Lekkerkerk

Het dorp Lekkerkerk in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

Gemeente Lekkerkerk rond 1860, door J. Kuyper. 2775 inwoners.

Lekkerkerk is een dorp in de gemeente Krimpenerwaard, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Sinds 1 januari 1985 is Lekkerkerk geen zelfstandige gemeente meer.

Van 1 januari 1985 tot 1 januari 2015 maakte Lekkerkerk met de buurplaats Krimpen aan de Lek deel uit van de gemeente Nederlek. Sinds 1 januari 2015 maakt Lekkerkerk deel uit van de gemeente Krimpenerwaard. In Stolwijk is het gemeentehuis van deze gemeente gevestigd.

In 2019 telde Lekkerkerk 7.655 inwoners, waarvan 3.775 (50%) mannen en 3.840 (50%) vrouwen.

De Krimpenerwaard, waarin Lekkerkerk is gelegen, is verdeeld in verschillende polders. Bij Lekkerkerk zijn dat in het westen de Polder Schuwagt en in het oosten de Polder Den Hoek. Lekkerkerk is gelegen aan de Lek bij Kmr 988.

Plaatsnaambord Lekkerkerk. Foto: © JohnOoms.nl

Het bijzondere van Lekkerkerk is dat het een grote oppervlakte heeft met grotendeels landbouwgronden en daarnaast als langgerekt dijkdorp sterk op de rivier is georiënteerd. Ter plaatse van de Grote of Johanneskerk is de lintbebouwing verdicht en heeft zich komvorming voorgedaan.

De buurtschappen Opperduit en Schuwacht kenmerken zich door lintbebouwing en in de polders Den Hoek en Schuwagt met De Loet is wat verspreide bebouwing langs kaden en waterlopen te vinden. Langs de Lekdijk vindt men fraaie 17e-, 18e- en 19e-eeuwse boerderijen, vooral in Opperduit. In het achterland bevinden zich de nieuwbouwwijken. Door de regelgeving met betrekking op het Groene Hart mag er enkel binnen de dorpskern worden gebouwd. Alleen Tiendhoek II, waarvan de bouw eind 2009 is begonnen, vormt hierop een uitzondering.

Net buiten de bebouwde kom van Lekkerkerk aan de Tiendweg-West wordt gesuggereerd dat er krokodillen zwemmen in de sloot. Foto: © JohnOoms.nl

Hoewel archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op donken bewoningssporen van onder andere de Vlaardingencultuur kunnen worden aangetroffen, zijn van de donken in de omgeving van Lekkerkerk (nog) geen vondsten uit de Steentijd bekend. De oudste bewoningssporen in de Krimpenerwaard zijn niet ouder dan de tiende eeuw na Christus. Aangenomen wordt dat de systematische ontginning pas in de elfde en vroege twaalfde eeuw is begonnen, waarbij de oeverwallen van de rivier fungeerden als ontginningsbasis.

Aanvankelijk was de naam van het dorp en zijn omgeving Leckelant. Vanaf de tijd dat aan de overzijde van de Lek Nieuw Leckelant tot ontwikkeling kwam en er een dorpskom rond de nieuwe kerk ontstond wordt gesproken over Leckerkercke (voor het eerst in 1276). Al voor 1342 behoorden Lekkerkerk en Zuidbroek tot de hoge heerlijkheid van de Lek waar ook de beide Krimpens (Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel), Stormpolder, Ouderkerk aan den IJssel als lage heerlijkheden (of ambachtsheerlijkheden) onder vielen.

De Krimpenerwaard, met de plaatsen Ammerstol, BergambachtBerkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de IJssel, Krimpen aan den Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven en Vlist. Krimpen aan den IJssel is geen onderdeel van de gemeente Krimpenerwaard.

Vanaf 1900 vond eigenlijk pas de eerste wezenlijke vergroting van het dorp plaats. Er werd er gebouwd aan een aantal stegen haaks op de Lekdijk of de Achterstraat: Oostersteeg, Lekdijksteeg, Achtersteeg en andere (deze zijn in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw gesaneerd). Na 1950 is de groei nog sneller gegaan. Vooral na de opening van de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel wordt de Krimpenerwaard een geliefd woongebied voor velen die in Rotterdam hun werk hebben. Het dorp breidt zich dan vooral ten westen van de Kerkweg uit.

Tot en met 31 december 2014 was Lekkerkerk onderdeel van de gemeente Nederlek. Op 1 januari 2015 ging de plaats samen met de gemeente op in de fusiegemeente Krimpenerwaard.

 

Lekkerkerk (1816 -1984)

Het wapen van Lekkerkerk werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Lekkerkerk in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1985 ging de gemeente samen met Krimpen aan de Lek op in de nieuw opgerichte gemeente Nederlek. Het wapen van Lekkerkerk is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Nederlek werden twee wassenaars uit het wapen van Lekkerkerk opgenomen. Sinds 1 januari 2015 maakt het gebied deel uit van de gemeente Krimpenerwaard.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van zilver, beladen met drie halve manen, gekeerd ter regter zijde van het schild, alles van sabel.
De heraldische kleuren zijn zilver (wit) en sabel (zwart). In de heraldiek zijn links en rechts van achter het schild gezien, dus voor de toeschouwer verwisseld.

Het wapen is afkomstig van het wapen van Jan II van Polanen, heer van de Leck in 1342. Hij was een afstammeling van de Van Duivenvoordes die zich noemden naar kasteel Polanen in Monster. De van Duivenvoordes stammen af van de Van Wassenaers, die reeds halve manen in hun wapen voerden.

Uit:
Link:

Voorouders van mij te Lekkerkerk:

 • Baernt Gerritsz van Gameren
  Geboren rond 1500. Zoon van Gerrit van Gameren.
  Secretaris (1543) en gezworen. Klerk van Lekkerkerk (1561), hoogheemraad Krimpenerwaard in 1565.
  Hij was gehuwd met Brechte Cornelisdr.
 • Gillis Baerntz van Gameren
  Geboren circa 1523 te Lekkerkerk, overleden circa 1561 aldaar. Zoon van Baernt Gerritsz van Gameren en Brechte Cornelisdr.
  Hij was gehuwd met Adriaentgen Adriaen Jacobsdr.
 • Jan Hubertsz (Lekkerkerker)
  Wonende te Lekkerkerk, overleden na 20 april 1613. Zeer waarschijnlijk hebben zijn nazaten hun geslachtsnaam Lekkerkerker aan deze plaats ontleend. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
 • Jan Jansz de Waart
  Overleden ná 1627, vóór 1638. Woonachtig te Opperduit nabij Lekkerkerk.
 • Cornelis Jacobszoon de Heer
  Geboren omstreeks 1600. Woonde te Lekkerkerk, vermeld in 1628. Zoon van Jacob de Heer.
  Hij was gehuwd met Lijsbeth Corssen.
 • Jan Dirksz den Boon
  Geboren rond 1610. Wonende te Lekkerkerk.
  Hij was gehuwd met Jannigje.
 • Thonis Corneliszoon de Heer
  Geboren circa 1630. Zoon van Cornels Jacobszoon de Heer en Lijsbeth Corssen.
  Woonde te Lekkerkerk, heemraad in 1671. Hij was gehuwd met Annigje Aertsdr.
 • Goris Jansz de Waart
  Overleden circa 1674. Wonende te Lekkerkerk. Zoon van Jan Jansz de Waart.
  Hij was 1e gehuwd rond 1630 met Weijntge Huijgen, dochter van Huijg Jans de Oude en Commertje Pieters.
  Hij was 2e gehuwd met Merrichen Pieters (Maertgen Pieters).
 • Jan Jans den Boon
  Geboren rond 1640, overleden in 1702 te Lekkerkerk. Zoon van Jan Dirksz den Boon en Jannigje.
  Hij was 1e gehuwd met Hendrikje Jansdr.
  Hij was 2e gehuwd met:
 • Neeltje Gorisse de Waart
  Overleden circa 1704 te Lekkerkerk. Dochter van Goris Jansz de Waart en Weijntge Huijgen.
 • Cornelis Pietersz Stolk
  Geboren rond 1650 te Laag-Blokland, overleden in 1700. Zoon van Pieter Cornelisz Stolck en Ariaantje Ariens.
  Hij is getrouwd op 22 maart 1671 te Lekkerkerk met:
 • Leentje Claasdr Stolker
  Geboren rond 1655 te Zuidbroek. Zij is overleden na 1716. Dochter van Claas Stolker
 • Dirk Janse den Boon (alias Boom).
  Geboren 1668, gedoopt 2 september te Lekkerkerk. Zoon van Jan Jans den Boon en Neeltje Gorisse de Waart.
  Hij trouwde op 15 januari 1701 Lekkerkerk met:
 • Aantje Bastiaans Vink
  Gedoopt op 1 januari 1669 te Lekkerkerk, overleden 30 april 1760 te Lekkerkerk.  Dochter van Bastiaan Gorisse Vink en Neeltje Pieters.
 • Cornelis Theuniszoon de Heer
  Geboren circa 1655 te Lekkerkerk. Zoon van Thonis Corneliszoon de Heer en Annigje Aertsdr.
  Landpoorter van Dordrecht 1679. Hij is getrouwd met Reijmtge Gerritsdochter op 21 mei 1679 te Lekkerkerk.
 • Gerrit Cornelisz de Heer
  Geboren in 1685,  gedoopt op 19 april 1685 in Lekkerkerk. Hij is overleden op 5 december 1764 in Bergambacht. Zoon Cornelis Theuniszoon de Heer en Reijmtge Gerritsdochter. Landpoorter van Dordrecht in 1707. Hij is getrouwd op 19 juli 1711 te Lekkerkerk met Marritge Cornelisse Boer. Dochter van Cornelis Aertszoon Boer en Fijge Nanningsdr van Vliet.
 • Neeltje Dirks Aagjes den Boon
  Zij is geboren in 1707 te Lekkerkerk,  overleden op 14 februari 1767 in Berkenwoude. Neeltje was een dochter van Dirk den Boon en Aantje Vink. Zij is gehuwd op 8 juli 1736 te Bergambacht met Maarten Jans Blanken.
Bronvermeldingen:
Krimpenerwaardse geslachten Hogenda.nl
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

 

Terug naar

Dorpen en Steden

 

   facebook    

©  22 oktober 2017, laatst bijgewerkt op    17 december 2023