Nazaten Graven van Holland IV

Vervolg van Graven van Holland 

Holland wapen

Holland

IV.5. Swanhilde van Holland (geboren 1025 – overleden 1078), dochter van Dirk III van Holland (Graven van Holland nr. 4).
Zij was gehuwd met Emmo II van Loon (geboren na 1015 – overleden vóór 5 februari 1079). Hij was de derde graaf van het graafschap Loon.

Ze kregen de volgende kinderen:

 • Arnold I, vanaf 1079 graaf van Loon (Volgt IV.6)
 • Reinoud, voogd van Fosses
 • Sophia (-1065), die trouwde met koning Géza van Hongarije (Zie Koningen van Hongarije nr. 7c)
Vermeldingen:
Dirk III (graaf) – Wikipedia
Swanhilde van Holland (± 1025-1078) » Genealogie Online

 

IV.6. Arnold I van Loon (ca. 1050 – ca. 1126) was graaf van Loon.
Arnold volgde zijn vader Emmo van Loon op in 1079 of eerder. In 1086 werd hij ook voogd van de Sint-Pieter te Luik. In 1088 bemiddelde Arnold in een conflict over de opvolging van zijn oom Otto II van Duras als abt van abdij van Sint-Truiden. Hij hielp de Luikse prins-bisschop Hendrik I van Verdun om diens kandidaat aan de macht te brengen. Hiervoor kreeg hij in 1094 de functie vanvoogd van Sint-Truiden, voor de bezittingen in het bisdom Metz – ondanks fel verzet van Hendrik I van Limburg.
Arnold nam deel aan de Eerste Kruistocht, in het contingent van Godfried van Bouillon. In 1115 erfde hij van zijn schoonvader de functies van burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck. Hij werd ook voogd van het stift St.-Peter & Alexander te Aschaffenburg. In 1119 steunde Arnold de kandidatuur van Frederik van Namen voor de functie van bisschop van Luik, die inderdaad werd gekozen.

Arnold huwde omstreeks 1100 Adelheid van Mainz. Zij was de enige dochter van Gerard, burggraaf van Mainz en graaf van Rieneck, en Hedwig van Blieskastel. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Arnold II van Loon (volgt IV.7)
 • Beatrix, gehuwd met Arnout van Aarschot
Vermeldingen:
Arnold I van Loon – Wikipedia
Arnold I van Loon (± 1050-± 1126) »  Genealogie Online

 

IV.7. Arnold II van Loon (geboren ca. 1085 – overleden 11 april 1138 of 1139) was graaf van Loon en Rieneck.
Arnold erfde Loon van zijn vader Arnold I van Loon (1126) en Rieneck van zijn moeder Adelheid van Mainz (1135). In 1135 stichtte Arnold op Loons allodiaal gebied de abdij van Averbode. Arnold had geen krijgshaftige instelling maar trad juist vaak op als bemiddelaar in lokale conflicten.

Arnold erfde Loon van zijn vader Arnold I van Loon (1126) en Rieneck van zijn moeder Adelheid van Mainz (1135). In 1135 stichtte Arnold op Loons allodiaalgebied de abdij van Averbode. Arnold had geen krijgshaftige instelling maar trad juist vaak op als bemiddelaar in lokale conflicten.

Arnold was getrouwd met Aleida van Diest, waarover verder niets bekend is. Zij kregen de volgende kinderen:

 • Lodewijk I van Loon (Volgt IV.8)
 • Gerard van Reineck
 • Godschalk, alleen bekend uit een akte van ca. 1141
 • Imago, in 1174 abdis van de abdij van Susteren
 • Sophie van Loon Rieneck, gehuwd met Wouter Berthout heer van Mechelen en Grimbergen.
 • (Mogelijk) Jan van Ghoor
Vermeldingen:
Arnold II van Loon – Wikipedia
Arnold II van Loon (± 1085-1139) »  Genealogie Online

 

IV.8. Lodewijk I van Loon, (geboren na 1107 – overleden 11 augustus 1171) was de vijfde graaf van Loon tussen 1139 en 1171.
Hij liet in Brustem een burcht bouwen. Van zijn broer Gerard erfde Lodewijk in 1155 het graafschap Rieneck. Lodewijk was voogd van de abdij van Averbode en de abdij schonk deBolderbergwinning in Bolderberg, nu bekend als domein Bovy.
Lodewijk was een zoon van Arnold II van Loon en Aleida van Diest. Lodewijk huwde Agnes van Metz (ca. 1114 – 1175/1180), dochter van Folmar V van Metz en Mathilde, erfdochter van Longwy. Agnes gaf Hendrik van Veldeke, die een tijd vertoefde in de grafelijke burcht van Borgloon, de opdracht om de Sint-Servaeslegende te schrijven. Door haar verwantschap was Lodewijk van 1159 tot 1162 burggraaf van Mainz. Ook maakte Lodewijk via Agnes aanspraak op het hertogdom Luxemburg, maar hij kon deze aanspraken niet realiseren.
Lodewijk liet de burcht van Brustem verstevigen in 1171. Dat was niet naar de zin van Edigius, de jonge graaf van Duras, die op 28 juli 1171, samen met de abt Wiric van Sint-Trudo en de Truienaren, Brustem aanviel en platbrandde. Het Loonse leger sloeg op de vlucht en Lodewijk trok zich terug in zijn kasteel in Loon, waar hij na een plotse aanval van koorts op 11 augustus 1171 stierf.
Lodewijk en zijn vrouw werden in de gasthuiskapel in Borgloon begraven. Hun graf is er nog steeds te zien.
Lodewijk en Agnes kregen de volgende kinderen:

Vermeldingen:
Lodewijk I van Loon – Wikipedia
Lodewijk I van Loon (1110-1171) » Genealogie Online

 

IV.9. Bonne van Loon (geboren ca. 1140 – overleden ca. 1195)
Dochter van Lodewijk I van Loon en Agnes van Metz
Zij was gehuwd met Wouter II Berthout, heer van Mechelen uit het Grimbergse geslacht Berthout.

Zij kregen de volgende kinderen:

Vermeldingen:
Lodewijk I van Loon – Wikipedia
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl
Wikipedia – Wouter II Berthout

 

Grimbergen

Grimbergen

IV.10.   Gerard II Berthout van Grimbergen (geboren 1136 in Grimbergen – overleden 23 mei 1200) (Zie Heren van Grimbergen nr. 11.)
Zoon van Wouter II Berthout van Grimbergen en Bonne van Loon.
Heer van half Grimbergen en Rumpst, door huwelijk Heer van Ninove.
Hij was gehuwd met Mathilde van Ninove. Uit dit huwelijk:

 • Arnold III van Grimbergen
Vermeldingen:
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl

 

 

IV.11. Arnold II van Grimbergen (geboren 1167 – overleden 1240).
Zoon van Gerard II Berthout van Grimbergen en Mathilde van Ninove.
Hij was gehuwd met Sophia van Altena. Uit dit huwelijk:

 • Margaretha van Grimbergen
Vermeldingen:
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl

 

 

IV.12.  Margaretha van Grimbergen (Geboren ca. 1212),  Dochter van Arnold III, heer van Grimbergen en Sophia van Altena
Gehuwd met Arnold II, heer van Steyn.
Uit dit huwelijk:

 • Arnold III van Steyn (Volgt IV.13)

Vermeldingen:
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl
Heren van Steyn – JohnOoms.nl

 

IV.13. Arnold III van Steyn (geboren 1250 –  overleden 1323).
Hij was gehuwd met Maria van Valkenburg (geboren 1254)(Volgt Heren van Valkenburg nr. 7), dochter van Dirk II van Valkenburg en Adelheid van Loon.
Zij was gehuwd met Arnold III van Steyn (geboren 1250 –  overleden 1323).
Hij was een zoon van Arnold II van Steyn en Margaretha van Grimbergen.
Uit huwelijk:

 • Elisabeth van Steyn (Volgt 8)
Vermeldingen:
Heren van Steyn – JohnOoms.nl

 

wapen Steyn

IV.14.  Elisabeth van Steyn (geboren 1280 – overleden 1323), dochter van Arnold III van Steyn en Maria van Valkenburg.
Zij was gehuwd met Willem II van Cranendonck (geboren ca. 1275 – overleden vóór 1321).
Hij was de zoon van Willem I van Cranendonck en Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306).
Willem was heer van Cranendonck en Eindhoven van omstreeks 1285 tot zijn dood. Hij gebruikte het wapen van het huis Horne.
Uit dit huwelijk:

Vermeldingen:
Heren van Steyn – JohnOoms.nl
Heren van Cranendonck – JohnOoms.nl

 

 

Wapen Cranendonck

IV.15. Dirk van Cranendonck (geboren ca. 1305 – overleden vóór 20 juli 1343) Hij was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.
Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven. Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Wel zou hij een bastaardzoon hebben verwekt bij een dochter van Roelof van Emmichoven (ca. 1275 – na 1300), een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden:

 • Roelof van Cranendonck van Emichoven (Volgt IV.16)

Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen.

Vermeldingen:
Heren van Cranendonck – JohnOoms.nl

 

Cranendonck2

IV.16.  Roelof van Cranendonck van Emmichoven (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1388 Maarheeze), bastaardzoon van Dirk van Cranendonck en een dochter van Roelof van Emichoven.
Hij was vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Zijn zoon  Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk en Dordrecht, en de naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.
Zonen:

 • Edmond
 • Jan (Volgt 11)
 • Willem (geboren ca. 1380)
Vermeldingen:
Heren van Cranendonck – JohnOoms.nl
Genealogie Cranendonck – JohnOoms.nl

 

IV.17. Jan Roelofsz Cranendonck (geboren ca. 1385 – overleden na 1453). Zoon van Roelof van Cranendonck van Emmichoven
Hij vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij “de Meijer” genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:

 • Roelof Jansz Cranendonck (Volgt 12)
Vermeldingen:
Heren van Cranendonck – JohnOoms.nl
Genealogie Cranendonck – JohnOoms.nl

 

IV.18. Roelof Jansz Cranendonck (geboren circa 1410 Ridderkerk – overleden circa 1482 Ridderkerk).
Hij was gehuwd met Ronilda Loijnck Claesdr Giessen (geboren 1410)
Uit dit huwelijk:

 • een dochter, niet bij name genoemd (Volgt IV.19)
Vermeldingen:
Genealogie Cranendonck – JohnOoms.nl

 

IV.19. N.N. Cranendonck (geboren rond 1430).
Zij was gehuwd met Jonge Heijn Heijnsz Wensen (geboren 1420 – overleden in het jaar 1473)
Uit dit huwelijk:

 • Aert Hendriksz Wenssen (Volgt IV.20)
Vermeldingen:
Genealogie Cranendonck – JohnOoms.nl
Genealogie Wenssen – JohnOoms.nl

 

IV.20. Aert Hendriksz Wenssen
Geboren 1460, overleden rond 1534.
Zoon van Jonge Heijn Heijnsz (Hendrik) Wensen en Annigje Roelofs Cranendonck.
Houtkoopman, 1517 Schepen te Dordrecht; 1533 Burgemeester te Dordrecht.
Hij was gehuwd met Anthonia Jacobsdr Weijns [Anthonia van Zwijndrecht] Geboren rond 1465, overleden op 11 november 1551. Dochter van Jacob Jansz Wenssen. Raad van Dordrecht.
Uit dit huwelijk:

 • Jacob Aert Hendriksz Wenssen  ± 1493- ± 1527 (Volgt IV.21)
Vermeldingen:
Genealogie Wenssen – JohnOoms.nl

 

IV.21. Jacob Aert Hendriksz Wenssen
Geboren ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527), ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven). Zoon van Aert Hendriksz Wenssen en Anthonia Jacobsdr Weijns [Anthonia van Zwijndrecht].
Hij trouwde ca. 1515 met Cornelia Jansdr van SlingelandOnmondig op 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’. Dochter van Jan Pietersz Slingeland en Hillegond Arents Willemsdr van Crayestein.
Uit dit huwelijk:

 • Margaretha Jacobsdr Wenssen  1515-1597 (Volgt IV.22)
 • Adriaen Jacobsz Wenssen (van Swijndrecht)  1520-1592, Gehuwd met Josina van Egmond van der Nijenburch
 • Jan Jacobsz Wenssen  1520-1588
 • Adriana Jacobsdr Wenssen  1523-1597
 • Hildegond Jacobsdr Wenssen  1523-1597
 • Aert Jacobsz Wenssen
 • Grietgen Wenssen
Vermeldingen:
Genealogie Wenssen – JohnOoms.nl
Heren van Slingeland – JohnOoms.nl

 

IV.22. Margaretha Jacobsdr Wenssen
Geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht. Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel. Geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht. Zoon van Claes (Nicolaes) Cornelisz van Driel en Reimborch. Cornelis was schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.
Kinderen:

 • Anthonis Cornelisz van Driel     1535 – < 1576
 • Pieterke Cornelis van Driel        1540 – < 1620
 • Niesken Cornelisdr  van Driel    1545 – 1610
 • Nicolaas Cornelisz van Driel     1545 – 1603 (Volgt IV.23)
Vermeldingen:
Genealogie Wenssen – JohnOoms.nl
Genealogie van Driel (III) – JohnOoms.nl

 

van DrielIV.23. Nicolaas Cornelisz van Driel
Geboren circa 1545 Dordrecht, overleden 1603 Westmaas. Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr van Maesse Nieuwlant. Geboren ± 1553 Mijnsheerenland, overleden 20 april 1605 te Mijnsheerenland. Dochter van Haesje Cornelisdr Doens en Cornelis Simonsz van Maesse Nieuwlant.
Kinderen:

 • Neeltje Claasdr van Driel            ± 1575 – > 1640
 • Cornelia Claasdr van Driel          ± 1577 – ….
 • Magdalena Claesdr van Driel    ± 1578 – 1626 (VolgtIV.24)
 • Cornelis Claasz van Driel            ± 1579 – ± 1616
 • Margaretha Claasdr van Driel    ± 1583 – ….
 • Jacob Claasz van Driel                ± 1585 – ….
 • Adriaantje Claasdr van Driel       ± 1587 -> 1649
 • Pieterke Claasdr van Driel          ± 1591 -< 1620
 • Teuntje Claasdr van Driel            ± 1592 -> 1645
Vermeldingen:
Genealogie van Driel (III) – JohnOoms.nl
Genealogie van Maesse Nieuwlant – JohnOoms.nl

 

IV.24. Magdalena Claesdr van Driel
Geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal. Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt. Geboren circa 1551, overleden in 1612.
Kinderen:

 • Cornelia (Neeltje) Claasdr Spruijt   1601 –  ….
 • Lydia Nicolaesdr Spruijt                    1603 – 1666
 • Maria  Spruijt                                       1606 – ….
 • Sebastiaan Claasz Spruijt                 1609 – 1672
 • Haasje Claasdr  Spruijt                      1611 – 1611
Magdalena huwde 2e met Herman Leendertsz Roobol. Geboren omstreeks 1575 te Rhoon, overleden na 1636 aldaar. Zoon van Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.
Kinderen:
 • Annetje Hermansdr Roobol    1614 – 1662
 • Haasje Hermansdr Roobol      1617 – 1692  (Volgt nr. IV.25)
 • Maartje Hermansdr Roobol     1621 – ….
Vermeldingen:
Genealogie van Driel (III) – JohnOoms.nl
Genealogie Roobol – JohnOoms.nl

 

IV.25. Haasje Hermansdr Roobol
Geboren 1617 te Poortugaal, overleden op 24 februari 1692 aldaar. Dochter van Magdalena Claesdr van Driel en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 28 maart 1638 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder. Geboren in 1608 te Poortugaal, gedoopt op 27 april 1608 aldaar. Overleden op 2 augustus 1677 te Poortugaal. Zoon van Gerrit Aartsz Schilder en Maritje Hendrik.
Aart was van beroep Gerechtsbode (Armmeester).
Kinderen:

 • Magdalena Aartsdr Schilder  ± 1640 – 1695 (Volgt nr. IV.26)
 • Maartje Aartsdr Schilder  1640 – ….
 • Hendrik Aartsz Schilder  ± 1640 – 1686
 • Maria Aartsdr Schilder  1642 – 1713
 • Anna Aartsdr Schilder  1645 – 1722
 • Lijsbeth Aartsdr Schilder
 • Lijdia Aartsdr Schilder  1648  – ….
 • N.N. Aarts Schilder  ± 1652 – ….
 • Neeltje Aartsdr Schilder  1654 – ….
 • Geertje Aartsdr Schilder  1657- ….
Vermeldingen:
Genealogie Roobol – JohnOoms.nl
Genealogie Schilder – JohnOoms.nl

 

IV.26.Magdalena Aarts Schilder
Geboren 28 oktober 1640 Poortugaal, overleden 1695  te Poortugaal. Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder.
Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Johannes Jansz Struijck (geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal). Hij was eerder gehuwd met Neeltje Jansdr.
Kinderen uit het huwelijk van Magdalena en Johannes:

 • Marijtje Struijk  1664-….
 • Maartje Jans Struijck       1666-1702  (Volgt nr. IV.27a)
 • Neeltje Jansdr Struijck  ± 1670-1737 (Volgt nr. IV.27b)
 • Lijsbeth Jansdr. Struik      1673-….
 • Johannes Jansz. Struik    1675- voor 1687
 • Lydia Jansdr Struijck      ± 1677-….
Vermeldingen:
Genealogie Schilder – JohnOoms.nl
Genealogie Struijck  – JohnOoms.nl

 

IV.27a. Maartje Jansdr Struijck
Geboren 1666 te Poortugaal, overleden op 1 juli 1702 in Hoogvliet. Dochter van Johannes Jansz Struijck en Magdalena Aarts Schilder.
Zij was gehuwd met Simon Maartensz van Der Hoogt. Hij is geboren rond 4 mei 1659 in Overschie, overleden rond 30 juni 1717 in Oud-Engeland.  Molenaar te Hoogvliet (1690). Zoon van Maarten Abrahamsz van der Hooght (Zie Genealogie van der Hoogt nr. 7) en Maertje Maartensdr van Watering.
Kinderen:

 • Neeltje Simonsdr van der Hoogt  1697-….
 • Maritie Simonsdr van der Hoogt  1687-….
 • Johannes Simonsz van der Hoogt  1688-….
 • Maarten Simonsz van der Hoogt  1690-….
 • Aart Simonsz van der Hoogt  1692-1716
 • Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt  1694-1743 (Volgt nr. IV.28)
 • Lijsbeth Simonsdr van der Hoogt
Vermeldingen:
Genealogie Struijck  – JohnOoms.nl
Genealogie Van der Hoogt – JohnOoms.nl

 

IV.27b. Neeltje Jansdr Struijck.
Geboren rond 1670 in Poortugaal, overleden op 7 juni 1737 in Geervliet. Dochter van Johannes Jansz Struijck en Magdalena Aarts Schilder.
Zij was 1e gehuwd met Arent Geerlichsz. de Booij. Hij is geboren in het jaar 1663 te Geffen, overleden op 16 november 1703 te Poortugaal. Zoon van Geerlich Arendsz de Booij en Marijke de Cruijff. Zij huwde 2e met Gerrit Ariensz. Donk.
Zoon uit het eerste huwelijk:

 • Johannes Arentsz de Booij (Volgt nr. IV.28b)
Vermeldingen:
Genealogie Struijck  – JohnOoms.nl
Genealogie de Booij  – JohnOoms.nl

 

IV.28a. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt
Geboren rond 1691 Pernis, overleden  9 mei 1743 te Pernis. Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt. Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole. Geboren 16 maart 1687 Pernis, overleden 1 Juni 1767 Hoogvliet. Zoon van Jan Pieterse van ’t Velt  en Maertje Cornelisdr Houwaert.
Dochter:

 • Maartje Arijsdr Kolen in ’t Veld (Volgt IV.29)
Vermeldingen:
Genealogie Van der Hoogt – JohnOoms.nl
Genealogie Kolen in ’t Veld – JohnOoms.nl

 

IV.28b. Johannes Arentsz de Booij
Gedoopt op 3 januari 1692 te Poortugaal, overleden op 13 oktober 1750 te Pernis. Zoon van Arent Geerlichsz de Booij en Neeltje Jansdr Struijck.
Hij is getrouwd op 10 november 1720 te Poortugaal met Maartje Cornelisdr Hoekseweg. Geboren op 13 september 1699 te Hoogvliet, overleden op 7 november 1748 aldaar. Dochter van Cornelis Cornelisz. Hoekseweg en Neeltje Centsdr. Visser.
Kinderen:

 • Neeltje Jansdr de Booij      1721- ….
 • Arent Jansz de Booij           1722 – 1803 (Volgt IV.29b)
 • Johanna Jansdr. de Booij  1734 – 1812
Vermeldingen:
Genealogie de Booij – JohnOoms.nl
Genealogie Hoekseweg – JohnOoms.nl

 

IV.29a. Maartje Arijsdr Kolen in ’t Veld
G
eboren op 13 april 1721 in Pernis, overleden op 1 december 1807 in Hoogvliet. Dochter van Arie Jansz Koole en Magdaleentje Simons van der Hoogt.
Zij kreeg de achternaam “Kolen in ’t Veld”, wat verwijst naar de naam van haar vader en naar haar voorouders.
Zij trouwde op 10 oktober 1749 te Pernis met Arend Jansz de Booij (Zie IV.29b).
Kinderen:

 • Mattheus de Booij  1759 – 1818 (Volgt nr. IV.30)
 • Arie de Booij  1761- …
 • Magdalena Arendsz de Booij  1764 -1813
Vermeldingen:
Genealogie Kolen in ’t Veld – JohnOoms.nl
Genealogie de Booij – JohnOoms.nl

 

IV.29b. Arent Jansz de Booij
Geboren in 1722, gedoopt op 6 december 1722 te Hoogvliet. Overleden op 28 oktober 1803 aldaar.
Broodbakker en herbergier te Hoogvliet. Zoon van Johannes Arentsz de Booij en Maartje Cornelisdr Hoekseweg.
Hij is op 10 oktober 1749 te Pernis getrouwd met Maartje Arijsdr Kolen in ’t Veld (Zie IV.29a). 
Kinderen:

 • Mattheus Arentsz de Booij  1759 – 1816 (Volgt IV.30)
 • Arij de Booij, korenmolenaar
 • Magdalena Arendsz de Booij  1764 -1813
Vermeldingen:
Genealogie de Booij – JohnOoms.nl
Genealogie Kolen in ’t Veld – JohnOoms.nl

 

IV.30. Mattheus Arentsz de Booij
Geboren op 11 maart 1759, overleden op 21 november 1816 te Hazerswoude. Zoon van Arent Jansz de Booij en Maartje Arijsdr Kolen in ’t Veld.
Hij was gehuwd met Lena Groenheide. Geboren op 11 maart 1759 te Hoogvliet, overleden op 21 november 1816 te Hazerswoude. Dochter van Arij Bruinsz Groenheide en Dina Schenk.
Kinderen:

 • Arend Mattheusz de Booij  1786 – 1844
 • Dina de Booij (Volgt nr. IV.31)
Vermeldingen:
Genealogie de Booij – JohnOoms.nl
Genealogie Groenheide – JohnOoms.nl

 

IV.31. Dina de Booij
Geboren op 25 oktober 1789 in Hazerswoude, overleden op 28 juli 1844 in Hazerswoude. Dochter van Mattheus de Booij en Lena Groenheide.
Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar. Geboren 1 juni 1793 te Kamerik.  Overleden 28 augustus 1857 te Hillegom.  Zoon van Arie Wingelaar en Neeltje Hogeboom.
Kinderen:

 • Arie Wingelaar        1820 – …., gehuwd met Annigje van der Neut
 • Helena Wingelaar   1824 – ….
 • Neeltje Wingelaar   1828 –  1865  (Volgt nr. IV.32)
 • Martha Wingelaar (Wengelaar) 1831 – 1890
Vermeldingen:
Genealogie de Booij – JohnOoms.nl
Genealogie Wingelaar – JohnOoms.nl

 

IV.32. Neeltje Wingelaar
Geboren 31 maart 1828 te Hazerswoude. Overleden 20 februari 1865 te Hazerwoude.
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij.
Zij was gehuwd met Gerrit van Driel. Geboren 25 november 1824 te Koudekerk. Overleden 12 april 1900 te Hazerswoude.
Zoon van Hugo van Driel en Neeltje Roest.
Kinderen van Neeltje en Gerrit:

 • Hugo van Driel     1854 – 1856
 • Pieter van Driel    1856 –  1869
 • Hugo van Driel     1859 – 1864
 • Willem van Driel  1861 – 1935
 • Dina van Driel      1862 – 1948 (Volgt nr. IV.33)
 • Neeltje van Driel  1863 – ….

Na het overlijden van Neeltje, trouwde Gerrit met Cornelia Vlasveld.

Vermeldingen:
Genealogie Wingelaar – JohnOoms.nl
Genealogie van Driel (IV) – JohnOoms.nl

 

IV.33. Dina van Driel
Geboren 28 maart 1862 te Hazerswoude, overleden te Berkenwoude op 24 november 1948. Begraven op 29 november 1948 te Hazerswoude. Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar.
Zij was gehuwd met Pieter Ooms. Hij is geboren te Stein (bij Reeuwijk) op 10-5-1857 en overleden te Hazerswoude op 10-10-1930. Hij is van beroep landbouwer en woont op “de Hazershof ” te Hazerswoude. Zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.
Uit dit huwelijk:

 • Catharinus Ooms, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op vrijdag 24 juni 1892,  overleden 12 juli 1954, (Volgt nr. IV.34)
 • Gerrit Ooms, geboren te Reeuwijk op dinsdag 27 maart 1894, overleden op 26 juli 1955 te Valkenburg. Hij was getrouwd met Harmke van der Horst.
 • Johannes Ooms, geboren te Reeuwijk op vrijdag 8 maart 1895, overleden 13 oktober 1976. Hij was gehuwd met Johanna Petronella Oppelaar.
 • Neeltje Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 21 maart 1897,  overleden te Weesperkaspel op zaterdag 14 maart 1964, 66 jaar oud.  Neeltje is getrouwd te Hazerswoude op donderdag 26 april 1923, op 26-jarige leeftijd met Leendert Groen (27 jaar oud), geboren te  Hazerswoude Rijndijk op vrijdag 7 februari 1896, overleden te Gouda op maandag 29 mei 1989, 93 jaar oud.
 • Johanna-Maria Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 15 mei 1898, overleden 13 december 1991 te Nieuwkoop. Johanna-Maria is getrouwd te Hazerswoude op donderdag 1 mei 1924, op 25-jarige leeftijd  met Pieter Noordam (31 jaar oud), geboren te  Hazerswoude in februari 1893, overleden te  Nieuwkoop op zondag 14  maart 1976, 83 jaar oud.
 • Willem Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 28 juni 1903, overleden op 11 november 1938. Hij was gehuwd met Adriana Slegtenhorst.
Vermeldingen:
Genealogie van Driel (IV) – JohnOoms.nl
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl

 

Catharinus

IV.34.  Catharinus Ooms
Landbouwer en veehouder. Geboren te Sluipwijk op zondag 26 juni 1892, wonende te Zevenhuizen, overleden aldaar op maandag 12 juli 1954, 62 jaar oud. Begraven  op 16 juli 1954 te Zevenhuizen. Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel.
Catharinus is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 22 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Jannigje Aartje van Vliet (24 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op woensdag 12 september 1894, overleden aldaar op zondag 7 maart 1982, 87 jaar oud. Begraven op 11 maart te Zevenhuizen. Dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.
Uit dit huwelijk:

 • Dina-Johanna Ooms  1920 – 1979. Dina is getrouwd met Klaas Hogenkamp  1911 – 2002.
 • Willem Pieter Ooms (Volgt IV.35.)
Vermeldingen:
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl
Genealogie Van Vliet – JohnOoms.nl

Willem Pieter Ooms

IV.35. Willem Pieter Ooms
Meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar. Overleden te Gouda op maandag 1 september 1998. Zoon van Catharinus Ooms  en Jannigje Aartje van Vliet.
In het jaar 1924 toen Willem Pieter werd geboren, waren er in Nederland 7,2 miljoen inwoners.
Willem Pieter is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947, op  23-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Ariana-Juditha Braat (27 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen.
Uit dit huwelijk:

Twee dochters en twee zonen.
Jongste zoon:

 • Johnny Ooms (Volgt IV.36)
Vermeldingen:
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl
Genealogie Braat (johnooms.nl)

johnny

IV.36. Johnny Ooms
Geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Hoofdinstructeur en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Raadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).

John was 1e gehuwd op 11 augustus 1981, gescheiden op 26 april 2012.
John is 2e gehuwd op  9 maart 2018 met Ineke van ’t Ende.

Kinderen uit het eerste huwelijk: twee zonen.
John is tevens opa van drie kleindochters.

Vermeldingen:
Geslacht Ooms – JohnOoms.nl
Vermeldingen Nazaten Graven van Holland:
Wikipedia – Graven van Holland
Genealogie Graven van Holland – A.W.E. Dek
Graven van Holland – D.E.H. Boer – E.H.P. Cordfunke
Een graafschap achter de duinen  – E.H.P. Cordfunke
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
 facebook

© 17 mei 2015,   laatst bijgewerkt op 25 oktober 2022

——————————————————————————————————

Swanehilde van Holland is my 28th great grandmother.

John Ooms 
 

Willem Pieter Ooms
his father

Arnold I, III. graaf van Loon (count de Looz)
his father

Suanehilde (Swanehilde) van Holland
his mother