Genealogie Van Driel

van Driel

De oudste  leden van het geslacht Van Driel  komen in Zuid-Holland voor, o.a. in de Zwijndrechtse Waard. In de loop van de vijftiende eeuw treffen wij  leden van het geslacht Van Driel  in Dordrecht, waar zij behoorden tot de gegoede burgerij van die stad. Een andere groep van deze familie had zich al gevestigd in de bedijkte polder Riederwaard, bij het dorp Ridderkerk. Leden van deze familiegroepen leefden in grote welstand en vervulden functies in het stadsbestuur van Dordrecht en in diverse dorps- en polderbesturen van de Zwijndrechtse Waard en Riederwaard.
Wij onderscheiden vier takken:

Genealogie van Driel I
Met als oudst bekende voorvader Rutgher Beijens.
Geboren circa 1228 te Vlaardingen. Overleden circa 1259 te Pernis.
In dit geslacht bevindt zich de beroemde Doen Beijensz.

Genealogie van Driel II
Met als oudst bekende voorvader Mels van Driel.
Geboren rond 1240.

Genealogie van Driel III
Vervolg van Genealogie II, met vanaf nr. 4, Jan Jansz van Driel.
Geboren ca. 1390, overleden na 1447. Zoon van Jan Jansz van Driel ‘de Jonge’  (nr. 3) en Adriana Jans.

Genealogie van Driel IV
Vervolg van Genealogie II, met vanaf nr 8, Claes Hendrickx van Driel.
Geboren 1510, overleden 1565. Schepen van Strijen. Zoon van Lijsbeth Pietersdr van Driel (nr. 7) en Hendrick Aerts.

 

  facebook        

© 17 januari 2016