Braet

 

De namen Braat, Braet, Braats, Braets, Braad en Braadt kwamen reeds lang geleden, in de 14e en de 15e eeuw en mogelijk in ons land nog vroeger voor. De schrijfwijze was afhankelijk hoe iemand de naam opschreef, die mondeling was overgebracht. Zo kon een Braet een broer zijn van een Braat, Braets of een Braats.

Het wapen van Braat kan men aantreffen, zowel op een grafzerk, als gebrandschilderd in glas in de Nederlands Hervormde Kerk te Oostvoorne, vertonende: “In blauw 3 zilveren kuifduiven, waarvan de dekkleden zilver blauw zijn”. Het onderschrift: “Heer Jacobus Braet, vrijheer van Sevender, etc., etc., anno 1745”. Hetzelfde wapen voert Adrianus Braet, secretaris van Oostvoorne, Rugge en Oosterland in 1744.

Te Spijkenisse woonde in de 16e eeuw een landbouwer Adriaen Braet. Hij had een zoon Claes, schepen van Spijkenisse, die ca. 1612 overleed. In de Nederlands Hervormde Kerk te Spijkenisse treffen we het volgende grafschrift aan: “Hier leyt begraven Claes Adriaensz Braet, hij sterf den 2 meert 16..”. Deze Claes was getrouwd met Maertge Jacobs Corvijns. Zij waren de stamouders van een aanzienlijk geslacht, waarvan de nazaten de voornoemde Jacobus en Adrianus waren. Dit geslacht stierf in 1855 te Oosterhout uit. 

Maertge Jacobs, de weduwe van Claes Adriaensz Braet hertrouwde in 1617 met Gabriël Claesz., een collega-schepen van Claes Adriaensz Braet. Gabriël Claesz was vermoedelijk een zoon van Claes Gabriëlsz..

Maertge Jacobs was de tweede vrouw van Gabriël Claesz. Uit diens eerste huwelijk werden twee zonen geboren: Claes (de Oude) en Jacobus, ookwel Schelhouck geheten. Uit het huwelijk van Gabriël Claesz. en Maertge Jacobs werd één zoon geboren, nl. Claes. Dat kinderen uit één gezin de zelfde voornaam hadden kwam in die tijd wel vaker voor. Zij werden dan aangeduid als “de Oude” of “de Jonge”. Zo kreeg Claes de Bijnaam “Claes de Jonge”. Later staat van Claes geschreven: “Anders geseyt Claes Braet“. Een verwijzing naar de eerste echtgenoot van zijn moeder, of heette zijn vader ook Braat? De tweede zoon uit het eerste huwelijk van Gabriël Claesz. noemde zich echter Jacob Gabriëls Schelhouck.

Claes de Jonge behield zijn bijnaam Braet en gaf deze ook aan zijn kinderen, zodat er een nieuwe familie Braet was ontstaan. Maertge Jacobs was een bijzondere vrouw; stammoeder van twee geslachten Braat, het ene uitgestorven, het andere leeft nog talrijk voort.

 

Hieronder gaat  het over het nageslacht van Claes Adriaensz Braet en Maertge Jacobs Corvijns.

Een fragment genealogie:

1. Adriaen Braet
Landbouwer. Gehuwd met Grietgen Leenderts.
Zij hertrouwde na de dood van Adriaen met Willem Willemse Holy.
Kinderen van Adriaen en Grietgen:

 • Claes Ariens (Adriaensz) Braet (Volgt 2)
 • Lenaert Ariens Braet

 

2. Claes Ariens (Adriaensz) Braet
Schepen van Spijkenisse. Overleden rond 1612. Zoon van Adriaen Braet en Grietgen Leenderts.
Hij was gehuwd met Maertge Jacobs Corvijns.
Zij hertrouwde na de dood van Claes met Gabriël Claesz (Braet). Zij werden de stamouders van een nieuw geslacht Braat .
Kinderen van Claes Ariens Braet en Maertge Jacobs Corvijns:

 • Jacob Claesz Braet (Volgt 3)
 • Ariaentje Claes Braet  Zij trouwde met Claes Gabriëls de Oude, zoon van Gabriël Claesz (Braet) en Maertge Jacobs Corvijns.

 

3. Jacob Claesz Braet.
Geboren rond 1610. Zoon van Claes Ariensz Braet en Maertge Jacobs Corvijns.
Gehuwd met Maertgen Mattheeusdr.
Zoon:

 • Nicolaes Jacobsz Braet (Volgt 4)
Boek: Bijdrage Genealogie Braat ( M.C.Braat ~ Epe ~ 1979)

 

4. Nicolaes Jacobsz Braet
Hij is geboren rond 1650 te Spijkenisse. Overleden in 1709, begraven februari 1709 te Vlaardingen.
Poorter van Vlaardingen 12 juni 1679, vroedschap van Vlaardingen (1681-1709), burgemeester (1696-1699, 1701, 1705-1708), schepen (1682,1683, 1685-1687, 1689, 1690), thesaurier (1688, 1703), huwelijkscommissaris (1685, 1686), schout (1691-1709), weesmeester(1684-1685), gasthuisvader (1682-1684). Zoon van Jacob Claesz Braet en Maertgen Mattheeusdr.

Hij is 1e getrouwd circa 1670 met Regina van Westrick, geboren circa 1650, overleden circa 1674.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hij is 2e getrouwd met Arijaentje Jacobsdr Langelaen. Zij zijn op 2 november 1675 te Vlaardingen in ondertrouw gegaan.
Kinderen uit het tweede huwelijk:

 • N.N. Braet  …. – 1676
 • Maria Braet  1678 – 1734

Nicolaes is 3e getrouwd met  Neeltje Jansdr van Dijck
Zij zijn op 30 december 1678 te Vlaardingen in ondertrouw gegaan.
Kinderen uit het derde huwelijk:

 • Leena Braet  1680 – 1753, getrouwd met Jan Gillisz van der Werff.
 • Jacobus Braet  1682 – 1745 (Volgt 5)
 • Johanna Braet  1685 – 1685
 • Johanna Braet  1686 – 1687
 • Johanna Braet  1687 – ….

 

5. Jacobus Braet
Geboren op 5 juni 1682 te Vlaardingen, gedoopt op 7 juni 1682, aldaar. Overleden op 2 november 1745 te Oostvoorne, begraven op 7 november 1745, aldaar. Zoon van Nicolaes Braet en Neeltje Jans van Dijck.
Secretaris van het stadsbestuur te Vlaardingen, schout van Vlaardingen, notaris te Vlaardingen, koopman te Brielle. Jacobus investeerde zijn als koopman verdiende geld onder meer in de Surinaamse suikerplantage ‘Poelwijk. Hij werd door die laatste aankoop slavenhouder. Was vanaf circa 1740 eigenaar van suikerplantage ‘Poelwijk’ aan de Perica in Suriname. Enkele van zijn zonen vertrokken naar Suriname om de plantage te beheren: zoon Pieter (die secretaris van Suriname werd), zoon Nicolaas, en zoon Adrianus. De familie Braet was ongeveer tot 1763 eigenaar van Poelwijk.

In Oostvoorne had Jacobus een huis B2, Koepad.
Jacobus Braet kocht in 1744 de heerlijkheid Zevender en droeg sindsdien de titel vrijheer van Zevender .
In de kerk van Oostvoorne kan men het wapen van Braat aantreffen als gebrandschilderd in glas, zoals bovenaan vermeld, zowel op een grafzerk met opschrift:

De Heer Jacobus Braet
In Sijn Ed : Leven
Vrij Heer Van Zevender
Overleden Den 2. Novem 1745
In Den Ouderdom Van 63 Jaren 4 maanden
en 27 dagen.
Het wapen op de  zerk: 3 duiven, in een hartschild 2 beurtelings gekanteelde
dwarsbalken (Zevender); helmteken een duif tusschen een vlucht.

Jacobus was gehuwd op 12 juli 1705 te Maassluis met Johanna de Jongh. Gedoopt op 5 februari 1688 te s-Gravenzande, overleden op 23 november 1748 te Brielle. Dochter van Jacob de Jongh.
Kinderen:

 • Pieter, 1706 – 1763, secretaris van Suriname
 • Johanna, 1708 – ….
 • Cornelia, 1709  – ….
 • Nicolaas, 1710  – ….
 • Jacobus, 1712  – ….
 • Cornelis, 1714  – ….
 • Catharina Johanna, 1717  – ….
 • Catharina Johanna, 1719  – ….
 • Jan, 1722  – 1802 (Volgt 6)
 • Agatha, 1724  – ….
 • Adrianus, 1726  – ….
Vermelding: Oes Olde Lu – Jacobus Braet


6. Jan Braet 

Geboren op 22 maart 1722 in Vlaardingen. Overleden op 27 juli 1802, begraven op 30 juli 1802. Baljuw van Schoonhoven, Haastrecht, en het land van Blois, raad in de vroedschap te Schoonhoven, schepen te Schoonhoven. Gecommitteerde bij de Admiraliteit van Friesland te Harlingen. Heer van Zevender en Cabauw. Woonachtig in de Koestraat te Schoonhoven.
Zoon van Jacobus Braet en Johanna de Jongh.
Hij is getrouwd met Pauline Maria Scheltus. Geboren 18 januari 1737 te Schoonhoven, overleden op 24 maart 1754 aldaar.
Dochter van Otto Scheltus en Cornelia ter Borch.
Kinderen:

 • Johanna, 1755 – ….
 • Cornelia Braet  1757-1822, gehuwd met Fredericus Augustinus Hondorff Block.
 • Jacobus, 1758 – ….
 • Otto, 1760 – 1817, burgemeester van Schoonhoven (1816 -1817), gehuwd met Wilhelmina Peereboom
 • Jacoba, 1761 – ….
 • Paulina Maria, 1762 ….
 • Bartholomea Hermanna, Vrouwe van Zevender  1763-1830, gehuwd met Mr. Carel Frederik Brand
 • Sara, 1766 – ….
 • Pieter Nicolaas, 1773 – ….
Vermeldingen:
Oes Olde Lu -Jan Braet
Parlement.com – Mr. O. Braet
Bronnen over geslacht Braet:

 

Zie ook:

Braat is de naam

 

facebook  

 

© 9 november 2018, laatst bijgewerkt op  2 november 2022