Lekkerkerk

Het dorp Lekkerkerk in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

Gemeente Lekkerkerk rond 1860, door J. Kuyper. 2775 inwoners.

Lekkerkerk is een plaats in de gemeente Krimpenerwaard, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Sinds 1 januari 1985 is Lekkerkerk geen zelfstandige gemeente meer. De plaats Lekkerkerk telde in 2012 6.860 inwoners. De nabij Lekkerkerk gelegen buurtschappen Opperduit en Schuwacht telden respectievelijk 525 en 410 inwoners.

De Krimpenerwaard, waarin Lekkerkerk is gelegen, is verdeeld in verschillende polders. Bij Lekkerkerk zijn dat in het westen de Polder Schuwagt en in het oosten de Polder Den Hoek. Lekkerkerk is gelegen aan de Lek bij Kmr 988.

Het bijzondere van Lekkerkerk is dat het een grote oppervlakte heeft met grotendeels landbouwgronden en daarnaast als langgerekt dijkdorp sterk op de rivier is georiënteerd. Ter plaatse van de Grote of Johanneskerk is de lintbebouwing verdicht en heeft zich komvorming voorgedaan.

De buurtschappen Opperduit en Schuwacht kenmerken zich door lintbebouwing en in de polders Den Hoek en Schuwagt met De Loet is wat verspreide bebouwing langs kaden en waterlopen te vinden. Langs de Lekdijk vindt men fraaie 17e-, 18e- en 19e-eeuwse boerderijen, vooral in Opperduit. In het achterland bevinden zich de nieuwbouwwijken. Door de regelgeving met betrekking op het Groene Hart mag er enkel binnen de dorpskern worden gebouwd. Alleen Tiendhoek II, waarvan de bouw eind 2009 is begonnen, vormt hierop een uitzondering.

Hoewel archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op donken bewoningssporen van onder andere de Vlaardingencultuur kunnen worden aangetroffen, zijn van de donken in de omgeving van Lekkerkerk (nog) geen vondsten uit de Steentijd bekend. De oudste bewoningssporen in de Krimpenerwaard zijn niet ouder dan de tiende eeuw na Christus. Aangenomen wordt dat de systematische ontginning pas in de elfde en vroege twaalfde eeuw is begonnen, waarbij de oeverwallen van de rivier fungeerden als ontginningsbasis.

Aanvankelijk was de naam van het dorp en zijn omgeving Leckelant. Vanaf de tijd dat aan de overzijde van de Lek Nieuw Leckelant tot ontwikkeling kwam en er een dorpskom rond de nieuwe kerk ontstond wordt gesproken over Leckerkercke (voor het eerst in 1276). Al voor 1342 behoorden Lekkerkerk en Zuidbroek tot de hoge heerlijkheid van de Lek waar ook de beide Krimpens (Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel), Stormpolder, Ouderkerk aan den IJssel als lage heerlijkheden (of ambachtsheerlijkheden) onder vielen.

Vanaf 1900 vond eigenlijk pas de eerste wezenlijke vergroting van het dorp plaats. Er werd er gebouwd aan een aantal stegen haaks op de Lekdijk of de Achterstraat: Oostersteeg, Lekdijksteeg, Achtersteeg en andere (deze zijn in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw gesaneerd). Na 1950 is de groei nog sneller gegaan. Vooral na de opening van de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel wordt de Krimpenerwaard een geliefd woongebied voor velen die in Rotterdam hun werk hebben. Het dorp breidt zich dan vooral ten westen van de Kerkweg uit.

Tot en met 31 december 2014 was Lekkerkerk onderdeel van de gemeente Nederlek. Op 1 januari 2015 ging de plaats samen met de gemeente op in de fusiegemeente Krimpenerwaard.

 

 

Lekkerkerk (1816 -1984)

Het wapen van Lekkerkerk werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Lekkerkerk in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1985 ging de gemeente samen met Krimpen aan de Lek op in de nieuw opgerichte gemeente Nederlek. Het wapen van Lekkerkerk is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Nederlek werden twee wassenaars uit het wapen van Lekkerkerk opgenomen. Sinds 1 januari 2015 maakt het gebied deel uit van de gemeente Krimpenerwaard.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van zilver, beladen met drie halve manen, gekeerd ter regter zijde van het schild, alles van sabel.
De heraldische kleuren zijn zilver (wit) en sabel (zwart). In de heraldiek zijn links en rechts van achter het schild gezien, dus voor de toeschouwer verwisseld.

Het wapen is afkomstig van het wapen van Jan II van Polanen, heer van de Leck in 1342. Hij was een afstammeling van de Van Duivenvoordes die zich noemden naar kasteel Polanen in Monster. De van Duivenvoordes stammen af van de Van Wassenaers, die reeds halve manen in hun wapen voerden.

Bron: Wikiwand – Lekkerkerk

Voorouders van mij te Lekkerkerk:

 • Cornelis Jacobszoon de Heer
  Geboren omstreeks 1600. Woonde te Lekkerkerk, vermeld in 1628. Zoon van Jacob de Heer.
  Hij was gehuwd met Lijsbeth Corssen.
 • Thonis Corneliszoon de Heer
  Geboren circa 1630. Zoon van Cornels Jacobszoon de Heer en Lijsbeth Corssen.
  Woont te Lekkerkerk, heemraad in 1671. Hij was gehuwd met Annigje Aertsdr.
 • Cornelis Theuniszoon de Heer
  Geboren circa 1655 te Lekkerkerk. Zoon van Thonis Corneliszoon de Heer en Annigje Aertsdr.
  Landpoorter van Dordrecht 1679. Hij is getrouwd met Reijmtge Gerritsdochter op 21 mei 1679 te Lekkerkerk.
 • Gerrit Cornelisz de Heer
  Geboren in 1685,  gedoopt op 19 april 1685 in Lekkerkerk. Hij is overleden op 5 december 1764 in Bergambacht. Zoon Cornelis Theuniszoon de Heer en Reijmtge Gerritsdochter. Landpoorter van Dordrecht in 1707. Hij is getrouwd op 19 juli 1711 te Lekkerkerk met Marritge Cornelisse Boer. Dochter van Cornelis Aertszoon Boer en Fijge Nanningsdr van Vliet.

 

 

Terug naar

Dorpen en Steden

 

  facebook        

© zondag 22 oktober 2017