechelen en Grimbergen.
 • Jan van Ghoor

IV.8. Lodewijk I van Loon, (geboren na 1107 – overleden 11 augustus 1171) was de vijfde graaf van Loon tussen 1139 en 1171.

Hij liet in Brustem een burcht bouwen. Van zijn broer Gerard erfde Lodewijk in 1155 het graafschap Rieneck. Lodewijk was voogd van de abdij van Averbode en de abdij schonk deBolderbergwinning in Bolderberg, nu bekend als domein Bovy.
Lodewijk was een zoon van Arnold II van Loon en Aleida van Diest. Lodewijk huwde Agnes van Metz (ca. 1114 – 1175/1180), dochter van Folmar V van Metz en Mathilde, erfdochter van Longwy. Agnes gaf Hendrik van Veldeke, die een tijd vertoefde in de grafelijke burcht van Borgloon, de opdracht om de Sint-Servaeslegende te schrijven. Door haar verwantschap was Lodewijk van 1159 tot 1162 burggraaf van Mainz. Ook maakte Lodewijk via Agnes aanspraak op het hertogdom Luxemburg, maar hij kon deze aanspraken niet realiseren.
Lodewijk liet de burcht van Brustem verstevigen in 1171. Dat was niet naar de zin van Edigius, de jonge graaf van Duras, die op 28 juli 1171, samen met de abt Wiric van Sint-Trudo en de Truienaren, Brustem aanviel en platbrandde. Het Loonse leger sloeg op de vlucht en Lodewijk trok zich terug in zijn kasteel in Loon, waar hij na een plotse aanval van koorts op 11 augustus 1171 stierf.
Lodewijk en zijn vrouw werden in de gasthuiskapel in Borgloon begraven. Hun graf is er nog steeds te zien.

Lodewijk en Agnes kregen de volgende kinderen:

IV. 9. Bonne van Loon (geboren ca. 1140 – overleden ca. 1195)
Dochter van Lodewijk I van Loon en Agnes van Metz
Zij was gehuwd met Wouter II Berthout, heer van Mechelen uit het Grimbergse geslacht Berthout.

Zij kregen de volgende kinderen:

Grimbergen

Grimbergen

IV.10.   Gerard II Berthout van Grimbergen (geboren 1136 in Grimbergen – overleden 23 mei 1200) (Zie Heren van Grimbergen nr. 11.)
Zoon van Wouter II Berthout van Grimbergen en Bonne van Loon.
Heer van half Grimbergen en Rumpst, door huwelijk Heer van Ninove.
Hij was gehuwd met Mathilde van Ninove. Uit dit huwelijk:
– Arnold III van Grimbergen

IV.11. Arnold II van Grimbergen (geboren 1167 – overleden 1240).
Zoon van Gerard II Berthout van Grimbergen en Mathilde van Ninove.
Hij was gehuwd met Sophia van Altena. Uit dit huwelijk:
– Margaretha van Grimbergen

IV.12.  Margaretha van Grimbergen (Geboren ca. 1212),  Dochter van Arnold III, heer van Grimbergen en Sophia van Altena
Gehuwd met Arnold II, heer van Steyn.
Uit dit huwelijk:

– Arnold III van Steyn (Volgt IV.13).

IV.13. Arnold III van Steyn (geboren 1250 –  overleden 1323).
Hij was gehuwd met Maria van Valkenburg (geboren 1254)(Volgt Heren van Valkenburg nr. 7), dochter van Dirk II van Valkenburg en Adelheid van Loon.
Zij was gehuwd met Arnold III van Steyn (geboren 1250 –  overleden 1323).
Hij was een zoon van Arnold II van Steyn en Margaretha van Grimbergen.
Uit huwelijk:
– Elisabeth van Steyn (Volgt 8).

wapen Steyn

IV.14.  Elisabeth van Steyn (geboren 1280 – overleden 1323), dochter van Arnold III van Steyn en Maria van Valkenburg.
Zij was gehuwd met Willem II van Cranendonck (geboren ca. 1275 – overleden vóór 1321).
Hij was de zoon van Willem I van Cranendonck en Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306).
Willem was heer van Cranendonck en Eindhoven van omstreeks 1285 tot zijn dood. Hij gebruikte het wapen van het huis Horne.
Uit dit huwelijk:

– Willem
– Arnout
Dirk van Cranendonck (Volgt 9).

Wapen Cranendonck

IV.15. Dirk van Cranendonck (geboren ca. 1305 – overleden vóór 20 juli 1343) Hij was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.
Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven. Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Wel zou hij een bastaardzoon hebben verwekt bij een dochter van Roelof van Emmichoven (ca. 1275 – na 1300), een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden: Roelof van Cranendonck van Emichoven (Volgt IV.16).
Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen.

 

Cranendonck2

IV.16.  Roelof van Cranendonck van Emmichoven (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1388 Maarheeze), bastaardzoon van Dirk van Cranendonck en een dochter van Roelof van Emichoven.
Hij was vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Zijn zoon  Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk en Dordrecht, en de naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.
Zonen:
– Edmond
– Jan (Volgt 11).
– Willem (geboren ca. 1380)

 

IV.17. Jan Roelofsz Cranendonck (geboren ca. 1385 – overleden na 1453). Zoon van Roelof van Cranendonck van Emmichoven
Hij vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij “de Meijer” genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:
– Roelof Jansz Cranendonck (Volgt 12).

 

IV.18. Roelof Jansz Cranendonck (geboren circa 1410 Ridderkerk – overleden circa 1482 Ridderkerk).
Hij was gehuwd met Ronilda Loijnck Claesdr Giessen (geboren 1410)
Zij hadden een dochter, niet bij name genoemd (Volgt IV.19).

IV.19. N.N. Cranendonck (geboren rond 1430).
Zij was gehuwd met Jonge Heijn Heijnsz Wensen (geboren 1420 – overleden in het jaar 1473)
Uit dit huwelijk:
– Aert Hendriksz Wenssen (Volgt IV.20).

 

IV.20. Aert Hendriksz Wenssen (geboren 1460 – overleden rond 1534).
Hij was gehuwd met Anthonia Weijns [Anthonia van Zwijndrecht] (geboren rond 1465 – overleden op 11 november 1551).
Uit dit huwelijk:
– Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ± 1493 – overleden ± 1527)

 

IV.21. Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527), ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven).
Hij trouwde ca. 1515 met  Cornelia Jansdr van Slingeland, (onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’).

 

IV.22. Margaretha Jacobsdr Wenssen, (geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht). Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr  van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel (geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht, Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.

van DrielIV.23. Nicolaas Cornelisz van Driel (geboren circa 1545 Dordrecht – overleden 1603 Westmaas). Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr.

IV.24. Magdalena Claesdr van Driel (geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal). Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt, 2e met Herman Leendertsz Roobol (geboren 1560 Rhoon – overleden 1636 Rhoon) Zoon van Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.

IV.25. Haasje Hermansdr Roobol (geboren 1617 Poortugaal – overleden 24 februari 1692 Poortugaal). Dochter van Magdalena Claesdr van Driel en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder.

IV.26. Magdalena Aarts Schilder (geboren 28 oktober 1640 Poortugaal – overleden 1695  Poortugaal). Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder. Zij was gehuwd met Jan Jansz Struijk (geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal).

IV.27. Maartje Jansdr Struijck (geboren 1664 Poortugaal – overleden 1 juli 1702 in Oud-Engeland). Dochter van Magdalena Aarts Schilder en Jan Jansz Struijk.
Zij is getrouwd met Simon Maartense van Der Hoogt rond 1686 te Poortugaal. Hij is geboren 1659 in Overschie en overleden in het jaar 1717 in Poortugaal.

IV.28. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (geboren rond 1691 Pernis – overleden  9 mei 1743  Pernis). Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt.
Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole (geboren 16 maart 1687 Pernis – 1 Juni 1767 Hoogvliet).

IV.29. Maartje Arijsdr Koole (geboren 13 April 1721 Pernis – overleden  1 december 1807). Dochter van Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt en Arie Jansz Koole.
Zij was gehuwd met Arent Jansz De Booij (geboren  6 december 1722 –  28 oktober 1803)

IV.30. Mattheus Arentsz de Booij (geboren 11 maart 1759 – overleden 21 november 1816). Zoon van Maartje Arijsdr Koole en Arent Jansz De Booij.
Hij was gehuwd met Lena Arijdr Groenheijden (geboren ca. 1762 – overleden  4 oktober 1840)

IV.31. Dina de Booij (geboren 25 oktober 1789 Hazerswoude – overleden 28 juli 1844 Hazerswoude).
Dochter van Mattheus Arentsz de Booij en Lena Arijdr Groenheijden.  Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar.

IV.32. Neeltje Wingelaar (Geboren 31 maart 1828  Hazerswoude – overleden 20 februari 1865 Hazerwoude).
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij. Gehuwd met Gerrit van Driel.

IV.33. Dina van Driel (geboren te Hazerswoude in maart 1862 – overleden aldaar op 24 november 1948).
Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar. Zij was gehuwd met Pieter Ooms, zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.

Ooms 6

Ooms

 

Het geslacht Ooms vind zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

Catharinus

IV.34. Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder (geboren Sluipwijk-Reeuwijk 24 juni 1892 – overleden 12 juli 1954), wonende te Zevenhuizen.
Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel. Catharinus is getrouwd met Jannigje-Aartje van Vliet, dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.

Willem Pieter Ooms

IV.35. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Willem Pieter is getrouwd met Ariana-Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Uit dit huwelijk:

johnny

IV.36. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen).
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Hoofdinstructeur, e-coach en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Raadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).

 

 

Vermeldingen over de Graven van Holland:
Wikipedia – Graven van Holland
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
  facebook       
handtekening 2015

17 mei 2015, laatst bijgewerkt op 10 april 2022

 

——————————————————————————————————

Swanehilde van Holland is my 28th great grandmother.

John Ooms 
 

Willem Pieter Ooms
his father

Arnold I, III. graaf van Loon (count de Looz)
his father

Suanehilde (Swanehilde) van Holland
his mother