Jack Ooms

 

Jack Ooms (1925 – 1999)             Foto: OPCW – Jack Ooms

Arie Jacobus Johannes “Jack” Ooms
Geboren te Rotterdam op 12 januari 1925, overleden te Alfaz del Pi (Spanje) op  6 september 1999 .
Hij was een Nederlandse chemicus, diplomaat en onderzoeker naar chemische wapens.
Als hoofd van het Nederlandse chemische defensieonderzoek werkte Ooms 23 jaar aan de uitroeiing van chemische oorlogsvoering , die volgens hem het beste kon worden bereikt door een combinatie van effectieve chemische bescherming en internationale chemische wapenbeheersing en een permanent, multilateraal verbod op chemische wapens. Uitvoering van het Verdrag inzake chemische wapens .

In 1942, tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) , ging Ooms naar de Universiteit van Utrecht om scheikunde te studeren. In 1943 weigerde hij de nazi-loyaliteitsverklaring te ondertekenen en werd hij Engelandvaarderdoor te ontsnappen naar het Verenigd Koninkrijk via Spanje en Portugal, grotendeels te voet. Hij sloot zich aan bij het Amerikaanse leger en keerde in augustus 1944 terug naar het vasteland van Europa met de geallieerde landingen in Zuid-Frankrijk. Na het behalen van zijn MSc-diploma en nationale militaire dienst trad hij toe tot het nieuw gevormde Chemisch Laboratorium van de National Defense Research Organization. In 1952 rondde hij zijn studie af en werd in 1965 benoemd tot directeur van het Chemisch Laboratorium. In 1978 werd Ooms benoemd tot directeur van het nieuw gefuseerde Technologisch Laboratorium RVO-TNO en het Chemisch Laboratorium, waar hij bleef tot aan zijn pensionering in 1988.

Ooms ‘actieve deelname aan de onderhandelingen over een permanent, multilateraal verbod op chemische wapens, begon in 1969 toen hij als technisch adviseur de Nederlandse delegatie vervoegde bij de Achttienlandencommissie voor ontwapening (ENCD) in Genève . De ENCD (1962-1969) was een van de vele voorlopers van de huidige VN-ontwapeningsorganisatie, de Conference on Disarmament (CD). Hij zou de enige afgevaardigde van de Ontwapeningsconferentie worden die gedurende de volledige twintigjarige loop van deze onderhandelingen onafgebroken deelnam, wat resulteerde in de aanneming van het Verdrag inzake chemische wapens (CWC) voor ondertekening door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1992.

Vervolgens maakte hij deel uit van de Nederlandse delegatie bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) Preparatory Commission die de oprichting voorbereidde van de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW), met het hoofdkantoor in Den Haag . In 1991 werd Ooms benoemd tot lid van de speciale VN-commissie die toen werd opgericht om toezicht te houden op Irak’s afstand van massavernietigingswapens. Dit werk bleef hem bezighouden in de maanden voorafgaand aan zijn dood in 1999.

Ooms Room

Op 27 april 2006 heeft de toenmalige minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden, de heer Jan-Peter Balkenende, tijdens zijn bezoek aan de OPCW ter gelegenheid van de eerste viering van de herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogvoering een foto onthuld van Dr. Arie Jacobus Johannes Ooms.                          De premier noemde ook officieel een van de belangrijkste vergaderruimten die worden gebruikt door OPCW-afgevaardigden op het hoofdkantoor, de “Ooms Room”.                                                  Foto: OPCW – Jack Ooms

Een van de belangrijkste vergaderzalen die door afgevaardigden op het OPCW-hoofdkantoor in Den Haag worden gebruikt, wordt naar hem de “Ooms Room” genoemd, ter herdenking van zijn inspanningen in de onderhandelingen voor een permanent, multilateraal verbod op chemische wapens.

Op 27 april 2006 onthulde de toenmalige Nederlandse premier Jan-Peter Balkenende tijdens zijn bezoek aan de OPCW ter gelegenheid van de eerste viering van de herdenkingsdag voor alle slachtoffers van chemische oorlogsvoering een foto van Ooms.

Jack Ooms was gehuwd met Marianne F. de Regt.

Uit:

Terug naar:

Ooms is de naam

  facebook       

© 23 januari 2021